12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tahrîm Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-nnebiyyu câhidi-lkuffâra velmunâfikîne vaġluz ‘aleyhim(c) ve me/vâhum cehennem(u)(s) vebi/se-lmasîr(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey Peygamber! Kâfirlerle (güç ve dirayetle) ve münafıklarla (ilim ve siyasetle) cihad et; onlara karşı ğılzet (netlik, sertlik ve ciddiyet) göster. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası dönülüp gidilecek ne kötü bir yerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey Peygamber, savaş kafirlerle ve münafıklarla ve sert davran onlara ve yurtları cehennemdir onların ve orası, dönülüp gidilecek ne kötü yerdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey peygamber! Allah'tan gelen gerçekleri örtbas eden kâfir ve münafıklarla amansızca mücadele et ve onlara karşı kararlı ve sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir, o ne kötü bir varış yeridir.

Ahmet Tekin Meali

Ey peygamber, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlere ve müslüman görünerek İslâm'a karşı gizli eylem planları ve eylem yapan münafıklara karşı hayatlarınızı ortaya koyarak, mallarınızı harcamada sınır tanımayarak, basın-yayın yoluyla ve cezalar uygulayarak fiilen cihad ilan et, mücadele et, savaş. Onlara karşı, katı, sert, kararlı ve tavizsiz davran. Onların mekânları cehennemdir. Cehennem ne kötü bir cezalandırma ve nihaî bir dönüş yeridir.

Ahmet Varol Meali

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münâfıklara karşı cihad et ve onlara sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir!

Ali Bulaç Meali

Ey Peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı 'sert ve caydırıcı' davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Ne kötü bir dönüş yeridir o.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Peygamber! Kâfirlere (kılıç ile), münâfıklara (öğüd ve şiddetle) savaş aç; onlara karşı sert davran. Onların barınakları cehennemdir. O, ne fena dönüş yeridir!...

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara sert davran. Onların sığınağı Cehennemdir. Orası ne kötü dönüş yeridir!

Bayraktar Bayraklı Meali

“Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sert davran! Onların varacakları yer cehennemdir. Orası varılacak ne kötü bir yerdir!”

Besim Atalay Meali (1962)

Ey peygamber! Hem kâfirlerle, hem de münafıklarla savaş edesin, sen bunlara karşı sert davranasın; cehennemdir onların barınakları, o ne kötü döneydir

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey Nebi! Kâfirlerle ve münafıklarla amansızca mücadele et ve onlara karşı sert ve tavizsiz davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir varış yeridir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey Peygamber! İnkarcılarla ve ikiyüzlülerle savaş; onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir, ne kötü dönüştür!...

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası!

Diyanet Vakfı Meali

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer ne de kötüdür!

Edip Yüksel Meali

Ey peygamber, kafirlere ve ikiyüzlülere karşı savaşım ver ve onlara karşı sert davran. Yerleri cehennemdir. O ne kötü duraktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. O gidilecek yer, ne de kötüdür!

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara mücahede et ve onlara karşı kalın bulun, onların varacakları yer Cehennemdir, ona gidiş de ne fena gidiştir,

Erhan Aktaş Meali

Ey Nebi! Gerçeği yalanlayan nankörlere ve münafıklara karşı mücadele et. Ve onlara kararlılık göster¹. Onların barınacağı yer Cehennem'dir. O ne kötü dönüş yeridir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Ey peygamber, kâfirlerle, münafıklarla savaş, onlara karşı sert davran. Onların barınacakları yer cehennemdir. O, ne fena gidişdir!

Hayrat Neşriyat Meali

Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla cihâd et ve onlara karşı sert davran! Onların varacağı yer Cehennemdir! O ise, ne kötü varılacak yerdir!

İlyas Yorulmaz Meali

Ey Peygamber! Doğruları inkâr edenlerle ve ikiyüzlü davrananlarla mücadele et ve onlara sert ve katı davran. Onların sığınacağı yer cehennemdir. Orası ne kötü bir dönüş yeri.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Ey peygamber! Kâfirlere kılıçla ve münafıklara hüccetle duruş, onlar hakkında sert davran; onların yurtları Cehennemdir. O ne fena uğraktır!

Kadri Çelik Meali

Ey Peygamber! Küfre sapanlara ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı sert davran. Onların barınma yeri cehennemdir. Pek de kötü bir dönüş yeridir o.

Mahmut Kısa Meali

Ey Peygamber ve Peygamberin izinde yürüyen Müslüman! Allah’ın ayetlerini açıkça inkâr eden kâfirlere ve küfrünü gizleyerek aranıza sızmış olan ikiyüzlülere karşı her alanda mücâdele vererek, Kur’an’ın ortaya koyduğu hayat tarzını yeryüzünde egemen kılmak üzere onlarla cihâd et; dinin ilkelerini korumak söz konusu olduğunda, onlara karşı sert ve kararlı davran! İnkâr ve zulümden vazgeçmedikleri takdirde, varacakları yer cehennemdir! Ne korkunç bir son!

Mehmet Türk Meali

Ey Peygamber! Kâfirlerle ve münâfıklarla savaş ve onlara karşı sert davran. Onların barınma yerleri, gidilecek yerlerin en kötüsü olan cehennemdir.1*

Muhammed Esed Meali

EY PEYGAMBER! Hakikati inkar edenler ve ikiyüzlüler ile amansızca mücadele et ve onlara karşı kararlı ve ödünsüz davran. 20 Ve [eğer tevbe etmezlerse] varacakları yer cehennem olacaktır. O, ne kötü bir varış yeridir!

Mustafa Çavdar Meali

Ey Nebi! Kâfirlerle ve münafıklarla mücadele et. Onlara karşı tavizsiz davran ve müsamaha gösterme zira onların son varış yeri cehennemdir. Ne kötü bir son duraktır cehennem! 8/57, 9/123, 48/29

Mustafa İslamoğlu Meali

SEN ey Nebî! İnkâr edenlerle ve münafıklarla cihad et[5186] ve onlara karşı tavizsiz ol![5187] (Böyle giderlerse) varacakları yer cehennemdir: Varıp durulacak ne berbat bir yerdir orası!*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey Peygamber! Kâfirler ile ve münafıklar ile mücâhedede bulun ve onlara karşı sert davran ve onların varacakları yer cehennemdir ve ne fena bir gidiştir.

Suat Yıldırım Meali

Ey Peygamber! Kâfirler ve münafıklarla mücahede et ve onlara sert davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Gidilecek yer olarak ne fena yerdir orası!

Süleyman Ateş Meali

Ey Peygamber! kafirlerle ve iki yüzlülerle uğraş, onlara karşı katı davran. Onların varacağı yer cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir o!

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey Nebi! Ayetleri görmezlikten gelenlerle (kafirlerle) ve iki yüzlülerle (münafıklarla) mücadeleye devam et. Onlara karşı dik dur. Onların varacağı yer Cehennem’dir. Ne kötü hale gelmektir o!

Şaban Piriş Meali

-Ey Peygamber! Kafirlerle ve münafıklarla cihat et, onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir sonuç!

Ümit Şimşek Meali

Ey Peygamber! Kâfirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara sertlik göster. Onların yeri Cehennemdir. Varılacak ne kötü bir yerdir orası!

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey Peygamber! Küfre sapanlarla ve münafıklarla mücadele et ve onlara karşı sert davran! Varacakları yer cehennemdir onların. Ne kötü dönüş yeridir o!

Eski Anadolu Türkçesi

iy peyġamber! gazā eyle kāfirlere daħı münafıķlara daħı iri ol anlaruñ üzere. daħı ŧuraġı anlaruñ ŧamudur daħı yavuz oldı dönecek yir!

Bunyadov-Memmedeliyev

Ya Peyğəmbər! Kafirlərə qarşı (qılıncla), münafiqlərə qarşı (sözlə) vuruş. Onlarla sərt rəftar et. Onların məskəni Cəhənnəmdir. Ora necə də pis sığınacaqdır!

M. Pickthall (English)

O Prophet! Strive against the disbelievers and the hypocrites, and be stern with them. Hell will be their home, a hapless journey's end.

Yusuf Ali (English)

O Prophet! Strive hard(5545) against the Unbelievers and the Hypocrites, and be firm against them. Their abode is Hell,- an evil refuge (indeed).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.