21 Mart 2023 - 28 Şaban 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Felâ uksimu birabbi-lmeşâriki velmeġâribi innâ lekâdirûn(e)

Andolsun doğuların Rabbine ve batıların Rabbine, gerçekten de bizim gücümüz yeter.

Artık, Doğu’ların ve Batı’ların (tüm tarafların, kıtaların ve kâinatın) Rabbine (bizzat Kendime) yemin ederim ki; Biz gerçekten her şeye Muktedir konumdayız. (Ki; küfür, zulüm ve kötülüklerin hepsinin hesabı sorulacaktır.)

Yine hayır, iş onların umdukları gibi değildir. Güneş ay ve yıldızların doğup battığı yerlere yemin ederim ki şüphesiz biz güç yetiririz,

Fazla söze gerek yok. Güneşin doğduğu yerlerin ve battığı yerlerin Rabbine yemin ederim. Elbette biz kanunlarımızın cari olduğu her şey üzerinde gücümüzü kudretimizi kullanır, düzenlememizi yaparız.

Hayır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, biz güç yetireniz.

Artık, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim; Biz gerçekten güç yetireniz;

Artık doğuların ve batıların Rabbine kasem olsun ki, muhakkak biz kadiriz,

40, 41. İşte doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onlardan daha hayırlısını getirmeye (yaratmaya) gücümüz yeter. Ve bizi geçecek de değiller. (Bizden kurtulamazlar.)

40,41. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, elbette onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

40,41. Doğuların, batıların Tanrısına ant olsun, onlardan daha hayırlısını, yerlerine koymaya bizim gücümüz yeter, kimse bizi geçemez

İş onların sandığı gibi değil. Bütün gündoğumu ve günbatımı (güneşin doğduğu ve battığı) noktaların bütün hareketlerinin Rabbine yemin olsun ki, elbette biz her şeye kadiriz.

40,41. Şarklar ve garblar rabbinne kasem iderim ki biz ânları daha hayırlı bir kavim ile tebdîle kâdiriz ve takdîrimizin icrâsında bize karşu sebkat idemezler.

40,41. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeğe Bizim gücümüz yeter ve kimse de önümüze geçemez.

40,41. Doğuların ve Batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Bizim önümüze geçilemez.

40-41. Doğuların ve batıların rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter, kimse bizim önümüze geçemez.

40, 41. Şu halde (işin gerçeği) öyle (umdukları gibi) değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

Doğuların ve batıların Rabbine andolsun; bizim gücümüz yeter...

Artık o doğuların ve batıların Rabbine yemine ne gerek, elbette bizim gücümüz yeter.

Artık o maşrıklerin, mağriblerin Rabbı için yemîne ne hacet, şübhesizki biz elbette kadiriz

Hayır, öyle değil! Doğuların ve batıların Rabb'ine yemin ederim ki kesinlikle Bizim her şeye gücümüz yeter;

40,41. Yine hayır, (iş onların umdukları gibi değildir). Doğuların, batıların Rabbine andederim ki, şübhesiz biz onların yerine kendilerinden daha hayırlısını getirmiye de elbette kaadiriz ve biz, önümüze geçilebilecekler (den) de değiliz.

40,41. Doğuların ve batıların(1) Rabbine (Zâtım üzerine) yemîn ederim ki, şübhesiz biz(onların) yerine onlardan daha hayırlılarını getirmeye elbette gücü yetenleriz ve biz(kudretinin) önüne geçilenler değiliz!

(1)Bakınız; (sahîfe 445, hâşiye 1)

Hayır! Doğuların da Rabbi, batıların da Rabbine yemin olsun ki, bizim onları yaratmaya gücümüz yeter.

Doğu’ların, Batı’ların çalabına ant ederim ki işte Bizim gücümüz yeticidir,

40, 41. Gün doğan ve batan yerlerin hepsinin Rabbine yemin ederim ki bizim onları daha iyi bir mahlûkla tebdil etmeye [¹] gücümüz yeter, önümüze de kimse geçemez.

[1] Onları helak edip yerlerine başkalarını getirmeye.

Doğuların ve batıların Rabbine¹⁰ andolsun ki, Biz’im elbette gücümüz yeter;

10 Krş. Sâffât, 37/5

Artık doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki biz gerçekten güç yetirenleriz.

Şu hâlde, güneş sistemlerine yerleştirdiği şaşmaz ölçü sayesinde, evrende ortaya koyduğu her bir gündoğumu ve günbatımı noktası ile aydınlığı karanlığa ve karanlığı aydınlığa çeviren, gönderdiği Kur’an sayesinde zulüm ve cehâlet karanlıklarını iman ve İslâm nurlarıyla aydınlatan, doğudaki ve batıdaki, geçmiş ve gelecek tüm ülkelerin gerçek Hükümdarı, bütün zamanların ve mekânların biricik Hâkimi olan Allah’a, yani doğuların ve batıların, tüm doğuş ve batışların, doğan ve batanların Rabb’ine andolsun ki, Bizim elbette gücümüz yeter:

Hayır! Doğular’ın ve Batılar’ın rabbine yemin ederim ki biz, elbette güç yetirenler’iz;

Doğu - batı yarım kürelerinin sahibine yemin edip derim ki: güçlü olan biziz.

Onlar bilmiyorlar mı? Her gün bir gerçekliğe uyanıyorlar. Her gün bir gerçekle geceye giriyorlar. Andolsun! Güneşin doğduğu yerdeki bütün varlıklar, güneşin battığı yerdeki bütün varlıklar, Rabbiniz tarafından gerçeklik üzerine yaratılmıştır. Dilediğimizi yaratmaya gücümüz yeter. Kim bizim yaratma gücümüzü engelleyebilir? Kim bizim yarattıklarımızı hesabımızı engelleyebilir? Kim bizim suçluları cezalandırma gücümüzü engelleyebilir?

40,41. Hayır! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim [*] ki onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve biz asla geçilebilenler değiliz.

Kur’an’da sekiz kez geçen bu yemin ifadeleri için bkz. Vâkı‘a 56:75; Hâkka 69:38; Me‘âric 70:40; Kıyâmet 75:1, 2; Tekvîr 81:15; İnşikâk 84:16; Beled 9... Devamı..

40,41. Hayır! (Artık başka söze lüzum yok!) Doğuların ve bâtıların¹ Rabbine yemin ederim ki Bizim gücümüz, onların yerine kendilerinden daha hayırlılarını getirmeğe yeter ve (bu konuda da) Bizim önümüze, kimse geçemez.

1 Burada doğu ve batı’nın çoğul kullanılması; güneşin her gün aynı yerden doğup aynı yerden batmadığı anlamına da gelebilir.

Evet! Bütün gündoğumu ve günbatımı noktalarının ¹⁷ Rabbini [Bizim varlığımıza] tanıklık etmeye çağırırım: şüphesiz Biz muktediriz,

17 Yani, güneş yılı süresince güneşin “doğduğu” ve “battığı” noktaların bütün hareketlerinin: böylece, Allah’ın evrendeki bütün yörünge hareketlerinin... Devamı..

40-41. Güneşin farklı doğuş ve batış noktalarının her birinin Rabbine andolsun ki biz o kâfirleri yok edip onların yerine daha iyilerini getirmeye pek ala kadiriz, çünkü bizim gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. 2/155, 55/17, 22/5-6, 13/16

Artık bundan ötesi yok![⁵³¹⁸] Gündoğumu ve günbatımı noktalarının tümünün Rabbi olan (Zatıma) yemin ederim ki:[⁵³¹⁹] elbet Biz kadiriz

[5318] Çevirimizin gerekçesi için bkz: 90:1, not 1. [5319] Gündoğumu ve günbatımının ikisi birden öldükten sonra dirilişi hatırlatırlar. Yemin şahi... Devamı..

Artık öyle değil, meşriklerin ve mağriblerin Rabbine kasem ederim ki şüphe yok, Biz elbette kâdiriz,

40, 41. Hayır, Allah'ın nizamı onların sandığı gibi değildir! Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, Biz onların yerine kendilerinden daha hayırlı insanlar getirmeye kadiriz. Bizim elimizden kurtulan, gücümüzün yetmediği hiçbir şey yoktur. [40, 57; 75, 3-4; 56, 60-61]

Yoo, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki bizim gücümüz yeter:

40,41. Maşrıkların ve mağriblerin rabbine kasem iderim ki: Biz onları, kendilerinden hayırlı bir kavim ile tebdîl itmeğe kâdiriz. Aralarında bize galebe idecek kimse yokdur.

Doğuların ve batıların Sahibine yemin etmeye gerek yok! Biz elbette ölçü koyarız.

40,41. -Hayır, doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, şüphesiz bizim onların yerine daha iyilerini getirmeye gücümüz yeter. Bizim önümüze de geçilemez.

40,41. Doğuların ve batıların Rabbine(6) yemin ederim ki, onların yerine daha hayırlılarını getirmeye Bizim elbette gücümüz yeter; hiç kimse de Bize engel olamaz.

(6) 37:5’in açıklamasına bakınız.

İş, onların sandığı gibi değil! Doğuların ve batıların Rabbine yemin olsun ki, biz gerçekten gücü yetenleriz;

40-41. pes and içerin gün ŧoġuları çalabı’sına daħı gün batuları çalabı’sıña bayıķ biz ķaadırlaruz aña kim degşürevüz yigrek anlardan daħı degülüz biz maġlūb olınmışlar.

Men and içer‐men maşrıḳlar ve maġribler Tañrısına. Taḥḳīḳ biz ḳādirlerüz,

Məşriqlərin və məğriblərin Rəbbinə and olsun ki, Biz, həqiqətən, qadirik.

But nay! I swear by the Lord of the rising places and the setting places of the planets that We are Able

Now I do call to witness(5700) the Lord of all points in the East and the West(5701) that We can certainly- (5702)

5700 For the form of adjuration, C., 69:38, n. 5665; also 56:75. Here the witness placed before us by Allah is His own power and glory manifested in t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.