25 Şubat 2024 - 15 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 55. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ud’û rabbekum tedarru’en veḣufye(ten)(c) innehu lâ yuhibbu-lmu’tedîn(e)

Dua edin Rabbinize yalvarıp yakararak gizlice. Şüphe yok ki o, duada haddini aşanları sevmez.

 Rabbinize yalvararak ve gönülden gelen hafif bir sesle (ve edeplice) dua edin. Çünkü O, aşırı gidenleri sevmez. (Zikir ve yakarışta ölçüyü taşırmayın.)

Rabbinize alçak gönüllü olarak ve yüreğinizin ta derinliklerinden için için yalvarıp gizlice, sessizce dua edin. Doğrusu O, aşırı gidenleri sevmez.

Rabbinize yalvara yakara ve gizli gizli ibadet ve dua edin. O, emirlerine saygı göstermeyenleri ve koyduğu sınırları aşanları sevmez.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/205.

Rabbinize gönülden yalvararak ve gizlice dua edin. Şüphesiz ki O aşırıya gidenleri sevmez.

Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allah, bağırıp çağırarak haddi aşanları sevmez.

Sahip ve Rabbinize yalvararak ve gizli olarak dua edin. Şüphesiz O, azgınları sevmez.

Rabbinize alçak gönülle ve yüreğinizin ta derinliklerinden gelerek dua ediniz. Doğrusu O, çizgiyi aşanları sevmez.

Tanrınıza yakararak gizlice çağırınız, taşkınları sevmez

Rabbinize alçak gönüllülükle ve derin bir acziyet duygusu içinde yakarın/dua edin. Doğrusu O, aşırı gidenleri sevmez.

Bkz. 7/205Duada gönüllülük, sessizlik ve acziyet duygusu esastır. Bağırıp çağırarak, feryad-ü figan ederek dua edilmez. Lokman, 31/19. ayetinde eşek s... Devamı..

Allâh’a tazarru’ ile zâhiren veye bâtınen du’â idiniz, Allâh du’âda ma’rûf haddi tecâvüz ideni sevmez.

Rabbinize gönülden ve gizlice yalvarın. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez.

Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Bilesiniz ki O, haddi aşanları sevmez.

Rabbinizi içtenlikle ve gizlice çağırın. O, sınırı aşanları sevmez.

Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.

Rabbınıza yalvara yalvara ve için için dua edin ki her halde o haddi aşanları sevmez

Rabbinize (gönülden) yalvararak gizlice dua edin. Şüphesiz O, haddi aşanları sevmez.

Rabb'inize “tederruân”¹ ve “hufyeten”² dua edin. Kuşkusuz O, haddi aşanları sevmez.

1- Allah\ın yüceliği karşısında küçülerek, basitliğinin, muhtaçlığının bilincinde olarak, acziyetini ifade ederek tevazu üstüne tevazu göstererek i... Devamı..

Rabbinize yalvara yakara, gizlice düâ edin. Şu bir hakıykatdır ki: Allah haddi aşanları sevmez.

Rabbinize yalvara yalvara ve için için duâ edin!(3) Şübhesiz O, haddi aşanları sevmez!

(3)“İnsanın vazîfe-i fıtriyesi (yaratılış vazîfesi) taallümle (öğrenerek) tekemmüldür(mükemmelleşmektir), duâ ile ubûdiyettir (kulluktur). Yani: ‘Kimi... Devamı..

Gönülden, boyun eğerek ve gizlice Rabbinize yalvarın. O haddi aşanları sevmez.

Çalabınıza için için yalvarıp yakarın. Gerçekten O taşkınları sevmez.

Rabbinize yalvara yalvara, gizlice ibadet edin. Çünkü o, haddi aşanları sevmez.

Rabbinize gönülden ve sessizce yakarınız/dua ediniz. Muhakkak ki O, haddini aşanları/aşırı gidenleri sevmez.

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Doğrusu O aşırı gidenleri sevmez.

Rabb’inize, gönülden bir yakarışla ve gizlice duâ edin.Duâ ederken, zikir yaparken bağırıp çağırarak veya bunu bir gösteriye dönüştürerek saygı sınırlarını aşmayın! Kuşkusuz O, sınırı aşanları sevmez!

Rabbinize gizlice ve yalvara-yakara dua edin!
O, Haddi Aşanlar’ı sevmez.

Allah'a, sessiz ve derinden yalvarın. Çünkü Allah, bağırıp çağıranları sevmez.

Onun için Rabbinize inanın yasalarına göre hayat yaşayın! Yaptığınız yanlışlıklar için Rabbinize yönelin! İçtenlikle, gönülden, bütün samimiyetinizle af etmesi için dilekte bulunun! Unutmayın ki Rabbiniz haddi aşanları sevmez. Onun için sakın Allah’ın yasalarına aykırı davranarak haddi aşmayın!

Rabbinize boyun eğerek ve gizlice dua edin! [*] Şüphesiz ki O, haddi aşanları sevmez.

Benzer mesajlar: En‘âm 6:63; A‘râf 7:55-56, 205.

Rabbinize yalvararak ve gizlice duâ edin. Çünkü Allah, sınırı aşanları sevmez.

Rabbinize alçak gönüllüce ve yüreğinizin ta derinlerinden seslenin. Doğrusu O, çizgiyi aşanları sevmez:

Rabbinize alçak gönüllü, içten ve gizlice dua edin. Zira o, sınırı aşanları sevmez. 5/87, 7/205, 32/16

Rabbinize alçak gönüllü olarak[¹¹⁹⁵] ve derin bir acziyet duygusu içinde yalvarın![¹¹⁹⁶] Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.

[1195] Tadarru‘an, muhtemelen nüzûl sürecinde ilk burada geçer. Hayvanın süt dolu memesi yere en yakın organ olduğu için dar’ adını alır. Dikenli bir ... Devamı..

Rabbinize yalvara yakara ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki O, haddi aşanları (dua ederken, gösterişe kaçanları, bağırıp çağıranları, olur olmaz ve günah olan şeyleri talep edenleri) sevmez!

Rabbinize yalvararak ve gizlice du’â edin, çünkü O, haddi aşanlan sevmez.

Rabbinize yalvara yalvara ve gizlice dua edin. Şüphe yok ki, o haddi tecavüz edenleri sevmez.

Rabbinize için için yalvararak, başka nazarlardan uzak, gizlice dua edin. Gerçekten O, haddi aşanları hiç sevmez. [7, 205] {KM, Matta 6, 6}

Yüksek sesle dua etmek, makul olmayan şeyler (mesela nübüvvet istemek gibi) veya günah olan şeyleri istemek, duayı uzatmak “duada haddi aşmak” kabilin... Devamı..

Rabbinize yalvararak ve gizlice du'a edin, çünkü O, haddi aşanları sevmez.

Rabbinize tazarrû' ve niyâz ile gizli olarak du'â idiniz. Allâh (her şeyde oldığı gibi du'âda da) haddini tecâvüz idenleri sevmez.

Rabbinize için için yalvararak gizlice dua edin. O, aşırılık yapanları sevmez.

Rabbinize yalvara yakara gizlice dua edin. O, sınırı aşanları sevmez.

Rabbinize için için yakararak dua edin. Çünkü O haddini aşanları sevmez.

Rabbinize; boyun bükerek, gizlice/ürpererek yakarın. O, haddi aşanları/azmışları sevmez.

oķıñ çalabuñuzı yavzaġıru daħı gizlü. bayıķ ol sevmez ḥaddan geçicileri.

Du‘ā dileñüz Çalabuñuzdan miskīnlig‐ile, daḫı ḳorḳu‐y‐ıla. Tañrı Ta‘ālā sev‐mez mu‘ted kişileri. |

Rəbbinizə yalvara-yalvara, həm də gizlicə dua edin. Şübhəsiz ki, O, həddi aşanları (qışqıraraq dua edənləri) sevməz!

O mankind!) Call upon your Lord humbly and in secret. Lo! He loveth not aggressors.

Call on your Lord with humility and in private:(1033) for Allah loveth not those who trespass beyond bounds.

1033 In prayer, we must avoid any arrogance or show or loudness, or vanity of requests or words. If excess is condemned in all things, it is specially... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.