9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 159. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemin kavmi mûsâ ummetun yehdûne bilhakki vebihi ya’dilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Musa’nın kavminden, Hakk ile hidayete eren, (insanları) hayra yönlendiren ve onunla (Allah’ın kitabıyla) adalet eden (halkı hidayet ve adaletle yöneten) bir topluluk ve teşkilat da vardı.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Musa kavminden bir topluluk vardı ki halkı doğru yola sevk ederler ve adaletle muamelede bulunurlardı.

Abdullah Parlıyan Meali

Musa'nın toplumunun da hepsi sapık ve günahkar olmayıp, onların arasında da diğer insanlara doğru yolu gösterip gerçeklere ulaştıran ve o dinin ışığı altında, adaletle davranan insanlar da vardı.

Ahmet Tekin Meali

Mûsâ'nın kavminden tutkun, teşkilâtlı, yetişmiş, mümtaz yönetici cemaatler ve müesseseler vardı ki, peygamberlerine gelen vahyi, peygamberlerinin tebliğini esas alarak halkı irşad eder, doğru yolu gösterirlerdi. Hakkı gözeterek adâletle, sosyal, siyasî, ekonomik ve idarî düzeni temin ederlerdi.*

Ahmet Varol Meali

Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaleti uygulayan bir grup vardı.

Ali Bulaç Meali

Musa'nın kavminden hakka yönelten ve onunla adaletle davranan bir topluluk vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Mûsa'nın kavminden, insanları doğru yola götürür ve hak ile adâlet yapar bir topluluk vardı.

Bahaeddin Sağlam Meali

Musa’nın milletinden hakkı gösteren ve hak ile hükmeden bir topluluk vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Mûsâ toplumunda hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Musa'nın ulusundan, hak yolunu gösteren, adaletten ayrılmayan bir bölük bulunurdu

Cemal Külünkoğlu Meali

Musa'nın (görevlendirildiği) toplum içinde öyleleri vardır ki; onlar (insanlara) hakkıyla rehberlik ederler ve o hakikat sayesinde adaletli davranırlar.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Musa'nın milletinden bir topluluk hakkı gösterirler ve onunla hükmederlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Mûsâ’nın kavminden (insanları) hak ile doğru yola ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk da vardı.

Diyanet Vakfı Meali

Musa'nın kavminden hak ile doğru yolu bulan ve onun sayesinde âdil davranan bir topluluk vardır.  *

Edip Yüksel Meali

Musa'nın halkından bir topluluk var ki gerçeği gösterirler ve onunla adalet ederlerdi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Musa'nın kavminden doğru yolu gösteren ve doğrulukla adalet yapan bir topluluk da vardı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Evet, Musânın kavminden bir ümmet de var ki hakka irşad ederler ve onunla adalet yaparlar

Erhan Aktaş Meali

Musa'nın halkından da hakka ileten ve onunla adaletli davranan bir topluluk vardı.

Hasan Basri Çantay Meali

Musânın kavminden bir cemâat vardır ki (halkı) hakka irşâd ederler, onunla (hükümde) adalet yaparlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Mûsâ'nın kavminden bir cemâat de vardır ki, (insanlara) hak ile doğru yolu gösterirler ve onunla adâleti tatbîk ederler.

İlyas Yorulmaz Meali

Musa nın kavminden, doğru olana (kitaba) götüren ve o kitabın içindekilerle adaleti sağlayan bir topluluk vardı.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Musa kavminden bir cemaat vardır ki halkı doğru yola götürürler, halka doğrulukla adalet ederler.

Kadri Çelik Meali

Musa'nın kavminden, hakka hidayet eden ve hak ile adalette bulunan bir topluluk vardır.

Mahmut Kısa Meali

Mûsâ’nın halkı arasında, insanları hakîkate yönelten ve bu hakîkate dayanarak adâleti gerçekleştiren bir topluluk vardı.

Mehmet Okuyan Meali

Musa
ın kavminden de gerçeğe rehberlik eden ve onunla adil davranan bir topluluk vardır.*
*

Mehmet Türk Meali

Mûsa’nın kavmi içerisinde (insanları) hak yola ulaştıran ve adaletle hükmeden bir topluluk da vardı.

Muhammed Esed Meali

MUSA'NIN (görevlendirildiği) halk içinde [ötekilere] doğru yolu gösteren ve onun ışığı altında adaletle davranan insanlar vardı. 127

Mustafa Çavdar Meali

Musa’nın kavminden hakkı gösteren ve o hakla adaleti gözeten bir topluluk vardı. 3/21, 4/58- 135, 7/181, 16/90

Mustafa İslamoğlu Meali

MUSA’NIN toplumu içerisinde öyle bir kesim de[1273] vardır ki, onlar hakkıyla rehberlik ederler ve o hakikat sayesinde adaletli davranırlar.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve Mûsa'nın kavminden bir cemaat de vardır ki, hak ile hidâyete erdirirler ve hak ile adâlette bulunurlar.

Suat Yıldırım Meali

Evet! Mûsâ'nın kavminden bir topluluk da vardır ki hak dinle insanları doğru yola götürür ve onunla halk içinde adaleti tatbik ederler. [3, 113; 28, 52-54; 2, 121]*

Süleyman Ateş Meali

Musa kavmi içinde doğrulukla hakka götüren ve hak ile adalet yapan bir topluluk da vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa’nın topluluğundan (kavminden) bir toplum (ümmet)[*] vardır; hem bu gerçekle yol gösterirler hem kendileri de o ona uygun davranırlar.*

Şaban Piriş Meali

Musa'nın kavminden hakkı gösteren ve onunla adaleti gözeten bir topluluk vardı.

Ümit Şimşek Meali

Musa'nın kavminden bir topluluk da var ki, hak sözle insanlara doğru yolu gösterir ve hak ile hükmederek adalet ederler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Mûsa kavminden bir topluluk vardır ki, hakka kılavuzluk/hak ile kılavuzluk eder ve yalnız hakka dayanarak adaleti gözetir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı mūsā ķavumından bir bölükdür ŧoġru yol gösterürler ḥaķk-ıla daħı anuñ-ile 'adl eylerler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Musa ümməti arasında bir dəstə də vardır ki, onlar (insanları) haqq yola aparır və haqqı rəhbər tutaraq (onlar arasında) ədalətlə hökm edirdilər.

M. Pickthall (English)

And of Moses' folk there is a community who lead with truth and establish justice therewith.

Yusuf Ali (English)

Of the people of Moses there is a section who guide and do justice in the light of truth.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.