3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Femâ minkum min ehadin ‘anhu hâcizîn(e)

Artık buna mani olamazdı sizden hiçbir kimsecik.

 O zaman, sizden hiç kimse de araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştırmaya güç yetiremezdi.

O zaman sizden hiç kimse O'nu bizden kurtaramaz, azabı O'nun üzerinden savuşturamazdı.

O vakit, sizden hiç biriniz buna engel de olamazdınız, onu savunamazdınız da.

O zaman sizden hiçbir kimse buna engel olamazdı.

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip-uzaklaştıramazdı.

O vakit, sizden hiç biriniz O'na siper de olamazdınız.

Sizden hiç kimse, ona engel olamazdı.

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]

[671] Allah’ın dinine ilave yapılamayacağı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 561-564.

Ona karşı sizden kimse siper dahi olamazdı

Sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.

44-47. Eğer (Muhammed ’aleyhisselâm) kendi kavlini bize isnâd ide idi biz ânı sağ elinden tutar, kalbinin damarını keser, helâk ider idik. Sizden kimse ’ukûbetimizi men’ idemezdi.

Hiçbiriniz de onu koruyamazdınız.

Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı.

Hiçbiriniz buna mâni olamazdınız.

Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.

Ve sizden kimse de buna engel olamazdı.

O vakit sizden hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

O vakıt sizden hiç biriniz ona siper de olamazdınız

44-45-46-47. (*Farz-ı muhâl) eğer o peygamber, bize isnat ederek, kendiliğinden birtakım sözler söyleseydi, biz onu (azabımızla) kuvvetle yakalardık da onun can damarını keserdik. Hiçbiriniz buna engel de olamazdı.

Hiçbiriniz buna engel olamazdınız.

O vakit sizden hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.

O takdirde (de) sizden hiçbir kimse ondan (bunu) men' ediciler değildir.

Sizden hiçbir kimse de buna engel olamazdı.

artık sizin hiçbirinizde bunun önüne geçemezdiniz.

Sizden hiçbir kimse bulunamaz ki azabımızı O/ndan savuşturabilsin [⁶].

[6] Artık size nasıl yalan bir şey teklif edebilir?

İçinizden hiç kimse de buna engel olamazdı.

O zaman, sizden hiç kimse araya girerek bunu kendisinden engelleyip uzaklaştıramazdı.

Ve hiçbiriniz onu elimizden kurtaramazdı! Fakat öyle olmadı; Muhammed, Rabb’inden aldığı mesajı size olduğu gibi ulaştırdı:

Sizden hiçbir kimse ona engel / siper olamazdı.

Hiçbiriniz de ona siper olamazdınız...

Hiçbiriniz O’na verdiğimiz cezayı engelleyip, kimse O’nu kurtaramazdı.

Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız. [*]

Benzer mesajlar: Mâide 5:87; En‘âm 6:143-146; Yûnus 10:59-60; Nahl 16:116-117; Tahrîm 66:1.

Sizden hiç biriniz buna engel olamazdı.

ve hiç biriniz o’nu koruyamazdı!

Hiçbiriniz buna engel olamazdınız. 13/37

da, sizden hiç kimse buna engel olamazdı.

Hiç biriniz de o zaman buna engel olamazdınız.

Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.

Artık sizden bir kimse de yoktur ki, ondan menediciler olabilsinler.

Sizden kimse de buna mani olamazdı.

Sizden hiç kimse buna engel olamazdı.

Sizden bir kimse 'ikâbımızı ondan men' idemezdi.

İçinizden hiç biri de bunun önüne geçemezdi.

Sizden hiç kimse de buna engel olamazdı.

Hiçbiriniz de bunu önleyemezdi.

Sizin hiçbiriniz ona siper de olamazdınız.

pes degül sizden hįç biregü andan def' eyleyiciler.

Yoḳdur sizden bir kimse anı ḳaytarıcı, özinden ölümi.

Və heç biriniz də (Bizim əzabımızı) ondan dəf edə bilməzdiniz.

And not one of you could have held Us off from him.

Nor could any of you withhold him(5671) (from Our wrath).

5671 The protection which the prophets of Allah enjoy in circumstances of danger and difficulty would not be available for imposters. (R).


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.