2 Aralık 2023 - 19 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ benî âdeme ḣużû zînetekum ‘inde kulli mescidin vekulû veşrabû velâ tusrifû(c) innehu lâ yuhibbu-lmusrifîn(e)

Ey Âdemoğulları, namaz kılacağınız her vakit, elbisenizi giyin, süslenin ve yiyin, için, israf etmeyin, şüphe yok ki o, müsrifleri sevmez.

Ey Ademoğulları, her mescit yanında (namaza çıktığınızda) ziynetlerinizi takınıverin. (Temiz ve güzel elbiselerle, takva ve teslimiyetle camiye gidin. Toplantılara da tertipli ve güzel giyimli olarak katılıverin. Helâl ve temiz nimetlerimi) Yiyin, için (giyinin), ama israf etmeyin. Çünkü O (Allah), israf edenleri sevmez. (Allah gereksiz ve gösteriş için yapılan harcamadan hoşlanmamaktadır.)

Ey Âdemoğulları! Allah'a kulluk olsun diye, yapıp ettiğiniz her işte, kendinize çeki düzen verin, yiyip için, fakat saçıp savurmayın; çünkü Allah savurganları sevmez.

Ey Âdemoğulları, her ibadet edilen yerde, her mescide gidişinizde, insan içine çıkarken güzel elbiselerinizi giyin, yeyin, için. Ölçülü, sağlıklı ve meşru yeme-içme sınırını aşmayın. Allah ölçüsüzleri, sağlıklarını bozanları, meşru yeme-içme sınırını aşanları sevmez.

Ey Adem oğulları! Her mescide gidişinizde süslerinizi alın [3], yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

31.Müslim`in, Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre cahiliye döneminde kadınlar Ka`be`yi çıplak olarak tavaf ediyor ve bu esnada sadece ... Devamı..

Ey Ademoğulları, her mescid yanında ziynetlerinizi takının. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

Ey Âdem Oğulları! Her namazınızda süslü elbisenizi giyinin. Yeyin, için, israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her mescit yanında süslü elbiselerinizi giyinin, yiyin, için, fakat israf etmeyiniz. Şüphesiz Allah, israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her mescide çıkışınızda/ibadetinizde elbiselerinizi giyiniz; yiyiniz, içiniz, fakat isrâf etmeyiniz; çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Âdem oğulları ! Her secde yerinde bezenesiniz, yiyin, için, israf etmeyin, Allah sevmez israf eyliyenleri

Ey Âdemoğulları! “Her mescide giderken giyinin, ziynetinizi takının. Yiyin, için fakat israf etmeyin! Çünkü Allah israf edenleri asla sevmez.”

Ziynet; maddi, manevi ve ahlakî anlamda insan hayatına zarafet ve güzellik katan ne varsa hepsini ifade eder. Yani Allah’a ibadet edilen yerlerde, bak... Devamı..

Yâ Benî Âdem bir mescide gitdiğiniz zamân zînetli elbiselerinizi iktisâ idiniz, yiyüb içiniz, fakat isrâf itmeyiniz Allâh müsrifleri sevmez.

Ey Ademoğulları! Her mescide güzel elbiselerinizi giyinerek gidin; yiyin için fakat israf etmeyin, çünkü Allah müsrifleri sevmez.*

Ey Âdemoğulları! Her mescitte ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her namaz kılacağınızda güzelce giyinin, yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Âdem oğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.  

 İslâm dininde temizlik ve güzelliğe önem verilmiştir. İnsanların avret mahallerini örtecek derecede bir elbise giymeleri şarttır. Fakat israfa kaçmam... Devamı..

Adem oğulları, mescitlere giderken süsleniniz. Yiyiniz içiniz; ancak oburluk ve savurganlık yapmayınız. O, oburları ve savurganları sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde güzel giysilerinizi giyin ve yiyin, için, fakat israf etmeyin, Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Âdem oğulları! her mescid huzurunda ziynetinizi tutunun, ve yeyin, için de israf etmeyin, çünkü o müsrifleri sevmez

Ey Âdemoğulları! Her mescide gidişinizde ziynetinizi takının (güzel ve temiz elbise giyinin, avretlerinizi örtün). Yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü O (Allah), israf edenleri sevmez.

Abdullah bin Abbas’tan [radıyallahu anh] nakledilen rivâyete göre; Câhiliye döneminde müşrikler, Kâbe’yi çıplak olarak tavaf ediyorlardı. Bu âyet-i ke... Devamı..

Ey Âdemoğulları! Her secde edilen yerde¹ ziynetlerinizi² alın. Yiyin, için fakat israf³ etmeyin. Zira O, israf edenleri sevmez.

1- Allah\a boyun eğilen, saygı gösterilen yerde; mescitlerde 2- Özenli, bakımlı olun. Ahlaklı, erdemli, edepli, temiz ve güzel davranış sahibi olun.... Devamı..

Ey Âdem oğulları, her mescid huzurunda zînetinizi alın (giyin). Yeyin, için, israf etmeyin. Çünkü O (Allah) israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her namaz yerinde (ve vaktinde) ziynetinizi alın(namazlarınızda temiz elbiselerinizi giyinin), yiyin, için, fakat isrâf etmeyin! Çünki O, isrâf edenleri sevmez.(1)

(1)“Hâlık-ı Rahîm (sonsuz merhamet sâhibi ve yaratıcı olan Allah), nev‘-i beşere (insanlığa) verdiği ni‘metlerin mukābilinde (karşılığında) şükür isti... Devamı..

Ey Âdemoğulları! Mescitlere gidişinizde temiz ve güzel giyinin, yiyin için, israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

Ey Ademoğulları! Her secde yerine varışta süslerinizi de birlikte alın. Yiyin, için, yalnız saçıp savurmayın. Çünkü Allah saçıp savuranları sevmez.

Ey Âdem oğulları: Her secde yerinde [¹] ziynetinizi alın [²], yiyin, için, israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

[1] Veya namaz vaktinde, tavaf zamanında.[2] Avret yerini örten libasınızı giyin.

“Ey Âdemoğulları! Mescide/Kâbe’ye her gidişinizde ziynetlerinizi¹⁰ takınınız/güzel ve temiz giysilerinizi giyinerek gidiniz. Yiyiniz, içiniz ve israf etmeyiniz. Muhakkak ki O, israf edenleri sevmez.”

10 Ziynet; her iki dünyada insan itibarını ve onurunu koruyan, ona yakışıksız ve pejmürde bir görünüş vermeyen bilakis onu güzelleştiren şey demektir ... Devamı..

Ey Âdemoğulları! Her mescit yerinde ziynetinizi (üzerinize) alıveriniz. Yiyin, için; fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları!Hayatın her alanında, Allah’ın emir ve yasaklarına gönülden boyun eğme yani secde etme makamında, bir mescidde, bir secdegâhtasınız. İşte böyle her mescidde, herbir secde makamında sizden istenen kulluğu güzelleştirecek niyet, ciddiyet, samimiyet, ihlas ve takva gibi her türlü zînetinizi takın, üzerinizde gösterin. Kâbe’yi çıplak tavaf etmeyi bir dindarlık, bir erdemlilik sayan Arap müşriklerinin yaptığı gibi, birtakım hurafeleri, batıl inançları taklit ederek imana ve İslâm’a aykırı davranışlar göstermeyin. Dindarlığın, takvanın ölçüsü olarak ilahî hükümleri kendinize ölçü edinin. Bu ölçülere göre üstünüze başınıza, kılık kıyafetinize çekidüzen verin. Bilhassa giysilerin en güzeli olan takvâ elbisesini kuşanın. Perişan ve pejmürde bir hâlde dolaşarak veya kendinizi Allah’ın nîmetlerinden yoksun bırakarak Allah’a yaklaşacağınızı sanmayın: Yiyin için, fakat harama yönelerek veya yoksulun hakkını çiğneyerek yâhut ihtiyaçtan fazlasını harcayarak ya da aşırı lükse kaçarak israf etmeyin! Unutmayın ki, Allah israf edenleri sevmez!
Öte yandan, dünya nimetlerini tamamen terk ederek çilehânelere kapanmak da doğru değildir:

Ey Âdem’in oğulları! Her mescid huzurunda zinetinizi alın!
Yiyin, için, aşırı gitmeyin!
O, Aşırı Gidenler’i sevmez.

Ey Ademin çocukları! Camilere gelirken dış giysilerinize özen gösterin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Rabbinizi sevgiyle, saygıyla yüceltirken güzel elbiselerinizi giyin! Huzurunda durup salat-ı ikame ederken üzeriniz temiz olsun. Unutmayın ki ne kadar giyinirseniz giyinin en güzel elbise samimiyettir. Gönülden Allah’a bağlılıktır. Allah’ın yasalarına harfiyen uymaktır. Rabbinizin haram kılmadığı şeylerden yiyin için! Helal olarak kazandıklarınızı, haram yollarda harcayarak israf etmeyin! Allah israf edenleri sevmez. Bilesiniz ki israf; haram olmayan şeyleri bolca yiyip içmek değil, haram olmayan şeyleri harama dönüştürmektir.

Ey âdemoğulları! Her secdede ziynetinizi takının! [*] Yiyin, için, israf etmeyin! Şüphesiz ki O, israf edenleri sevmez. [*]

Bu buyruk, ibadetlerde temiz ve güzel giyimli olmanın şart olduğunu göstermektedir.,Benzer mesaj: En’âm 6:141.

Ey Âdemoğulları! Bütün mescidlere girerken¹ güzel giysilerinizi giyin,² yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez.³

1 Bu âyetten; dışarıya çıkarken olduğu gibi namazda ve tavafta setr-i avretin (örtülmesi gereken yerleri örtmenin) farz olduğu anlaşılmaktadır. Ancak ... Devamı..

EY ÂDEMOĞULLARI! (Allah’a) kulluk olsun diye yapıp-ettiğiniz her işte kendinize çekidüzen verin ²³; [serbestçe] yiyin için, fakat saçıp savurmayın: (çünkü) kuşku yok ki, O savurganları sevmez!

23 Lafzen, “süslerinizi (zîneh) takının”. Râğıb’a göre (Lane III, 1279 vd.’da da kaydedildiği gibi), zîneh sözcüğünün asıl anlamı: “... ister bu dünya... Devamı..

- Ey Âdemoğulları, her secde mahalline girişinizde güzel elbisenizi giyin; yiyin, için ama israf etmeyin. Zira Allah, israf edenleri sevmez. 4/6, 6/141, 17/26- 27

EY Âdemoğulları! Her ibadet yerinde/ibadette ziynet ve zarafetinizi takının.[¹¹⁷⁷] Yiyin için ama israf etmeyin; çünkü O israf edenleri sevmez.

[1177] Zînet, bilgi gibi soyut, ahlâk gibi mânevi, takı ve elbise gibi maddî, boy-pos gibi bedenî olmak üzere, insan hayatına zarafet, letafet ve güze... Devamı..

Ey Ademoğulları, her mescid yerinde (her mabedde) ziynetinizi alın (güzel giysiler giyinin, avret yerlerinizi örtün) ve yeyin için, fakat israf etmeyin! (Süslenmek ve yeyip içmekte aşırı gitmeyin, haramı helal saymayın) Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

(Bazı ümmetlerde, dünyayı terk etmek, nefislerine leziz yiyecek ve içecekleri haram kılmak, kısırlaşmak, çul giymek gibi kötü adetler vardır)... Devamı..

Ey Âdemoğulları! Her mescide (camiye) gidişinizde ziynetinizi takının (güzel ve temiz giyinin). Yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü O, israf edenleri sevmez.

Ey âdemoğulları! Her mescit yerinde ziynetinizi alıveriniz ve yiyiniz ve içiniz, israf da etmeyiniz. Şüphe yok ki O, israf edenleri sevmez.

Ey Âdem'in evlatları! Her namaz vaktinde mescide giderken, süsünüz olan elbisenizi giyinin. Yiyin, için fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri asla sevmez.

Edep yerlerini örtmek (setr-i avret) her zaman olduğu gibi, özellikle namaz, tavaf gibi ibadetlerde farzdır. Fakat israf etmemek şartı ile, her Müslüm... Devamı..

Ey Adem oğulları, her mesci(de gidişiniz)de süs(lü, güzel giysiler)inizi alın; yeyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü O, israf edenleri sevmez.

Ey Âdemoğulları! Her mescidde ve yâhud her 'ibâdet iylediğinizde zînetli libâsınızı giyiniz, yiyiniz, içiniz ve isrâf itmeyiniz. Allâh Te'âlâ müsrifleri sevmez.

Ey Ademoğulları! Secde edilen her yerde (namaz sırasında) süslerinizi (size yakışanı) giyinin. Yiyin, için ama israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

-Ey Ademoğulları, her mescide gidişinizde güzel elbisenizi giyin; yiyin, için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah, israf edenleri sevmez.

Ey Âdem oğulları! Her mescidde ziynetinizi takının.(6) Yiyin, için, fakat israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez.

(6) Her mescidde, her namazda, her tavafta temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. 27’nci âyette elbisenin örtünmeden ilerideki bir işlevi süs olarak say... Devamı..

Ey âdemoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez.

iy ādem oġlanları! dutuñ bezegüñüzi her bir namāz ķılacaķ yirde daħı yiñ daħı içüñ daħı orandan geçürmeñ bayıķ ol sevmez orandan geçicileri.

İy ādem oġlanları, aluñuz bezetmeg‐içün her namāz ḳılduḳda. Daḫı yiñüzdaḫı içüñüz isrāf eylemeñüz. Tañrı Ta‘ālā sevmez müsrif kişileri.

Ey Adəm oğulları! Hər bir ibadət vaxtı (namaz qılarkən, məscidə gedərkən və ya təvaf edərkən) gözəl libaslarınızı geyin, yeyin-için, lakin israf etməyin, çünki (Allah) israf edənləri sevməz!

O Children of Adam! Look to your adornment at every place of worship, and eat and drink, but be not prodigal. Lo! He loveth not the prodigals.

O Children of Adam! wear your beautiful apparel(1013) at every time and place of prayer: eat and drink: But waste not by excess, for Allah loveth not the wasters.

1013 Beautiful apparel: zinah: adornments or apparel for beautiful living: construed to mean not only clothes that add grace to the wearer, but toilet... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.