16 Mayıs 2022 - 15 Şevval 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kalem Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Efenec’alu-lmuslimîne kelmucrimîn(e)

Artık Müslümanları da suçlularla bir mi tutacağız?

Öyleyse (Biz, samimi ve gayret ehli) Müslümanları, suçlu-günahkâr (facir) olanlar gibi kılar mıyız? (İtaatkâr sadıklarla, isyankâr sahtekârları bir tutar mıyız sanılmaktadır?)

Artık müslümanları suçlular gibi tutarmıyız hiç?

Biz, İslâm'ı yaşayan müslümanlara, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsilere, suçlulara, günahkârlara davrandığımız gibi mi muamele yapacakmışız?

Müslümanları hiç suçlular gibi yapar mıyız?

Öyleyse, müslümanları suçlu-günahkar olanlar gibi (eşit) kılar mıyız?

Artık müslümanları, mücrim kâfirler gibi yapar mıyız, (hiç sevap bakımından onları bir tutar mıyız)?

Biz Müslümanları, suçlu kâfirler gibi mi tutarız?

Öyle ya, Allah'a teslim olanlarla suçluları bir tutar mıyız hiç?[667]

[667] Mücrim/suçlu ve Müslim karşılaştırması hakkında bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 512-516; mücrim kelimesi hakkında ayrıca bk. VII, 133-136; XV... Devamı..

Biz Müslümanlarla, günahlı olanları bir mi tutarız?

Öyle ya, Allah'a yürekten bağlı olanlarla günahkârları bir mi tutacağız?

35,36. Biz müslümanlar ile mücrimleri bir mi tutarız? Böyle oldığına nasıl hükm idiyorsunuz?

Kendilerini Allah'a vermiş olanları hiç suçlular gibi tutar mıyız?

Biz müslümanları suçlular gibi kılar mıyız?

Öyle ya, (Allah'a) teslimiyet gösterenleri, (o) günahkârlar gibi tutar mıyız hiç?

Müslümanlara suçlular gibi mi davranalım?

Öyle ya, teslimiyet gösterenleri suçlular gibi tutar mıyız hiç?

Ya artık, müslimleri mücrimler gibi kılar mıyız?

İşte böyle, hiç Allah'a teslim olanları, suçlularla bir tutar mıyız?

Öyle ya, biz müslümanları o günahkârlar gibi yapar mıyız hiç?

Hiç Müslümanları o günahkârlar (o zındıklar)la bir tutar mıyız?

Biz, bize teslim olanları, günahkâr davrananlarla bir mi tutacağız?

Biz kendini Allah’a verenlerle suçluları bir tutar mıyız?

Biz âhirette Müslümanları, günahkârlar gibi mi tutacağız?

Allah’a teslim olanları/Müslümanları hiç suçlular/günahkârlar gibi tutar mıyız?¹²

12 Krş. Secde, 32/18-20; Sâd, 38/28

Öyleyse Müslümanları, suçlu günahkârlar gibi (eşit) kılar mıyız?

Öyle ya, Allah’ın hükümlerine yürekten boyun eğenlerle günaha batmış olanları bir mi tutacaktık?

Müslümanlar’ı Suç İşleyenler gibi kılar mıyız?

İslâm’a gönül verenle günahkarı bir tutar mıyız hiç!

Bilin ki Rabbine teslim olanları suçlular gibi yapmayız.

(Allah’a) teslimiyet gösterenleri suçlularla bir mi tutacağız!

Benzer mesajlar: Yûnus 10:35; Sâffât 37:154.

Biz hiç Müslümanları, günâhkârlarla¹ bir tutar mıyız?

1 Mücrim: Suçlu, günahkâr, günah işleyen, haddi aşan kimse demektir. Yerine göre bir kişi, bir grup, bir kavim, hatta bir millet hakkında kullanılmışt... Devamı..

yoksa, Bize teslim olanlara ¹⁷ suçlular ile aynı şekilde mi davranalım?

17 Müslimûn (tekili müslim) teriminin Kur’an’ın vahiy tarihinde ilk kullanıldığı yer, burasıdır. Bu çalışmada müslim ve islâm terimlerini orijinal anl... Devamı..

Biz Allah’a yürekten teslim olan Müslümanlarla günahkârları bir tutar mıyız hiç? 38/28, 45/21

Ne yani, kayıtsız şartsız Bize teslim olanları suçlularla bir mi tutsaydık?[⁵²⁵⁸]

[5258] Müslim-mücrim karşıtlığına dikkat. Bu bağlamda muslim: “günahtan kaçınmak için Allah’a teslim olan”, mucrim: “günah işlemek için teslimiyetten ... Devamı..

Ya müsIümanları o günahkârlar gibi kılar mıyız?

Biz hiç, Allah'a itaat ve teslimiyet gösterenleri suçlu kâfirlerle bir tutar mıyız?

Biz müslümanları suçlular gibi yapar mıyız hiç?

Tam teslim olanları, hiç suçlularla bir tutar mıyız?

Müslüman olanlarla suçluları bir tutar mıyız?

Yoksa Biz Müslümanları mücrimlerle bir tutar mıyız?

Biz, Müslümanları/Allah'a teslim olanları, suçlular gibi yapar mıyız?

iy ķılalum mı müsülmānlari yazuķlular gibi?

Biz kāfirleri Müselmānlar gibi mi ḳıluruz?

Məgər Biz müsəlmanları kafirlərlə eynimi tutacağıq?!

Shall We then treat those who have surrendered as We treat the guilty?

Shall We then treat the People of Faith like the People of Sin?(5618)

5618 The spiritual arrogance which rejects faith in Allah is perhaps the worst Sin, because it makes itself impervious to the Mercy of Allah, as a bed... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.