1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 44. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velev tekavvele ‘aleynâ ba’da-l-ekâvîl(i)

Eğer O (Peygamber), Bize karşı bazı sözleri uydurup (Allah adına yalan) söylemeye yeltenseydi,

Ve eğer bize isnad ederek bazı laflar etseydi.

Eğer O peygamber bize karşı kendi kafasından bazı sözler uydursaydı,

Peygamber bizim adımıza, bazı sözler uydursaydı, engellerdik.

Eğer o bize karşı kendiliğinden birtakım sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup-söylemiş olsaydı.

Eğer o Peygamber, bazı sözler uydurup bize isnad etmeğe kalkışsaydı,

Eğer o elçi, Bizim adımıza bazı sözler uydursaydı,

44,45,46,47. Eğer Peygamber bize atfen bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı, elbette onu bundan dolayı kıskıvrak yakalardık; sonra da onun şah damarını keser atardık. Hiçbiriniz buna engel de olamazdınız.[671]*

44,45. Bize karşı, eğer o, birtakım sözleri uydursaydı, onu pek sert yakalardık

Eğer o (elçi), bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

44,45,46. Eğer o (Muhammed), Bize karşı, ona bazı sözler katmış olsaydı, Biz onu kuvvetle yakalardık, sonra onun şah damarını koparırdık.

44,45. Eğer (Peygamber) bize isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık.

Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

O bize bazı sözler yakıştırsa,

O, bize isnâden bazı sözler uydurmaya kalkışsaydı,

O bize isnaden ba'zı lâflar uydurmağa kalkışsaydı

Eğer Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı;

Eğer (peygamber söylemediğimiz) ba'zı sözleri bize karşı kendiliğinden uydurmuş olsaydı,

44,45. Eğer (o peygamber), bize isnâd ederek bazı sözler uydursaydı, (biz) onu mutlaka kuvvet(li bir azab)la yakalardık!

Eğer (o elçi) bizim adımıza birtakım sözleri söylemiş olsaydı.

Eğer o, kendinden bizim namımıza bazı sözler uydursaydı,

Eğer o, bize karşı bazı sözleri uydurup söylemiş olsaydı.

Çünkü şâyet o, kendi uydurduğu sözleri Bize yakıştırmaya kalkışsaydı,

O, Deyişler’in bir kısmını bile uydursaydı;

(O elçi) bize (atfen) bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Eğer (Peygamber bile) Bizim adımıza bazı sözler uydurmuş olsaydı,

Şimdi o, [kendisine bunu emanet ettiğimiz kişi,] [kendi] sözlerinden bir kısmını Bize isnad etmeye kalkışsaydı,

Eğer bir takım sözler uydurup bize isnat edecek olsaydı. 10/17, 11/13-14,

Ve eğer (Rasul) kısmen dahi, söylemediğimiz sözler uydurarak Bize isnat etseydi,

Eğer o (peygamber bi'lfarz) bâzı lâkırdıları Bize karşı bir iftira olarak söylemiş olsa idi,

44, 45, 46. Eğer o Resul bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı, onu elimizle yakalar, sonra da onun şah damarını keserdik. *

Eğer o, (Muhammed), bazı laflar uydurup bize iftira etseydi,

Muhammed, Bize karşı bir takım sözler uydursaydı,

Eğer (Muhammed) bizim hakkımızda sözler uydurmuş olsaydı.

Eğer o elçi Bizim adımıza birtakım sözler uydursaydı,

Eğer bazı lafları bizim sözlerimiz diye ortaya sürseydi,

daħı eger yalan baġlamışmıssa bizüm üzerümüze bir nice sözleri.

Eger yalan söylese‐y‐di bizüm üstümüze bir ḳavl,

Əgər o (Peyğəmbər) özündən bə’zi sözlər uydurub Bizə isnad etsəydi,

And if he had invented false sayings concerning Us,

And if the messenger were to invent any sayings in Our name,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.