11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Talâk Suresi 5. Ayet

Ayeti Dinle



Meal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Żâlike emru(A)llâhi enzelehu ileykum(c) vemen yetteki(A)llâhe yukeffir ‘anhu seyyi-âtihi ve yu’zim lehu ecrâ(n)

Budur Allah'ın emri ki size indirmiştir onu ve kim, çekinirse Allah'tan, onun kötülüklerini örter ve mükafatını büyültür.

 Bu (Kur’an ve kadın hakları) Allah’ın size indirdiği emri (ve kurallarıdır). Kim Allah’tan korkup (kadın haklarına tecavüzden) sakınırsa, Allah kötülüklerini örter ve onun ecrini büyültüp-çoğaltır.

Bu Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim yolunu Allah ile bulmaya çalışırsa, Allah onun kötülüklerini örtüp temizler ve mükafatını büyütür.

İşte bunlar Allah'ın size indirdiği düzenin, şeriatın kurallarıdır. Allah'a sığınıp, emirlerine yapışanın, günahlardan arınıp, azaptan korunanın, Allah kusurlarını siler, bağışlar, mükâfatını artırır.

Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan sakınırsa (Allah) onun kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür.

Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup-sakınırsa, Allah kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür.

İşte bu (anlatılan hükümler), Allah'ın emridir; (amel etmek için) onu size indirdi. Kim Allah'dan korkarsa, Allah onun günahlarını örter ve onun sevabını büyütür.

Bu, Allah’ın size indirdiği bir emridir. Artık kim Allah’ın yasalarına riayet ederse, Allah onun günahlarını siler ve onun için mükâfatını büyütür.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah'a saygı duyarsa Allah onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür.

Bu, Allahın sizlere gönderdiği emirdir, Allahtan sakınanın bağışlar günahlarını, sevabını büyültür

Bütün bu (anlatılan hükümler) Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'ın bu hükümleri konusunda duyarlı ve bilinçli davranırsa, Allah onun günâhlarını bağışlar ve ona büyük mükâfatlar verir.

İşte Allâh’ın size gönderdiği emir budur. Allâh kendinden korkanların günâhlarını ’afv ve mükâfâtını tezyîd ider.

Bu, Allah'ın size indirmiş olduğu buyruğudur. Kim Allah'ın buyruğuna karşı gelmekten sakınırsa, O, onun kötülüklerini örter, ecrini büyültür.

İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyütür.

İşte bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Evet, kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve ona büyük bir karşılık verir.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını arttırır.

Bu, ALLAH'ın size indirdiği emridir. Kim ALLAH'ı dinlerse onun kötülüklerini örter ve ödülünü büyütür.

Bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

İşte bu (anlatılan ahkâm) Allahın emridir, onu size indirdi ve her kim Allahdan korkarsa Allah onun kabahatlerini örter ve ecrini büyültür

İşte bu (anlatılan hükümler), Allah’ın size bildirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını arttırır.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah için takva sahibi olursa, onun kötülüklerine kafir¹ olur ve ona yüce, üstün bir ödül verir.

1- Kötülüklerini örter.

İşte bu (nlar) Allahın size indirdiği emridir. Kim Allahdan korkarsa (Allah) onun kusurlarını örter, onun mükâfatını büyütür.

Bu, Allah'ın emridir ki, onu size indirmiştir. Kim Allah'dan sakınırsa,(2) (Allah) onun kötülüklerini örter ve onun için mükâfâtı büyütür.

(2)“İşte ey nefis ve ey arkadaş! İnsanın havfa (korkuya) ve muhabbete (sevgiye) âlet olacak iki cihaz, fıtratında (yaratılışında) derc olunmuştur (kon... Devamı..

Bunlar Allah’ın size indirmiş olduğu emirleridir. Kim Allah’dan korunursa (emirlerine titizlik gösterip uyarsa) Allah da o’nun yaptığı yanlışlarını (kötülüklerini) örter ve o’na büyük bir karşılık verir.

İşte Allah’ın size bildirdiği buyruk budur. Herkim Allah’tan sakınırsa Allah da onun kötülüklerini örter, hem de onun karşılığını büyültür.

İşte bu, Allah/ın size indirdiği emridir. Her kim Allah/tan sakınırsa Allah onun kötülüklerini örter ve mükâfatını büyültür.

Bu, Allah’ın üzerinize indirmiş olduğu buyruğudur. Kim Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olursa, (Allah) onun kötülüklerini örter ve mükâfatını büyütür.

Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan korkup sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun ecrini büyütür.

Bu hükümler, Allah’ın size göndermiş olduğu emridir. Dikkat edin; her kim Allah’tan gelen ilkeler ışığında hayatına yön vererek dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden titizlikle sakınırsa, Allah onun günahlarını bağışlayacak ve kendisini cennette büyük bir ödülle onurlandıracaktır!
Kocaları ölmüş olan kadınlar, onların vasiyet edeceği bir yıllık nafakayla geçimlerini sağlarlar (2. Bakara: 240). Boşanmış kadınların nafakalarına gelince:

Bu, Allah’ın size indirdiği emridir.
Kim de Allah’tan sakınıp korunursa, onun kötülüklerini örter; ona ücretini çok büyültür.

Bu size indirilen bir, Tanrı fermanıdır. Allah, işini sağlam yapanın günahlarını bağışladığı gibi, sevabını da arttıracaktır.

İşte bunlar Allah’ın size gönderdiği yasalardır. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınır, yasalarına uyarsa; Allah onun kötülüklerini örter, mükâfatlarını artırır.

İşte bu(nlar), Allah’ın size indirdiği emirleridir. Kim Allah’a karşı [takvâ]lı olursa, (Allah) onun kötülüklerini örter ve onun ödülünü artırır.

İşte bütün bu(nlar), Allah’ın size indirdiği emridir. Her kim Allah’a karşı hata etmekten sakınırsa, Allah onun kusurlarını örter ve mükâfatını artırır.

bu, Allah’ın size indirdiği buyruğudur. Ve O, Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olan herkesin [bazı] kötü fiillerini örter ve onlara büyük bir ödül bağışlar.

İşte bu Allah’ın size indirdiği emridir. Artık kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah onun günahlarını örter ve ona muazzam bir ödül verir. 10/7, 65/8

İşte bu Allah’ın size indirmiş olduğu buyruğudur; kim Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, (Allah) onun günahlarını örter ve ona muazzam bir ödül verir.

İşte bunlar Allah’ın, size indirdiği emirleridir, kim Allah'tan korkarsa, Allah onun kusurlarım bağışlar ve mükâfatını artırır.

İşte bu, Allah’ın size indirdiği emridir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun kötülüklerini örter ve onun mükâfatını büyütür.

İşte bu, Allah'ın emridir, size indirilmiştir ve her kim Allah'dan korkarsa onun günahlarını örter ve onun için mükâfaatı büyütür.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği bir emirdir. Kim Allah'a karşı gelmekten korunursa Allah onun günahlarını örter, onun mükâfatını artırır, ecrini bol bol verir.

Bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'tan korkarsa (Allah) onun kötülüklerini örter ve onun mükafatını büyütür.

Bu Allâh'ın size inzâl iylediği emridir. Allâh'dan ittikâ idenin (emrine itâ'atle) Allâh günâhlarını 'afv ider ve ecir ve mükâfâtını ihsân buyurur.

Bu Allah’ın emridir, onu size indirmiştir. Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah da onun kabahatlerini örter ve alacağı ödülü arttırır.

Bu, Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'tan sakınırsa, O, onun günahlarını bağışlar ve mükafatını da büyük verir.

İşte bu, Allah'ın size indirdiği buyruğudur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah onun günahlarını örter ve ödülünü arttırır.

İşte bu, Allah'ın size indirmiş olduğu emridir. Kim Allah'tan sakınırsa O, onun çirkinliklerini örter ve onun ödülünü büyütür.

şol Tañrı buyruġıdur indürdi anı sizdin yaña. daħı her kim ķorķar-ise Tañrı’dan yarlıġaya aña yavuz işlerin daħı ulu eyleye anuñ-içün müzdi.

Ol Tañrı Ta‘ālā buyruġıdur. İndürdi anı üstüñüze. Kim ki Tañrıdan ṣaḳın‐sa, günāhların baġışlar ve anuñ ecrini ululadur.

Bu, Allahın sizə nazil etdiyi buyuruğudur. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun (günahlarının) üstünü örtər və (axirətdə) mükafatını artırar.

That is the commandment of Allah which He revealeth unto you. And whoso keepeth his duty to Allah, He will remit from him his evil deeds and magnify reward for him.

That is the Command of Allah, which He has sent down to you: and if any one fears Allah, He will remove his ills,(5515) from him, and will enlarge his reward.

5515 Allah's ordinance is nothing arbitrary. It is to help us, and to lead us on to our highest good, temporal and spiritual. If we obey Allah, His wi... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.