22 Mart 2023 - 29 Şaban 1444 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 5. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fe-emmâ śemûdu feuhlikû bi-ttâġiye(ti)

Derken Semud, helak edildi taşkınlığıyla.

Bu nedenle Semud (halkı) korkunç bir sesle helak edildi.

Derken Semud taşkınlığıyla veya şiddetli öldürücü bir gürültü ile helak edildiler.

Semûd kavmi şiddetli gürleme halinde, âni bir sarsıntı ile yok edildi.

Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir (ses veya sarsıntı) ile helak edildi

Bu yüzden Semud (halkı), korkunç bir sesle helak edildi.

Amma Semûd, azgınlıkları sebebiyle (korkunç bir ses ve sarsıntı ile) helâk edildiler.

Semud kavmi azgın bir bela ile helak edildiler.

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edilmişti.

Semud'lular taşkınlıkları dolayısiyle yok oldular !

(Yaptıkları yüzünden) Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

Bkz. 7/78; 11/67, 94; 15/74, 83; 41/13; 91/14

Semûd kavmi müdhîş bir sadâ ile mahv oldı.

Bu yüzden Semud milleti zorlu bir sarsıntı ile yok edildi.

Semûd kavmi korkunç bir sarsıntı ile helâk edildi.

Semûd kavmi çok şiddetli bir depremle helâk edildi.

Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

Ve Semud o azgın (sarsıntı) ile yok edildi.

Semûd kavmi korkunç bir sesle yok edildi.

Amma Semud ihlâk ediliverdiler o tâgıye ile

Bu nedenle Semûd halkı büyük bir yıkımla yok edildi.

Semuud'a gelince: Onlar hadden aşırı (korkunç bir ses) ile helak edildiler,

Semûd (kavmin)e gelince, işte o azgın hâdise (tahammülü imkânsız o korkunç ses)ile helâk edildiler!

Semud kavmi azgınlıkları sebebiyle helak edildiler.

Semud’a gelince, onlar da korkunç bir sesle yok edildiler.

Semud cemaati azgınlıklarından dolayı [⁶] helâk edildi.

[6] Veya sarsılmayla, korkunç bir sesle.

Semûd kavmi korkunç bir ses ve sarsıntı ile helak edildi.²

2 Krş. A’râf, 7/78; Hûd, 11/67, 94; Hicr, 15/74, 78, 83; Fussilet, 41/13; Şems, 91/7

Bu nedenle Semud'a gelince, haddinden fazla (korkunç bir gürültü) ile yıkıma uğratıldılar.

Semud kavmi, ansızın dehşet verici bir gürültüyle patlayan ve şehrin altını üstüne getiren o azgın sarsıntı ile topyekün helâk edildi!

Sonunda Semûd, Tâğıye ile / Azgın Kasırga ile helâk edildi.

Semûd halkı büyük bir sesle şok oldu.

Semud kavmi korkunç bir sarsıntı ile yok edildi.

Semûd (kavmi) var ya onlar azgınlığın(ın) karşılığında helak edilmişti. [*]

Semûd kavminin helakiyle ilgili bkz. A‘râf 7:78; Hûd 11:67; Hicr 15:83; Furkân 25:39; Neml 27:51; Fussilet 41:17; Zâriyât 51:44; Kamer 54:31; Şems 91:... Devamı..

Bu nedenle Semûd (toplumu)¹ korkunç bir sesle helâk edildi.

1 Bk. (Şems: 14, Kamer: 28, A’raf: 73)

Semûd mu? Onlar şiddetli bir [yer] sarsıntı[sı] ile ⁴ yok edildi;

4 Karş. 7:78.

Ama Semud kavmi şiddetli bir sarsıntı ile helak edildi. 11/61...68

Bir yanda Semud: sonuçta onlar ses duvarını çok çok aşan[⁵²⁷⁶] bir bela ile helâk edildiler.

[5276] Veya: “haddi aşma sebebiyle”. Bu bela sâ’ikah (41:13) ve racfeh (7:78) olarak da geçer.

Artık Semûd (kavmi) hadden aşırı bir hadise ile helâk edildiler.

5-Bunlardan Semûd o korkunç zelzele ile yok edildi. Âd ise azgın bir kasırga ile imha edildi.

Bu yüzden Semud (kavmi) azgın bir vak'a ile helak edildiler.

Semûd kavmi tuğyânları sebebiyle şedîd sayha ile helâk oldılar.

Semud korkunç bir sarsıntıyla etkisizleştirildi.

Ama Semud, şiddetli bir sarsıntı ile helak edilmişti.

Semud kavmi o korkunç sesle yok olup gitti.

Bunun üzerine Semûd, bir doğal felaket ile helâk edildi.

ammā ŝemūd helāk olındılar ḥaddan geçici-y-ile ya'nį ün yā yir deprenmek.

Ammā ẞemūd ḳavmi helāk oldılar yıldırım bile.

Səmud (qövmü) hədsiz dərəcədə dəhşətli (tükürpədici) səslə həlak edildi.

As for Thamud, they were destroyed by the lightning.

But the Thamud,- they were destroyed by a terrible Storm(5638) of thunder and lightning!

5638 Thamud were addicted to class arrogance. They oppressed the poor. The prophet Salih preached to them, and put forward a wonderful she-camel as sy... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.