3 Mart 2024 - 22 Şaban 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 47. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Em ‘indehumu-lġaybu fehum yektubûn(e)

Yoksa gizli alem, onların yanında da onu mu yazıyorlar?

 Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında (bulunuyor) da, kendileri mi yazıp durmaktadırlar? (Ki geleceklerini kendileri kurguluyor gibi davranmaktadırlar!)

Gayb bilgileri içinde bulunan Levhi Mahfuz kendileri yanında da kendilerinin mü'minlerden iyi kimseler olduklarını oradan mı yazıp naklediyorlar?

Yahut gayb âlemiyle, Levh-i Mahfuz'la ilgili bilgiler onların yanında da, onlar mı istedikleri gibi yazıyorlar?

Yoksa gayb (ilmi) kendi yanlarındadır da onlar (onu) yazıyorlar mı?

Yoksa gayb (görünmeyenin bilgisi) onların yanında mıdır ki, kendileri yazıp duruyorlar?

Yoksa gayb (Allah'ın ilmi) yanlarında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar?

Yoksa gayb âlemi onların yanında da oradan bilgi alıp yazıyorlar mı? (Ki senin gaybî haberlerini kabul etmiyorlar.)

Yoksa, gayb bilgileri var da bu bilgileri kendileri mi yazıyorlar?

Yoksa, görünmiyen bir şey onlarda var da, onu mu yazıyorlar?

Ya da gaybın bilgisinin kendi kavrayış alanları içinde olduğunu ve böylece onu yazabileceklerini mi (sanıyorlar)?

Gâibi biliyorlar mı? Yoksa Allâh’ın kitâbından mı yazıyorlar?

Yoksa, gaybın bilgisi kendilerinin katında da onlar mı yazıyorlar?

Yahut gayb (Levh-i Mahfuz) kendi yanlarında da onlar mı (bundan aktarıp) yazıyorlar?

Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar?

Yahut gaybın bilgisi onların nezdinde de, onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?

Yoksa geçmişin ve geleceğin bilgisi onların yanında da onlar mı kaydediyorlar?

Yoksa gayb onların yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

Yoksa gayb yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

Yoksa onlar gayba ait bilgilere sahipler de (inkâr ettikleri hakikatleri) ona (o bilgilere) dayanarak mı yazıyorlar?

46 ve 47. âyet-i kerîmelerdeki sorular, esasında kâfirleri azarlama ve kınama ifadeleridir.

Veya gaybın bilgisine sahipler de oradan mı yazıyorlar?

Yahud gayb, yanlarındadır da onlar (bunu ondan) mı yazıyorlar?

Yoksa gayb (Levh-i Mahfûz) onların yanında da, onlar (ondan) mı yazıyorlar?

Yoksa bilinmeyenlerin bilgisi onların yanında da, gaybı ondan mı yazıyorlar?

Yoksa bilinmiyeni biliyorlar da bunu ondan mı alıp yazıyorlar?

Yahut onlar gayıpları biliyorlar da hükümlerini ondan mı alıp yazıyorlar?

Yoksa algılanamayan gerçeklerin bilgisi [ğayb] onların yanında da onları mı yazıyorlar?¹⁴

14 Krş. Tûr, 52/41

Yoksa gayb onların yanlarında da (gerekli hükümleri ondan alıp) yazıyorlar (ve sana da bir ihtiyaçları yok)?

Yoksa yaratılmışların algı ve tecrübe sınırları ötesinde bir âlem olan gaybın bilgisi kendi yanlarında bulunuyor da, evrenin kaderini onlar mı yazıyor ve bu yüzden Kur’an’ın yol göstericiliğine ihtiyaç duymuyorlar?

Yoksa Gayb onların yanında mıdır da onlar yazıyorlar?

Yoksa gayb bilgileri var da bu bilgileri kendileri mi yazıyorlar?

Yoksa sen onlardan ücret istemiyorsun da, onlar senin bilmediğin bizim de bildirmediğimiz gaybtan bazı şeyler mi biliyorlar? Onun için mi hükümlerimize karşı kendi hükümlerini seçiyorlar? Hâlbuki insana düşen sadece Rabbinin hükümlerine uymaktır.

Yoksa [gayb] (bilinemeyen şeyler) yanlarında da (ondan) mı yazıyorlar? [*]

Benzer mesajlar: Tûr 52:40-41.

Yoksa ğayb (bilgisi) onların yanında da kendileri (oradan istediklerini) mi yazıyorlar?¹

1 Bu iki âyet için Bk. (Tûr: 40, 41)

Yoksa, [bütün varoluşun] gizli gerçekliği[nin] kendi kavrayış alanları içinde [olduğunu], böylece [zamanla] onu yazabilecekler[ini] mi [zannediyorlar]? ²⁶

26 Zımnen, “ve bundan dolayı, ilahî vahyi dinlemeye ihtiyaçları olmadığını”. Ğayb teriminin -ki bu ayet, vahiy kronolojisinde ilk kullanıldığı yerdir-... Devamı..

Ya da onların yanında gaybı bilgileri içeren bir kitap var da bu keyfi hükümleri oradan mı veriyorlar? 28/47...50

Yoksa idraki aşan hakikatler onlara ayan oldu da, (gayba dair) kaydı kendileri mi tutuyorlar?

Yoksa gayb kendilerinin yanındadır da, -hükmettikleri şeyleri- ondan mı alıp yazıyorlar?

Yoksa gayb (görünmez bilgi hazinesi), kendi yanlarında da onlar oradan mı yazıyorlar?

Yoksa onların yanlarında gayb mi vardır ki, artık onlar yazıveriyorlar?

Yoksa gayb kitabı yanlarında da, onlar oradan mı yazıp duruyorlar?

Yoksa gayb (görünmez bilgi hazinesi), kendi yanlarında da onlar mı (istedikleri gibi) yazıyorlar?

Yoksa gayb onların 'indinde midir? Ki ondan söylediklerini yazarlar. (Gayba vukûfları mı vardır ki onda görüb söylerler.)

Yoksa gizli bilgiler onlarda da onu mu yazıyorlar?

Yoksa gayb onların yanında da, onlar mı yazıyorlar?

Yahut yanlarında gayb bilgisi var da ona bakarak mı yazıyorlar?

Yoksa gayb, yanlarında da onlar mı yazıyorlar?

yā anuñ ķatında mıdur ġayb pes anlar yazarlar?

Yā ḳatlarında ġayb ‘ilmi vardur ki anlar andan yazalar?

Yoxsa qeyb (lövhi-məhfuz) yanlarındadır və onlar (səninlə mübahisə etdikləri məsələləri, qiyamət günü kafirlərin Allah yanında mö’minlərdən üstün olacağını oradan öyrənib) yazırlar?!

Or is the Unseen theirs that they can write (thereof)?

Or that the Unseen(5628) is in their hands, so that they can write it down?

5628 Cf. 52:41, n. 5075. The Unseen is certainly not within their knowledge or control. If it were, they could clearly write it down for their own gui... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.