29 Ekim 2020 - 12 Rebiü'l-Evvel 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Venâdâ ashâbu-nâri ashâbe-lcenneti en efîdû ‘aleynâ mine-lmâ-i ev mimmâ razekakumu(A)llâh(u)(c) kâlû inna(A)llâhe harramehumâ ‘alâ-lkâfirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Cehennem ehli cennet ehline: "(Ne olur) Bize biraz (serin) sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın" diye yalvaracaklardır. Onlar da derler ki: "Doğrusu Allah, bunları inkâr edenlere (ve nankörlere) haram (yasak) kılmıştır."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Cehennem ehli, cennet ehline bize biraz su verin, yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden bize de ihsan edin diye bağırırlar. Cennetlikler, şüphe yok ki derler, Allah suyu da, bize verdiklerini de kafirlere haram etmiştir.

Abdullah Parlıyan Meali

Cehennemlikler, cennetliklere: “Üzerimize cennette istifade etmekte olduğunuz o soğuk sulardan biraz su dökün, yahut Allah'ın size bahşettiği cennet azıklarından atın bize” diye seslenecekler. Berikiler: “Doğrusu Allah kendisinden gelen gerçekleri örtbas edenleri, her ikisinden de yoksun kılmıştır.

Ahmet Tekin Meali

Cehennem ehli de, cennet ehline:
“Üzerimize sular dökün, Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyecekler boşaltın" diye yalvarırlar. Cennet ehli:
“Allah bu istediklerinizi kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere, nankörlere haram kılmıştır, yasaklamıştır" derler.

Ahmet Varol Meali

Cehennemlikler de cennetliklere: "Sudan veya Rabbinizin size verdiği rızklardan bize de akıtın" diye seslenirler. Onlar da: "Allah onları kâfirlere haram etmiştir" derler.

Ali Bulaç Meali

Ateşin halkı cennet halkına seslenir: “Bize biraz sudan ya da Allah'ın size verdiği rızıktan aktarın.” Derler ki: “Doğrusu Allah, bunları inkâr edenlere haram (yasak) kılmıştır.”

Ali Fikri Yavuz Meali

Cehennemlikler, cennetliklere şöyle çağırır: “- Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize akıtın.” Onlar da: “- Doğrusu Allah, bunları kâfirlere haram etti” derler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ateş ehli, Cennet ehline: “Allah’ın size verdiği rızıktan veya sudan üzerimize dökün!” diye seslenirler. Cennettekiler: “Allah, bunları kâfirlere haram kılmıştır.” derler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Cehennem ehli, cennet ehline, “Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize veriniz!” diye seslenirler. Onlar da, “Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Besim Atalay Meali

Ateşlik olanlar, cennetlik olanlara: «Bize biraz su verin, ya da Allahın verdiği azıklardan bizlere atasınız» dediklerinde: «Kâfir olanlar için Allah onu haram kıldı» diyeceklerdir

Cemal Külünkoğlu Meali

Cehennemlikler de cennetliklere: “Üzerimize biraz su dökün yahut Allah'ın size bahşettiği azıklardan (atın bize)!” diye seslenecekler. (Berikiler:) “Doğrusu, Allah, gerçeği inkâr edenlere her ikisini de haram kılmıştır” derler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

50,51. Cehennemlikler cennetliklere, "Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin" diye seslenirler, onlar da, "Doğrusu Allah dinlerini alay ve eğlenceye alan, dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir" derler. Bugünle karşılaşacaklarını unuttukları, ayetlerimizi bile bile inkar ettikleri gibi biz de onları unutuyoruz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Cehennemlikler de cennetliklere, “Ne olur, sudan veya Allah’ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın” diye çağrışırlar. Onlar, “Şüphesiz, Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır” derler.

Diyanet Vakfı Meali

Cehennem ehli, cennet ehline: Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bize verin! diye seslenirler. Onlar da: Allah bunları kâfirlere haram kılmıştır, derler.

Edip Yüksel Meali

Ateş halkı, cennet halkına seslendi: "Suyunuzdan, yahut ALLAH'ın size verdiği bazı nimetlerden üstümüze akıtın." Onlar da dediler ki: "ALLAH bu ikisini kafirlere haram kılmıştır."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Cehennemdekiler, cennettekilere: "Bize biraz su akıtın veya Allah'ın size verdiği rızıktan bize de verin." diye seslenirler. Cennettekiler de: "Allah, bunların ikisini de kâfirlere haram kıldı." derler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Eshabı Nâr da eshabı Cennete şöyle bağırışmaktadırlar: lûtfen suyunuzdan veya Allâhın size merzuk kıldığı ni'metlerden biraz da bizlere dökün» onlar da demektedirler ki: doğrusu Allâh, bunları kâfirlere harâm etti

Erhan Aktaş Meali

Ateş halkı, Cennet halkına, “Suyunuzdan veya Allah'ın rızık olarak verdiği şeylerden biraz da bize verin.” diye feryat ederler. Onlar, “Allah, bu ikisini gerçeği yalanlayan nankörlere haram kılmıştır.” derler.

Hasan Basri Çantay Meali

Ateş yârânı, cennet yaranına: «Su (yunuz) dan veya Allahın size verdiği rızıkdan biraz da bize akıtın» diye feryâd ederler. Onlar da: «Doğrusu, derler, Allah bunları kâfirlere haram etdi».

Hayrat Neşriyat Meali

Ateş ehli ise Cennet ehline: “Üzerimize biraz su veya Allah'ın sizi rızıklandırdığı şeylerden dökün!” diye bağırırlar. (Onlar da) derler ki: “Şübhesiz ki Allah, (bugün artık)bunları kâfirlere haram kıldı!”

İlyas Yorulmaz Meali

Cehennemde olanlar, cennette olanlara “İçtiğiniz sulardan yahut Allahın size verdiği rızıklardan birazcık bize de verin” diye seslenirler. Cennette olanlarda “Kesinlikle Allah suyu ve yiyeceği, gerçeği inkâr edenlere yasakladı” derler.

İsmail Hakkı İzmirli

50, 51. Cehennemlikler Cennetliklere «— Bize biraz su akıtın da içelim veya Allah/ın size verdiği rızıktan verin de yiyelim» diye nida edecekler. Onlar ise «— Allah yemeyi de, içmeyi de dinlerini eğlence, oyuncak edinip dünya dirliğine aldanan kâfirlere haram kılmıştır» diyecekler. Böyle olunca vaktiyle bu güne kavuşacakları nasıl unutmuşlar, âyetlerimizi nasıl bilerek tanımamışlar ise biz de bugün onları unuturuz [⁵].

Kadri Çelik Meali

Ateş ehli olanlar cennet ehline, “Bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan akıtın” diye seslenirler. Onlar ise, “Doğrusu Allah kâfirlere, her ikisini de haram kılmıştır” derler.

Mahmut Kısa Meali

Derkencehennem halkı, cennet halkına yalvararak, “Ne olur, bize biraz su verin, ya da Allah’ın size bahşettiği yiyeceklerden birazını gönderin!” diye feryat edecekler. Fakat müminler, onlara cevaben “Allah bu nîmetleri kâfirlere yasaklamıştır!” diyecekler.

Mehmet Türk Meali

50,51. Cehennemdekiler, cennettekilere: “Bize biraz su veya Allah’ın size verdiği rızktan verin.” diye seslenecekler. Cennettekiler de: “Allah bunları dinlerini bir eğlence ve oyalanma edinen ve dünya hayatı kendilerini aldatan kâfirlere, haram kıldı.” diyecekler. İşte onların, bu günleriyle karşılaşacaklarını unutup âyetlerimizi inatla inkâr ettikleri gibi Biz de bugün onları (cehennemde) unutacağız.1*

Muhammed Esed Meali

Ve ateşin yarenleri, cennetliklere: “Üzerimize biraz su dökün, yahut Allah'ın size bahşettiği [cennet] azıklar(ın)dan (atın bize)!” diye seslenecekler. [Berikiler:] “Doğrusu, Allah, gerçeği inkar edenleri her ikisinden de yoksun kılmıştır;

Mustafa Çavdar Meali

Cehennem halkı, cennet halkına: – Üzerimize biraz su dökün veya Allah’ın size verdiği rızıklardan bize gönderin diye seslenirler. Cennet halkı da onlara: – Allah, kâfirlere ikisini de haram kılmıştır! Derler. 7/32, 57/13

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve cehennemlikler cennetliklere seslenecekler: “(Ne olur), üzerimize bir parça su dökün!..” ya da “Allah’ın size bahşettiği rızıklardan (bize de verin)!..” (Diğerleri): “Unutmayın ki Allah, inkâr edenleri her ikisinden de mahrum bırakmıştır!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve nâr ehli, ashâb-ı cennete nidâ ederek: «Suyunuzdan veya Allah'ın sizi merzûk ettiği şeylerden bizim üzerimize döküveriniz» diye yalvaracaklar. Onlar da: «Şüphe yok ki, Allah Teâlâ bunları kâfirler üzerine haram kılmıştır,» diyecekler.

Suat Yıldırım Meali

Cehennemlikler cennetliklere: “Ne olur, lütfen suyunuzdan, Allah'ın size nasib ettiği nimetlerden biraz da bize gönderin! ” diye seslenirler. Onlar da: “Allah bunları kâfirlere haram etmiştir, bunlar kâfirlere yasaktır. ” diye cevap verirler. {KM, Luka 16, 19-26}

Süleyman Ateş Meali

Ateş halkı, cennet halkına: "Suyunuzdan veya Allah'ın size verdiği rızıktan biraz da bizim üzerimize akıtın (ne olur)!" diye seslendiler. (Onlar da) dediler ki; "Allah, bu ikisini kafirlere haram etmiştir."

Süleymaniye Vakfı Meali

(Her biri yerlerine gittikten sonra) Cehennem ahalisi, Cennet ahalisine şöyle seslenir: “Üzerimize biraz su ya da Allah’ın size verdiği nimetlerden atsanıza.” Onlar derler ki “Allah, o ikisini de ayetleri görmemekte direnenlere (kâfirlere) yasaklamıştır.”

Şaban Piriş Meali

Cehennem halkı, cennet halkına:-Bize de, biraz su ya da Allah'ın size verdiği rızıklardan gönderin diye çağırırlar. Cennet halkı da onlara:-Allah, kafirlere ikisini de haram kılmıştır! derler.

Ümit Şimşek Meali

Ateş ehli de Cennet ehline seslenerek, “Suyunuzdan ve Allah'ın sizi nasiplendirdiği rızıklardan bize de verin” derler. Cennet ehli ise “Allah bunları kâfirlere haram etmiştir” der.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ateş halkı, cennet halkına seslenir: "Şu sudan yahut Allah'ın sizi rızıklandırdığından biraz da bize akıtın." Şu cevabı verirler: "Allah, o ikisini de, küfre sapanlara haram kılmıştır."

Bunyadov-Memmedeliyev

Cəhənnəm əhli cənnət əhlinə müraciət edib: “Üstümüzə bir az su tökün və ya Allahın sizə verdiyi ruzilərdən bizə bir qədər ehsan edin!” – deyəcək. Onlar isə: “Doğrusu, Allah bunları kafirlərə haram buyurmuşdur!” – deyə cavab verəcəklər.

M. Pickthall (English)

And the dwellers of the Fire cry out unto the dwellers of the Garden; Pour on us some water or some of that where with Allah hath provided you. They say: Lo! Allah hath forbidden both to disbelievers (in His guidance),

Yusuf Ali (English)

The Companions of the Fire will call to the Companions of the Garden: "Pour down to us water or anything that Allah doth provide for your sustenance." They will say: "Both these things hath Allah forbidden to those who rejected Him."(1028)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.