3 Ağustos 2021 - 24 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 40. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehu lekavlu rasûlin kerîm(in)

Hiç şüphesiz O (Kur'an), elbette şerefli bir Elçinin (Allah tarafından vahyedilen) sözleridir.

Şüphe yok ki bu, kerem sahibi bir elçinin sözü elbet.*

bu Kur'ân gerçekten şerefli bir elçinin vahiy yoluyla getirdiği sözüdür.

Kur'ân şerefli, asil bir Rasulün ağzından size ulaşan, ilâhî bir kelâmdır.*

Muhakkak ki o (Kur'an), şerefli bir elçinin sözüdür.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin kesin sözüdür.

Şüphesiz o Kur'an, kerîm bir peygamberin (Allah'dan) getirdiği sözdür.

Bu Kur’an iyi ve üstün bir elçinin sözüdür.

Şüphesiz Kur'ân, çok şerefli bir elçinin sözüdür.

Evet bu, kerim olan bir elçinin sözüdür

Şüphesiz o (Kur'an), şerefli bir elçinin (Allah'tan) getirdiği sözdür (vahiydir).*

38,39,40. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kuran şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

38,39,40. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o (Kur’an), hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin (Allah’tan alıp tebliğ ettiği) sözüdür.

Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.  *

Ki bu şerefli bir elçinin (getirdiği) sözdür.

Kuşkusuz Kur'ân, şerefli bir peygamberin (Allah'tan) getirdiği sözdür.

O hiç şübhesiz kerîm bir Resulün getirdiği sözdür

Kuşkusuz o, şerefli bir Resul sözüdür.

Muhakkak o (Kur'an) Allah indinde çok şerefli peygamberin katî sözüdür.

Şübhesiz ki o (Kur'ân), çok şerefli bir elçinin (peygamberin, vahiyden ibâret)sözüdür.

O (Kur’an) çok değerli bir elçinin sözüdür.

O Kur/an, (Tanrı yanında pek kıymetli) bir elçinin [³] sözüdür.*

Ki hiç şüphesiz o (Kur'an), yüce bir elçinin kesin sözüdür.

Bu Kur’an, şerefli bir Elçi olan Cebrail’in getirdiği, Allah’ınsözüdür. Cebrail, onu doğrudan Allah’tan alıp Muhammed’in kalbine indirmiştir.

O, elbette kerîm bir elçinin sözüdür.

Şüphesiz ki o (Kur’an), değerli bir elçinin (Cebrail’in ulaştırdığı) sözüdür.

Kesinlikle o (Kur’an,) şerefli bir elçinin¹ (Allah’tan getirdiği) sözdür.²*

Bakın, bu [Kur’an] gerçekten şerefli bir Elçi'nin [vahyedilmiş] sözüdür,

Kesinlikle bu Kuran şerefli ve değerli bir elçinin sözüdür. 81/19.29

Hiç şüpheniz olmasın ki o (mesaj) şerefli bir elçinin sözüdür;[5291]*

Şüphe yok ki, o (Kur'an) kerîm olan bir peygamberin (tebliğ ettiği) bir kelâmdır.

Bu Kur'ân, pek kerim bir Resulün sözüdür. *

Ki, o (Kur'an) elbette değerli bir elçinin sözüdür.

Asıl önemlisi, Kur’an’ın değerli bir elçinin (Cebrail’in) sözü olmasıdır[*].

Şüphesiz o, şerefli bir elçinin sözüdür.

O çok şerefli bir elçinin getirdiği sözdür.

Ki o, çok soylu bir elçinin sözüdür.

bayıķ ol yalavaç sözidür 'izzetlü.

Bu Ḳur’ān ḳavlidür kerāmetlü resūlüñ.

Bu (Qur’an) çox möhtərəm bir elçinin (Cəbrailin, yaxud Muhəmməd əleyhissəlamın Allahın ona nazil etdiyi) sözüdür!

That it is indeed the speech of an illustrious messenger.

That this is verily the word of an honoured messenger;(5666)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.