20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Lissâ-ili velmahrûm(i)

İsteyene ve mahrum olana.

Ki, ihtiyaç duyup isteyenlerin (çalışıp kazanma imkânından mahrum kimselerin) ve yoksul kesimlerin (yardımına koşulmalıdır.)

ki, onlar yardım isteyen kimselerle, istemeyen mahrum kalan kimselerdir.

Yardım isteyenlerin, medet umanların ve iffetinden ağzını açmayan yoksulların, mallarında vermekle mükellef oldukları belirlenmiş hakları vardır.

Dilenci ve yoksul için.

Yoksul ve yoksun olan(lar)için.

Hem dilenen, hem de iffetinden dilenemiyen için...

24, 25. Onlar ki mallarında ihtiyacını belli eden kişi ile yoksul için belli bir hak vardır.

24,25. Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır.

24,25. Mallarından dilenciye, yoksula belli bir hak ayıranlar

24-25. Onlar (bilirler) ki, gerek dilenen, gerekse (iffetinden dolayı dilenmeyip) yoksul kalan (fakire vermek) için mallarında (onların) belirli bir hakkı vardır.

22-25. Allâh’dan korkanlar, dâimâ ’ibâdet idenler, emvâlinin bir kısmını sadaka viren ve muhtâc olanlara tahsîs iyleyenler içün böyle olmayacakdır..

22,23,24,25,26,27. Ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar, mallarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

24,25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

24-25. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar;

24, 25. Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar;

İsteyen yoksula ve yoksuna...

Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Hem sâil için hem mahrum

22-23-24-25. Ancak, namaz kılıp, namazlarına (şart ve rükunlarına riâyet ederek, düzenli olarak) devam edenler ve mallarından hem isteyen hem de istemekten utanan yoksul için belirli bir pay ayıranlar böyle değildir.

İsteyenler ve yoksun olanlar için.

24,25. Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar,

24,25. Ve onlar ki mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak (olan zekât) vardır (o hakkı onlara verirler).

İsteyen ihtiyaç sahiplerinin ve maldan mahrum bırakılmış fakirlerin hakkı olduğunu bilirler.

dilenenler için, yoksullar için,

24, 25. Dilenen, malı kalmayan fakirler için mallarında malûm ve muayyen bir hak ve nasip bulunan kimselerle,

İsteyen ve isteyemeyip mahrum kalan yoksul için⁷

7 Utandığından dolayı isteyemeyen yoksul kastedilmektedir. Krş. Zâriyât, 51/19

Hem isteyen için, hem de istemekten utanan yoksul için.

Onlar mal ve servetlerinde, başkalarından yardım dilenen fakirlerin ve onurlu davranıp dilenmedikleri için zengin zannedilen ve bu yüzden yardım ve sadakadan mahrum kalanların da hakkı olduğunu asla unutmayan cömert ve fedâkâr kullardır.

İsteyenler ve Yoksunlar için!

25,26. doğrudan istekte bulunanlara, yoksullara, // ahiretin varlığını kabul edenlere;

Açıkça isteyen veya istemeyen ihtiyaç sahipleri için,

24,25. Onlar mallarında açıktan isteyen ve açıktan isteyemeyen(ler) için bilinen bir hak bulunanlardır. [*]

Bu cümle infakın, sadakaların ve elbetteki zekâtın “kâr”dan değil, “mal”dan verilmesi gerektiğinin apaçık delilidir. Benzer mesajlar: En‘âm 6:141; Tev... Devamı..

24,25. (Namaz kılmakla beraber) mallarından hem isteyen, hem de istemekten utanan yoksul için belirli bir pay ayıran,

[yardım] isteyenlerin ve [hayatın güzel şeylerinden] yoksun bulunanların; ¹⁰

10 Zımnen, “ama yardım dilenmeyen yahut dilenemeyenler”; bkz. 12. notta zikredilen 51:19’daki benzer bir ifade ile ilgili Râzî’nin açıklamaları.... Devamı..

İsteyebilen ve isteyemeyen ihtiyaç sahiplerinin. 4/36, 30/38

Hassaten yardım isteyenlerin ve (isteyemediği için) mahrum kalanların…[⁵³¹⁰]

[5310] Servetini harcayanlar ile servetin harcadıkları arasındaki fark böyle anlaşılır.

24,25. Mallarında -dilenen ve yoksul olanlar için- belirli bir hak tanırlar.

24-25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak ayıran kimselerdir.

Dilenen ve mahrum olan için.

24, 25. Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

Saile ve mahruma (isteyene ve utancından dolayı istemeyip mahrum kalana).

24,25. Sâil ve fakîrler içün mallarından ma'lûm hisse vardır.

Onu, ihtiyacını söyleyene de söyleyemeyene de ayırır.

İsteyene ve mahrum olana..

İsteyen ve istemeyen yoksullar için.

Yoksul ve yoksun için.

24-25. daħı anlar kim malları içinde ḥaķdur bilinmiş ya'nį zekāt dileyici içün daħı maḥrum içün ya'nį dileyimeyen.

dilencilere ve dilenmek bilmeyenlere.

Dilənən və (hər şeydən) məhrum olan (lakin abrına qısılıb dilənməyən) kimsə üçün;

For the beggar and the destitute;

For the (needy) who asks and him who is prevented (for some reason from asking);(5691)

5691 See n. 5001 to 51:19. True charity consists in finding out those in real need, whether they ask or not. Most frequently those who ask are idle me... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.