1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum li-emânâtihim ve ’ahdihim râ’ûn(e)

(Bir de mü’minler) Onlar, emanetlerine (memuriyet ve mesuliyetlerine) ve ahitlerine (sözlerine ve senetlerine harfiyen) riayette bulunanlardır.

Ve öyle kişilerdir onlar ki emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler.

Emanetlerini gözetir ve verdikleri sözlere uyarlar.

Mü'minler, kamu görevlerini, sorumluluklarını yerine getirenler, toplumda güven ortamı sağlayanlar, emanete, ahitlerine, taahhütlerine, sözlerine riayet edenlerdir.

(Yine) onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri ahde (harfiyyen) riayet edenlerdir.

Onlar ki, emanetlerine ve verdikleri söze riayet edenler,

Ve onlar ki emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirirler.

32,33. Emanetleri koruyanlar, sözlerinde duranlar Tanıklıktan kaçınmıyanlar

(Haktan yana olanlar öyle kimselerdir ki) onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze riayet edenlerdir.*

Emanetlerini ve sözlerini yerine getirenler,

Onlar, emanetlerini ve verdikleri sözü gözeten kimselerdir.

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

Onlar güvenilirdirler, sözlerine bağlıdırlar;

Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetirler.

Ve onlarki emanetlerine ve ah'dlerine riayet ederler

Onlar¹, emânetlerini ve ahitlerini gözetirler. *

(Şunlar da müstesna:) Emânetlerine ve ahidlerine riaayet edenler.

Yine o kimseler (o namaz kılanlar) ki, onlar emânetlerini ve sözlerini yerine getirenlerdir.

O namaz kılanlar emanetleri ve ahitlerini yerine getirmeye özen gösterirler.

Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler,

(Bir de) Onlar, kendilerine verilen emanete ve verdikleri söze (harfiyen) riayet edenlerdir.

Çünkü onlar, gerek Allah’ın, gerek Hz. Peygamber’in ve gerekse insanların kendilerine verdiği emânetleri en güzel şekilde koruyan verdikleri sözü en güzel biçimde yerine getiren dosdoğru müminlerdir.

Onlar ki emanetlerine ve ahidlerine riayet edenlerdir.

Onlar emanetlerine ve sözlerine uyanlardır. [*]*

Ve o (Mü’minler,) emanetlerini¹ ve sözlerini yerine getirirler. ²*

emanetlere ve ahidlerine riayet edenler;

Yine onlar, emanetlere ve verdikleri ahitlere riayet ederler. 2/177, 17/34

Onlar ki, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Ve onlar ki emanetlerine ve ahdlerine riâyet ederler.

Onlar üzerlerine aldıkları emanetlere ve verdikleri sözlere riayet ederler. *

Emanetlerini ve ahidlerini gözetirler.

Onlar, aldıkları emanetler ve üstlendikleri sorumluluklar konusunda titiz davrananlardır.

Onlar, emanetlerine ve sözlerine riayet ederler.

Onlar emanet ve ahidlerine riayet ederler.

Bunlar, kendilerindeki emanetlere ve ahitlerine sadık kalırlar.

daħı anlar kim anlar emānetlerini daħı ķavullarını śaķlayıcılardur.

Daḫı anlar ki emānetlerini ve ‘ahdlerini ri‘āyet iderler.

O kəslər ki, əmanətə xəyanət etməz, verdikləri sözü yerinə yetirərlər;

And those who keep their pledges and their covenant.

And those who respect their trusts and covenants;(5695)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.