8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 83. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feenceynâhu veehlehu illâ-mraetehu kânet mine-lġâbirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bunun üzerine Biz, (Hz. Lut’un) karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onu ve akRabasını kurtardık, ancak karısı kurtulmadı ve o, kavmiyle kalanlardandı.

Abdullah Parlıyan Meali

Bunun üzerine, biz de hem onu, hem de ona inananları kurtardık, karısı geride kalıp helak olanlardan oldu.

Ahmet Tekin Meali

Onu, karısı hariç ailesini, iman edenleri kurtardık. Karısı geride kalanlardan, kâfirlerden oldu.*

Ahmet Varol Meali

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. O (karısı) ise azapta kalanlardandı.

Ali Bulaç Meali

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz de Lût (Aleyhisselâm) ile ailesini ve bağlılarını kurtardık; yalnız karısı, (gizli küfrü sebebiyle) yere geçenlerden oldu.

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz onu ve ailesini kurtardık; hanımı hariç. O geride kalıp helakete uğrayanlardan oldu.

Bayraktar Bayraklı Meali

Biz de onu ve hanımından başka aile fertlerini kurtardık; çünkü hanımı geride kalanlardan idi.

Besim Atalay Meali (1962)

Karısından başka, onunla olanları hemen kurtardık, karısı geride kalanlardandı

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunun üzerine biz de Lût'u ve eşi dışındaki yakınlarını kurtardık. Eşi ise geride kalıp helak olanlardan oldu.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bunun üzerine Lut'u ve taraftarlarını kurtardık; yalnız karısı, geride kalıp helake uğrayanlardan oldu.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunun üzerine biz de onu ve karısı dışında aile fertlerini kurtardık. Karısı ise azab içinde kalanlardan oldu.

Diyanet Vakfı Meali

Biz de onu ve karısından başka aile efradını kurtardık; çünkü karısı geride kalanlardan (kâfirlerden) idi.

Edip Yüksel Meali

Onu ve ailesini kurtardık. Karısı hariç. O geride kalanlardan oldu.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı(nı kurtarmadık) çünkü o, geride kalanlardan oldu.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Biz de onu ve ehlini kurtardık, ancak karısı kalıb yere geçenlerden oldu

Erhan Aktaş Meali

Bunun üzerine onu ve yanında yer alanları kurtardık. Karısı hariç; o, geride kalanlardan oldu.

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun üzerine biz de hem onu, hem geride kalanlardan olan karısından başka bütün ehlini kurtardık.

Hayrat Neşriyat Meali

Bunun üzerine (biz de) onu ve ehlini kurtardık; ancak karısı hâriç; (o,) geride(azabda) kalanlardan oldu.

İlyas Yorulmaz Meali

Lutu ve karısı dışındaki ehlini (Ona inananları) kurtardık. Çünkü Lutun karısı boğulanlardan oldu.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bunun üzerine onu da, ehlini de [²] kurtardık. Yalnız karısı geri kalanlardan oldu [³].*

Kadri Çelik Meali

Bunun üzerine biz, karısı dışında onu ve ailesini kurtardık; o (karısı) ise (helake uğrayanlar arasında) geride kalanlardandı.

Mahmut Kısa Meali

Bunun üzerine, onu ve ailesini bir gece vakti şehirden çıkararak, gelecek olan azaptan kurtardık fakat karısı hariç, çünkü o, kâfirlerin zulmünü onaylayarak o zâlimlerle birlikte geride kalanlardan olmuştu!

Mehmet Okuyan Meali

Bunun üzerine onu ve ailesini kurtarmıştık. Yalnız hanımı hariç; o, geride kalanlardandı.**

Mehmet Türk Meali

Bunun üzerine Biz geride (helâk olacaklar içerisinde) kalan karısı dışında, onu ve ailesini kurtardık.

Muhammed Esed Meali

Bunun üzerine o'nu ve geride kalanlar 66 arasında bulunan karısı dışında yandaşlarını kurtardık.

Mustafa Çavdar Meali

Bunun ardından onu ve ailesini kurtardık; yalnız hanımı geride kalıp helak içinde kalanlardan oldu. 51/35- 36

Mustafa İslamoğlu Meali

Bunun ardından onu ve yakınlarını kurtardık; ne ki eşi (yolda) dökülenlerden biri oldu.[1216]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık Biz O'nu ve ehlini kurtardık, zevcesi müstesna, o geriye kalıp helâk olanlardan oldu.

Suat Yıldırım Meali

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Ancak eşi geride kalıp helâk olanlardan oldu. [11, 81; 21, 74; 51, 35-36] {KM, Tekvin 19, 26}

Süleyman Ateş Meali

Biz de onu ve ailesini kurtardık, yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Süleymaniye Vakfı Meali

Biz de onu ve karısı dışında bütün ailesini kurtardık. Karısı (yanardağ) külleri altında kalanlardan oldu.[*]*

Şaban Piriş Meali

Biz de Lût'u ve âilesini kurtardık; yalnız karısı geride kalanlardan oldu.

Ümit Şimşek Meali

Biz de Lût'u ve ailesini kurtardık—ancak karısı müstesna; o geride kalıp helâk olanlardan idi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O, geriye kalıp yere geçenlerden oldu.

Eski Anadolu Türkçesi

pes ķurtarduķ anı daħı ķavmını illā 'avratını oldı girü ķalıcılardan

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz onu (Lutu) və ailəsini (həmçinin ona iman gətirənləri) xilas etdik. Yalnız övrəti (Vailə öz gizki küfrü səbəbilə) həlak oldu.

M. Pickthall (English)

And We rescued him and his household, save his wife, who was of those who stayed behind.

Yusuf Ali (English)

But we saved him and his family, except his wife: she was of those who legged behind.(1051)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.