8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 177. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sâe meśelen(i)-lkavmu-lleżîne keżżebû bi-âyâtinâ veenfusehum kânû yazlimûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ayetlerimizi yalanlayanların ve (sapkınlık ve azgınlıklarıyla) yalnızca kendi nefislerine zulmedip (hüsrana uğrayanların) örneği (ve akıbeti) ne kötü (ve ürkütücü bir haldir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ne de çirkin bir örnektir delillerimizi yalanlayıp kendilerine zulmedenlerin hali.

Abdullah Parlıyan Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerin durumu ne kötüdür.

Ahmet Tekin Meali

Âyetlerimizi yalanlayan, doğru yoldan, İslâm'dan uzak durarak isyan ile, inkâr ile kendilerine yazık etmeyi, birbirlerine zulmetmeyi alışkanlık haline getiren kavimler ne kadar kötü, çirkin benzetmelere, anlatımlara konu oluyor.

Ahmet Varol Meali

Ayetlerimizi yalanlayarak sadece kendi kendilerine haksızlık eden topluluğun durumu ne kadar da kötüdür!

Ali Bulaç Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği ne kötüdür.

Ali Fikri Yavuz Meali

Âyetlerimizi yalanlayıp ancak kendi nefislerine zulmeden topluluğun hâli ne kötüdür?

Bahaeddin Sağlam Meali

Ayetlerimizi yalanlayıp da kendilerine zulmeden toplumun örneği, ne kötü örnektir!

Bayraktar Bayraklı Meali

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendine zulmedegelen gürûhun durumu ne kötü misaldir!

Besim Atalay Meali (1962)

Bizim âyetlerimizi, yalanlayan kimselerin örnekleri ne kötüdür, onlarsa zulmeder kendilerine

Cemal Külünkoğlu Meali

Ayetlerimize gerekli ilgiyi göstermeyenlerin ve yaratılış gayesine aykırı hareket edenlerin durumu ne kötüdür.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ayetlerimizi yalan sayan, kendine zulmeden millet ne kötü bir misaldir!

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Âyetlerimizi yalan sayan ve ancak kendilerine zulmeden bir kavmin durumu ne kötüdür!

Diyanet Vakfı Meali

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine zulmetmiş olan kavmin durumu ne kötüdür!

Edip Yüksel Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve yalnızca kendi kendilerine haksızlık eden topluluğun örnekliği ne kötüdür!

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Âyetlerimizi inkâr edip, sırf kendilerine zulmeden o kavmin hali ne kadar kötüdür!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ne çirkin meselı var âyetlerimizi tekzib eden o kavmin ki sırf kendilerine zulm ediyorlardı

Erhan Aktaş Meali

Âyetlerimizi yalanlayan ve böylece kendilerine haksızlık eden halkın durumu ne kötüdür.

Hasan Basri Çantay Meali

Âyetlerimizi yalanlayarak sırf kendilerine zulm etmekde olanlar güruhunun haali ne kötüdür!

Hayrat Neşriyat Meali

Âyetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmetmekte olan kavmin misâli ne kötüdür!

İlyas Yorulmaz Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine haksızlık edenlere, bu topluluğun misali ne kadar kötüdür.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Âyetlerimizi yalan sayıp ancak kendilerine zulüm edenlerin hâli ne çirkin misal teşkil eder!

Kadri Çelik Meali

Ayetlerimizi yalanlayanlar ve yalnızca kendi nefislerine zulmedenlerin örneği pek de kötüdür!

Mahmut Kısa Meali

Evet, ayetlerimizi yalanlayan ve böylelikle, bizzat kendilerine yazık etmiş olan insanların durumu, ne kötüdür!
Bu duruma düşmek istemiyorsanız, değer yargılarını Allah’tan, yani O’nun kitabından almalı, onun rehberliğinde hayat programınızı çizmelisiniz. Zira:

Mehmet Okuyan Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve böylece kendilerine haksızlık etmiş olanların hâli ne kadar da kötüdür!

Mehmet Türk Meali

Kendi kendilerine zulmederek âyetlerimizi yalanlayan bir toplum, ne kötü bir örnektir.

Muhammed Esed Meali

Ayetlerimizi yalanlamaya kalkan toplumun hali ne kötüdür: çünkü işledikleri haksızlıklar (sadece) kendilerini yıkıma götürür.

Mustafa Çavdar Meali

Ne berbattır, ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve böylece kendilerine zulmedip yazık eden toplumun örneği! 6/21, 7/36- 182, 11/24, 45/21

Mustafa İslamoğlu Meali

Ne berbattır âyetlerimizi yalanlayan bir toplumun hâli; üstelik onlar (böyle yapmakla) kendilerine zulmetmiş oluyorlar.[1295]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O kavmin meseli ne çirkindir ki, Bizim âyetlerimizi tekzîp ettiler ve kendi nefislerine de zulmeder oldular.

Suat Yıldırım Meali

Âyetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali, ne çirkin bir ibret levhasıdır!

Süleyman Ateş Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve kendilerine de zulmeden topluluğun durumu ne kötüdür!

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılan ve yanlışı kendilerine yapıp duran toplulukların hali ne kötüdür!

Şaban Piriş Meali

Ayetlerimizi yalanlayan ve böylece kendine zulmeden kavmin örneği ne kötü!

Ümit Şimşek Meali

Âyetlerimizi yalanlayanların misali ne kötüdür! Onlar ancak kendilerine yazık ediyorlar. (25)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ayetlerimizi yalanlayan topluluğun vücut verdiği örnek ne kötüdür! Onlar öz benliklerine zulmediyorlardı.

Eski Anadolu Türkçesi

yavuz oldı meŝeldin yaña ķavum anlar kim yalan duttılar āyetlerümüzi daħı gendüzilerine oldılar žulm eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ayələrimizi yalan hesab edib özlərinə zülm edənlər barəsində çəkilən məsəl necə də pisdir!

M. Pickthall (English)

Evil as an example are the folk who denied Our revelations, and were wont to wrong themselves.

Yusuf Ali (English)

Evil as an example are people who reject Our signs and wrong their own souls.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.