20 Eylül 2021 - 13 Safer 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 76. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle-lleżîne-stekberû innâ billeżî âmentum bihi kâfirûn(e)

O ululanmak isteyenler, o kibirliler, dediler ki: Hiç şüphe yok ki biz, sizin inandıklarınızı inkar ettik, kafir olduk.

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler de): “Biz de, sizin inandığınızı asla tanımayanlarız (ve Allah’ın emrini takmayanlarız!?)” deyip (azgınlaşmışlardı).

Büyüklük peşinde olanlarsa: “Bakın sizin o iman ettiğiniz şeyin, Allah'tan gelen bir gerçek olduğunu kabul etmeyiz” dediler.

Büyüklük taslayan serkeş zorbalar ise:
"- Biz, sizin iman ettiğiniz dinin, şeriatın tamamını inkâr ediyoruz" dediler.

Bunun üzerine büyüklenenler: "Biz de sizin iman ettiğinizi inkar edenleriz" dediler.

Büyüklük taslayanlar (müstekbirler şöyle) dedi: 'Biz de, gerçekten sizin inandığınızı tanımayanlarız.'

O kibirlenerek iman etmiyenler, “ - Doğrusu biz, o sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr eden kâfirleriz.” dediler.

76, 77. O büyüklük taslayanlar: “Biz ise, o inandığınız şeyleri inkâr ediyoruz” dediler. Ve o devenin el ve ayaklarını kesip, azarak Allah’ın emrine karşı geldiler. Ve: “Ey Salih! Eğer peygamberlerden isen, bize vaadettiğin azabı getir!” dediler.

Büyüklük taslayanlar, “Biz de sizin inandığınızı inkâr edenleriz” dediler.

Büyüklük satanlar onlara dedi : «Sizlerin inanmış olduğunuz şeylere, biz inanmayız!»

(Buna rağmen) büyüklük taslayanlar dediler ki: “Biz de sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr ediyoruz.”

76,77. Büyüklük taslayanlar, "Sizin inandığınızı biz inkar ediyoruz" dediler ve dişi deveyi kesip devirdiler; Rablerinin buyruğuna baş kaldırdılar, "Ey Salih, eğer sen peygambersen bizi tehdit ettiğin azaba uğrat bakalım" dediler.

Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz sizin inandığınız şeyi inkâr edenleriz” dediler.

Büyüklük taslayanlar dediler ki: «Biz de sizin inandığınızı inkâr edenleriz.»

Büyüklük taslayanlar, "Biz, sizin inandığınız şeyi inkar ediyoruz," dediler.

Büyüklük taslayanlar: "Biz, sizin inandığınızı inkâr edenleriz!" dediler.

O kibirlerine yediremiyenler doğrusu, dediler: biz o sizin iyman ettiğiniz şeye kâfirleriz

Büyüklük taslayan kimseler de dediler ki: “Biz de sizin iman ettiğiniz şeyi kesin olarak küfredenlerdeniz¹”*

(Yine) o kibirlenen kimseler: «Biz, doğrusu o sizin îman etdiğinizi inkâr ile kâfir olanlarız» dedi (ler).

O büyüklük taslayanlar: “Doğrusu biz (de sizin) kendisine îmân ettiğiniz şeyi inkâr eden kimseleriz!” dedi(ler).

Büyüklenenler de “Biz sizin inandıklarınızı inkâr edenleriz” dediler.

Büyüklük taslıyanlar da dediler: "Gerçekten, bizler sizin inandıklarınızı tanımıyoruz."

İmam kibirlerine yediremeyenler «— Biz de sizin iman getirdiğiniz şeyi tanımıyoruz» dediler.

Büyüklük taslayanlar, “Şüphesiz biz de sizin iman ettiğinizi inkâr edicileriz” dediler.

Buna karşılık, üstünlük taslayanlar, “Fakat biz, sizin bu inandıklarınızı kesinlikle reddediyoruz! Çünkü evrensel adâlet, doğruluk, erdemlilik, fedâkârlık, hak, hukuk gibi safsatalarla keyfimizi bozmaya hiç niyetimiz yok!” dediler.

Büyüklenmiş olanlar:
-“Biz, sizin inandıklarınızı inkâr etmekteyiz” dedi.

Kibirlenenler “Biz sizin inandığınız şeyleri inkâr ediyoruz!” demişlerdi. [*]*

Büyüklük taslayanlar: “Biz de sizin inandığınızı inkâr ediyoruz.” dediler.

Büyüklük peşinde olanlarsa: “Bakın” dediler, “sizin o kadar emin olduğunuz şeyi biz asla doğru bulmuyoruz!”

Büyüklük taslayanlar ise: – Biz de sizin iman ettiklerinize inanmıyoruz, dediler. 10/72

Büyüklük taslayanlarsa, “Biz” dediler, “sizin iman etmeye değer bulduğunuz şeyin inkârcısıyız!”

Kendilerini büyük görenler ise dedi ki: «Biz muhakkak sizin o imân ettiğiniz şeye kâfirleriz.»

O kibirlenenler ise, “Doğrusu, biz sizin iman ettiğiniz şeyi inkâr ediyoruz. ” dediler.

Büyüklük taslayanlar: "Biz, sizin inandığınızı inkar edenleriz!" dediler.

Kendilerini büyük görenler: “Biz de sizin inancınızı tanımıyoruz” dediler.

Büyüklük taslayanlar ise:-Biz de sizin iman ettiklerinizi tanımıyoruz, dediler.

Büyüklük taslayanlar ise, “Sizin inandığınız şeyi biz reddediyoruz” dediler.

Kibre sapanlar şöyle konuştu: "Biz sizin inandığınızı inkâr edenleriz."

eyitti anlar kim boyun virmediler “bayıķ biz aña kim inanduñuz aña kāfirlerüz.”

Eyitdi anlar kim ululandılar: Taḥḳīḳ biz ol nesneyi kim siz inanduñuz kāfir‐lerüz, ya‘nī inanmazuz.

(Təkəbbür üzündən iman gətirməyi) özlərinə ar bilənlər: “Sizin inandığınıza (Salehin peyğəmbərliyinə) biz inanmırıq!” – dedilər.

Those who were scornful said : Lo! in that which ye believe we are disbelievers.

The Arrogant party said: "For our part, we reject what ye believe in."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.