16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Hâkka Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemâ edrâke mâ-lhâkka(tu)

Ve nedir bildiren sana ki nedir gerçek kıyamet?

(Ey Resulüm!) O gerçekleşecek olanı (Allah) Sana bildirmezse (Sen nereden bileceksin?)

O gerçekleşecek olan kıyameti sana bildirecek olan nedir?

Kıyametin gerçekleşeceğini sana bildiren belgeler neler? Ne büyük, ne dehşetli bir manzara.

O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen bilir misin? [1]

1.Veya: "O gerçekleşecek olanın ne olduğunu sen nerden bilebilirsin?

O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?

Kıyameti, sana hangi şey bildirdi? (Sen, künhünü bilemezsin).

Hangi şey o hak olan kıyametin ne olduğunu sana bildirmiştir!

Gerçekleşenin ne olduğunu sen nereden bileceksin.

Hakikatin ne olduğun bilir misin?

O gerçekleşecek olan (kıyametin ne yaman bir şey olduğunu) sen bir bilsen!

1,2,3. El-Hâkka (’adîmu’l ictinâb olan gün)! Bu ne dimekdir? Bunun ne dimek oldığını kim anlatacakdır?

Gerçekleşecek olanın ne olduğunu sana ne bildirir?

Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?[556]

Bu âyette, kıyamette yaşanacak olan dehşetli hâlin, gözle görülmedikçe peygamber tarafından bile tam olarak bilinip anlaşılamayacağına işaret edilmekt... Devamı..

Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?  

 Kur’an’ın belâğatını ve özlü ifade üslûbunu başka dile ayniyle aktarmanın imkânsızlığı, bu mucize ilâhî kelâmın tamamı için söz konusu olmakla berabe... Devamı..

Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin?

Gerçekleşenin (Kıaymetin) ne olduğunu sen nerden bileceksin?

Ve ne bildirdi sana dirayetle? Nedir o Hâkka?

Gerçekleşeceği kesin olanın ne olduğunu, nereden bileceksin?

O gerçek (kıyamet) i sana hangi şey bildirdi?

O gerçekleşecek olanın (o kıyâmetin) ne olduğunu, sana ne bildirdi?

Bilir misin? O gerçekleşecek olanı.

Başa gelecek olanın ne olduğunu sana kim bildirecek?

Onun, ne olduğunu bilir misin?

Kesin gerçekleşecek olanın ne olduğunu sana ne bildirdi?

O gerçekleşecek olanı (kıyameti) sana bildiren nedir?

Ey insan! Gerçekleşmesi kaçınılmaz Olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Eğer Allah bildirmeseydi, hangi ilim, hangi zekâ, hangi ideoloji sana bu hakîkati öğretebilirdi?
Bu olayı, yani kıyâmet ve hesap olayını inkâr eden zâlimleri dünya ve âhirette nasıl bir âkıbetin beklediğini öğrenmek ister misin?

Sana ne bildirdi; Hâkka nedir?

3,4. Gerçek nedir? Gerçeği sana kim öğretti?

Gerçekleşecek olan kıyametin ne olduğunu sen ne bileceksin?

O gerçekleşecek olanı sana bildiren ne olabilir ki!

O kıyamet gününün tam gerçekliğini sana (Allah’tan başka) kim bildirebilir ki?¹

1 Yani o “hâkka”, öyle müthiş bir gündür ki onun büyüklüğünü yaratıklardan birinin, tahmin edebilmesi mümkün değildir. Onu kimse tasavvur edemez. Onun... Devamı..

Bilir misin, nedir, başa gelecek olanın gerçekleşmesi? ²

2 Nihaî gerçekliği bu anî ve çarpıcı şekilde kavrama, insanın bekleyebileceği veya hayal edebileceği her şeyin ötesindedir: Bu nedenle yukarıdaki belâ... Devamı..

Onun ne dehşet bir şey olduğunu sen nereden bileceksin? 7/187, 79/42...46

Sahi onun nasıl gerçekleşeceğini bilir misin sen?[⁵²⁷³]

[5273] Son Saat ve kıyamet hakikatinin tahakkukunu hiçbir beşer gözünde canlandıramaz. Görseydik ölürdük, onun için ölünce göreceğiz. İman, âhiret hak... Devamı..

Ve o zûhura geleceği muhakkak olan şeyi (yani Kıyameti) sana ne şey bildirdi?

Gerçekleşecek kıyameti sen nereden bileceksin?

Gerçekleşenin ne olduğunu nerden bileceksin?

Bütün bu âyetler, gerçekleşeceğinde aslâ kuşku olmayan kıyâmet olayının dehşetini, korkunçluğunu belirtmektedir.

Tümüyle gerçek olanın ne olduğunu nereden bileceksin? (Öyleyse dinle!)

'Gerçekleşecek' olanın ne olduğunu sana bildiren nedir?

O kesin gerçeği sana hangi şey bildirdi?

O hâkkanın niteliğini sana bildiren nedir?

daħı ne nesene bildürdi saña nedür vācib olıcı? ya'nį igen śarp gündür.

Daḫı ne bildürdi saña ki ne nesnedür vācib olıcı, ḳıyāmetdür?

Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir qiyamət?! (Qiyamətin nə olduğunu sənə nə öyrətdi?)

Ah, what will convey unto thee what the reality is!

And what will make thee realise what the Sure Reality is?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.