17 Ocak 2021 - 3 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Nûh Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû lâ teżerunne âlihetekum velâ teżerunne vedden velâ suvâ’an velâ yeġûśe ve ye’ûka ve nesrâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve (bu arada kâfirler birbirlerine) dediler ki: “Sakın kendi ilahlarınızı bırakmayın; ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i bırakmayın (ve Nuh’a aldanmayın) !” (Yani bu tapındıklarınıza ve tâbi olduğunuz hayat tarzına sahip çıkın, Nuh’un peşine takılmayın, diye birbirlerini kışkırttılar.) *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve sakın dediler, mabutlarınızı bırakmayın, hele ne Vedd'i bırakın, ne Suva'ı, ne de Yaguus'u ve Yauk'u ve Nesr'i.*

Abdullah Parlıyan Meali

Ve sakın Tanrılarınızı terketmeyin dediler. Özellikle Vedd'i, Süva'ı, Yegûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i bırakmayın dediler.

Ahmet Tekin Meali

“Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Vedd'i, Suvâ'ı, Yegûs'u, Yeûk'u, ve Nesr'i kesinlikle bırakmayın.” dediler.

Ahmet Varol Meali

"Sakın ilahlarınızı bırakmayın. Vedd'den, Suva'dan, Yeğus'dan, Ye'uk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin" dediler.

Ali Bulaç Meali

'Ve dediler ki: Kendi ilahlarınızı bırakmayın; bırakmayın ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, ne Ye'uk'u ve ne de Nesr'i.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Bir de (ileri gelenler, yardakçılarına) şöyle dediler: Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın. Hele (en büyükleri olan) Vedd'i, Suva'ı, Yeğûs'u, Ye'ûk'u, Nesr'i, asla bıramayın...

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve: “Sakın ilahlarınızı terk etmeyin. Wed, Suva’, Yağus, Yauk’u(*) ve Nesr’i terk etmeyin!” dediler.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Dediler ki: “Sakın ilâhlarınızı bırakmayınız, hele Vedd'den; Süva‘'dan, Ye‘ûs'tan, Ye‘ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyiniz.”[681]*

Besim Atalay Meali

Hem de, dediler ki: «Tanrınız bulunan Veddi, Suvaı, Yavusu, Yâuku, Nesri hiç bırakmayınız !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Bir de (birbirlerine) şöyle dediler: “Sakın ilâhlarınızı (tapındığınız putları) bırakmayın! Hele (en büyükleri olan) Vedd'i, Suvâ'ı, Yeğûs'u, Ye'ûk'u, Nesr'i, asla bırakmayın!”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İnsanlara: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, Ved, Suva, Yağus,Yeuk ve Nesr putlarından asla vazgeçmeyin" dediler.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Şöyle dediler: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın. Hele hele Vedd’i, Süvâ’ı, Yeğûs’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i hiç bırakmayın.”[560]*

Diyanet Vakfı Meali

Ve dediler ki: Sakın ilâhlarınızı bırakmayın; hele Ved'den, Suvâ'dan, Yeğûs'tan, Ye'ûk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin!  *

Edip Yüksel Meali

"Dediler ki, 'Tanrılarınızı terketmeyin. Ne Vedd'i, ne Suva'ı, ne Yeğus'u, Yeuk'u ve Nesr'i bırakmayın.' "

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Dediler ki: "Sakın tanrılarınızı bırakmayın, ne Vedd'i, ne Suva'ı ve ne de Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve sakın ilâhlarınızı bırakmayın ve sakın bırakmayın ne Veddi, ne Suvâı, ne de Yeğûsü ve Ye'ûku ve Nesri dediler

Erhan Aktaş Meali

“Sakın ilahlarınızı bırakmayın; sakın Vedd'i¹, Suvâ'yı², Yeğûs'u³, Yeûk'u⁴ ve Nesr'i5 bırakmayın.” dediler.*

Hasan Basri Çantay Meali

(Halk tabakasına:) «Sakın tapdıklarınızı bırakmayın. Hele «Ved» den, «Suvaa'» dan, «Yeğuus» dan, «Yeuuk» dan ve «Nesr» den zinhar vaz geçmeyin» dediler.

Hayrat Neşriyat Meali

“Ve: 'Sakın ilâhlarınızı bırakmayın! (Hele hele büyük putlardan) Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i sakın bırakmayın!' dediler.”(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Kendi aralarında “İlahlarınızı bırakmayın, veddi, suvayı, yegusu yeuku ve nesri terk etmeyin.

İsmail Hakkı İzmirli

Ve onlara «— Sakın mâbutlarınıza ibadeti terketmeyin, hususan «Vüd, Süva/ Yegus, Yeûk ve Nesr» namındaki putlarınızı [⁵] bırakmayın» dediler.*

Kadri Çelik Meali

(İnsanlara,) “Sakın ilahlarınızı bırakmayın; Vedd, Suva', Yağus, Yeuk ve Nesr'den asla vazgeçmeyin” dediler.*

Mahmut Kısa Meali

Kamuoyunu Nûh’a karşı kışkırtmak için, insanları toplayıp dediler ki: “Bu adam, sizin hayat tarzınızı kökünden değiştirmek istiyor! O hâlde, sakın ilâhlarınızı bırakmayın; özellikle de, inanç ve ideolojinizin birer simgesi hâline gelen Vedd’i ve Suva’yı, bir de Yeğus’u, Yeuk’u ve Nesr’i asla terk etmeyin! Yani, hayatınıza yön veren değerlere ve bu değerleri temsil eden atalarınıza, önderlerinize, efendilerinize sahip çıkın ve ne pahasına olursa olsun, vahiy kaynaklı değerlerin hayata egemen olmasına izin vermeyin!

Mehmet Türk Meali

“Ve: ‘Sakın ilâhlarınızı bırakmayın, özellikle Vedd’i, Suva’ı, Yeğus’u, Ye’ûk’u ve Nesr’i1 hiç bırakmayın.’ dediler.”*

Muhammed Esed Meali

çünkü onlar [kendilerine uyanlara]: ‘Tanrılarınızı hiçbir zaman terk etmeyin: ne Vedd ne Suvâ’, ne Yeğûs, ne Ye‘ûk ve ne de Nesr'i terk etmeyin!’ demişlerdi. 14

Mustafa Çavdar Meali

– Onlar halka: – İlahlarınızı sakın terk etmeyin; hele Vedd’i, Suvâ’ı, Yeğûs’u, Yeûk’u ve Nesr’i asla bırakmayın, dediler. 36/74-75, 38/1...10

Mustafa İslamoğlu Meali

ve ‘İlahlarınızı asla bırakmayın; bırakmayın Vedd’i, Suva‘ı, Yeğus’u, Ye‘uk’u ve Nesr’i!’[5335] dediler.[5336]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve dediler ki: «Tânrılarınızı bırakmayınız, ne Vedd'i, ne Süva'ı, ne Yegûs'u, ne Yeûk'u ve ne de Nesr putlarını terkeylemeyiniz».

Suat Yıldırım Meali

“Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin, Ved, Suva, Yegûs, Yeûk ve Nesr'i, bunlardan hiçbirini bırakmayın! ” dediler. *

Süleyman Ateş Meali

Dediler ki: "Tanrılarınızı bırakmayın: Vedd'i, Suva'ı, Yeğus'u, Ye'uk'u ve Nesr'i bırakmayın!"

Süleymaniye Vakfı Meali

Şöyle dediler: “Sakın ilahlarınızı bırakmayın! Ved’den, Suvağ’dan, Yegus’dan, Yeuk’dan ve Nesr’den asla vazgeçmeyin!”

Şaban Piriş Meali

Sakın ilahlarınızı bırakmayın, Vedd'i, Suvâ'ı, Yeğûs'u, Yeûk'u ve Nesr'i bırakmayın, dediler.

Ümit Şimşek Meali

“Bir de dediler ki: 'Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. Vedd'i, Süvâ'ı, Yeğus'u, Yeûk'u ve Nesr'i(2) bırakmayın.'*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler ki: "İlahlarınızı sakın bırakmayın! Ved'di, Süva'ı asla bırakmayın! Yeğus'u, Yeuk'u, Nesr'i de bırakmayın!"

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı eyittiler ķomañ Tañrılaruñuzı daħı ķomañ vedd'i ne daħı śuvā'ı ne daħı yaġūŝ’ı ne daħı ya'ūķ'ı daħı nesr’i.

Bunyadov-Memmedeliyev

Və (tabeçiliyində olanlara) dedilər: “Öz tanrılarınızı tərk etməyin, (xüsusilə) Bəddi, Suva’ı, Yəğusu, Yəuqu və Nəsri atmayın!”

M. Pickthall (English)

And they have said: Forsake not your gods. Forsake not Wadd, nor Suwa, nor Yaghuth and Yauq and Nasr.

Yusuf Ali (English)

"And they have said (to each other), ´Abandon not your gods:(5721) Abandon neither Wadd nor Suwa´, neither Yaguth nor Ya´uq, nor Nasr´;-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.