3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve kâlû lâ teżerunne âlihetekum velâ teżerunne vedden velâ suvâ’an velâ yeġûśe ve ye’ûka ve nesrâ(n)

Ve sakın dediler, mabutlarınızı bırakmayın, hele ne Vedd'i bırakın, ne Suva'ı, ne de Yaguus'u ve Yauk'u ve Nesr'i.

Ved, Devmet-ül-Cendel'de, Beni-Kelp kabilesinin putudur (Sıre, 83). Süva, Beni-Hüzeyl'in taptığı puttur. Yeguus, Mezhac boyunun putudur. Yauk da Yemen... Devamı..

 Ve (bu arada kâfirler birbirlerine) dediler ki: “Sakın kendi ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd’i, ne Suva’ı, ne Yeğus’u, ne Ye’uk’u ve ne de Nesr’i bırakmayın (ve Nuh’a aldanmayın)!” (Yani bu tapındıklarınıza ve tâbi olduğunuz hayat tarzına sahip çıkın, Nuh’un peşine takılmayın, diye birbirlerini kışkırttılar.)

[Not: Bunlar soylu aileleri ve kabileperestliği, altın ve serveti, güç ve kuvveti, kadın ve şehveti, rızık ve emniyeti temsil eden putlardı.]

Ve sakın Tanrılarınızı terketmeyin dediler. Özellikle Vedd'i, Süva'ı, Yegûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i bırakmayın dediler.

“Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Vedd'i, Suvâ'ı, Yegûs'u, Yeûk'u, ve Nesr'i kesinlikle bırakmayın.” dediler.

"Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd'den, Suva'dan, Yeğus'dan, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin" dediler.

'Ve dediler ki: Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i.'

Bir de (ileri gelenler, yardakçılarına) şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın. Hele (en büyükleri olan) Vedd'i, Suva'ı, Yeğûs'u, Ye'ûk'u, Nesr'i, asla bıramayın...

Ve: “Sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Wed, Suva’, Yağus, Yauk’u(*) ve Nesr’i terk etmeyin!” dediler.

(*) Sevgi ilahı, karanlıklar ilahı, yardım ilahı, savunma ilahı ve kuvvet ilahı demek olup Arapların eski putlarının adlarıdır. Bu beş putun her dilde... Devamı..

Dediler ki: “Sakın ilâhlarınızı bırakmayınız, hele Vedd'den; Süva‘'dan, Ye‘ûs'tan, Ye‘ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyiniz.”[681]

[681] Bu beş put hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XX, 38-39.

Hem de, dediler ki: «Tanrınız bulunan Veddi, Suvaı, Yavusu, Yâuku, Nesri hiç bırakmayınız !»

Bir de (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın! Hele (en büyükleri olan) Vedd'i, Suvâ'ı, Yeğûs'u, Ye'ûk'u, Nesr'i, asla bırakmayın!”

Ayette geçen ve hiçbir özellikleri olmayan putlar, Nûh Peygamberin kavminin taptığı en meşhur putlardı.“Vedd” Kudaa kabilesinin bir kolu olan Beni Kal... Devamı..

Reisleri ânlara: "Ma’bûdlarınıza ve bilhassa (Vedd ve Suvâ’, ve Yegûs ve Ye’ûk ve Nesr) [1] e ’ibâdeti terk itmeyiniz" diyu bağırıyorlardı.

[1] Bunlar Nûh zamânında tapılan putların ismidir.

İnsanlara: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus,Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin" dediler.

“Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”[560]

Vedd, Süvâ’, Yeğûs, Ye’ûk ve Nesr, Nûh Peygamber’in kavminin taptığı putların adlarıdır.

İnsanlara dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved’den, Suvâ’dan, Yegūs’tan, Yeûk’tan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!

Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!  

 Bunlar, o kavmin taptığı en önemli putların isimleriydi.

"Dediler ki, 'Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, Yeuk'u ve Nesr'i bırakmayın.' "

Dediler ki: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i."

Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler

(Küfürde ısrar eden o sapkınlar, yandaşlarına) dediler ki: ‘Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın. Hele, (en büyükleri olan) Vedd, Suvâ‘, Yegûs, Yeûk ve Nesr’i, asla bırakmayın!’

“Sakın ilahlarınızı bırakmayın; sakın Vedd'i¹, Suvâ'yı², Yeğûs'u³, Yeûk'u⁴ ve Nesr'i5 bırakmayın.” dediler.

1- Aşk ilahı. 2- Nesli veren ilah. 3- Yağmur ilahı. 4- Güç ilahı. 5- Gök ilahı.

(Halk tabakasına:) «Sakın tapdıklarınızı bırakmayın. Hele «Ved» den, «Suvaa'» dan, «Yeğuus» dan, «Yeuuk» dan ve «Nesr» den zinhar vaz geçmeyin» dediler.

“Ve: 'Sakın ilâhlarınızı bırakmayın! (Hele hele büyük putlardan) Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i sakın bırakmayın!' dediler.”(2)

(2)Bunlar, Nûh kavminin en çok ehemmiyet verdikleri putlarıydı. İsimleri ise vaktiyle yaşamış sâlih kimselere âid idi. Bu kişiler vefât ettiğinde şeyt... Devamı..

Kendi aralarında “İlahlarınızı bırakmayın, vedd’i, suva’yı, yegus’u yeuk’u ve nesr’i terk etmeyin” dediler.

Dediler: "Sakın tanrılarınızdan vaz geçmeyin, Ved’den, Suvağ’dan, Yesüğ’dan, Yeuk’dan, Nesr’den sakın vaz geçmeyin."

Ve onlara «— Sakın mâbutlarınıza ibadeti terketmeyin, hususan «Vüd, Süva/ Yegus, Yeûk ve Nesr» namındaki putlarınızı [⁵] bırakmayın» dediler.

[5] Bu putlar sonra Araplara geçti.

(İnsanlara), “Sakın tanrılarınızı bırakmayınız. Özellikle; Ved, Suva, Yağûs, Ye’ûk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyiniz”⁹ dediler.

9 Suriye ve Babil’den geçen putların isimleridir. Her biri farklı tasvir edilmiş putlardır. Ved, erkek; Suva, kadın; Yağûs, aslan; Ye’ûk, at; Nesr de ... Devamı..

(İnsanlara,) “Sakın ilahlarınızı bırakmayın; Vedd, Suva', Yağus, Yeuk ve Nesr'den asla vazgeçmeyin” dediler.

(Vedd, Kudaa kabilesinin bir kolu olan Beni Kalüb bin Vebure’nin ilahı idi. Onlar bu ilahları için Dumet’el Cendel denilen yerde bir tapınak inşa etmi... Devamı..

Kamuoyunu Nûh’a karşı kışkırtmak için, insanları toplayıp dediler ki: “Bu adam, sizin hayat tarzınızı kökünden değiştirmek istiyor! O hâlde, sakın ilâhlarınızı bırakmayın; özellikle de, inanç ve ideolojinizin birer simgesi hâline gelen Vedd’i ve Suva’yı, bir de Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i asla terk etmeyin! Yani, hayatınıza yön veren değerlere ve bu değerleri temsil eden atalarınıza, önderlerinize, efendilerinize sahip çıkın ve ne pahasına olursa olsun, vahiy kaynaklı değerlerin hayata egemen olmasına izin vermeyin!

-“ ‘İlahlarınızı bırakmayın! Yeğûs’u ve Yeûk’u bırakmayın, Nesr’i de, Suvâ’ı da, Vedd’i de!’ dediler”.

halka hitaben: " Sakın ola tanrılarınızı bırakmayın, sakın ola Ved'i, Süvâ'yı, Yagûs'u, Yaûk'u ve Nesr'i terk etmeyin " dediler,

"Toplumun güçlüleri halkın karşısına çıkarak şöyle dediler: Sakın yasalarına uyarak taptığınız ilâhlarınızı bırakmayın! Hele geçmişimizde saydığımız, sevdiğimiz için ayrı bir yeri olan; inançlarına, geleneklerine, bıraktıkları ilkelere, yasalarına uyduğumuz, ulu önderlerimiz, banilerimiz, kurtarıcılarımız, kahramanlarımız; Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın!"

Şöyle demişlerdi: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın; Vedd’i, Suvâ‘ı, Yeğûs’u, Ye‘ûk’u ve Nesr’i terk etmeyin!” [*]

Bunlar Hz. Nuh zamanında kendilerine tapınılan çeşitli putların isimleridir. Bunların, çeşitli Arap kabilelerinin tapındığı putlar olduğu da ileri sür... Devamı..

“Ve: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın, özellikle Vedd’i, Suva’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i¹ hiç bırakmayın.’ dediler.”

1 Bunlar, Lût toplumunun taptıkları putlarının isimleridir. Daha sonra müşrik Arapların da bu putlara taptıkları ve Abd’ül-Vedd, Abd’ül-Yeğûs gibi isi... Devamı..

çünkü onlar [kendilerine uyanlara]: ‘Tanrılarınızı hiçbir zaman terk etmeyin: ne Vedd ne Suvâ’, ne Yeğûs, ne Ye‘ûk ve ne de Nesr’i terk etmeyin!’ demişlerdi. ¹⁴

14 İlk kaynaklarda açıkça belirtildiği gibi, bu beş tanrı, aynı zamanda İslam öncesi Araplar’ın da taptığı putların arasında yer almaktaydılar (bkz. H... Devamı..

– Onlar halka: – İlahlarınızı sakın terk etmeyin; hele Vedd’i, Suvâ’ı, Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i asla bırakmayın, dediler. 36/74-75, 38/1...10

ve ‘İlahlarınızı asla bırakmayın; bırakmayın Vedd’i, Suva‘ı, Yeğus’u, Ye‘uk’u ve Nesr’i!’[⁵³³⁵] dediler.[⁵³³⁶]

[5335] Râzî’nin de isabetle belirttiği gibi bu putlar kesinlikle nüzul dönemi Araplarının taptıkları putlar arasında yer alıyordu. Abdu Vedd, Abdu Yeğ... Devamı..

“Sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Vedd, Süve, Yegus, Yeuk ve Nesr'den (putlarınızdan) asla vaz geçmeyin,” dediler.

Dediler ki: "İlahlarınızı bırakmayın: Hele Vedd’i, Suva’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın!"

Ve dediler ki: «Tânrılarınızı bırakmayınız, ne Vedd'i, ne Süva'ı, ne Yegûs'u, ne Yeûk'u ve ne de Nesr putlarını terkeylemeyiniz».

“Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin, Ved, Suva, Yegûs, Yeûk ve Nesr'i, bunlardan hiçbirini bırakmayın! ” dediler.

Burada sayılan beş put, Nuh toplumundaki putlar olup müşriklerin içinde devam ede ede Cahiliye dönemi Araplarına da geçmişti.

Dediler ki: "Tanrılarınızı bırakmayın: Vedd'i, Suva'ı, Yeğus'u, Ye'uk'u ve Nesr'i bırakmayın!"

"Ve 'İlâhlarınıza 'ibâdeti terk itmeyin. «Ved»i, «Suvâ'»ı, «Ye'ûs»ı, «Ye'ûk»ı ve «Nesr»i terk iylemeyin' didiler." [¹]

[1] Kavm-i Nûh'un tapdıkları putların isimleridir.

Şöyle dediler: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Ved’den, Suvağ’dan, Yegus’dan, Yeuk’dan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”

Sakın ilahlarınızı bırakmayın, Vedd'i, Suvâ'ı, Yeğûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i bırakmayın, dediler.

“Bir de dediler ki: 'Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i(2) bırakmayın.'

(2) İbni Abbas’ın bildirdiğine göre, bu put isimleri, aslında salih kimselere ait idi. Onlar öldükten sonra, Şeytan o kavme, “Toplantı yerlerinizin ka... Devamı..

Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved'di, Süva'ı asla bırakmayın! Yeğus'u, Yeuk'u, Nesr'i de bırakmayın!"

“daħı eyittiler ķomañ Tañrılaruñuzı daħı ķomañ vedd'i ne daħı śuvā'ı ne daħı yaġūŝ’ı ne daħı ya'ūķ'ı daħı nesr’i.

Daḫı biri birine eyitdiler: Ḳavmüñüz ma‘būdlaruñuzı, daḫı ḳavmüñüzVedd‐ile Suvā‘ı Yaġūẟı daḫı Ya‘ūḳı ve Nesri daḫı,

Və (tabeçiliyində olanlara) dedilər: “Öz tanrılarınızı tərk etməyin, (xüsusilə) Bəddi, Suva’ı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri atmayın!”

And they have said: Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth and Yauq and Nasr.

"And they have said (to each other), ´Abandon not your gods:(5721) Abandon neither Wadd nor Suwa´, neither Yaguth nor Ya´uq, nor Nasr´;-

5721 For an account of how these Pagan gods and superstitions connected with them originated, and how they became adopted into the Arabian Pagan Panth... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.