11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Tahrîm Suresi 2. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kad ferada(A)llâhu lekum tehillete eymânikum(c) va(A)llâhu mevlâkum(s) ve huve-l’alîmu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah (gereksiz) yeminlerinizin (kefâretle) çözülmesini size farz (veya meşru) kılmıştır. Allah sizin Mevlâ’nız (sahibiniz, yardımcınız) dır. O Bilendir, Hüküm ve Hikmet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gerçekten de Allah, kefaretle yeminlerinizi bozmanızı, size meşru etmiştir ve Allah'tır yardımcınız ve odur bilen ve rahim olan.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz Allah yeminlerinizin keffaretle çözülmesini size farz kılmıştır. Allah sizin dostunuz ve yardımcınızdır. O herşeyi bilen ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır.

Ahmet Tekin Meali

Allah, yeminlerinizi bozmanızı keffaretle meşrû hâle getirdi. Allah sizin mevlânız, emrinde olduğunuz otorite ve koruyucunuzdur. O her şeyi bilir, hikmet sahibidir, hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O bilendir, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç Meali

Allah, yeminlerinizin (keffaretle) çözülmesini size farz (veya meşru) kıldı. Allah, sizin mevlanız (sahibiniz, yardımcınız)dır. O bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah, yeminlerinizin (keffaret sûretiyle) çözülmesini size meşrû kılmıştır. Allah sizin yardımcınızdır; ve O, Alîm'dir= her şeyi bilir, Hakîmdir= bütün işlerinde hikmet sahibidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah, yeminlerinizi nasıl çözeceğinizi size açıklamış idi.(*) Allah sahibinizdir. O, her şeyi bilen, her şeyi yerli yerinde yapandır.*

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah, yeminlerinizi nasıl bozabileceğinizi size açıklamıştır. Allah sizin mevlânızdır. O her şeyi bilendir; hikmet sahibidir.

Besim Atalay Meali (1962)

Sizin antlarınızın çözülmesini, Allah size kolaylattı, O'dur sizi koruyan, O bilgindir, O bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah size yeminlerinizi (kefaretle) geri almanızı (bozmanızı) meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur (sahibinizdir). O, (her şeyi) hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Allah şüphesiz size, yeminlerinizi keffaretle geri almanızı meşru kılmıştır. Allah sizin dostunuzdur. O, bilendir, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmayı (ve kefaret ödemeyi) size meşru kılmıştır. Allah, sizin yardımcınızdır. O, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, (gerektiğinde) yeminlerinizi bozmanızı size meşru kılmıştır. Sizin yardımcınız Allah'tır. O, bilendir, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

ALLAH, yeminlerinizin helalleştirmenin yolunu bildirmiştir. Mevlanız (efendiniz) ALLAH'tır. O Bilendir, Bilgedir.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Allah size yeminlerinizi çözmeyi meşrû kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hikmetle yönetendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah sizin için yemînlerinizin çözümlüğünü farz kılmıştır ve Allah sizin mevlânızdır, hem de alîm hakîm odur

Erhan Aktaş Meali

Allah, yeminlerinizi, kefaretini ödeyerek çözmeyi size farz¹ kılmıştır. Allah, sizin mevlanızdır.² O; Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, yeminlerinizin (keffâretle) çözülmesini size farz kılmışdır. Allah, sizin yardımcınızdır ve O, hakkıyle bilendir, tam hukûm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, yeminlerinizin (keffâretini vermekle) çözülmesini doğrusu size meşrû' kılmıştır. Çünki Allah, Mevlânızdır! Ve O, Alîm (herşeyi bilen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah yeminlerinizi çözmenizi (bozmanızı) size emretmiştir. Sığınacağınız yer Allahdır. O, her şeyi en iyi bilen (ve ona göre) hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Allah yemin bağlarının çözülmesini kefaretle meşru kılmıştır. Allah her işinizde Mevlânızdır. O, hakkıyle âlimdir, kullarının maslahatlarını tamamıyle bilir, emrinde de hâkimdir.

Kadri Çelik Meali

Allah, yeminlerinizin (kefaretle) çözülmesini size meşru kılmıştır. Allah, sizin mevlanızdır. O, bilendir, hikmet sahibi olandır.

Mahmut Kısa Meali

Zira Allah, uygun olmayan yeminlerinizden dönmeyi size meşrû kılmıştır (5. Mâide: 89). Şunu iyi bilin ki, Allah sizin biricik dostunuz, yardımcınız, koruyucunuz ve Mevlânızdır ve O, kullarının yapısını ve özelliklerini en iyi bilendir; sonsuz ilim ve hikmetiyle en doğru hükmü veren bir hakîmdir.
İşte bu ilim ve hikmetin bir tecellîsi olarak:

Mehmet Türk Meali

Allah yeminlerinizi (keffaretle) çözmeyi1 size meşru kılmıştır. Çünkü Allah, sizin sahibinizdir ve O her şeyi bilendir, hüküm (ve hikmet) sahibidir.*

Muhammed Esed Meali

[Ey müminler!] Allah, [doğru ve haklı bir gerekçesi olmayan] yeminlerinizi bozmayı ve keffâretini vermeyi [size] emretmiştir: 2 Allah, sizin Yüce Efendinizdir ve yalnız O'dur her şeyi bilen, gerçek hikmet sahibi.

Mustafa Çavdar Meali

Allah size, gerektiğinde yeminlerinizi kefaretle bozmayı meşru kılmıştır. Çünkü Allah, sizin mevlanızdır/sizi koruyup kollayandır ve O, her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapandır. 2/224-225, 5/89

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu Allah, (kendinizi gereksiz yere bağladığınız) yeminlerinizi bozup keffaretini verebileceğinizi size bildirir;[5170] zira Allah sizin mevlânızdır:[5171] Ve her şeyi bilen,[5172] her hükmü doğru olan sadece O’dur.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah, sizin için yeminlerinizin keffaretle çözülmesini meşru kılmıştır. Ve Allah, sizin mevlânızdır ve alîm, hakîm olan O'dur.

Suat Yıldırım Meali

Allah gerektiğinde yeminlerinizi çözmek için keffaret yolunu göstermiştir. Allah sizin yardımcınızdır, sahibinizdir. O her şeyi mükemmelen bilen, tam hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleyman Ateş Meali

Allah size, yeminlerinizi (keffaretle) çözmeyi meşru' kılmıştır. Allah sizin sahibinizdir. O bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Allah, bu tür yeminlerinizi bozmayı size farz kılmıştır[*]. Allah sizin en yakınınızdır. Her şeyi bilen ve kararları doğru olan O’dur.*

Şaban Piriş Meali

Allah yeminlerinizi keffaretle çözmeyi size farz kılmıştır. Allah, sizin mevlanızdır. O, alimdir, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Yeminlerinizi bozmayı Allah size meşru kılmıştır.(1) Sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah'tır. O herşeyi bilir, her işi hikmetle yapar.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah size, yeminlerinizi çözmeyi farz kılmıştır. Ve Allah, sizin Mevlâ'nızdır. Alîm'dir O, her şeyi bilir; Hakîm'dir O, hikmetleri sonsuzdur.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ farż eyledi Tañrı size andlaruñuzdan çıķmaġı daħı Tañrı çalabuñuzdur daħı ol bilicidür dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Allah (halal bir şeyi özünüzə haram etmək barəsində içdiyiniz) andlarınızı (kəffarə verməklə) geri götürməyi vacib (qanuni) etmişdir. Allah sizin ixtiyar sahibinizdir. O (hər şeyi) biləndir, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Allah hath made lawful for you (Muslims) absolution from your oaths (of such a kind), and Allah is your Protector. He is the Knower, the Wise.

Yusuf Ali (English)

Allah has (already) precribed(5531) for you, (O Muslims), Method for absolution from your oaths: and Allah is your protector, and He is Full of Knowledge and Wisdom.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.