20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne hum lifurûcihim hâfizûn(e)

Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını korurlar.

Ve onlar, ırzlarını (ferçlerini-namus ve onurlarını) korumakta (her türlü hayâsızlıktan sakınmakta)dırlar;

İffetlerine karşı duyarlı olup, mahrem yerlerini korurlar.

Onlar ırzlarını, namuslarını koruyanlardır, bellerine sahip olanlardır.

Onlar ırzlarını korurlar.

Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

Onlar ki, avret yerlerini korurlar,

Onlar ki ırzlarını korurlar.

29,30,31. İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.

29,30. Eşleriyle, odalıklarından başkasına karşı, utanç yerlerin koruyanlar, bu kimseler kınanılmaz

Ve onlar, iffetlerini korurlar.

26-35. Dîn gününi tasdîk idenler, rabbin ’azâbına dûçâr olmayacağından kimsenin emîn olamayacağını düşünerek Allâh’ın ’azâbından havf iyleyenler, ferclerini muhâfaza idenler ve zevceleri ve cariyelerinden mâ’adâ kimse ile zinâ itmeyenler, kendilerine tevdî’ idilen emânetlere hıyânetde bulunmayanlar, ta’ahhüdâtını îfâ idenler, şehâdetlerinde muhikk ve metîn olanlar, ve erkân ve âdâbıyla ’ibâdet idenler kemâl-i ikrâm ile cennete dâhil olacaklardır. (*)

(*) Toplu olarak virilen mealde 31. âyet olan " فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَٓاءَ ذٰلِكَ فَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْعَادُونَۚ / Bu sınırları aşmak isteyenler, işte ... Devamı..

29,30. Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

29-31. İffetlerini koruyanlar -ki eşleri ve câriyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar; ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir-;

29, 30, 31. Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;

Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

Onlar ki ırzlarını korurlar.

Ve onlarki apışlarını korurlar

29-30. Onlar mahremiyetlerini korurlar. Ancak zevceleri yahut sahip oldukları cariyeleri müstesna. Çünkü onlar (zevceleri ve cariyeleri ile olan ilişkileri konusunda) kınanmazlar.

Onlar, ferçlerini¹ korurlar.

1 – Edep yerlerini, mahrem yerlerini, ırzlarını.

29,30. Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler.

O kimseler ki, onlar, ırzlarını koruyanlardır.

Onlar ırz ve namuslarını korurlar.

ut yerlerini açmıyanlar,

29, 30. Karılarından ve halayıklarından başkalarına karşı utanacak yerlerini saklayanlar da başka. Onlara yaklaşmak için kınanmazlar.

Onlar iffetlerini korurlar.

Onlar, ırzlarını korurlar.

Onlar,iffet ve namuslarını titizlikle koruyanlardır.

Onlar ki mahrem yerlerini koruyanlardır.

avret mahallerine sahip olanlara,

Salat-ı ikame edenler mahrem yerlerini koruyan kimselerdir. Zinanın hiçbir çeşidine yaklaşmazlar.

Onlar namuslarını koruyanlardır.

29,3. (Ve onlar) mahrem yerlerini (herkesten) korurlar.¹ Ancak eşleri ve cariyeleri hariç... (Bu iki durumda) ayıplanmaları söz konusu değildir.²

1 Bu âyet, “ırzlarını korurlar.” şeklinde de tercüme edilebilir.2 Aynı âyet için Bk. (Mü’minun: 5-6)

Ve iffetlerine karşı duyarlı olanlar, ¹²

12 Lafzen, “mahrem yerlerini koruyanlar”.

Onlar, iffet ve namuslarını korurlar. 4/34, 12/23...32

Yine onlar ki, iffetlerini korurlar;

29,30. Eşleri ve cariyeleri hariç ırzlarını korurlar. (Eşleri ve cariyeleri için) onlar kınanmazlar.

Ve onlar ırzlarını koruyan kimselerdir.

Ve onlar ki, kendi tenâsül uzuvlarını muhafaza ederler.

29, 30. Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

Irzlarını korurlar.

29,30. Zevcelerinden ve mülk-ü yemînleri olan câriyelerinden gayrısından ferclerini muhâfaza iderler. Zevce ve câriye ile mukârenetde levm olunmazlar.

Onlar ferçlerini[1] koruyanlardır[2].

[1] Buradaki furuc kelimesi bacak arası (edep yeri, cinsel organ) anlamına gelir. "Edep yeri ve çevresi" buyrulması nedeniyle bu bölgenin teşhir edilm... Devamı..

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

Onlar iffetlerini korurlar.

Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar.

daħı anlar kim anlar ferclerin śaķlayıcılardur.

Daḫı anlar ki ferclerini ḥarāmdan ṣaḳlarlar,

O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar (zina etməzlər);

And those who preserve their chastity

And those who guard their chastity,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.