13 Haziran 2024 - 6 Zi'l-Hicce 1445 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 158. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kul yâ eyyuhâ-nnâsu innî rasûlu(A)llâhi ileykum cemî’an(i)-lleżî lehu mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(s) lâ ilâhe illâ huve yuhyî veyumît(u)(s) feâminû bi(A)llâhi verasûlihi-nnebiyyi-l-ummiyyi-lleżî yu/minu bi(A)llâhi vekelimâtihi vettebi’ûhu le’allekum tehtedûn(e)

De ki: Ey insanlar, şüphe yok ki ben, Allah tarafından sizin hepinize gönderilmiş olan peygamberim; o, öyle bir Allah'tır ki göklerin saltanat ve tasarrufu da onundur, yeryüzünün de. Ondan başka yoktur tapacak, odur dirilten ve öldüren. Artık Allah'a ve Allah'ın sözlerine inanın ve şeriat sahibi Ümmi Peygamberine inanın ve uyun ona da doğru yolu bulun.

(Ey Resulüm!) De ki: "Ey insanlar! Ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir Elçisi (Peygamberi)yim. Ki göklerin ve yerin mülkü yalnız O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. (Yaratan, yaşatan ve canını alıp ahirete çıkaran O’dur.) Öyleyse Allah’a ve ümmi peygamber olan Elçisine iman edin (ve teslim olun). O da (Hz. Peygamber de sadece) Allah’a ve O’nun kelimelerine (hüküm ve haberlerine) inanmaktadır. O’na (hakkıyla) tâbi olun ki hidayete ermiş olasınız."

De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin egemenliği O'na aittir. O'ndan başka gerçek ilah yoktur, hayatı ve ölümü bahşeden O'dur. Öyleyse gelin, Allah'a ve O'nun okuması yazması olmayan elçisine inanın ki, O elçi de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmektedir. O'na uyun ki, doğru yolu bulasınız.”

“Ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin mülkü ve hâkimiyetine sahip olan Allah'ın emirlerini tebliğ ile görevlendirdiği, ilâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasûlüyüm. Hak ilâh yalnızca O'dur. O hayat verir, yaşatır, eceller gelince de ölümü gerçekleştirir. O halde, Allah'a; Allah'ın kelâmına, kitaplarına âyetlerine, mûcizelerine, emirlerine, hükümlerine iman eden ümmî Rasûlüne, Mekke'li, aslı nesli belli, öğrenim görmeyen, idraklerin ötesini kavrayabilen bütün insanlığın peygamberine iman edin. Ona, onun sünnetine tâbi olun ki, hak yolu tercih etmiş, İslâm'da sebat etmiş olasınız." diye ilan et.

bk. Kur’an-ı Kerim, 3/20; 6/19; 11/17.

De ki: "Ey insanlar! Ben, göklerin ve yerin mülkiyeti kendisine ait olan, kendisinden başka ilah olmayan, öldüren ve dirilten Allah tarafından sizin tümünüze gönderilmiş bir peygamberim. Allah'a ve O'nun, Allah'a ve sözlerine iman eden, okuma yazma bilmeyen nebi peygamberine iman edin ve ona uyun; olur ki doğru yola erersiniz.

De ki: 'Ey insanlar, ben Allah'ın hepinize gönderdiği bir elçisi (peygamberi)yim. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamber olan elçisine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki hidayete ermiş olursunuz.

(Rasûlüm) de ki: “- Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize gelen, Allah'ın Peygamberiyim. O Allah ki, yer ve göklerin tasarrufu O'nundur. Ondan başka hiç bir ilâh yoktur, öldürür ve diriltir. Onun için hem Allah'a, hem de bütün kelimelerine iman getiren o ümmî Peygambere, Rasûlüne iman edin; ve o peygambere uyun ki, doğru yolu bulasınız.

De ki: “Ey insanlar! Ben hepinize gönderilen Allah’ın elçisiyim. O Allah ki; göklerin ve yerin hâkimiyet ve mülkiyeti O’nundur. O’ndan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldürendir. Artık (O) Allah’a ve Resulü’ne inanın –O Resul (elçi) ki, okuryazar değil, peygamberdir. Allah’a ve yasalarına tam inanır.- ve ona tabi olun ki doğru yolu bulasınız.

De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka tanrı yoktur; O, diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve Peygamberi'ne iman ediniz. Allah'a ve O'nun sözlerine inanan o anasından doğduğu gibi ahlaklı olan peygambere iman edip uyunuz ki doğru yolu bulasınız.”

Diyesin ki: «Ey insanlar! Ben sizin hepinize, gönderilmiş bulunan Tanrı peygamberiyim, göklerin, yerin mülkü önündür, ondan özge Tanrı yok, o diriltir, o öldürür, Allaha inanınız, hem Allaha, hem de onun sözlerine inanan, yazı bilmez bir peygambere inan getiresiniz, ona uyunuz, ola ki doğru yolu bulasınız»

De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir resulüyüm. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve nebi olan ümmî resulüne iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine inanmaktadır. Ona iman edin ki doğru yolu bulmuş olasınız.”

Bkz. 2/107, 34/28“Nebi olan ümmi resul” ifadesi, Hz. Peygamberin hem resul hem nebi ve hem de ümmi olduğunu anlatmaktadır. Yani resul ve nebi olan Muh... Devamı..

Di ki: "Ey nâs! Ben Allâh’ın rasûlüyüm hepinize semâların ve arzın sâhibi olan Allâh tarafından gönderildim Allâh’dan başka Allâh yokdur, o hayât virir ve yâhud öldürür. Allâh’a ve rasûlüne îmân idiniz, o rasûle ki Allâh’a ve âyâtına inanıyor, âna ittibâ’ idiniz tarîk-i hidâyete girersiniz."

De ki: "Ey insanlar! Doğrusu ben, göklerin ve yerin hükümranı, O'ndan başka tanrı bulunmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın, hepiniz için gönderdiği peygamberiyim. Allah'a ve okuyup yazması olmayan, haber getiren peygamberine -ki o da Allah'a ve sözlerine inanmıştır- inanın; ona uyun ki doğru yolu bulasınız."

(Ey Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah’ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. O, diriltir ve öldürür. O hâlde, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Resûlüne, o ümmî peygambere iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın hepinize gönderdiği elçisiyim. O’ndan başka tanrı yoktur. O hayat verir ve öldürür. Öyleyse Allah’a ve ümmî peygamber olan resulüne -ki o Allah’a ve O’nun sözlerine inanır- iman edin ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.”

De ki: Ey insanlar! Gerçekten ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın elçisiyim. Ondan başka tanrı yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah'a ve ümmî Peygamber olan Resûlüne -ki o, Allah'a ve onun sözlerine inanır- iman edin ve O'na uyun ki doğru yolu bulasınız.

De ki: "Ey halk, ben, hepiniz için, göklerin ve yerin egemenliğine sahip olan ALLAH'ın elçisiyim. O'ndan başka tanrı yok. Diriltir, öldürür." ALLAH'a ve ümmi olan elçisine inanın, nitekim o da ALLAH'a ve sözlerine inanmaktadır. Ona uyun ki doğruyu bulasınız.

"Ümmi" kelimesinin anlamı kaydırılarak peygamberimizin okur yazar olmadığı iddia edilmiştir. "Ümmi" sözcüğünün gerçek anlamı için 3:20 ve 2:78 ayetler... Devamı..

De ki; ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah'ın resulüyüm. O Allah ki, göklerin ve yerin bütün mülkü O'nundur. O'ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Öldüren de, dirilten de O'dur. Bundan dolayı gelin, Allah'a ve resulüne iman edin. Allah'a ve Allah'ın bütün kelâmlarına iman etmiş bulunan o ümmî peygambere, evet ona uyun ki, hidayete erebilesiniz.

De ki: ey insanlar! Haberiniz olsun ben size, sizin hepinize Allahın Resulüyüm, o Allah ki bütün Semavat-ü Arzın mülkü onun, ondan başka ilâh yok, hem diriltir hem öldürür, onun için gelin iyman edin Allaha ve Resulüne, Allaha ve Allahın bütün kelimatına iyman getiren o ümmî Peygambere, ve ittiba' edin ona ki bu hidâyete irebilesiniz

(Habibim) de ki: Ey insanlar! Şüphesiz ben, Allah’ın, hepinize gönderdiği bir peygamberiyim. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. O’ndan başka ilâh yoktur, O diriltir ve öldürür. Allah’a ve Allah’ın bütün kelimelerine (âyetlerine) îmân eden, ümmi bir peygamber olan Resûlü’ne îmân edin ve ona tabi olun ki doğru yolu bulmuş olasınız.

De ki: “Ey insanlar! Ben, göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka ilah olmayan, yaşatan ve öldüren Allah'ın, size, hepinize gönderdiği bir resulüm. Gelin, Allah'a ve O'nun sözlerine iman eden ümmi nebi resulüne iman edin ve ona uyun ki böylece hidayete eresiniz.”¹

1- Doğru yolu bulasınız.

(Habîbim) de ki: «Ey insanlar, şübhesiz ben göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) una mâlik olan, kendisinden başka hiç bir Tanrı bulunmayan, hem dirilten, hem öldüren Allahın size, hepinize gönderdiği peygamberim. O halde Allaha ve Onun ümmî nebiy olan resulüne — ki kendisi de o Allaha ve Onun sözlerine îman etmekde olandır — îman edin, ona tâbi' olun. Tâki doğru yolu bulmuş olasınız».

(Habîbim, yâ Muhammed!) De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki ben, sizin hepinize, göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan Allah'ın (gönderdiği) peygamberiyim. O'ndan başka ilâh yoktur; (O) hayat verir ve (O) öldürür. Öyleyse Allah'a ve O'nun ümmî peygamber olan Resûlüne îmân edin; o (peygamber) ki, Allah'a ve O'nun kelimelerine(kitablarına) îmân eder; ona tâbi' olun ki hidâyete eresiniz.”(3)

(3)“Ey nefis! Az bir ömürde hadsiz bir amel-i uhrevî (âhiret ameli) istersen ve her bir dakīka-i ömrünü bir ömür kadar fâideli görmek istersen ve âdet... Devamı..

Deki “Ey İnsanlar! Şüphesiz ki ben, sizin hepinize gönderilmiş, Allah’ın elçisiyim. O Allah ki göklerin ve yerin mülkü O’na aittir. Ancak ve ancak tek ilah olup dirilten de, öldürende O’dur. Artık Allah’a ve Allah’ın sözlerine inanmış ümmi peygamber olan Allah’ın elçisine inanın ve tabi olun ki, doğru yola ulaşmanız umulur.

De ki: "Ey insanlar! Gerçekten ben Allah’ın sizin hepinize gönderdiği bir elçiyim. O Allah ki yerlerin, göklerin hakanlığı kendinindir. Ondan başka tanrı yoktur. Dirilten de, öldüren de Odur. Öyleyse Allah’a, onun elçisine, okuma yazma bilmiyen peygamberine inanın. O peygamber ki Allah’a, Onun sözlerine inanır. Siz de ona inanın ki doğru yolu tutmuş olasınız."

De ki «— Ey nâs! Ben, Göklerin ve yerin mülkü kendisinin olan, ondan başka tapacak olmayıp dirilten, öldüren Tanrının hepinize gönderdiği peygamberiyim. Artık Allah/a ve Allah sözlerine inanıp ümmî bir nebî olan peygamberine iman getirin; ona tâbi olun ki hidayet bulasınız.»

(Ey Peygamber!) De ki: “Ey insanlar! Muhakkak ki ben, göklerin ve yerin hükümranı, kendisinden başka tanrı olmayan, hayat veren ve öldüren Allah’ın hepinize gönderdiği bir elçisiyim. O hâlde, geliniz Allah’a ve O’nun kelimelerine inanan, ümmi peygamber olan elçisine inanınız. Ona tabi olunuz ki doğru yolu bulasınız.”

De ki: “Ey insanlar, ben Allah'ın sizin hepinize gönderdiği bir elçisiyim. Göklerin ve yerin mülkü yalnız O'nundur. O'ndan başka ilah yoktur, O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve ümmi peygamberine iman edin. O da Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmektedir. Ona iman edin; umulur ki hidayete ermiş olursunuz.”

De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, Allah’ın tüm insanlığa göndermiş olduğu elçisiyim. O Allah ki, göklerin ve yeryüzünün egemenliği yalnızca O’na aittir; O’ndan başka hükmüne boyun eğilecek hiçbir otorite, hiçbir tanrı yoktur; hayat veren de, öldüren de yalnızca O’dur. Şu hâlde, Allah’a ve Elçisine, şu okuma yazması bile olmadığı hâlde, kalbine nakşedilen Kur’an sayesinde insanlığı kurtuluşa iletecek bütün hidâyet bilgilerini göğsünde toplayanPeygambere —ki bizzat kendisi de Allah’a ve O’nun bütün kutsal kitaplardaki sözlerine yürekten inanmaktadır— iman edin ve onun izinden gidin ki, doğru yolu bulabilesiniz!

De ki:
-“Ey İnsanlar!
Ben, Yer’in ve Gökler’in mülkü / yönetimi kendisinin olan, öldüren, dirilten ve kendisinden başka ilah olmayan Allah’ın, topluca size (gönderdiği) rasûlüyüm.
Allah’a ve O’nun Ümmiyy Nebiyy rasûlüne iman edin!
Allah’a ve O’nun sözlerine iman eden (rasûlüne)!
Doğru yol bulmanız için ona tâbi’ olun!”.

Ey insanlar! Ben, hepinize gönderilen bir Tanrı elçisiyim, yani göklerin ve yerin tek sahibi olan Tanrı'nın elçisiyim. Hem de kendisinden başka Tanrı tanımayan, canı verdiği gibi geri alabilen bir Tanrının. Artık siz de bu ümmî haberci ve Tanrı elçisine inanın. Çünkü bu elçi, Allah'a ve sözlerine yürekten inanmıştır. Selâmete çıkmanız, onun izinden gitmenize bağlıdır.

De ki: “Ey insanlar! Ben göklerin yerin sahibi olan Allah’ın elçisiyim. Elçilik görevi hem size hem de bütün insanlığadır. Dikkat edin! Allah’tan başka insanlara hükmeden yasalar bildiren yoktur. İnsanların hükümranlığı sahtedir. İnsanların emrettiği yasalar yalandır. Ancak Rabbinizin yasalarında hak ve adalet vardır. O Rabbiniz ki sizi diriltir ve öldürür. Öyle ise Allah’a, ayetleriyle kendini temizleyen Nebi’si Resul’e, onun tebliğ ettiği ayetlere inanır, Rabbinizin yasalarına uyarak yaşayarak doğru yola ulaşırsınız. Rabbiniz gerçekleri açıklamak için Resulünü O’nunla birlikte ayetlerini göndermiştir. Bu gerçeği Tevrat’ı ve İncil’i okuyanlar daha iyi anlamalıdır. Onların Musa’dan İsa’dan sonra gönderilen Resule karşı gelmeleri Tevrat’a ve İncil’e uymadıklarını gösterir. Gerçekten Tevrat’a ve İncil’e uymuş olsalardı, son elçimize de inanmaları, O’nunla gönderdiğimiz ayetleri tasdik etmeleri gerekirdi.”

De ki: “Ey insanlar! Ben göklerin ve yerin otoritesinin sahibi, kendisinden başka ilah bulunmayan, diriltebilen ve öldürebilen Allah’ın, sizin hepinize gönderdiği elçisiyim. [*] Öyle ise Allah’a; kendisi de Allah’a ve sözlerine (mesajlarına) inanan [ümmi] Peygamber olan Elçisine inanın ve ona uyun ki doğru yolu bulasınız.” [*]

Benzer mesajlar: Nisâ 4:79; En‘âm 6:19; Enbiyâ 21:107; Sebe’ 34:28; Yâsîn 36:6; Şûrâ 42:7; Cum‘a 62:2-3.,Bu ayet mahşerde kurtuluşa erebilmek için dün... Devamı..

(Ey Muhammed!); “Ey insanlar! Doğrusu ben göklerin ve yerin sahibi, hakikatte ilâh ancak Kendisi olan, her şeyi hem yaşatan hem de öldüren Allah’ın, hepinize birden gönderdiği bir Peygamberiyim. Öyleyse gelin Allah’a ve kendisi de Allah’a ve Allah’ın bütün sözlerine îman etmiş bulunan ümmi Peygamberine, îman edin. En doğru yola ulaşabilmek için, o Peygambere uyun.” de.

De ki [ey Muhammed]: “Ey insanlar, şüphesiz, ben Allah’ın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O (Allah) ki, göklerin ve yerin egemenliği O’na aittir! O’ndan başka tanrı yoktur; hayatı ve ölümü bahşeden O’dur!” ¹²⁶ Öyleyse artık inanın Allah’a ve O’nun Elçisi’ne! Okuması-yazması olmayan, Allah’a ve O’nun sözlerine inanan Haberci’ye. Ona uyun ki doğru yolu bulasınız!

126 Hz. Musa ve İsrailoğulları’nın kıssası arasında ara-anlatım olarak yerleştirilmiş bulunan bu ayet önceki bölümü aydınlatıcı, açıklayıcı mahiyyette... Devamı..

De ki: – Ey insanlar, Ben, göklerin ve yerin egemenliğinin yalnızca kendisine ait olduğu, kendisinden başka ilah olmayan, hayatı ve ölümü yaratan Allah’ın hepinize gönderilmiş elçisiyim. Öyleyse Allah’a ve O’nun mesajlarına tam olarak inanıp güvenmiş, ümmi nebi olan elçiye iman edin. O elçiyi izleyin ki doğru yolu bulabilesiniz. 4/1- 133- 174- 175, 10/57, 22/49, 18/56, 35/24

(Ey Rasûl) de ki: “Ey İnsanlar! İyi bilin ki ben Allah’ın hepinize gönderdiği elçisiyim. Öyle bir (Allah) ki; göklerin ve yerin egemenliği O’na aittir; O’ndan başka ilâh yoktur; hayatı ve ölümü yaratan O’dur: o hâlde Allah’a ve Rasul’üne inanın; Allah’a ve O’nun bütün mesajlarına inanan ümmi nebiye... ve ona uyun ki doğru yolu bulabilesiniz!”

(Ey Muhammed) De ki: Ey insanlar şüphe yok ki ben -göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığı kendisinin olan, O'ndan başka ilah bulunmayan, hem dirilten hem öldüren- Allah’ın size, hepinize gönderdiği Peygamberiyim. O halde Allah’a ve Resulüne iman edin -Allah’a ve O'nun bütün kelâmlarına (indirmiş olduğu bütün kitaplara) iman etmiş olan- o ümmi Peygamber'e tabi olun ki, hidayete erebilesiniz.

(Artık yahudilerin, "Muhammed s.a.s. sırf kendi kavmi olan Arab'a gönderilmiş bir peygamberdir, İsrailoğullarına ve diğer kavimlere gönderilmiş değild... Devamı..

De ki (ey Muhammed): "Ey insanlar, şüphesiz, ben Allahın hepinize gönderdiği bir elçiyim; O (Allah) ki, göklerin ve yerin mülkü Ona aittir! Ondan başka ilah yoktur; öldüren ve dirilten O’dur!" Öyleyse Allah’a ve O’nun sözlerine iman eden ümmi Nebi olan Resûlüne iman edin ve ona uyun umulur ki doğru yolu bulursunuz. "

De ki: «Ey nâs! Şüphe yok ki ben hepinize Allah Teâlâ'nın bir resûlüyüm. Öyle Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O'na mahsustur. O'ndan başka ilâh yoktur. Hem diriltir ve hem öldürür. Artık Allah Teâlâ'ya ve bir Nebiyy-i Ümmî olup Allah'a ve O'nun kelimelerine inanan Resûlüne imân ediniz, ve O'na tâbi olunuz ki, hidâyete erişebilesiniz.»

De ki: “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah tarafından gönderilen Peygamberim. O ki, göklerin ve yerin hakimiyeti O'na aittir. O'ndan başka ilah yoktur. Hayatı veren de, ölümü yaratan da O'dur. Öyleyse siz de Allah'a ve O'nun bütün kelimelerine iman eden o ümmî Nebîye, o Resule inanın. Ona tâbi olun ki doğru yolu bulasınız. [6, 19; 11, 17; 3, 20]

De ki: "Ey insanlar, ben sizin hepinize, göklerin ve yerin sahibi olan, kendisinden başka tanrı bulunmayan, yaşatan, öldüren Allah'ın Elçisiyim. Gelin Allah'a ve O'nun ümmi peygamberi olan Elçisine inanın -ki o (peygamber) de Allah'a ve O'nun sözleri ne inanmaktadır,-O'na uyun ki doğru yolu bulasınız!"

(Yâ Muhammed) di ki: "Ey İnsânlar! Ben sizin cümlenize Allâh'ın rasûlüyüm. Göklerin ve yerin mülki ve tasarrufı onundur. Ondan gayrı ilâh yokdur. Dirildir ve öldirir. Allâh'a ve Allâh'ın kelimâtına îmân iden, rasûl-ü ümmîye îmân idüb tâbi' olun, tâ ki nâil-i hidâyet olasınız.

De ki “Ey insanlar! Ben sizin hepinize Allah’ın gönderdiği elçiyim. Göklerde ve yerde hâkimiyet O’na aittir. O’ndan başka ilah yoktur. Hayat veren ve öldüren O’dur. Siz Allah’a inanıp güvenin; nebî olan ümmi resulüne[*] de. O Resul de Allah’a ve O’nun sözlerine inanıp güvenir. Ona (Nebi olan resule) uyun ki doğru yolu bulasınız”

[*] Nebi olan ümmi resul : Vahiy alan (peygamber olan) ve daha önce kutsal kitap bilmeyen elçi. Bkz.: Nebi ve resul kavramları. Nebi ve resul kelimele... Devamı..

De ki:-Ey insanlar, Ben sizin hepinize, kendisinden başka ilah olmayan, dirilten ve öldüren Allah'ın sizin hepinize gönderdiği elçisiyim. Allah'a ve O'nun elçisi ümmi Peygamber'e iman edin. Zira O da Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiştir. Doğru yolu bulabilmeniz için ona tabi olun!

De ki: Ey insanlar! Ben sizin hepinize birden gönderilmiş Allah elçisiyim. O Allah ki, göklerin ve yerin egemenliği Onundur. Ondan başka tanrı yoktur. O diriltir, O öldürür. Siz de Allah'a ve Resulüne iman edin—ki, zaten o ümmî peygamber de Allah'a ve sözlerine iman etmiştir. Ve o peygambere uyun ki doğru yolu bulasınız.

De ki: "Ey insanlar! Ben sizin tümünüze Allah'ın resulüyüm! Göklerin ve yerin mülkü o Allah'ındır! İlah yoktur O'ndan başka! O diriltir, O öldürür. O halde Allah'a ve resulüne iman edin; Allah'a ve onun sözlerine inanan o ümmî peygambere iman edip uyun ki, doğruya ve güzele ulaşabilesiniz."

eyit: “iy ādemįler! bayıķ ben Tañrı yalavacıvan sizüñ hep ol kim anuñdur gökler padişāhlıġı daħı yırüñ yoķdur Tañrı illā ol dirürür daħı öldürür. pes įmān getürüñ Tañrı’ya daħı yalavacına peyġamber yazu yazman ol kim inanur Tañrı’ya daħı gelecilerine. daħı uyuñ aña anuñ-içün kim siz ŧoġru yol dutasız.”

Yā Muḥammed, ḫalḳa eyit: Ben Tañrı Ta‘ālānuñ resūli‐men sizüñ barçañu‐za. Ol Tañrı ki anuñ mülkidür gökler ve yirler, daḫı andan özge Tañrı yoḳdur,diri eyleyen oldur, öldüren daḫı oldur, īmān getürüñüz Tañrı Ta‘ālāya daḫıresūline ki oḳumaz yazmaz nebīdür. Ol ki īmān getürür Tañrı Ta‘ālāya, ke‐limelerine daḫı. Uyuñuz aña ola kim doġru yol üstine olasız.

(Ya Rəsulum!) De: “Ey insanlar! Mən Allahın sizin hamınıza göndərilmiş peyğəmbəriyəm. (O Allah ki) göylərin və yerin hökmü Onundur, Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O dirildir və öldürür. Buna görə də Allah, eləcə də Onun Allaha və Allahın sözlərinə (ayələrinə, nazil etdiyi kitablara) inanan və ümmi peyğəmbər olan Rəsuluna iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!”

Say (O Muhammad): O mankind! Lo! I am the messenger of Allah to you all (the messenger of) Him unto whom belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth. There is no God save Him. He quickeneth and He giveth death. So believe in Allah and His messenger, the Prophet who can neither read nor write, who believeth in Allah and in His words and follow him that haply ye may be led aright.

Say: "O men! I am sent(¹¹³¹) unto you all, as the Messenger of Allah, to Whom belongeth the dominion of the heavens and the earth: there is no god but He: it is He That giveth both life and death. So believe in Allah and His Messenger, the Unlettered Prophet,(¹¹³²) who believeth in Allah and His words: follow him that (so) ye may be guided."

1131 Our attention having been directed to various prophets, who were sent with missions to their several peoples, and in each of whose careers there ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.