22 Mart 2023 - 29 Şaban 1444 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fectebâhu rabbuhu fece’alehu mine-ssâlihîn(e)

Derken Rabbi, onu seçti de temiz kişilerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Derken Rabbi O'nu peygamber olarak seçti de doğru dürüstlerden eyledi.

Fakat Rabbi onu peygamber olarak seçti. Dindar, ahlâklı, hayır-hasenat sahibi mü'minler, sâlihler zümresine dâhil etti.

Ancak Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salihlerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti de, kendisini salihlerden (peygamberlerden) kıldı.

Fakat onun Rabbi, onu seçerek kurtardı, onu salihlerden yaptı.

Rabbi onu seçip, iyi kullarından kıldı.

Tanrısı onu bağışladı, onu onatlardan eyledi!

Fakat Rabbi (duasını kabul edip tekrar onu) seçti ve sâlih/erdemli insanlardan yaptı.

Lâkin rabbi âna nübüvvet ihsân itdi ve ânı sâlih insânlardan yapdı.

50,51. Rabbi onu seçip iyilerden kıldı. Doğrusu inkar edenler, Kuran'ı dinlediklerinde nerdeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi. "O delidir" diyorlardı.

(Fakat böyle olmadı.) Rabbi onu (peygamber olarak) seçti ve salih kimselerden kıldı.

Fakat rabbi onu seçip sâlihlerden eyledi.

Fakat ardından, Rabbi onu seçti (vahiy verdi) ve onu sâlihlerden kıldı.

Ancak Rabbi onu seçip erdemlilerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti de iyilerden kıldı.

Fakat rabbı onu ıstıfa buyurdu da salihînden kıldı

Fakat Rabb'i onu seçti ve iyilerden yaptı.

(Bunun ardından) Rabbi onu seçdi de kendisini saalihlerden yapdı.

Fakat Rabbi onu seçmiş de kendisini sâlih kimselerden (bir peygamber) kılmıştı.

Sonra Rabbi onu seçti ve onu salih kullarından birisi yaptı.

Ancak çalabı onu arıttı, iyi bir kimse yaptı.

Fakat tövbe etmekle Rabbi onu seçip ayırdı, salihlerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti ve onu iyi ve yararlı işler yapanlardan [sâlihîn] kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti ve onu salih olanlardan kıldı.

Ancak Yunus içtenlikle tövbe edince, Rabb’i onu yeniden seçkin bir makâma yücelterek erdemli kulları arasına kattı. O hâlde, ey şanlı Elçi ve ey Müslüman! Yunus’un durumundan örnek al ve sakın öfke ve karamsarlığa kapılıp da tebliğ görevini ihmal etme!

Onu, rabb’i eleyerek seçti. Onu Salihler’den kıldı.

Ama Sahib’i onu tutup gözde kullardan eyledi.

Rabbin O’nun duasını kabul etti. O’nu kurtarılmış iyi insanlardan yaptı. Yunus’u ve başına gelenleri iyi hatırla! O’nun hayatından dersler çıkar. Yunus’un kavmi gibi senin kavmin Mekkeliler de seni yalanlıyor. Seni sıkıntıdan sıkıntıya sokuyorlar. Sakın sen yaptıklarından bunalarak Mekke’yi terk etme! Onlara ayetlerimizi azim ve kararlılıkla açıklamaya devam et! Sakın vazgeçme! Rabbine sığın! Rabbine güven! Rabbini kendine vekil tut! Sana emredileni yap! İnanarak iyi işler yap! İnsanları sürekli uyar! Onlar kabul etse de etmese de uyarmaya devam et! Unutma ki; inkâr edenleri kıskıvrak yakalayacak olan, yaptıklarına karşılık rehin alacak olan, suçları karşılığında cezalandıracak olan Rabbindir. Rabbin seni biliyor! İçinde bulunduğun şartları biliyor. Yolumuzdaki çabalarını görüyor. Muhakkak ki Rabbin durumunu en iyi şekilde değerlendirecek, yaptıklarına karşılık mükâfatını eksiksiz verecektir.

Rabbi onu (peygamber olarak) seçmişti ve kendisini iyilerden kılmıştı. [*]

Benzer mesajlar: Enbiyâ 21:87; Sâffât 37:139-142.

Fakat Rabbi onu seçti ve inandığını yaşayan kullarından kıldı.

ama [bilindiği gibi,] Rabbi o’nu alıp dürüst ve erdemliler arasına koydu.

Sonra Rabbi onu yeniden elçi olarak seçip salihlerden biri kıldı. 10/98

Fakat Rabbi onu (yeniden) seçti ve iyiler arasına kattı.[⁵²⁶⁹]

[5269] Hz. Yûnus’un istisnaî olarak görev yerinin değiştirilerek ikinci kez gönderilmesiyle alâkalı.

Fakat onu Rabbi mümtaz kıldı. Artık onu sâlihlerden kılmış oldu.

Ama Rabbi, kendisini seçti de onu en iyi, en has kullarından kıldı.

Fakat Rabbi onun du'asını kabul etti de onu Salih(iyi insan)lardan yaptı.

(Du'âsını kabûl ile) Rabbi onı nübüvvete intihâb idüb sâlihlerden kıldı.

Ancak Rabbi ona bir fırsat daha verdi de onu iyilerden yaptı.

Rabbi O'nu seçti ve salih kimselerden kıldı.

Fakat Rabbi onu seçti ve salih kullarına kattı.

Fakat Rabbi onu seçip yüceltti ve barışseverlerden yaptı.

pes üyürdi anı çalabı’sı pes ķıldı anı śāliḥlerden.

Pes Tañrısı anı iḫtiyār eyledi, ṣāliḥlerden ḳıldı.

Amma (tövbə etdikdən sonra) Rəbbi onu (Öz bəndələri içərisində) seçdi və salehlərdən (peyğəmbərlərdən) etdi.

But his Lord chose him and placed him among the righteous.

Thus did his Lord(5631) choose him and make him of the Company of the Righteous.(5632)

5631 Jonah was chosen by Allah's Grace and Mercy to be Allah's Prophet to Nineveh . If in his human frailty he lost a little patience, he suffered his... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.