2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul men harrame zîneta(A)llâhi-lletî aḣrace li’ibâdihi ve-ttayyibâti mine-rrizk(i)(c) kul hiye lilleżîne âmenû fî-lhayâti-ddunyâ ḣâlisaten yevme-lkiyâme(ti)(k) keżâlike nufassilu-l-âyâti likavmin ya’lemûn(e)

De ki: Allah'ın kulları için meydana getirdiği süslenilecek şeylerle rızık olarak verdiklerinin içinden tertemiz şeyleri kim haram etmiştir ki? De ki: Bunlar, dünyada, inanan kişilerindir, ahiretteyse yalnız onlara aittir. Delilleri, bilenlere bu çeşit açıklamadayız.

 (Ey Resulüm!) De ki: “Allah’ın kulları için yarattığı (helâl) süsü ve ziyneti ve (her türlü) temiz rızkı (ve nimeti) haram kılan kimdir? (Ki o haddini bilmemiştir ve fesatlık etmiştir.)” De ki: “Bunlar dünya hayatında da mü’minlerindir. (Zenginlik ve refah asıl mü’minlere yakışır nimetlerdir.) Ahirette de sadece onlar içindir.” Bilen (ilim ve gayretle bilenen) bir topluluk için ayetleri işte böyle birer birer açıklamaktayız.

De ki: Allah'ın kulları için yarattığı güzellikleri, süsleri ve rızıkların iyisini, temizini yasaklayan kim? De ki: Bunlar dünya hayatında iman edenlerindir. Kıyamet gününde ise sadece inananlarındır. Anlama ve kavrama yeteneği olan insanlar için bu mesajları biz böyle apaçık dile getiriyoruz.

“Allah'ın kulları için ürettiği güzel elbiseleri, süsleri, helâl, temiz ve sağlıklı rızıkları kim haram kıldı?" de.
“Onlar dünya hayatında, özellikle Kıyamet gününde mü'minlerindir" de. Biz, şeriatın, dinin, helâl ve haram ile ilgili hükümlerin mükemmelliğini gösteren âyetleri, ilimde ilerlemeye devam eden bilgi toplumları için böyle ayrıntılı açıklıyoruz.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 22/30.

De ki: "Allah'ın kulları için çıkarmış olduğu süsü ve rızkların temiz olanlarını haram kılan kimdir?" De ki: "Onlar dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özeldir." Bilen bir topluluk için ayetlerimizi işte böyle etraflıca açıklıyoruz.

De ki: 'Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır?' De ki: 'Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir, kıyamet günü ise yalnızca onlarındır.' Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız.

De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı zineti (elbiseleri) temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki, bu zinet ve hoş rızık, dünya hayatında, iman edenler içindir (kâfirler de faydalanır). Fakat kıyamet gününde yalnız müminlere aittir. Böylece âyetleri, bilen kimselere açıklıyoruz.

De ki: “Allah’ın kulları için çıkardığı hoş rızıklar ile süsleri kim haram etmiştir?” De ki: “Onlar dünya hayatında müminlerindir. Kıyamet gününde de yalnızca onlara mahsustur.” İşte Biz ayetlerimizi, bilen bir toplum için böylece açıklıyoruz.

De ki: “Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı?” De ki: “Onlar, dünya hayatında, özellikle de kıyamet gününde müminlerindir.” İşte, bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.

Diyesin ki: «Allahın kullarıyçin yarattığı bezeği, azıkların güzelini, kimdir haram eyleyen?», Diyesin ki: Bunlar dünya dirliğinde inananların, kıyamet günündeyse yalnız onların, bilen bir ulusçün böyle açıklarız âyetleri biz»

De ki: “Allah'ın kulları için yarattığı güzelliği, rızkın iyisini, temizini yasaklayan kimdir?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara tahsis edilmiştir. Biz, ayetlerimizi bilen bir kavim için böylece açıklarız.

Bu iki ayetten anlıyoruz ki gerek giyim konusunda gerekse gıda konusunda insanlar, kafalarına göre kendilerine birtakım yasaklar getirmişlerdi. Cahili... Devamı..

32, 33. Ânlara di ki: "Allâh’ın kullarına tahsîs itdiği müzeyyinâtı takınmağı ve ihsân iylediği lezzetli erzâkın eklini kim harâm itdi? Îmân idenler bu dünyâda oldığı gibi kıyâmet güninde de bunlara nâil olacaklardır. ’İlmi olanlara Allâh âyâtını böyle îzâh ider. Allâh zâhiri ve bâtını, sû-i ef’âli ve haksızlığı ve te’addîyi ve Allâh; işrâki ve helâle harâmdır diyerek bilmediğiniz şeylerde iftirâ itmeği men’ itmişdir."

"Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?" "Bunlar, dünya hayatında inananlarındır, kıyamet gününde de yalnız onlar içindir" de. Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz.

De ki: “Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?” De ki: “Bunlar, dünya hayatında mü’minler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız onlara özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz.”

De ki: “Allah’ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı?” De ki: “Onlar dünya hayatında müminlere yaraşır; kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsus olacaktır.” İşte anlayan bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.

De ki: Allah'ın kulları için yarattığı süsü ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: Onlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde müminlerindir. İşte bilen bir topluluk için âyetleri böyle açıklıyoruz.  

 Âyette, şükrünü eda etme yönüyle dünya nimetlerine esasen müminlerin layık olduğu, ahirette ise tüm nimetlerin yalnız müminlere ait olacağı belirtilm... Devamı..

De ki: "ALLAH'ın, kendi kulları için yarattığı süsleri ve güzel rızıkları kim haram edebilir?" De ki: "Onlar dünya hayatında inananlar içindir, ahirette ise sadece onlar içindir." Bilen bir toplum için ayetlerimizi böyle detaylı açıklarız.

Bu ayet, uydurma hadislerle erkeklere altın ve ipeği yasaklayan ruhbanları hedeflemektedir. Ahirette sadece inananlara verileceği açıklanan "altın, ip... Devamı..

De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, bu dünya hayatında inananlar içindir, kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur". İşte böylece biz âyetleri bilen bir topluluğa uzun uzun açıklıyoruz.

De ki Allahın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz hoş rızıkları kim haram etmiş? De ki: Onlar Dünya hayatta iyman edenler için kıyamet günü halıs olacaktır, bu suretle ılm ehli olanlar için âyetleri tafsıl ediyoruz

(Resûlüm! Beytullah’ı çıplak olarak tavaf eden ve helâl kıldığım rızıkları kendilerine harâm kılan müşriklere) *De ki: “Allah’ın kulları için var etmiş olduğu (helâl kıldığı) ziyneti ve temiz rızıkları (size) kim harâm kılmıştır?” De ki: “Bunlar, (aslında) dünya hayatında îmân edenler için (yaratılmış nimetler) dir. (Fakat imtihân hikmeti gereğince, kâfirlerde dünya hayatında bu nimetlerden faydalanırlar. Velâkin) âhirette sadece onlara (mü’minlere) mahsustur. İşte bilen bir topluluk için âyetlerimizi böyle açıklıyoruz.

* De ki: “Allah’ın kulları için var etmiş olduğu (helâl kıldığı) ziyneti ve temiz rızıkları (size) kim harâm kılmıştır?”; Ezelî ve ebedî ilmi ile her ... Devamı..

De ki: “Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti¹ ve temiz rızıkları kim haram etmiş?” De ki: “Bunlar dünya hayatında iman edenlerindir; Kıyamet Günü ise yalnız onlara aittir.” Bilen bir topluma ayetleri böyle detaylı olarak açıklıyoruz.

1- Güzel takı ve giysileri, süs eşyalarını.

De ki: «Allahın kulları için çıkardığı zîneti, temiz ve hoş rızıkları kim haram etmiş»? De ki: «O (nlar), dünyâ hayâtında îman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalınız (ve yalınız) onlara mahsusdur». İşte biz âyetleri, bilirler için, böylece tafsıyl ederiz.

De ki: “Allah'ın, kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kıldı?” De ki: “Onlar, dünya hayâtında îmân edenler içindir (kâfirler de bu vesîle ile yararlanırlar); kıyâmet gününde (ise) hâlis olarak (yalnız mü'minlere mahsustur).” İşte (bunların kıymetini) bilecek bir kavim için âyetleri böyle iyice açıklıyoruz.

Deki “Allah’ın kulları için çıkarmış olduğu süslerini ve rızıklardan temiz olanları, kim haram etmiştir?” Deki “Süsler ve temiz rızıklar dünya hayatında iman edenler için olup, kıyamet gününde de onlar için daha güzel şeyler vardır.” Bilen bir topluma ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.

De ki: "Allah’ın kulları için yarattığı süsü, arı azıkları kim haram kıldı? Bunlar dünya da yaşarken kıyamet gününe açık yürekle inanması içindir." İşte Biz ayetlerimizi bilenler takımına böyle uzun uzadıya anlatırız.

Onlara de ki «— Allah/ın, kulları için çıkarmış olduğu ziyneti [³], rızkından pâk olanları kim haram kılmıştır?» De ki «— Bu, [⁴] kıyamet günü mü/minlere has olduğu halde dünya diriliğinde de onlara verilmiştir» [⁵]. Biz böylece, delâil ve ahkâmı bilen bir cemaat için âyetleri tafsil ederiz.

[3] Yarattığı türlü türlü libasları.[4] Libas, ta'am.[5] Dünyada başkalarına da verilirse de âhirette yalnız onlara verilir.

(Ey Peygamber!) De ki: “Allah’ın kulları için çıkarttığı ziyneti/süsü ve temiz rızıkları kim haram etti?¹¹” De ki: “Bunlar, dünya hayatında, özellikle kıyamet gününde mü’minlerindir.” İşte Biz aklını kullanan bir topluluk [kavm] için ayetlerimizi ayrıntılarıyla açıklıyoruz.

11 Bu ayetten anlıyoruz ki, dinde haram etme veya haram kılma yetkisi ancak Allah’a aittir. Başkaları yasak koyabilir ama haram kılamaz.

De ki: “Allah'ın kulları için yarattığı ziynet ve temiz rızıkları haram kılan kimdir?” (Ayrıca) De ki: “Bunlar, dünya hayatında iman edenlerindir (ama diğerleri de istifade edebilirler); kıyamet gününde ise yalnız onlar içindir.” Bilen kimseler için ayetlerimizi böylece uzun uzun açıklıyoruz.

Ey Müslüman! Kendilerini dünyanın meşrû lezzet ve nîmetlerinden mahrum bırakarak Allah’ın hoşnutluğunu kazanacaklarını zanneden câhillere seslenerek de ki: “Allah’ın, kulları için yeraltı madenlerinden, denizlerin altından veya bitki ve hayvanlardan çıkardığı süs eşyalarını ve tertemiz yiyecekleri haram kılan kimdir?”
Sözlerine devamla de ki: “Bunlar, aslında dünya hayatında kâfirler için değil, iman edenler için yaratılmış güzelliklerdir. Fakat imtihân hikmeti gereğince, hepsi bunlardan faydalanır. Diriliş gününde ise bu nîmetler, yalnızca inananlara özgü olacak ve inkârcılar, ondan mahrum bırakılacaktır.”
Bakın, hakîkat bilgisinin kıymetini bilen insanlar için, ayetleri işte böyleayrıntılarıyla ve açıkça ortaya koyuyoruz!

De ki:
-“Rızık’tan olan Temiz Şeyler’i ve Allah’ın kendi kulları için çıkardığı zinetini kim haram kıldı?”.
De ki:
-“Kıyamet günü o, ihlaslı olarak Dünya Hayatı’nda iman edenler içindir”.
Bilecek bir kavim için Âyetler’i böyle açıklıyoruz.

Resulüm: " Allah'ın kulları için varettiği süsleri kimse yasaklayamaz. Sağlıklı gıda maddelerini de yasaklayamazlar. çünkü inananların dünya hayatında kullandığı bu süsler ve takılar, ahiret hayatında dahi geçerlidir. " Biz, sözlerimizi, bu şekilde açarken özellikle bilgi toplumunu hedefliyoruz.

De ki: “Allah’ın yarattığı güzel temiz rızıkları kim haram kıldı?” Onlara böyle sorular sorarak düşünmelerini sağla! Güzel şeyler, temiz rızıklar haram değildir. Güzel şeyleri haram yollarda harcamak israftır. Size helal şeyleri harama dönüştürmek haram kılınmıştır. Helal yoldan kazandıklarınızı helal yollarda sonuna kadar harcaya bilirsiniz. Onlara de ki; “Allah’ın kurallarına uyarak yaşayanlar, helal yoldan kazandıklarını haram yollara harcayarak israf etmeyenler, hesap gününde kazançlı çıkacaklardır. Düşünenler için ayetleri böyle açıklıyoruz.”

De ki: “Allah’ın kulları için çıkarttığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmış ki!” [*] De ki: “Onlar, kıyamet günü sadece kendilerine özel olmanın yanında [*] dünya hayatında da (sadece inançsızların değil), müminlerindir de. Bilen bir topluluk için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.” [*]

Bu ayet A‘râf 7:33, 157, Enfâl 8:24, Tevbe 9:29, Kehf 18:26 ve Tahrîm 66:1. ayetlerle okunmalıdır. Bu cümle dinde haram kılma yetkisinin yalnızca Yüce... Devamı..

(Ey Muhammed!): “Allah’ın kulları için yarattığı güzel giysileri ve tertemiz rızıkları kim haram edebilir ki?”¹ de. Ve yine: “Onlar dünya hayatında (esasen) inananların hakkıdır. Kıyamet gününde ise sadece onların olacaktır.” de. İşte Biz bilen bir toplum için âyetleri böyle açıklarız.

1 Buradaki soru inkari olduğu için, âyetin asıl anlamı: “Allah’ın yarattığı güzel giysileri ve tertemiz rızıkları kimse haram kılamaz” şeklinde olabil... Devamı..

De ki: “Allah’ın kulları için yarattığı güzelliği, rızkın iyisini, temizini yasaklayan kim?” De ki: “Bunlar dünya hayatında imana erenler için [meşru]durlar; Kıyamet Günü’nde ise yalnızca onlara özgü olacaklardır.” ²⁴ Anlama-kavrama yeteneği olan insanlar için bu mesajları Biz işte böyle açık açık dile getiriyoruz!

24 Özellikle yasaklananlar dışında dünya hayatında iyi ve güzel olan şeylerin inananlara helal olduğunu bildirerek Kur’an, zımnen, hayatı reddeden çil... Devamı..

De ki: – Allah’ın kulları için çıkardığı ziyneti, helal ve temiz rızıkları haram kılmak kimin haddine? De ki: – Onlar, bu dünya hayatında iman edenler ve herkes içindir. Kıyamet gününde ise yalnız inananların istifadesine sunulacaktır. İşte biz kavrama yeteneği olan bir toplum için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz. 2/126, 7/50, 16/116, 42/36, 7/27-28

Sor bakayım: “Allah’ın kulları için yarattığı güzellikleri, temiz ve helâl rızıkları yasaklayan kimmiş?”[¹¹⁷⁸] Cevap ver: “Bunlar dünya hayatında (herkesle birlikte) imana erenler için, Kıyamet Günü ise yalnızca onlara has olacaktır.” Kavrama yeteneği olan bir toplum için âyetlerimizi işte böyle açık ve net bir biçimde dile getiriyoruz.[¹¹⁷⁹]

[1178] Zımnen: Dindarlık yapayım derken sahte haramlar koyarak haddini aşan kimmiş! (Bkz: 10:59-60; 16:116-117). [1179] Dikkat: 31 ve 32. âyete ili... Devamı..

(Ey Muhammed) De ki: "Allah’ın kulları için çıkardığı zinetleri ve tertemiz rızıkları kim haram kılabilir? De ki: Onlar dünya hayatında inananlar içindir, (kafirler bu dünyada onlardan yararlansalar da ahirette hiçbirinden nasipleri olmaz, çünkü) Kıyamet gününde bu nimetler sırf iman edenlere tahsis kılınır. İşte aklı başında bir topluluk için (ibret alsınlar diye) ayetleri böyle açıklıyoruz!

De ki: "Allah’ın, kulları için yarattığı zîneti ve temiz rızkı kim haram kılmış?" De ki: "Bunlar, dünya hayatında iman edeler içindir. Kıyamet gününde ise yalnız iman edenlere özgüdür. İşte bilen bir topluluk için âyetleri, ayrı ayrı açıklıyoruz. "

De ki: «Allah Teâlâ kulları için çıkarmış olduğu ziyneti ve rızıktan tîyb olanları kim haram kılmıştır?» De ki: «O, dünya hayatında imân edenler içindir, Kıyamet gününde ise yalnız onlara mahsustur.» İşte âyetleri, bilir kişiler olan bir kavim için böyle mufassalan beyan ederiz.

De ki: “Allah'ın, kulları için yaratıp ortaya çıkardığı zineti, temiz ve hoş rızıkları haram kılmak kimin haddine? ”De ki: “Onlar, dünya hayatında (iman etmeyenlerle birlikte, ) iman edenlerindir. Kıyamet günü ise yalnız müminlere mahsustur. İşte Biz, bilip anlayan kimseler için, âyetleri bu şekilde açıklıyoruz. [22, 30]

Bu âyetin açıkça gösterdiği gibi Allah dünyadaki bütün nimetleri kullarının istifadesi için yaratmıştır. Şükrünü yerine getirerek meşrû olan her şeyde... Devamı..

De ki: "Allah'ın, kulları için çıkardığı süsü ve güzel rızıkları kim haram etti?" De ki: "O, dünya hayatında inananlarındır, kıyamet günü de yalnız onlarındır." İşte biz, bilen bir topluluk için ayetleri böyle açıklıyoruz.

Di ki: "Allâh Te'âlâ'nın kulları içün çıkardığı zîneti ve eyi ve lezzetli rızıkları kim harâm itdi?" Di ki: "Bunlar yevm-i kıyâmetde, hayât-ı dünyâda îmân idenlere mahsûsdur." Bilen ve anlayan kavim içün bu vecihle âyâtımızı tafsîl iyleriz.

De ki “Allah’ın kulları için çıkardığı süsü (yakışan giysiyi), temiz rızıkları kim haram etti?” De ki “Bunlar dünyada esasen müminler içindir[*]; (Mezardan) kalkış gününden itibaren sadece onlar için olacaktır.” Bilen bir topluluk için âyetlerimizi böyle açıklarız.

[*] Dünya'daki süsler esasen inanıp güvenenler (müminler) içindir ancak Allah zorlayıcı düzen kurmadığı için tüm insanlar istifade ederler. (kafirlerd... Devamı..

De ki:-Allah'ın, kulları için varettiği güzel şeyleri ve temiz rızıkları kim haram kıldı? De ki: -Onlar, bu dünya hayatında iman edenler içindir. Kıyamet gününde de yalnız onlara mahsustur. Bilen bir toplum için ayetleri işte böyle açıklıyoruz.

De ki: Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve hoş ve temiz rızıkları kim haram etti? De ki: Bunlar zaten dünya hayatında da iman edenler içindir; kıyamet gününde ise sadece iman edenlere mahsus kalacaktır. Bilen bir topluluk için âyetleri Biz böyle açıklıyoruz.

De ki: "Allah'ın kulları için çıkardığı süsü, güzel, temiz ve tatlı rızıkları kim haram etmiş?" De ki: "Dünya hayatında onlar, inananlar için de var. Kıyamet gününde ise yalnız inananlar içindir onlar." Bilgiden nasipli bir topluluk için biz, ayetleri böyle ayrıntılı kılıyoruz.

eyit: “kim ḥarām eyledi Tañrı bezeġiñi ol kim çıķardı ķulları içün daħı ḥelālleri rızıķdan?” eyit “ol anlaruñdur kim įmān getürdiler yaķın dirlik içinde ħāś olımış iken ķıyāmet güni” ayırtlaruz āyetleri bir ķavma kim bilürler.

Eyit yā Muḥammed, kim ḥarām eyledi Tañrı Ta‘ālā yaratduġı ḳumāşları.Ol kim ‘ademden vücūda getürdi ḳulları‐çun, daḫı yaḫşı ni‘metleri rızḳdan.Eyit: Ol anlaradur kim īmān getürdiler, dünyā dirliginde yaluñuz ortaḳsuzḳıyāmet güninde. Anuñ gibi ayıruruz āyetleri bir ḳavme ki bilürler.

(Ya Peyğəmbərim!) De: “Allahın Öz bəndələri üçün yaratdığı zinəti və təmiz (halal) ruziləri kim haram buyurmuşdur?” De: “Bunlar dünyaya iman gətirənlər üçündür (lakin kafirlər də onlardan istifadə edə bilərlər), qiyamət günündə (axirətdə) isə yalnız mö’minlərə məxsusdur”. Biz ayələrimizi anlayıb-bilən bir tayfaya belə ətraflı izah edirik.

Say: Who hath forbidden the adornment of Allah which He hath brought forth for His bondmen, and the good things of His providing? Say: Such, on the Day of Resurrection, will be only for those who believed during the life of the world. Thus do We detail Our revelations for people who have knowledge.

Say: Who hath forbidden the beautiful (gifts) of Allah,(1014) which He hath produced for His servants, and the things, clean and pure, (which He hath provided) for sustenance? Say: They are, in the life of this world, for those who believe, (and) purely(1015) for them on the Day of Judgment. Thus do We explain the signs in detail for those who understand.

1014 Asceticism often means the negation of art and beauty, it has no necessary sanctity attached to it. 1015 The beautiful and good things of life ar... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.