1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Me’âric Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne fî emvâlihim hakkun ma’lûm(un)

Onların mallarında, (fakir ve çaresiz kimselerin de bilinen ve belirlenen) bir hakkı vardır.

Ve öyle kişilerdir onlar ki mallarında malum bir hak var.

kendi malları üzerinde başkalarının hak sahibi olduğunu kabul ederler

Allah'ın farz kıldığı sosyal yardım düzeninin icabı, mallarında, servetlerinde ihtiyaç sahipleri için alınması gereken belirlenmiş hakları olduğunu bilenlerdir.*

Mallarında belirli bir hak vardır.

Ve onların mallarında belirli bir hak vardır:

Onlar ki, mallarında belirli bir hak vardır:

24, 25. Onlar ki mallarında ihtiyacını belli eden kişi ile yoksul için belli bir hak vardır.

24,25. Mallarında dilenciye ve yoksula ait belli bir hak vardır.

24,25. Mallarından dilenciye, yoksula belli bir hak ayıranlar

24-25. Onlar (bilirler) ki, gerek dilenen, gerekse (iffetinden dolayı dilenmeyip) yoksul kalan (fakire vermek) için mallarında (onların) belirli bir hakkı vardır.

22,23,24,25,26,27. Ancak namaz kılıp namazlarında devamlı olanlar, mallarında yoksul ve yoksuna belirli bir hak tanıyanlar, ceza gününü doğrulayanlar, Rablerinin azabından korkanlar böyle değildir.

24,25. Onlar, mallarında; isteyenler ve (isteyemeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak bulunan kimselerdir.

24, 25. Mallarında, isteyene ve (isteyemediği için) mahrum kalmışa belli bir hak tanıyanlar;

Paralarında bilinen bir pay (zekat) ayrılmıştır,

Onların mallarında belli bir hak vardır,

Ve onlarki mallarında vardır bir hakkı ma'lûm

Onlar, mallarında belirli bir pay ayıranlardır;¹*

24,25. Mallarında sâil ve mahrum için belli bir hak tanıyanlar,

24,25. Ve onlar ki mallarında, dilenen ve (iffetinden dolayı dilenmeyip) mahrum kalanlar için belli bir hak (olan zekât) vardır (o hakkı onlara verirler).

Mallarının belli bir miktarında,

24, 25. Dilenen, malı kalmayan fakirler için mallarında malûm ve muayyen bir hak ve nasip bulunan kimselerle,

Ve onların mallarında belirli bir hak vardır.

Onlar mal ve servetlerinde, başkalarından yardım dilenen fakirlerin ve onurlu davranıp dilenmedikleri için zengin zannedilen ve bu yüzden yardım ve sadakadan mahrum kalanların da hakkı olduğunu asla unutmayan cömert ve fedâkâr kullardır.

Onların mallarında bilinen bir hak vardır;

24,25. Onlar mallarında açıktan isteyen ve açıktan isteyemeyen(ler) için bilinen bir hak bulunanlardır. [*]*

24,25. (Namaz kılmakla beraber) mallarından hem isteyen, hem de istemekten utanan yoksul için belirli bir pay ayıran,

ve şunlar: malları üzerinde (başkasının) hak sahibi olduğunu kabul edenler,

Onların mallarında belirli kimselerin hakkı vardır. 2/177, 24/22

Onlar ki, malları üzerinde belirli (kimselerin) hakkı olduğunu (bilirler):[5309]*

Ve onlar ki, mallarında bir malüm hak vardır.

24, 25. Onlar o kimselerdir ki mallarında isteyen ve yoksun olanların haklarını ayırırlar.

Onların mallarında belli bir hisse vardır:

mallarında belli bir hakkın varlığını bilenlerdir.

Onların mallarında belli bir hak vardır.

Mallarında da belirli bir pay vardır:

Bunların mallarında belirli bir hak vardır:

24-25. daħı anlar kim malları içinde ḥaķdur bilinmiş ya'nį zekāt dileyici içün daħı maḥrum içün ya'nį dileyimeyen.

Daḫı anlar ki māllarında bellü ḥaḳ vardur,

O kəslər ki, onların mallarında müəyyən bir haqq (pay) vardır -

And in whose wealth there is a right acknowledged

And those in whose wealth is a recognised right.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.