19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 13. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle fehbit minhâ femâ yekûnu leke en tetekebbera fîhâ faḣruc inneke mine-ssâġirîn(e)

Tanrı in oradan dedi, artık orada kalıp ululanamazsın, çık, şüphe yok ki sen alçaklardansın.

(Allah:) "Öyleyse oradan (cennetten defolup aşağı) in, orada büyüklenmen senin (hakkın) olamaz. Hemen (huzurumdan ve nimet ortamımdan) çık. Gerçekten sen, küçük (basit ve değersiz) düşenlerdensin (artık zelil ve hakirsin)" dedi.

Allah: “Madem öyle, haydi in o bulunduğun konumdan; çünkü orada büyüklük taslayıp kafa tutman yakışık almaz. Çık git, artık sen gerçekten alçaklardansın.”

Allah:
"- Öyleyse terk et burayı. Burada büyüklük taslayıp serkeşlik etmek senin haddin değildir. Çık! Sen alçaklardan-aşağılıklardansın." buyurdu.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/38.

(Allah): "Öyleyse oradan in. Orada büyüklenmeye hakkın olamaz. Çık. Sen küçük düşürülenlerdensin" dedi.

(Allah:) 'Öyleyse oradan in, orada büyüklenmen senin (hakkın) olmaz. Hemen çık. Gerçekten sen, küçük düşenlerdensin.'

Allâh Tealâ şöyle buyurdu: “- Hemen in oradan (cennetten), sana cennette kibirlenmek (kendini büyük görmek) gerekmez. Haydi çık, çünkü sen, hor ve bayağı kimselerdensin.”

Allah ona: “Oradan in, orada büyüklük taslayamazsın. Çık oradan. Şüphesiz sen alçaklardansın” dedi.

Allah, “Öyle ise, oradan in! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın” buyurdu.

Tanrı buyurdu ki : «İn oradan, orda büyüklenmek olamaz sana, çık oradan, artık sen horlanmış kimselerdensin»

(Allah:) “Öyleyse oradan (bulunduğun konumdan) çık/in! Çünkü o (makamda) büyüklük taslamak senin (hakkın) olamaz. Hemen çık (bulunduğun yerden). Gerçekten sen, aşağılanmış kimselerdensin” buyurdu.

Görüldüğü gibi İblis’in, Allah’a inanması, O’nun varlığını ve sıfatlarını biliyor olması kendisini kovulmaktan, aşağılanmaktan kurtaramadı. Demek doğr... Devamı..

Allâh âna "Çık buradan burada sana kibir ve gurur izhâr itmek düşmez, git mel’ûnlar meyânında kalacaksın." [didi].

Ona, "İn oradan, orada büyüklenmek sana düşmez, defol, sen alçağın birisin" dedi.

Allah, “Şimdi in aşağı oradan. Çünkü senin orada büyüklük taslamak haddine değil! Hemen çık! Çünkü sen aşağılıklardansın” dedi.

Allah, “Öyle ise in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! Artık sen aşağılıklardansın!” buyurdu.

Allah: Öyle ise, «İn oradan!» Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık! çünkü sen aşağılıklardansın! buyurdu.

"Oradan aşağı in," dedi, "Orada büyüklük taslayamazsın. Defol. Değerini yitirdin!"

(Allah) buyurdu: "Öyleyse oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın."

Hemen, buyurdu: in oradan ne haddine ki orada tekebbür edesin, haydi çık, çünkü sen alçaklardansın

(Allah,) “*Öyleyse, in oradan! Orada büyüklük taslamak senin haddine değildir. Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın!” buyurdu.

* “Öyleyse, in oradan!”; Müfessirler bu âyet-i kerîme ile ilgili olarak farklı manalar beyan etmişlerdir, 1. Cennetten, 2. Melekler arasında kendisine... Devamı..

“Hemen oradan in; orada büyüklük taslamak haddin değil. Hemen oradan çık. Sen aşağılanmışlardansın.” dedi.

(Allah) öyleyse, dedi, hemen in oradan. Artık senin orada kibirlenmen, kafa tutman gerekmez. Hemen çık (git). Çünkü sen alçaklardansın.

(Allah şöyle) buyurdu: “Haydi hemen in oradan! Orada (Cennette) kibirlenmek haddine düşmez; haydi çık, çünki sen alçaklardansın!”

Allah “İn oradan aşağı, senin orada büyüklenmen olacak şey değil. Çık oradan, sen aşağılıklardan birisin” dedi.

Allah buyurdu: "Öyleyse Cennet’ten çık git. Orada büyüklük taslamak sana düşmez. Çık oradan. Çünkü sen alçağın birisin."

Allah «— Oradan [¹] in, çünkü orada kibirlenmek sana lâyık değildir, çık, çünkü sen horlardansın.»

[1] Gökten veya Cennetten.

Allah buyurdu: “Öyleyse in oradan!” [fe’hbit]. Orada büyüklük taslamak senin ne haddine! Defol/çık! Şüphesiz sen aşağılıklardansın [sâğirîn].

Ona, “Öyleyse in oradan! Orada büyüklük taslaman senin haddin değildir. Hemen çık. Gerçekten sen, aşağılıklardansın.” dedi.

Bu yüzden Allah, “O hâlde, sana bahşettiğim yüce makâmı ve içinde yaşadığın cenneti terk ederek haydi hemen çık dışarı Çünkü orada öyle böbürlenmeye hakkın yok; derhal in aşağıya oradan! Bundan böyle sen, kibrinden vazgeçmediğin için, zillet ve alçaklığa mahkûm edilmiş aşağılık bir varlıksın!” dedi.
İblîs’in Allah’ı tanıması, O’nun varlığına ve sıfatlarına inanıyor olması kendisine bir yarar sağlamadı. Allah’ın emirlerini reddeden bütün zâlimler de, o gibi ilâhî rahmetten uzaklaştırıldı.

-“Hemen in oradan!
Sana ne oluyor da orada büyükleniyorsun?
Defol çık! Sen, Küçük Düşenler’densin” dedi.

Allah: — Hemen oradan in aşağı. Çünkü burada kibir sana düşmez! Yıkıl karşımdan! Gözümden düştün artık!

Bunun üzerine İblise: “Öyle ise oradan in! Orada büyüklük taslamak senin haddin değil. Çık! Çünkü sen aşağılıklardansın!” denildi.

(Allah) “İn [*] oradan! Orada kibirlenmek senin haddine değildir. Çık, (git); şüphesiz ki sen aşağılıklardansın!” demişti. [*]

Bakara 2:36, 38 ve Tâhâ 20:123’te geçen [ihbit/ihbitâ/ihbitû] kelimeleri “dünyada bir yerden bir yere inmek” demektir. Bakara 2:61, 74 ve Hûd 11:48’de... Devamı..

(Allah): “Öyleyse derhal oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddine düşmez. Çık dışarı çünkü sen aşağılıklardansın.” buyurdu. ¹

1 Cennetten, meleklerin arasından, o bulunduğun makamdan veya Allah’ın huzurundan…

[Allah]: “Madem öyle, haydi in o bulunduğun [konum]dan; çünkü orada (o bulunduğun konumda) büyüklük taslaman yakışık almaz! Çık git artık; gerçekten, aşağılanmış kimselerden oldun sen!”

Allah:– O bulunduğun makamdan hemen defol, orada büyüklük taslamak senin haddine değildir. Hemen çık git. Çünkü sen aşağılık birisin! 15/34- 35, 17/63, 38/77

(Allah): “Öyleyse in o bulunduğun yerden!” dedi, “Çünkü o (makamda) büyüklük taslamak senin haddine düşmez! Hadi, çık git artık! Çünkü sen aşağılık birisin!”

(Bunun üzerine Allah) "Öyleyse oradan (cennetten) aşağıya in, çünkü orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. (O yüce makam, haddini bilen Rablerinin emirlerine itaat edenlere mahsustur) Derhal (cennetten) çık git, sen artık aşağılananlardansın" buyurdu. (İblis'i cennetten, melekler topluluğundan kovdu.)

(Allâh) buyurdu: "Hadi oradan.. Orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın!"

Buyurdu ki: «Artık oradan aşağı in, çünkü orada senin için böbürlenmek selâhiyyeti yoktur. Artık çık, şüphe yok ki, sen alçaklardansın.»

“Çabuk in oradan! ” buyurdu Allah, “Öyle orada kurulup da büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çabuk çık, çünkü sen alçağın tekisin! ” [2, 38]

(Allah) buyurdu: "Öyle ise oradan in, orada büyüklük taslamak senin haddin değildir. Çık, çünkü sen aşağılıklardansın!"

Allâh ona: "Oradan (cennetden) in, bulundığın yerde büyüklük taslamak senin hakkın değildir, oradan çık, zîrâ sen kibir ve gurûrun sebebiyle zelîller zümresinden oldun" buyurdı.

Allah dedi ki “Yıkıl oradan![*] Orada büyüklük taslamaya hakkın yoktur. Defol! Sen değerini yitirenlerdensin.”

[*] Yerilmiş olduğunun ifadesi

Allah:-Hemen in oradan; orada senin büyüklük taslaman haddin değildir. Hemen çık (git). Sen, alçaklardansın, dedi.

Allah “Cennetten in,” buyurdu. “Senin orada böbürlenmeye hakkın yok. Çık oradan; sen artık küçük düşenlerdensin.”

Buyurdu: "O halde in oradan. Senin haddine mi orada büyüklük taslamak! Hadi çık! Sen alçaklardansın."

eyitti: “pes aşaġa in andan olmaya saña kim kibr eyleyeseñ anuñ içinde. pes çoķ bayıķ sen ħorlardansa.”

Eyitdi Tañrı Ta‘ālā: Pes in aşaġa gökden, pes olmaz saña ululanmaḳ anda, pes çıḳ. Taḥḳīḳ sen ẕelīllerdensin.

(Allah) buyurdu: “Oradan (Cənnətdən) aşağı en. Orada sənə (Allahın əmrinə) təkəbbür göstərmək yaraşmaz. (Oradan) çıx, çünki sən alçaqlardansan!”

He said: Then go down hence! It is not for thee to show pride here, so go forth! Lo! thou art of those degraded.

((Allah)) said: "Get thee down from this:(999) it is not for thee to be arrogant here: get out, for thou art of the meanest (of creatures)."

999 "This": the situation as it was then-a rebellious creature impertinent to His Creator. At every step Iblis falls lower: arrogance, jealousy, disob... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.