17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Keżżebet śemûdu ve ’âdun bilkâri’a(ti)

Yalanladı Semud ve Âd, insanların başına kopan, akıllarını dağıtan kıyameti.

(Bunların kavranması için hatırlat ki:) Semud ve Ad (toplumları), Karia’yı (yürekleri kavuracak ve kapılarını çalacak olayı) yalan sayıvermişlerdi.

Semud ve Ad kavimleri patlak verecek kıyameti yalan saydılar.

Semûd ve Âd, gülle gibi başlarına düşüp beyinlerini parçalayacak felâketi, âlemdeki düzenin bozularak yıldızların ve gezegenlerin çarpışacağı gündeki felâketi, Kıyamet'i yalanladılar.

Semud ve Ad (kavimleri) o başa çarpacak (kıyamet)i yalanladılar.

Semud ve Ad (toplulukları), kâria'yı yalan saydılar.

(Salih'in kavmi) Semûd ve (Hûd'un kavmi) Âd, o kıyamete inanmadı.

Semud ve Ad kavimleri, herkesin kapısını çalacak olan kıyameti yalanladılar.

Semûd ve ‘Âd kavimleri kıyameti yalanladı.

Semud ile Âd ulusu, başlarına geleceği yalanladılar!

Vaktiyle Semûd ve Âd (kavimleri), yüreklerini hoplatacak olan o büyük felaketi yalanladılar.

Semûd ve ’Âd kavmi kıyâmet günini inkâr itdiler.

Semud ve Ad milletleri tepelerine inecek bu gerçeği yalanladılar.

Semûd ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi (Kıyameti) yalanladılar.

Semûd ve Âd kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

Semud ve Ad (halkı) sarsıcı olayı yalanladı.

Semûd ve Âd, kapılarını çalacak olan o felaketi yalan saymışlardı.

İnanmadı Semud-ü Âd o karıaya

Semûd ve Âd halkı Karia'yı¹ yalanladılar.

1- Dehşete düşürecek sarsıcı olayı.

Semuud ile Aad (kavmleri ta yüreklerinde) patlayacak olan o kıyameti tekzîb etdi (ler).

Semûd ve Âd (kavimleri), çarpacak olan o felâketi (kıyâmeti) yalanlamıştı.

Semud ve Ad toplulukları, başlarına gelecek olan o kıyameti yalanladılar.

Semud ile Ad üzerlerine çökeni yalan saymışlardı.

Semud ve Âd, inanmayıp sonra başlarına gelen felâketi yalan saymışlardı.

Semûd ve Ad kavmi kapıyı çalan o âni felaketi [kâri’a] yalanladı.¹

1 Krş. Kâria, 101/1-3

Semud ve Ad, hırpalayıcı olanı (kıyameti) yalan saydılar.

Semud ve Ad kavimleri, her şeyi yok edecek olan bu müthiş Felaketin gerçekleşeceğini inkâr etmiş ve korkunç bir ahlâksızlık ve sefahatin pençesine düşmüşlerdi. İşte bu yüzden:

Semûd ve Âd, Kâria’yı / Büyük Felaket’i yalanladı.

Semûd ve âd kavimleri kıyameti yalanladı.

Semud ve Âd kavimleri, yüreklerini hoplatacak olan büyük felaketi yalanladılar. Onların kıyameti koptu.

Semûd ve Âd (kavimleri) de o çarpan felaketi yalanlamıştı.

Semûd ve Âd (toplumları) işte o kıyamet gününü yalanladılar.

SEMÛD ve ‘Âd [kabileleri], o anî felaket ³ [haberlerin]i yalanladılar!

3 Yani, Son Saat (bkz. 101:1, not 1). İslam öncesi ‘Âd ve Semûd kabilelerinin özellikleri için bkz. 7:65-79 ve ilgili notlar.

Vakti zamanında Semud ve Âd halkı bu tehditlerimi yalanlamışlardı. 7/73...79

SEMUD ve ‘Âd[⁵²⁷⁴] (insanın aklını başına devşiren) o malum fâciayı[⁵²⁷⁵] yalanladılar.

[5274] Semud ve ‘Âd’ın birlikte anıldığı ilk yer için bkz: 89:6-9, not 9. [5275] Yani: Hak eden toplumların kıyametinin kopacağı hakikatini yalanla... Devamı..

Semûd ve Âd kavimleri. O korkunç vak'ayı (yani Kıyameti) yalan saymıştı.

İşte Semûd ve Âd milletleri de o kafalara çarpan kıyamet dehşetini yalan saymışlardı.

Semud ve 'Ad (kavimleri), başa çarpan olayı yalanladılar.

Semud ile Ad (kavimleri), gümbür gümbür gelen o felaket için “Yalan!” demişlerdi.

Semud ve Âd halkı (tepelerine) ansızın inecek olanı yalanlamışlardı.

Semud ve Âd kavimleri de o çarpacak felâketi yalanlamıştı.

Semûd ve Âd kâriayı/başa çarpan olayı yalanlamıştı.

yalan duttı ŝemūd daħı 'äd dögiciyi ya'nį ādemįler göñüllerine dögici ķorķularıla ya'nį ķıyāmet.

Yalanladı ẞemūd ve ‘Ād ḳavmi yürekler ḳoparıcı ḳıyāmeti.

Səmud da, Ad da (ürəkləri dəhşətə salan) o qiyaməti yalan saymışdılar!

(The tribes of) Thamud and Aad disbelieved in the judgment to come.

The Thamud(5636) and the ´Ad People (branded) as false the Stunning Calamity!(5637)

5636 For these two peoples of antiquity, see n. 1043 to 7:73, and n. 1040 to 7:65. 5637 Another description of the terrible Day of Judgement. This wor... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.