25 Haziran 2021 - 15 Zi'l-ka'de 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
A’râf Suresi 110. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yurîdu en yuḣricekum min ardikum(s) femâżâ te/murûn(e)

(Firavun ise çevresine: "Herhalde) Sizi topraklarınızdan (yurdunuzdan) sürüp-çıkarmak (ve iktidara konmak) istiyor. Bu durumda ne buyuruyorsunuz?" (diye etrafını kışkırtmaya girişmişti).

Sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz şimdi?

Sizi yerinizden yurdunuzdan etmek isteyen biri.” Firavun: “Peki ne öneriyorsunuz?” diye sordu.

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz?"

Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Buna göre ne buyurursunuz?"

'Sizi topraklarınızdan sürüp-çıkarmak istiyor. Bu duruma ne buyuruyorsunuz?'

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.” Firavun da: “- O halde, ne tedbir düşünüyorsunuz?” dedi.

Sizi (ey millet,) memleketinizden çıkarmak istiyor. Sizler ne buyurursunuz?”

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?”

Musa ile kardeşini alıkoyarak, şehirlere birtakım adamlar gönder

“Tek amacı, sizi yurdunuzdan çıkarmak (ve tahtınızı ele geçirmek) isteyen biri!” (Bunun üzerine Firavun:) “Peki, (buna) ne (yapmamı) öneriyorsunuz?” diye sordu.

109,110. Firavun milletinin ileri gelenleri, "Doğrusu bu bilgin bir sihirbazdır, sizi memleketinizden çıkarmak istiyor" dediler. Firavun: "Ne buyurursunuz?" dedi.

“Sizi yerinizden çıkarmak istiyor.” Firavun, ileri gelenlere, “Öyle ise siz ne düşünüyorsunuz?” dedi.[225]*

109, 110. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki: Bu çok bilgili bir sihirbazdır. Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?

"Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne önerirsiniz?"

O, sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. (Firavun): "O halde siz ne diyorsunuz?" dedi.

Sizi yerinizden çıkarmak istiyor, binaenaleyh ne emr edersiniz?

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyuruyorsunuz?”

109,110. Fir'avnın kavminden ileri gelenler dedi ki: «Bu sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen bilgin bir büyücüdür muhakkak». (Fir'avn sordu:) «O halde ne buyurursunuz»?

“Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor.” (Fir'avun:) “Öyle ise ne buyurursunuz?”(dedi).

“Onun amacı, sizi topraklarınızdan çıkarmaktır” dediler. Firavun “O halde ne öneriyorsunuz?” diye sordu.

Sizi yerinizden çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?» [¹]

“Sizi memleketinizden çıkarmak istiyor, görüşünüz nedir?”

“Tek amacı, tahtınızı ele geçirip sizi yurdunuzdan çıkarmak.” Bunun üzerine Firavun,“Peki, teklifiniz nedir?” diye onlara sordu.

“Sizi yerinizden-yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne emredersiniz?”.

109,110. Firavun’un kavminden yöneticiler şöyle demişlerdi: “Şüphesiz ki bu, sizi yurdunuzdan çıkarmak isteyen çok bilgili bir büyücüdür.” (Firavun) “Öneriniz nedir?” demişti.

(Firavun): “O sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne (yapmamı) tavsiye edersiniz?” (dedi.)

“sizi yerinizden etmek isteyen biri!” 86 [Firavun:] “Peki, ne öneriyorsunuz?” diye sordu.

Tüm amacı sizi yerinizden yurdunuzdan etmek. O halde ne öneriyorsunuz? 10/78

tüm arzusu (ise) sizi yerinizden yurdunuzdan etmek!” (Firavun): “O hâlde ne öneriyorsunuz?”[1238]*

«Sizi yerinizden çıkarmak istiyor, o halde siz ne emredersiniz?»

Firavun: “Bu adam, dedi, “sizi yerinizden yurdunuzdan etmek peşinde! Görüşünüz nedir bu konuda? ”

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor, ne buyurursunuz?

(Firavun etrafındakilere:) "Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor; ne emredersiniz?"[*]*

Sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz?

“Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor.” Firavun “Ne tavsiye edersiniz?” dedi.

"Sizi toprağınızdan çıkarmak istiyor. Ne diyorsunuz?"

109-110. eyitti bir bölüķ serverler fir'avn ķavmından “bayıķ uşbu cādūdur bilici diler kim çıķara sizi yirüñüzden pes ne nesene buyurursız?”

Diler ki sizi çıḳara yirüñüzden. Pes ne buyurursız?

O sizi yurdunuzdan çıxartmaq istəyir!” (Fir’on da: ) “Elə isə tədbiriniz nədir?” - (deyə soruşdu).

Who would expel you from your land. Now what do ye advise?

"His plan is to get you out of your land: then what is it ye counsel?"(1077)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.