3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 48. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-innehu leteżkiratun lilmuttekîn(e)

Çünkü O (Kur'an, Allah'tan sakınan) müttakiler için bir öğüt ve zikirdir.

Ve şüphe yok ki Kur'an, çekinenlere öğüttür.

Gerçek şu ki, bu Kur'ân yolunu Allah ile bulanlara bir öğüt ve uyarıdır.

Kur'ân, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler için bir öğüttür, bir uyarıdır.*

Şüphesiz o (Kur'an) takva sahipleri için bir öğüttür.

Çünkü o (Kur'an, Allah'tan sakınan) muttakiler için bir öğüttür.

Gerçekten o Kur'an, takva sahipleri için bir öğüddür.

Ve şüphesiz bu Kur’an, muttakiler için bir zikir ve mesajdır.

48,49. Şüphesiz Kur'ân, takvâ sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz.

Sakınçlara Kur'an öğüt

Muhakkak ki bu, Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayan herkes için bir öğüttür.

Doğrusu Kuran Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Şüphesiz Kur’an, Allah’a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür.

Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Kuşkusuz bu, erdemliler için bir hatırlatmadır.

O hiç kuşkusuz, takva sahipleri için unutulmayacak bir öğüttür .

Ve o hiç şüphesiz unutulmıyacak bir öğüddür korunacaklar için

O, takva¹ sahipleri için bir öğüttür.*

Şübhesiz ki o (Kur'an) (fenâlıkdan) korunanlar için kat'î bir öğütdür.

Ve şübhesiz ki o (Kur'ân), takvâ sâhibleri için elbette bir nasîhattir.

Ancak o (Kur’an) Allah’dan korunanlar için bir öğüttür.

Kur/an sakınanlar için bir öğüttür.

Çünkü o (Kur'an) takva sahipleri için bir hatırlatmadır.

Doğrusu bu Kur’an, dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden titizlikle sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır.

O, elbette Müttakîler / Sakınıp Korunanlar için bir hatırlatmadır.

Şüphesiz ki o (Kur’an), [muttakî]ler (duyarlı olanlar) için bir hatırlatmadır.

Çünkü o (Kur’an, Allah’a) karşı hata etmekten sakınanlar için, bir öğüttür.

Gerçek şu ki bu [Kur’an], Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyan herkes 23 için bir öğüt ve uyarıdır.

Şüphesiz ki bu Kuran Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için bir öğüt ve uyarıdır. 7/69-70, 10/57

Gerçek şu ki, bu vahiy muttakiler için bir uyarıdır.

Ve şüphe yok ki, o (Kur'ânı Mübîn) muttakîler için elbette bir mev'izadır.

Şüphesiz o müttakiler için bir irşaddır. [41, 44; 2, 2]

O (Kur'an), korunanlar için bir öğüttür.

Kur’an, Allah’tan çekinerek kendini koruyanların, akıllarından çıkarmayacakları bir bilgidir.

Şüphesiz O, korunanlar için bir hatırlatmadır.

O takvâ sahipleri için bir öğüttür.

Gerçek şu ki o, sakınanlar için tam bir uyarıcı ve düşündürücüdür.

daħı bayıķ ol ögütlemekdür muttaķılara.

Daḫı bu Ḳur’ān naṣīḥatdür müttaḳīlere.

Şübhəsiz ki, bu (Qur’an) müttəqilərə bir öyüd-nəsihətdir.

And lo! it is a warrant unto those who ward off (evil).

But verily this is a Message for the Allah.fearing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.