8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 152. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne-lleżîne-tteḣażû-l’icle seyenâluhum ġadabun min rabbihim veżilletun fî-lhayâti-ddunyâ(c) vekeżâlike neczî-lmufterîn(e)

Buzağıyı mabud edinenler, Rablerinden bir gazaba uğrayacaklar, dünya yaşayışında aşağılık bir hale düşeceklerdir ve biz, iftiracıları böyle cezalandırırız.

 Şüphesiz, (altın) buzağıyı (ve servet putlarını-tanrı) edinenlere (her asırda) Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet (ve esaret) ulaşıp kuşatacaktır. İşte Biz, ’yalan düzüp-uyduranları’ (ve haramları helâl sayanları) böyle cezalandırırız.

Buzağıya tapınanlara gelince, hiç şüphe edilmesin ki Rablerinin gazabı onları bulacak ve dünya hayatında da onların payı alçaklık olacak. İşte biz Allah'a karşı yalan düzenleri, böyle cezalandırırız.

Buzağı heykelini put haline getirenler, Rablerinin gazabına ve dünya hayatında zillete dûçar olacaklardı. İşte biz iftira edenleri, yalan uyduranları böyle cezalandırırız.

bk. Kur’an-ı Kerim, 2/54.

Buzağıyı (ilah olarak) benimseyenler Rabblerinin gazabına ve dünya hayatında bir zillete uğrayacaklardır. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız.

Şüphesiz, buzağıyı (tanrı) edinenlere Rablerinden bir gazab ve dünya hayatında bir zillet yetişecektir. İşte biz, 'yalan düzüp-uyduranları' böyle cezalandırırız.

Muhakkak ki buzağıyı tanrı edinenlere, Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir horluk erişecektir. İşte biz, Allah'a iftira edenleri böyle cezalandırırız.

Şüphesiz buzağıyı ilah edinenlerin başlarına, Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet gelecektir. İşte Biz, iftira edenleri böylece cezalandırırız.

Buzağıyı tanrı edinenler var ya, yakında onlara Rablerinin gazabı ve dünya hayatında bir zillet ulaşacaktır. Biz, iftiracıları böyle cezalandırırız.

Buzağıya tapanlar, hem Tanrının gadabına, hem de dünya dirliğinde yoksulluğa uğradılar, iftira edenlere, böyle ceza veririz

Muhakkak ki buzağıyı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir horluk erişecektir. İşte biz, yalan uyduranları böyle cezalandırırız.

Danaya tapmış olanlar rablerinin gazabına uğrarlar ve dünyâda zillet çekerler. İşte biz müfterîlere böyle mu’âmele ideriz.

Buzağıyı tanrı olarak benimseyenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır; iftira edenleri böylece cezalandırırız.

Buzağıyı ilâh edinenlere mutlaka (ahirette) Rablerinden bir gazab, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız.

(Allah buyurdu ki:) “Buzağıya tapanlar yok mu, işte onlara mutlaka rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir.” Biz iftiracıları böyle cezalandırırız.

Buzağıyı (tanrı) edinenler var ya, işte onlara mutlaka Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız.

Buzağıyı putlaştıranlar, Rab'lerinden bir gazaba ve dünya hayatında bir alçaklığa uğrayacaktır. İftiracıları böyle cezalandırırız.

Şüphesiz o buzağıyı tanrı edinenlere Rablerinden bir gazap, dünya hayatında iken de bir zillet erişecektir. İşte biz, iftiracıları böyle cezalandırırız.

Şüphesiz o danayı idinenlere rablarından bir gadab ve Dünya hayatta bir zillet irişecek ve işte müfterileri böyle cezalandırırız

Buzağıyı (heykelini), ilâh edinenlere gelince... Hiç şüphesiz, onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir aşağılanma erişecektir. İşte biz, (Allah adına) yalan uyduranları böyle cezalandırırız.

Buzağıyı benimseyenlere Rabb'lerinden bir öfke erişecektir ve dünya hayatında da zillete uğrayacaklardır. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız.

Şübhe yok ki buzağıya (Tanrı diye) tutunanlara Rablerinden bir gazab, dünyâ hayaatında da bir horluk erişecekdir. İşte biz (Allaha karşı) yalan düzenleri böyle cezalandırırız.

Şübhesiz ki buzağıyı (ilâh) edinenler yok mu, onlara yakında Rablerinden bir gazab ve dünya hayâtında bir zillet erişecektir. İşte iftirâ edenleri ise, böyle cezâlandırırız.

Elbetteki buzağı heykelini ilah edinenler Rablerinin öfkesine ve dünya hayatında da aşağılanma cezasına uğrayacaklar. Biz (Allah ile birlikte ilah) uyduranları böyle cezalandıracağız.

İşte o kimseler ki, buzağıyı tanrı edindiler, çalaplarının öfkesine uğrayacaklar, dünya yaşayışında da alçalacaklardır. Biz kara çalıcıların cezasını böyle veririz.

Buzağıyı mâbut edinenler yok mu, onlara Rableri tarafından gazap erişecek, dünya diriliğinde de rüsvaylık gelecek. Biz iftira edenleri böyle cezalandırırız.

(Allah) “Buzağıyı tanrı edinenlere gelince, onlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında da bir alçaklık [zillet] vardır. İşte Biz iftiracıları böyle cezalandırırız!” buyurdu.

Buzağıyı (ilah olarak) benimseyenler rablerinin öfkesine ve dünya hayatında alçaklığa uğrayacaklardır. İftira edenleri böyle cezalandırırız.

“Buzağıyı tanrı edinenlere gelince, onların başına Rab’leri tarafından bir gazâb çökecek ve böylece, dünya hayatında alçaklığa mahkûm olacaklar!”
İşte Biz, hakikati çarpıtarak Allah adına yalanlar uyduranları böyle cezalandırırız!

Dana’yı / Buzağı’yı edinenlere rabb’lerinden bir gazap ve Dünya Hayatı’nda zillet ulaşacaktır.
İftiracılar’ı böyle cezalandırırız.

Buzağıya tanrı diye tapanlar, Allah'ın öfkesine maruz kalacaklar, dünya hayatında ise daima horlanıp aşağılanacaklardır. Tüm iftiracılara aynı şekilde ceza vereceğiz ...

Rabbin Musa’ya; “Buzağıyı tanrı edinenler var ya; işte onlara mutlaka Rabbinden bir azap, dünya hayatında bir alçaklık erişecektir. Biz iftiracıları böyle cezalandırırız.”

Buzağıyı (ilah) edinenlere, Rablerinden (mutlaka) bir gazap ve dünya hayatında bir aşağılanma gelecektir. Biz, iftiracıların karşılığını işte böyle veririz.

Şüphesiz o buzağıyı ilâh edinenlere, Rablerinden bir gazap, dünya hayatında da bir zillet ulaşacaktır. Biz iftiracıları işte böyle cezâlandırırız.

[Harun’a şöyle dedi:] “[Altın] buzağıya tapınanlara gelince, hiç şüphe edilmesin ki, Rablerinin gazabı onları bulacak ve dünya hayatında da alçaklık [olacak onların payı]!” Biz işte böyle cezalandırırız düzmece [şeyler] uyduranları. ¹¹⁹

119 Bütün Kur’an’da bu tabir şu iki davranışı ya da tutumu ifade için kullanılmaktadır: (a) İlahî sıfatları somut ya da hayalî şeylere yahut kimselere... Devamı..

Buzağıyı ilah edinenlere gelince onlar yakında Rablerinden bir gazaba uğrayacaklar ve dünya hayatında da zillete mahkûm olacaklar. Zira biz (Allah’a) iftira edenleri böyle cezalandırırız. 16/106, 4/80, 10/17, 40/46

Şu buzağıyı ilâh edinenler var ya: Sonunda Rablerinin gazabı gelip onları bulacak, dünya hayatında ise onursuzluğa mahkûm olacaklar![¹²⁶⁴] Biz, (Allah’a) iftira edenleri işte böyle cezalandırırız.

[1264] Diyalogun doğal akışı kesilerek, bu ve müteakip âyette söz doğrudan Allah’a isnatla aktarılıyor. Kurtubî, son cümle hariç, bu kısmın da nebi Mu... Devamı..

Şüphe yok ki, o buzağıyı ilah edinenlere Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet (aşağılanma) erişecektir, işte biz iftira edenleri (Rablerine ortak koşmakta direnenleri) böyle cezalandırırız!

Buzağıyı (ilah diye) benimseyenlere, muhakkak rablerinden bir öfke ve dünyâ hayâtında bir alçaklık erişecektir! İşte biz iftirâcıları böyle cezalandırırız.

Şüphe yok ki, o buzağıyı tanrı edinenlere elbette Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında bir zillet erişecektir. Ve işte müfterileri böyle cezalandırırız.

Buzağıya tanrı diye tapanlar var ya, işte onlara Rab'leri tarafından dünya hayatında bir gazap ve bir zillet gelecektir. İşte iftiracıları böyle cezalandırırız Biz! [2, 54] {KM, Çıkış 32, 34-35}

Buzağıyı (tanrı diye) benimseyenlere, muhakkak Rablerinden bir öfke ve dünya hayatında bir alçaklık erişecektir! İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız.

Buzağıyı ilâh ittihâz idenlere rableri tarafından gadab olunacak, dünyâ hayâtında zillet ve hakârete giriftâr idileceklerdir. Biz Allâh'a iftirâ idenleri böyle cezâlandırırız. [¹]

[1] Bu ve bundan sonraki âyet-i kerîme kıssa-i Mûsâ'dan olmayub fahr-i kâinât efendimize hitâben birincisi mücrim ve günâhkârlara olunacak mu'âmeleyi ... Devamı..

Sığır yavrusunu (ilah) edinenleri, Rablerinin gazabı ve dünya hayatında da alçaklık yakalayacaktır. İftiracıları[*] işte böyle cezalandırırız.

[*] Allah'a iftira ederek boğanın aracı tanrı olduğunu iddia etmişlerdi.

Buzağıya bağlananlara Rablerinden bir gazap ve dünya hayatında aşağılanma zamanı gelecektir. İftiracıları işte böyle cezalandırırız.

Buzağıyı tanrı edinenlere gelince, dünya hayatında onlara Rablerinden bir gazap ve bir zillet erişecektir. İftiracıları Biz böyle cezalandırırız.

Buzağıyı ilah edinenler var ya, yakında onlara Rablerinden bir öfke ve dünya hayatında bir zillet ulaşacaktır. İftiracıları böyle cezalandırırız biz!

bayıķ anlar kim duttılar buzaġuyı ire anlara ķaķımaķ çalabı’larından daħı ħorlıķ yaķın dirlik içinde daħı ancılayın cezā virevüz yalan baġlayıcılara.

Ol kişiler ki buzaġuyı ma‘būd idindiler, irişecekdür anlara Tañrı Ta‘ālānuñġażabı, daḫı ḫorluḳ dünyā dirliginde. Anuñ gibi cezā virür‐biz yalan söyle‐yenlere.

Şübhəsiz ki, buzovu (tanrı) qəbul edənlərə Rəbbindən bir qəzəb yetişəcək və onlar dünyada zillətə düçar olacaqlar! Biz (Allaha) iftira yaxanları belə cəzalandırırıq!

Lo! those who chose the calf (for worship), terror from their Lord and humiliation will come upon them in the life of the world. Thus do We requite those who invent a lie.

Those who took the calf (for worship) will indeed be overwhelmed with wrath from their Lord, and with shame in this life:(1120) thus do We recompense those who invent (falsehoods).

1120 The consequences were twofold: (1) spiritual, in that Allah's grace is withdrawn, and (2) even in the present life of this world, in that godly m... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.