8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İttebi’û mâ unzile ileykum min rabbikum velâ tettebi’û min dûnihi evliyâ/(e)(c) kalîlen mâ teżekkerûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Rabbinizden size indirilene uyun, Ondan (Allah'tan) başka “veli”lere (himaye edicilere ve bâtıl hüküm vericilere) tâbi olmayın. (Kur’an’a ve Resulüllah’a bağlı olmayan rehberlere uymayın.) Ne de az tezekkür ediyor (ne az öğüt alıyor, ne azokuyup düşünüyor) sunuz!

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbinizden size ne indirildiyse ona uyun, ondan başkalarını dost edinip onlara uymayın, fakat ne kadar da azınız öğüt tutmada.

Abdullah Parlıyan Meali

Rabbinizden size indirilen Kur'ân'a uyun, O'ndan başka lider ve önderlerin ardında gitmeyin. Bu öğüdü ne kadar da az tutuyorsunuz aklınızda.

Ahmet Tekin Meali

Rabbinizden size indirilene, Kur'ân'a tâbi olun, Kur'ân'ı uygulayın. Kur'ân'ı olmayan dostlara, otoritelere tâbi olmayın, uymayın. Ne kadar kıt düşünüyor, az öğüt tutuyorsunuz.*

Ahmet Varol Meali

Size Rabbinizden indirilene uyun ve O'ndan ayrı dostlar edinip onlara uymayın. Pek az öğüt alıyorsunuz!

Ali Bulaç Meali

Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velilere uymayın. Ne az öğüt alıyorsunuz?

Ali Fikri Yavuz Meali

Rabbinizden size indirilen Kur'an'a uyun (emirlerine ve hükümlerine bağlanın). Allah'dan başka dostlar edinip onlara uymayın. Siz ne az düşünüyorsunuz!

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey müminler! Rabbinizden sizin için indirilenlere uyun. Allah’tan başka şeyleri (şeytani kişileri) dostlar edinerek onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Bayraktar Bayraklı Meali

Rabbinizden size indirilene uyunuz! O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyiniz! Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Besim Atalay Meali (1962)

Tanrınızdan, size gelmiş olan şeye uyun, ondan başka dostlara uymayınız, ne denli az öğüt tutmaktasınız

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey insanlar!) Rabbinizden size indirilen Kitap'a uyun! O'nun dışında bir takım başka otoriteleri yakın görüp dostlar edinmeyin (onlara uymayın)! (Bunca uyarıya rağmen) ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbinizden size indirilen Kitap'a uyun, O'ndan başka dostlar edinerek onlara uymayın. Pek az öğüt dinliyorsunuz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Diyanet Vakfı Meali

Rabbinizden size indirilene (Kur'an'a) uyun. O'nu bırakıp da başka dostların peşlerinden gitmeyin. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Edip Yüksel Meali

Rabbinizden size indirileni izleyin, O'ndan başkalarını dost edinerek izlemeyin. Ne kadar az öğüt alıyorsunuz!

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Ey insanlar) Rabbinizden, size indirilene uyun ve O'ndan başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Rabbınızdan size indirilene ittiba' edin, onsuz bir takım veliylere ittiba' etmeyin, siz pek az düşünüyorsunuz

Erhan Aktaş Meali

Rabb'inizden size indirilene uyun. O'nun yanı sıra başka velilere¹ uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!*

Hasan Basri Çantay Meali

Rabbinizden size indirilen (Kur'an-ı kerîm) e uyun, ondan başka (larını) velîler (edinib de kendilerin) e uymayın. Ne kadar az öğüd tutuyorsunuz!

Hayrat Neşriyat Meali

Rabbinizden size indirilene tâbi' olun ve O'ndan başka birtakım dostlara tâbi' olmayın! (Siz) ne kadar az ibret alıyorsunuz!

İlyas Yorulmaz Meali

Rabbinizden indirilen bu kitaba uyun ve indirilen bu kitaptan başka koruyuculara (evliyaya) uymayın. Ne kadar az düşünüyorsunuz.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Size Rabbiniz tarafından inzal olunan şeye tâbi olun. O/ndan başka yârlara tâbi olmayın. Birazınız öğüt tutuyorsunuz [⁴].*

Kadri Çelik Meali

Rabbinizden size indirilene uyun, O'ndan başka velilere uymayın. Pek de az hatırlayıp kendinize geliyorsunuz!

Mahmut Kısa Meali

Ey insanlar! Rabb’iniz tarafından size gönderilen bu prensiplere uyun; O’ndan başka hiçbir güce boyun eğmeyin! Kur’an’ın hükümlerini terk edip kendi otoritelerine kayıtsız şartsız boyun eğmenizi isteyen birtakım kurtarıcıların, koruyucuların, velilerin peşine takılmayın!
Kulağınıza küpe olması gereken bu öğütleri ne kadar da az düşünüyorsunuz!

Mehmet Okuyan Meali

Rabbinizden size indirilene (Kurana) uyun!* O
un peşi sıra (onu bırakıp da) başka dostlara uymayın!* Ne kadar da azınız (gerçeği) hatırlıyor!
*

Mehmet Türk Meali

(Ey insanlar!) Rabbinizden, size indirilen (bu kitaba) uyun ve onun dışında bir takım dostlara uymayın.1 Ne kadar da kıt düşünüyorsunuz!*

Muhammed Esed Meali

“Rabbinizin katından size indirilene uyun; O'ndan başka önderlerin ardından gitmeyin. 3 Ne kadar az tutuyorsunuz aklınızda, bu (öğüdü).

Mustafa Çavdar Meali

Rabbinizden size indirilen Kuran’a uyun. Allah’tan başka bir takım evliyaya uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. 2/170, 6/153, 2/257, 5/77, 45/18, 7/79- 130, 74/50- 51

Mustafa İslamoğlu Meali

“Uyun Rabbinizin katından size indirilene! O’nun dışında birtakım otoritelere de asla uymayın!”[1155] Ne kadar da az ders alıyorsunuz![1156]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Size Rabbinizden indirilmiş olana tâbi olunuz, ve O'nun gayrı dostlara tâbi olmayınız, siz pek az öğüt tutuyorsunuz.

Suat Yıldırım Meali

Ey insanlar! Siz, Rabbiniz tarafından size indirilen vahye tâbi olun, O'ndan başka birtakım hâmîler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az düşünüyorsunuz! [12, 103; 12, 106]

Süleyman Ateş Meali

(Ey insanlar), Rabbinizden size indirilene uyun ve O'ndan başka velilere uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!*

Süleymaniye Vakfı Meali

Rabbinizden[1] size indirilene uyun; Allah’a daha yakındır diye evliyaya[2] uymayın. Bilgilerinizi ne kadar az kullanıyorsunuz!*

Şaban Piriş Meali

Rabbinizden size indirilene uyun; ondan başka velilere uymayın. Ne kadar az öğüt dinliyorsunuz!

Ümit Şimşek Meali

Siz de Rabbinizden size indirilene uyun; kendinize Ondan başka dostlar edinip de onlara uymayın. Ne kadar az öğüt tutuyorsunuz!

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden birtakım velilerin ardına düşmeyin. Siz ne kadar da az öğüt alıyorsunuz!

Eski Anadolu Türkçesi

uyuñ aña kim indürinildi sizüñ çalabuñuzdan daħı uymañ andan ayruķ iş śüricilere; az añarsız.

Bunyadov-Memmedeliyev

Rəbbinizdən sizə nazil edilənə (Qur’ana) tabe olun. Allahı qoyub başqa dostlara uymayın. Siz öyüd-nəsihətə olduqca az qulaq asırsınız!

M. Pickthall (English)

(Saying): Follow that which is sent down unto you from your Lord, and follow no protecting friends beside Him. Little do ye recollect!

Yusuf Ali (English)

Follow (O men!) the revelation given unto you from your Lord, and follow not, as friends or protectors, other than Him. Little it is ye remember of admonition.(991)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.