3 Aralık 2020 - 17 Rebiü'l-Ahir 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 200. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-immâ yenzeġanneke mine-şşeytâni nezġun feste’iż bi(A)llâh(i)(c) innehu semî’un ‘alîm(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Eğer Sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah’a sığın. Çünkü O, İşitendir, Bilendir. (Şeytani düşünceleri giderecektir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şeytan seni buna aykırı bir yola meylettirmeye kalkışırsa Allah'a sığın, şüphe yok ki o, her şeyi duyar ve bilir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve eğer şeytandan güç alan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O herşeyi işiten ve herşeyi tam bilendir.

Ahmet Tekin Meali

Eğer şeytanın vesvesesi seni tahrik ederse hemen Allah'a sığın. O dualara icabet eder, ilmi her şeyi kuşatır.

Ahmet Varol Meali

Şeytandan bir aykırı düşünce (vesvese) seni dürtükleyecek olursa hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki O duyandır, bilendir.

Ali Bulaç Meali

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya iğva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Eğer şeytandan bir engel, seni, emrolunduğun şeyi yapmaktan çevirecek olursa, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, (söylenenleri) hakkıyla işitendir, kalblerindekini tam bilendir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şeytan seni (buna aykırı bir yola) dürtmeye kalkışırsa, Allah’a sığın. Şüphesiz O, işiten ve bilendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şayet şeytan, senin içine bir vesvese düşürürse Allah'a sığın; çünkü O, işitir; bilir.

Besim Atalay Meali

Seni şeytan dürteklerse, hemen Allaha sığın, o İşitir, o bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

Ve eğer Şeytandan bir kışkırtı seni sürükleyecek olursa (hemen) Allah'a sığın ve bil ki O (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şeytan seni dürtecek olursa Allah'a sığın, doğrusu O işitir ve bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse, hemen Allah’a sığın. Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.  *

Edip Yüksel Meali

Şeytandan ne zaman kötü bir düşünce zihnini tırmalarsa, ALLAH'a sığın; O İşitendir, Bilendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Eğer şeytandan bir vesvese, bir gıcık gelirse hemen Allah'a sığın. Muhakkak ki, Allah hakkıyla işiten, kemaliyle bilendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her ne zamanda Şeytandan bir gıdık seni gıdıklayacak olursa hemen Allaha istiaze eyle, o şüphesiz semi'dir alîmdir

Erhan Aktaş Meali

Ne zaman şeytan seni dürtecek olursa¹ hemen Allah'a sığın. Kuşkusuz O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Eğer şeytandan bir fit (gelib) seni dürterse hemen Allaha sığın. Çünkü O, hakkıyle işidici, tam bilicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Eğer şeytandan (gelen) bir vesvese seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın!(1)Çünki O, Semî' (herşeyi işiten)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.*

İlyas Yorulmaz Meali

Eğer sana şeytandan aldatıcı ve yanlış bir fikir geldiğini hissedersen, Hemen Allaha sığın. Zira Allah, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir.

İsmail Hakkı İzmirli

Şeytan tarafından bir dürtüş seni dürtüştürürse [²] Allah/tan sığınma iste. Çünkü o semi/dir, hakkıyle âlimdir.

Kadri Çelik Meali

Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir.

Mahmut Kısa Meali

Eğer şeytânî bir dürtü seni kışkırtıp anlamsız bir öfke ve heyecana sürükleyecek olursa, hemen Allah’a sığınve O’nun bu konudaki tavsiyelerini hatırla! Unutma ki O, her şeyi işitendir, bilendir.

Mehmet Türk Meali

Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah’a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.1*

Muhammed Esed Meali

Ve eğer Şeytan'dan (güç alan] bir kışkırtı seni [gözü kara bir öfkeye] 164 sürükleyecek olursa (hemen) Allah'a sığın ve bil ki O her şeyi işiten, her şeyi künhüyle bilendir.

Mustafa Çavdar Meali

Şayet şeytan seni kışkırtıp kötü düşünce ve davranışa sürükleyecek olursa hemen Allah’a sığın. Zira O her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 16/98...100, 18/27, 23/97- 98, 40/27, 72/22,

Mustafa İslamoğlu Meali

Yine de şeytan tarafından kurgulanan ayartıcı bir kışkırtmaya[1315] hedef olursan, hemen Allah’a sığın: unutma ki O her şeyi işitir, akıl sır ermez bir ilim sahibidir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve eğer seni şeytan tarafından bir vesvese gıdıklayacak olursa hemen Allah Teâlâ'ya sığın. Şüphe yok ki, O (Allah) bihakkın işiticidir, tamamıyla bilicidir.

Suat Yıldırım Meali

Her ne zaman şeytandan sana bir vesvese gelecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü o duaları işitip icabet eder ve her şeyi bilir. *

Süleyman Ateş Meali

Ne zaman şeytandan bir kötü düşünce seni dürtüklerse, Allah'a sığın; çünkü O, işitendir, bilendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Şeytandan sana ilişkileri bozacak bir fısıltı(vesvese) gelirse hemen Allah’a sığın. Çünkü O, dinler ve bilir.

Şaban Piriş Meali

Şeytandan sana bir tahrik olursa, hemen Allah'a sığın. Allah işiten ve bilendir.

Ümit Şimşek Meali

Şeytandan sana bir kışkırtma geldiğinde Allah'a sığın. Çünkü O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Şeytandan bir dürtük seni dürtüklediğinde, Allah'a sığın. Çünkü O, her şeyi işitir, her şeyi bilir.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əgər sənə Şeytandan (bu əmr olunduğun işləri yerinə yetirməmək məqsədilə) bir vəsvəsə gəlsə (fəsad toxunsa), Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah (hər şeyi) eşidəndir, biləndir!

M. Pickthall (English)

And if a slander from the devil wound thee, then seek refuge in Allah. Lo! He is Hearer, Knower.

Yusuf Ali (English)

If a suggestion from Satan assail thy (mind),(1171) seek refuge with Allah. for He heareth and knoweth (all things).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.