1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum bişehâdâtihim kâ-imûn(e)

Şahitliklerinde dosdoğru davrananlardır. (Gördüklerini gizleyip eksiltmeyen, konuyu çarpıtıcı ilaveler eklemeyen, kendi yorumunu gerçek gibi söylemeyen sadık insanlardır.)

Ve öyle kişilerdir onlar ki tanıklıklarında doğrudurlar.

Gördükleri bildikleri bir gerçeği gizlemek suretiyle Allah'ın kullarının haklarını çiğneyip zarar vermezler de şahitliklerini dosdoğru yerine getirirler.

Onlar, kelime-i şehadetin gereklerini yerine getirenler, Kur'ân'ı bilerek tebliğ edip örnek önderlik yapanlar, doğru şahitlikleriyle, örnek davranışlarıyla İslâm'ı temsil görevini ayakta tutanlardır.

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Şahidliklerinde dosdoğru davrananlardır.

Onlar ki, şahidliklerinde dürüstlük yaparlar,

Ve onlar ki şahitliklerini yerine getirirler.

Şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

32,33. Emanetleri koruyanlar, sözlerinde duranlar Tanıklıktan kaçınmıyanlar

Onlar ki, şahitliklerinde dürüst davrananlardır.

Şahidliklerini gereği gibi yapanlar,

Onlar, şahitliklerini dosdoğru yapan kimselerdir.

Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

Gereği gibi tanıklıkta bulunurlar;

Şahitliklerinde dürüsttürler.

Ve onlarki şâhidliklerinde dürüstûrler

Onlar, tanıklıklarını dosdoğru yerine getirirler.

Şahidliklerini (dosdoğru) yapanlar,

O kimseler ki onlar, şâhidliklerini hakkıyla yerine getirenlerdir.

Şahitlik yaptıklarında da doğru şahitliği yerine getirirler.

Ve şehadetlerini olduğu gibi ifa edenler,

Şahitliklerinde de dosdoğru davrananlardır.

Onlar, hak ve adâletin gerçekleşmesi için, her türlü sıkıntı ve tehlikeyi göze alarakşâhitlik görevini gereği gibi yapanlardır.

Onlar ki şahidliklerini doğru-dürüst yapanlardır.

Onlar şahitliklerini yerine getirenlerdir.

Ve onlar, şâhitliklerinde dürüsttürler.

ve şahitlik yaptıkları zaman kararlı duranlar;

Şahitlik söz konusu olduğunda bunu hakkıyla yerine getirirler. 4/135, 6/152

Yine onlar ki, şahitlik görevinin hakkını verirler;[5314]*

Ve onlar ki, şehâdetlerini doğruca ikame ederler.

Onlar şahitliklerini dürüstçe ifa ederler.

Şahidliklerini yaparlar.*

Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır.

Onlar, şahitliklerini doğru olarak yerine getirirler.

Onlar şahitliklerini dosdoğru yaparlar.

Bunlar, tanıklıklarını tam yaparlar.

daħı anlar kim anlar ŧanuķlıķlarını ŧururıcılardur.

Ve ol kişiler ki ṭanuḳluḳları üstinde ẟābit dururlar.

O kəslər ki, düzgün şəhadət verərlər

And those who stand by their testimony

And those who stand firm in their testimonies;(5696)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.