22 Eylül 2023 - 7 Rebiü'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle fîhâ tahyevne vefîhâ temûtûne veminhâ tuḣracûn(e)

Orada dirileceksiniz dedi, orada öleceksiniz ve orada dirilip mezardan çıkarılacaksınız.

 "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan (dirilip mahşere) çıkarılacaksınız" demişti.

“Orada yaşar, orada ölür ve oradan tekrar dirilip çıkarılırsınız” buyurdu.

“Orada yaşayacaksınız. Orada öleceksiniz. Oradan diriltilip çıkarılacaksınız." buyurdu.

(Yine) "Orada yaşar, orada ölür ve oradan çıkarılırsınız" dedi.

Dedi ki: 'Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız.'

Allah buyurdu ki, orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan dirilip çıkarılacaksınız.

Allah dedi ki: “Orda dirilir ve ölürsünüz ve oradan çıkartılırsınız.”

“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız” dedi.

Orda yaşar, orda ölür, ordan çıkarılırsınız» buyurdu Allah

(Allah) yine buyurdu ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (dirilip Mahşere) çıkarılacaksınız.”

24, 25. Allâh didi ki: "Dünyâya ininiz, biri birinize düşman olacaksınız, arzda muvakkat bir zamân içün oturub müstefîd olacaksınız orada yaşayacaksınız orada öleceksiniz bir gün oradan çıkacaksınız."

"Orada yaşar, orada ölür ve oradan dirilip çıkarılırsınız" dedi.*

Allah, dedi ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (mahşere) çıkarılacaksınız.”

“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan diriltilip çıkarılacaksınız” dedi.

«Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız» dedi.

Dedi ki: "Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız."

"Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (dirilip) çıkarılacaksınız!" dedi.

Buyurdu ki onda yaşıyacaksınız ve onda öleceksiniz ve ondan çıkarılacaksınız

(Allah) buyurdu ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve (diriliş gününde) oradan (diriltilip, amellerinizin karşılığını almak üzere mahşere) çıkarılacaksınız.”

De ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız.”

Dedi ki: «Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan (dirilib) çıkarılacaksınız».

“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız!” buyurdu.

“Siz insanlar, yeryüzünde yaşayacak, yeryüzünde ölecek ve yeryüzünden diriltilip çıkartılacaksınız” dedi

Allah buyurdu: "işte sizler orada yaşıyacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız."

Allah «— Orada yaşar, orada ölürsünüz, oradan da çıkarsınız» dedi.

Dedi ki: “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız.”

(Allah hakeza) Buyurdu: “Orada yaşar, orada ölür ve oradan (dirilip) çıkarılırsınız.”

Ve ekledi: “Orada yaşayacak, orada ölecek ve yeniden diriliş için yine oradan çıkarılacaksınız!”
O hâlde, yeniden diriliş gününde hüsrana uğramamak için, iyi dinleyin:

-“Orada yaşar; orada ölürsünüz; oradan çıkarılırsınız” dedi.

Orada yaşayacak, orada ölecek ve yine oradan çıkarılacaksınız... "

“Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz. Oradan diriltilip çıkarılacaksınız!” dedi.

“Orada yaşayacak; orada ölecek ve oradan (diriltilip) çıkartılacaksınız.” demişti. [*]

Benzer mesajlar: Tâhâ 20:55; Hacc 22:6; Rûm 30:19; Fâtır 35:9; Kâf 50:11, 42; Zuhruf 43:11; Nûh 71:18.

“Orada yaşayacak orada ölecek ve (diriltilerek) oradan çıkarılacaksınız.” buyurdu.

Orada yaşayacak ve öleceksiniz” diye ekledi, “ve [Kıyamet Günü] oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız!”

Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız. 20/55, 71/18

(Ve) dedi ki: “Orada yaşayacak ve orada öleceksiniz; nihayet oradan (âhiret yolculuğuna) çıkarılacaksınız.”[¹¹⁷¹]

[1171] Kıssadan hisse zımnen: Allah’ın emirlerine karşı gelen insan, bunun bedelini elindeki değerleri kaybederek öder. Âdem-İblis kıssası, iradeyi ku... Devamı..

Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine siz oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız" buyurdu.

("Kiminiz kiminize" beyanı ile 10. ayetteki "Andolsun ki sizi biz yarattık" beyanı arasında münasebet vardır. Çünkü ikisi de çoğuldur ve bu beyan sade... Devamı..

Allah, dedi ki: "Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız. "

Buyurdu ki: «Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan çıkarılacaksınızdır.»

24, 25. Buyurdu ki: “Birbirinize düşman olarak inin! Size dünyada bir süreye kadar kalma ve yararlanma imkânı veriyorum: Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan diriltilip mezardan çıkarılacaksınız. ”

Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz ve yine oradan (diriltilip) çıkarılacaksınız! dedi.

"Onda yaşar, onda ölür ve ondan çıkarılub ba's olunursunuz" buyurdı.[¹]

[1] Bakara Sûresinin 30 ilâ 37 âyet-i kerîmesinin notlarına bak.

(Allah) Dedi ki “Orada yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.”

Orada yaşayacak, orada ölecek ve oradan çıkarılacaksınız.

“Orada yaşar, orada ölür, oradan çıkarılırsınız.”

Buyurdu: "Orada hayat bulacaksınız, orada öleceksiniz ve oradan çıkarılacaksınız."

eyitti: “anuñ içinde dirilesiz daħı anuñ içinde ölesiz daħı andan çıķarınılasız.”

Eyitdi Tañrı: Yirde diri olursız, daḫı anda ölürsiz. Daḫı andan ḳıyāmet güninde çıḳarsız.

(Allah) buyurdu: “Orada yaşayacaq, orada öləcək və oradan (dirilib) çıxarılacaqsınız!”

He said: There shall ye live, and there shall ye die, and thence shall ye be brought forth.

He said: "Therein shall ye live, and therein shall ye die; but from it shall ye be taken out (at last)."(1007)

1007 Cf. this whole passage about Adam with the passage in 2:30 -39, and with other passages in subsequent Surahs. In places the words are precisely t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.