17 Ocak 2021 - 3 Cemaziye'l-Ahir 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 59. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihi fekâle yâ kavmi-’budû(A)llâhe mâ lekum min ilâhin ġayruhu innî eḣâfu ‘aleykum ‘ażâbe yevmin ‘azîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun Biz Nuh'u kendi toplumuna (elçi) gönderdik. Dedi ki: "Ey kavmim, (sadece) Allah'a kullukta bulunun, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, (böyle giderseniz) sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki Nuh'u, kavmine peygamber olarak gönderdik de ey kavmim dedi, Allah'a kulluk edin, ondan başka bir mabudunuz yoktur. Şüphe yok ki ben, büyük bir günün azabına uğrayacağınızdan korkuyorum.*

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçek şu ki, biz Nuh'u kendi toplumuna gönderdik: “Ey kavmim!” dedi “Yalnızca Allah'a kulluk edin. O'ndan başka gerçek ilâhınız yoktur ve olamaz. Doğrusu ben, dehşetli azabıyla büyük bir günün gelip, sizi bulmasından korkuyorum.”

Ahmet Tekin Meali

Andolsun ki, Nûh'u özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere Rasul olarak kavmine gönderdik. Nuh:
“Ey kavmim, Allah'ı ilâh tanıyın, candan müslümanlar olarak Allah'a bağlanın, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edin. Sizin ondan başka tanrınız yoktur. Ben sizin adınıza, büyük bir günün azâbından korkuyorum." dedi.

Ahmet Varol Meali

Biz Nuh'u kavmine gönderdik. O da: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Ben sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum" dedi.

Ali Bulaç Meali

Andolsun biz Nuh'u kendi kavmine (halkına bir elçi olarak) gönderdik. Dedi ki: 'Ey kavmim, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben, sizin için büyük bir günün azabından korkmaktayım.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Andolsun, biz Nûh'u Peygamber (olarak kavmine) gönderdik de o, şöyle dedi: “- Ey kavmim! Allah'a ibadet ve itaat edin. Sizin için ondan başka bir ilâh yoktur. Ben, üzerinize gelecek çok büyük bir günün azâbından hakikaten korkuyorum.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun ki Nuh’u milletine peygamber olarak gönderdik. Onlara dedi ki: “Ey milletim! Allah’a kulluk edin. O’ndan başka mabudunuz yoktur. Doğrusu sizin için büyük bir günün azabından korkuyorum.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun, Nûh'u kavmine gönderdik; “Ey kavmim!” dedi, “Allah'a kulluk ediniz, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, size büyük bir günün azabının inmesinden korkuyorum.”

Besim Atalay Meali

Nuh'u kendi ulusuna gönderdik: «Ey ulusum! Allaha tapasınız, ondan özge bize hiçbir Tanrı yok, sizin için ulu günün azabından korkarım» dedi onlara

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki Nuh'u da (resul olarak) kavmine gönderdik. Dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a (gönülden boyun eğin ve yalnızca O'na) kulluk edin. Sizin O'ndan başka ilahınız yoktur. Doğrusu ben üzerinize (inecek olan) büyük bir günün azabından korkuyorum.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki Nuh'u milletine gönderdik. "Ey milletim! Allah'a kulluk edin, O'ndan başka tanrınız yoktur; doğrusu sizin için büyük günün azabından korkuyorum" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, Nûh’u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik de, “Ey kavmim! Allah’a kulluk edin. Sizin için O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Şüphesiz ben sizin adınıza büyük bir günün azabından korkuyorum” dedi.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki Nuh'u elçi olarak kavmine gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum.

Edip Yüksel Meali

Nuh'u halkına gönderdik: "Ey halkım, ALLAH'a kulluk edin. O'ndan başka bir tanrınız yoktur. Sizin için büyük günün azabından korkarım," dedi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki Nûh'u elçi olarak kavmine gönderdik de dedi ki: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin sizin O'ndan başka bir ilâhınız yoktur. Doğrusu ben, üstünüze gelecek büyük bir günün azabından korkuyorum."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlım hakkiçün Nuhu kavmine Resul gönderdik, vardı da ey kavmim! Dedi: Allaha kulluk edin, ondan başka bir ilâhiniz daha yoktur, cidden ben üzerinize büyük bir günün azâbı inmesinden korkuyorum

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki Biz, Nuh'u halkına gönderdik. “Ey halkım! Allah'a kulluk edin. Sizin için O'ndan başka ilah yoktur; kuşkusuz ben, sizin için o büyük günün azabından korkuyorum.” dedi.

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, Nuhu kavmine peygamber gönderdik de: «Ey kavmim, dedi, Allaha kulluk edin. Sizin Ondan başka hiç bir Tanrınız yokdur. Ben büyük bir günün üstünüze (gelecek) azabından cidden korkuyorum».

Hayrat Neşriyat Meali

Şânım hakkı için, Nûh'u kavmine (peygamber olarak) gönderdik; bunun üzerine(onlara) dedi ki: “Ey kavmim! Allah'a ibâdet edin; sizin için O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur!(2) Şübhesiz ki ben, sizin üzerinize büyük bir günün azâbından korkuyorum!”*

İlyas Yorulmaz Meali

Nuhu kavmine elçi olarak göndermiştik. Kavmine “Ey kavmim! Yalnızca Allaha kulluk edin, sizin için ondan başka ilah yok. (Eğer ondan başkasına kulluk ederseniz) büyük bir günün azabının size gelmesinden korkuyorum” demişti.

İsmail Hakkı İzmirli

* Biz Nuh/u kavmine göndermiştik. O da «— Ey kavmim! Tanrıya tapın, O/ndan başka sizin için tapacak yoktur. Çünkü ben üzerinize büyük bir günde [²] azap gelmesinden korkuyorum» dedi.*

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz Nuh'u kavmine gönderdik. “Ey kavmim! Allah'a ibadet edin, O'ndan başka ilâhınız yoktur; doğrusu sizin için büyük günün azabından korkuyorum” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Gerçekten biz Nûh’u,halkına ilâhî mesajı bildiren bir elçi olarak görevlendirmiştik. Nûh, “Ey halkım!” demişti, “Allah’a gönülden boyun eğin ve yalnızca O’na kulluk edin! Zira sizin, O’ndan başka otoritesine kayıtsız şartsız boyun eğeceğiniz bir efendiniz, bir ilâhınız yoktur! Doğrusu ben sizin için, zalimleri helak edecek olan büyük bir günün azâbından korkuyorum!”

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun Biz Nûh’u kendi toplumuna (Peygamber olarak) gönderdik. O (toplumuna): “Ey Kavmim! (Sadece) Allah’a kulluk edin. Sizin için Ondan başka bir ilâh, yoktur. Gerçekten ben sizin büyük bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum.” dedi.

Muhammed Esed Meali

GERÇEK ŞU Kİ, Biz Nûh'u kendi toplumuna 45 gönderdik: “Ey kavmim!” dedi, “yalnızca Allah'a kulluk edin: O'ndan başka tanrınız yok çünkü. Doğrusu, dehşet ve azabıyla büyük bir Gün'ün gelip sizi bulmasından korkuyorum ben!” 46

Mustafa Çavdar Meali

Doğrusu biz Nuh’u kendi toplumuna elçi olarak gönderdik. O da dedi ki: – Ey kavmim, Allah’a kulluk edin, zira sizin ondan başka bir ilahınız yoktur. Şüphesiz ki ben sizin korkunç bir günün azabına uğramanızdan korkarım. 11/...49,71.

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz Nûh’u kendi toplumuna göndermiştik. Dedi ki: “Ey Kavmim! Yalnızca Allah’a kulluk edin, sizin O’ndan başka ilâhınız yok. Kuşkusuz ben, korkunç bir günün azabına uğramanızdan korkuyorum.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, Nûh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Dedi ki: «Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin için O'ndan başka bir ilâh yoktur. Muhakkak ki, ben sizin üzerinize büyük bir günün azabından korkuyorum.»

Suat Yıldırım Meali

Celalim hakkı için, Biz Nûh'u resul olarak halkına gönderdik. “Ey halkım! ” dedi, “Yalnız Allah'a ibadet edin. Ondan başka tanrınız yoktur. Bunu yapmazsanız, korkarım ki müthiş bir günün azabı tepenize inecektir. ”*

Süleyman Ateş Meali

Andolsun Nuh'u kavmine gönderdik: "Ey kavmim, dedi, Allah'a kulluk edin, sizin O'ndan başka tanrınız yoktur. Doğrusu ben, size büyük bir günün azabın(ın inmesin)den korkuyorum."

Süleymaniye Vakfı Meali

Nuh’u halkına elçi göndermiştik. Onlara şöyle demişti: “Ey halkım! Allah’a kul olun; sizin başka ilahınız yoktur. Ben başınıza zor bir günün azabının gelmesinden korkuyorum.”

Şaban Piriş Meali

Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. O da kavmine dedi ki:-Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin O'ndan başka bir ilahınız yoktur. Ben, büyük bir günün azabının başınıza gelmesinden korkarım!

Ümit Şimşek Meali

And olsun, Biz Nuh'u da kavmine peygamber göndermiştik. O da “Ey kavmim,” dedi. “Yalnız Allah'a kulluk edin; çünkü sizin ondan başka tanrınız yoktur. Aksi takdirde başınıza gelecek büyük bir günün azabından korkarım.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun ki biz, Nûh'u toplumuna gönderdik de o şöyle dedi: "Ey toplumum! Allah'a kulluk ve ibadet edin. Sizin O'ndan başka tanrınız yok. Üstünüze çok büyük bir günün azabının inmesinden korkuyorum."

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ viribidük nūḥ’ı ķavmı yaña pes eyittį iy ķavmum! ŧapuñ Tañrı’ya yoķdur sizüñ hįç Tañrı andan ayruk. bayıķ ben ķorķarın üzerüñüze 'aźābını ulu günüñ

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz Nuhu öz tayfasına (peyğəmbər) göndərdik. O dedi: “Ey camaatım! Allaha ibadət edin. Sizin Ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Mən (müsibəti) böyük günün (qiyamət gününün) sizə üz verəcək əzabından qorxuram!”

M. Pickthall (English)

We sent Noah (of old) unto his people, and he said: O my people! Serve Allah. Ye have no other God save Him. Lo! I fear for you the retribution of an Awful Day.

Yusuf Ali (English)

We sent Noah to his people.(1039) He said: "O my people! worship Allah. ye have no other god but Him. I fear for you the punishment of a dreadful day!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.