4 Ağustos 2021 - 25 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne hum lifurûcihim hâfizûn(e)

Ve onlar, ırzlarını (ferçlerini-namus ve onurlarını) korumakta (her türlü hayâsızlıktan sakınmaktadırlar) ;

Ve öyle kişilerdir onlar ki ırzlarını korurlar.

İffetlerine karşı duyarlı olup, mahrem yerlerini korurlar.

Onlar ırzlarını, namuslarını koruyanlardır, bellerine sahip olanlardır.

Onlar ırzlarını korurlar.

Ve onlar, ırzlarını (ferç) korurlar;

Onlar ki, avret yerlerini korurlar,

Onlar ki ırzlarını korurlar.

29,30,31. İffetlerini korurlar. Ancak, eşlerine ya da ellerinin altında bulunanlara karşı onlar kınanmazlar. Ama kim bundan ötesini ararsa, onlar sınırı aşanlardır.

29,30. Eşleriyle, odalıklarından başkasına karşı, utanç yerlerin koruyanlar, bu kimseler kınanılmaz

Ve onlar, iffetlerini korurlar.

29,30. Eşleri ve cariyeleri dışında, mahrem yerlerini herkesten koruyanlar, doğrusu bunlar yerilmezler.

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

29, 30, 31. Irzlarını koruyanlar -ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz; bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir-;

Onlar cinsel ilişkiden sakınırlar;

Onlar ki ırzlarını korurlar.

Ve onlarki apışlarını korurlar

Onlar, ferçlerini¹ korurlar.*

29,30. Şunlar da (öyle): Karılarından, yahud sağ ellerinin mâlik olduklarından başkasına karşı utanacak yerlerini saklayanlar. Çünkü onlar (bunlar Hakkında) kınanmış değildirler.

O kimseler ki, onlar, ırzlarını koruyanlardır.

Onlar ırz ve namuslarını korurlar.

29, 30. Karılarından ve halayıklarından başkalarına karşı utanacak yerlerini saklayanlar da başka. Onlara yaklaşmak için kınanmazlar.

Onlar, ırzlarını korurlar.

Onlar,iffet ve namuslarını titizlikle koruyanlardır.

Onlar ki mahrem yerlerini koruyanlardır.

Onlar namuslarını koruyanlardır.

29,3. (Ve onlar) mahrem yerlerini (herkesten) korurlar.¹ Ancak eşleri ve cariyeleri hariç... (Bu iki durumda) ayıplanmaları söz konusu değildir.²*

Ve iffetlerine karşı duyarlı olanlar, 12

Onlar, iffet ve namuslarını korurlar. 4/34, 12/23...32

Yine onlar ki, iffetlerini korurlar;

Ve onlar ki, kendi tenâsül uzuvlarını muhafaza ederler.

29, 30. Onlar edep yerlerini, eşleri ve cariyelerinden başkasından korurlar. Yalnız bunlarla münasebeti olanlar ayıplanamazlar.

Irzlarını korurlar.

Onlar ferçlerini[1] koruyanlardır[2].*

Onlar, mahrem yerlerini koruyan kimselerdir.

Onlar iffetlerini korurlar.

Bunlar, cinsiyet organlarını titizlikle korurlar.

daħı anlar kim anlar ferclerin śaķlayıcılardur.

Daḫı anlar ki ferclerini ḥarāmdan ṣaḳlarlar,

O kəslər ki, ayıb yerlərini qoruyub saxlayarlar (zina etməzlər);

And those who preserve their chastity

And those who guard their chastity,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.