11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Talâk Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vellâ-î ye-isne mine-lmehîdi min nisâ-ikum ini-rtebtum fe’iddetuhunne śelâśetu eşhurin vellâ-î lem yehidn(e)(c) ve ulâtu-l-ahmâli eceluhunne en yeda’ne hamlehun(ne)(c) vemen yetteki(A)llâhe yec’al lehu min emrihi yusrâ(n)

Kadınlarınızdan adetten kesilmişlerin, kesilip kesilmedikleri hakkında şüpheye düşerseniz müddetleri, üç aydır ve adet görmeyenlerin de böyle ve gebe olanların müddeti, çocuklarını doğuruncaya dek ve kim çekinirse Allah'tan, onun işine bir kolaylık verir o.

(Yaşlılık sebebiyle) Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş (menopoza girmiş veya ameliyatla aybaşı özelliğini yitirmiş) bulunanlarla; (ve yine evlenme çağına geldiği halde tıbbi nedenler ve fıtri -doğuştan gelen- bazı engellerle) adet görmemiş olanların iddet (bekleme süre)leri ise -eğer şüpheye düşecek olursanız- (biliniz ki) üç aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları ile sona ulaşır). Kim Allah’tan korkup (haksızlık ve hayâsızlıktan) sakınırsa (Allah) ona (her) işinde bir kolaylık kılacaktır.

[Not: Nisa Suresi 6. ayeti; kızlar için “nikâh-evlenme” çağının; “büluğa-ergenliğe” erişmeleri şartından öte; rüşd’e, yani akli ve bedeni olgunluğa ul... Devamı..

Ay hali görmekten kesilen ve hiç ay hali görmeyen kadınlarınıza gelince, onların bekleme süreleri hakkında eğer şüphe ederseniz, onun süresi üç ay olacaktır. Hamile olanların bekleme süreleri ise, doğum yaptıklarında sona erecektir. Her kim de yolunu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışırsa, Allah da ona her işinde kolaylık verir.

Hanımlarınız içinden, âdetten kesilmiş olanlarla, hayat boyu hiç âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz onların iddeti, bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların iddeti ise, doğum ile sona erer. Allah'a sığınıp, emirlerine yapışanlara, günahlardan arınıp, azaptan korunanlara Allah, gerçekleştirmek istedikleri işlerinde kolaylık verir.

Bk. Ebu Hayan, el Bahrul Muhîtte :8/284, Âlusi Ruhul Meanide 28/137. Bu ayetteki “adet görmeyenlerden maksadın, hayatları boyunca hiç adet görmeyen k... Devamı..

Kadınlarınızdan adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş olanların (iddetlerinden) şüphe ederseniz, onların iddetleri üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise yüklerini bırakmalarına (doğum yapmalarına) kadardır. Kim Allah'tan sakınırsa (Allah) ona işinde bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan artık adetten kesilmiş olanlarla henüz adet görmemiş bulunanların iddet (bekleme süre)leri, -eğer şüpheye düşecek olursanız (bilin ki)üç aydır. Hamile kadınların bekleme-süresi ise, yüklerini bırakmaları (ile biter). Kim Allah'tan korkup-sakınırsa (Allah) ona işinde bir kolaylık gösterir.

(Yaşlılık dolayısı ile) hayızdan kesilmiş kadınlarınız (hakkındaki iddet bekleme hükmünden) şübhelendinizse, (Bunu bilemediğinize göre) onların iddeti de üç aydır; henüz hayız görmiyenler de öyle... (Boşandıkları zaman üç ay iddet beklerler.) Gebe kadınların iddetleri ise, çocuklarını doğurmaları ile son bulur. Kim Allah'dan korkarsa, Allah onun işine bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan aybaşı kanını görmekten ümit kesenlerin iddet sürelerinden şüpheye düşerseniz, onların iddet süresi üç aydır. Hiç adet görmeyenlerin de iddet süresi üç aydır. Hamilelerin iddet süreleri ise, çocuklarını doğurma zamanıdır. Artık kim Allah’ın yasalarına riayet ederse, Allah onun işinde ona kolaylık sağlar.

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'a saygı duyarsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Aybaşısı kesilen kadınların süresinden şüphe ederseniz, süreleri üç aydır, aybaşı görmemiş bulunanlar da öyledirler, gebe olanların süresi, doğurmakla sona erer, Allahtan sakınanın Allah işini kolaylatır

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla (hastalıktan ya da adet düzensizliğinden dolayı) âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah'ın bu hükümleri konusunda duyarlı ve bilinçli davranırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Artık hayız görmeyen kadınlar ile hiç hayız görmemiş kadınların ’iddetlerinde şübhe idiyor iseniz ânlar içün dahî müddet üç aydır. Hâmile Kadınlara gelince ânların vaz-’ı hamlini bekleyiniz. Allâh kendinden korkan içün bu müşkülâtı âsân ider.

Kadınlarınızdan ay hali görmekten kesilenler ile henüz ay hali görmemiş olanların iddetleri hususunda şüpheye düşerseniz, bilin ki, onların iddet beklemesi üç aydır; gebe olanların iddeti, doğurmaları ile tamamlanır. Allah, buyruğuna karşı gelmekten sakınan kimseye işinde kolaylık verir.

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar ile âdet görmeyenler hakkında tereddüt ederseniz onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süreleri ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a saygısızlıktan sakınırsa Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları (doğum yapmaları)dır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Menopoz dönemine girerek aybaşından kesilen kadınlarınıza gelince, kuşkunuz varsa, bekleme süreleri üç aydır. Aybaşı hali görmeyen ve gebe olanların süresi, yüklerini bırakmalarıyla sona erer. Kim ALLAH'ı dinlerse, onun işini kolaylaştırır.

Kadınlarınız içinden âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdetini görmemiş bulunanlardan eğer şüphe ederseniz (iddetlerinin nasıl olacağında tereddüt ederseniz), onların bekleme süresi üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise, yüklerini bırakmaları, doğum yapmalarıdır. Kim Allah'tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Hayızdan kesilmiş olan kadınlarınız - şübhelendinizse - onların ıddeti de üç aydır, hayız görmiyenler de öyle, yüklülerin ise ecelleri hamillerini vaz'ı etmeleridir ve her kim Allaha korunursa Allah onun işine bir kolaylık verir

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler (in iddeti) hususunda tereddüt ederseniz, onların iddetleri üç aydır. Hamile olanların iddeti ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan adet görmekten kesilenler ve adet görmeyenlerden¹; kuşku duyarsanız, o zaman onların iddetleri² üç aydır. Hamile kadınların bekleme süresi ise doğum yapıncaya kadardır. Kim Allah için takva³ sahibi olursa, Allah ona işinde kolaylık sağlar.

1- Kimi çevirilerde, “adet görmeyenler” ifadesine, “henüz” sözcüğü de ilave edilerek; “henüz adet görmeyenler”, yani “çocuk yaşta oldukları için ay ha... Devamı..

Kadınlarınız içinden artık âdetden kesilmiş olanlarla henüz âdetini görmemiş bulunanlar (ın iddetlerin) de, eğer şübhe ederseniz, onların iddeti üç aydır. Yüklü kadınların iddetleri ise yüklerini vaz etmeleri (le biter). Kim Allahdan korkarsa O, kendisine (her) işinde, bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan hayızdan kesilmiş olanlar ile (henüz) hayız görmemiş olanlar(ın bekleme müddetleri) husûsunda şübheye düşerseniz, o takdirde (bilin ki) onların bekleme müddetleri üç aydır. Hâmile olanların bekleme müddeti ise, yüklerini bırakmalarına(çocuklarını doğurana) kadardır. Artık kim Allah'dan sakınırsa, (Allah) ona kendi işinden bir kolaylık kılar.

Kadınlarınızdan ay hali olamayanlar ve ay hali gecikenler olursa ve siz (hamile olmasından) şüpheleniyorsanız, o zaman onların iddet bekleme süresi üç aydır. Boşanmış hamile kadınların iddet (bekleme) süreleri doğum yaptıklarında sona erer. Kim Allah’dan korunursa, Allah o’na kendisinden bir kolaylık meydana getirecektir.

Kadınlarınız içerisinde aybaşısından kesilmiş olanların süresinden işkillenecek olursanız bilin ki onların süresi üç aydır. Henüz aybaşısını görmiyenlerin süresi de o kadardır. Gebe kadıların süresi doğurmalarıyla sona erer. Her kim Allah’tan sakınırsa Allah da ona her işinde kolaylık gösterir.

Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde şüphe ederseniz onların iddet zamanları üç aydır. Henüz âdet görmeyenler de böyledir. Gebe kadınların iddetleri doğurunca nihayet bulur. Her kim Allah/tan sakınırsa Allah dünyada ve âhirette onun işine kolaylık verir.

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla âdet görmeyenler⁵ hakkında eğer bir tereddüdünüz [irtebtum] olursa, onların bekleme süreleri üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer.⁶ Kim Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olursa Allah ona işinde kolaylık verir.

5 Tefsir ve meâlcilerin büyük çoğunluğu ayetin “adet görmeyenler hakkında” kısmını, “Henüz adet görmemiş olan kızlar” olarak çeviriyorlar ve böylece k... Devamı..

Hayızdan kesilmiş kadınlarınızdan (hayızdan kesilişlerinin yaşlılıktan mı yoksa başka bir sebepten mi olduğu hususunda) şüphe ederseniz, bilin ki onların bekleme süresi üç aydır. Henüz hayız görmeyenler de böyledir. Hamile olan kadınların bekleme süresi doğurmaları ile son bulur. Kim Allah'tan korkarsa (Allah) onun işine kolaylık verir.

Boşanan kadınların bekleme süresinin üç ay hâli dönemi olduğu daha önce bildirilmişti (2. Bakara: 228). Herhangi bir sebeple ay hâlinden kesilmiş olan kadınlarınıza gelince, onların bekleme süreleri hakkında ilâhî hükmün ne olduğuna dâir bir şüpheniz varsa, bilin ki bu süre tam üç aydır. Yaşının küçüklüğü veya herhangi bir hastalık sebebiyle hiç ay hâli görmeyen kadınların durumu da böyledir.
Hamile kadınların bekleme süresi ise, çocuklarını doğuruncaya kadardır.
Kocası ölmüş kadınlara gelince, onlar dört ay on gün beklerler (2. Bakara: 234). Kadın hamile iken kocası ölmüşse, çocuğunu doğurduğu anda bekleme süresini tamamlamış olur.
Bekleme mecburiyeti, gerdeğe girmiş kadınlar için geçerlidir. Gerdeğe girmeden boşanmış kadınların bir başkasıyla evlenmek için herhangi bir iddet beklemelerine gerek yoktur (33. Ahzap: 49).
Evet, her kim Allah’tan gelen bu hükümleri çiğnemekten sakınırsa, Allah ona her işinde kolaylık sağlayacaktır.

Kadınlarınızdan Âdet’ten kesilmiş olanlara gelince; tereddüt ederseniz, onların iddeti / bekleme süresi üç aydır.
Âdet görmemiş olanlar da böyledir.
Hamile Olanlar’ın bekleme süresi yüklerini bırakıncaya / doğuruncaya kadardır.
Kim Allah’tan sakınıp korunursa, ona işinde kolaylık sağlar.

-Eğer merak ediyorsanız- âdetten kesilen kadınlarınızın bekleme süreleri, üç aydır. Henüz âdet görmemiş olanların durumu da böyledir. Hamilelerin bekleme süreleri ise doğum yapana kadardır. Allah, işini sağlam yapana, bir kolayl

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde kolaylık verir.

Kadınlarınızdan âdet halinden ümit kesenlerin (durumundan) şüphe ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. (Bir sebeple) âdet göremeyenler (için de durum böyledir). [*] Hamile olanların (bekleme) süresi ise yüklerini bırakmaları (doğuma kadar)dır. Kim Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olursa, (Allah) ona işinde kolaylık verir.

Bu cümle regl olup olmadığı net bir şekilde belli olmayan, durumu net olarak düzenli gitmeyen, regl zamanı bilinemeyen, muhtemelen bunu gizleyen kadın... Devamı..

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, (henüz) âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların (iddet) bekleme süresi de üç aydır. Gebe olanların bekleme süresi ise doğum yapmalarına kadardır. Kim Allah’a karşı hata etmekten sakınırsa, Allah ona işinde mutlaka bir kolaylık verir.

Ay hali görmekten kesilen ve hiç ay hali görmeyen ¹⁰ kadınlarınıza gelince, onların iddeti, -eğer [onun süresiyle ilgili] bir şüpheniz varsa- üç [takvim] ay[ı] olacaktır; hamile olanların iddetleri ise, doğum yaptıklarında sona erecektir. Allah, kendisine karşı sorumluluk bilinci taşıyan herkese, buyruklarına uymayı kolaylaştırır: ¹¹

10 Yani, herhangi bir fizyolojik sebepten dolayı.11 Lafzen, “durumundan kolaylık verir” -yani, durumunu kolaylaştırır. Bunun anlamı şudur: Allah’a kar... Devamı..

Adetten kesilmiş hanımlarınızın bekleme süreleri konusunda şüphe ediyorsanız onların iddet süreleri tam üç aydır, adet görmeyenlerin iddet süreleri de aynıdır. Hamile hanımların iddet süreleri ise doğum yaptıklarında sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona işinde mutlaka bir kolaylık ihsan eder. 2/226...240

Ve ay halinden tamamen kesilen kadınlarınız konusunda kuşkuya düşerseniz;[⁵¹⁵⁶] bilin ki onların bekleme süresi üç aydır;[⁵¹⁵⁷] hiç ay hali görmeyenlerin durumu da öyledir;[⁵¹⁵⁸] hamile olanların iddeti ise doğum yapıncaya kadardır.[⁵¹⁵⁹] Ve her kim Allah’a karşı sorumluluğunun bilincinde olursa, O ona buyruğunu kolay kılar:[⁵¹⁶⁰]

[5156] İki anlama da açıktır: “Ay halinden kesilip kesilmedikleri konusunda”; veya “iddet süreleri konusunda kuşkuya düşerseniz”. [5157] İbn Abbas ... Devamı..

(Boşanacağınız) Kadınlar arasında, adetten kesilmiş ve adet görmeyenlerin iddetleri hususunda kuşkuya düşerseniz -biliniz ki- onların bekleme süresi üç aydır. (Bu sürenin sonunda kocaları ile ilişkileri kesilmiş olur, başkasıyla evlenebilirler) Hamile kadınların bekleme süresi ise, doğum yapmaları ile biter. Kim Allah'tan korkarsa, (koyduğu hükümleri yerine getirirse) Allah ona işinde kolaylık verir.

(Yaşlılıklarından ötürü) Âdetten kesilen kadınlarınızın (bekleme süresinden) şüphe ederseniz, (bilin ki) onların bekleme süresi üç aydır. Ve âdet görmeyenler de böyledir. Hamile olanların bekleme süresi, yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah’tan korkarsa (Allâh) ona işinde bir kolaylık yaratır.

Ve o kadınlar ki, hayızdan kesilmişlerdir veya hayız görmeye başlamamışlardır, Eğer (iddetleri hususunda) şüpheye düşmüş iseniz, (biliniz ki) onların iddetleri üç aydır, yüklü olan kadınların ise, yüklerini vaz'edinceye değindir, ve her kim Allah'tan korkarsa onun için işinden dolayı bir kolaylık verir.

Kadınlarınızdan âdetten kesilenlerin iddetinde tereddüt ederseniz, onların iddet süreleri üç aydır. Henüz âdet görmeyenlerin de süreleri böyledir. Hamile olan kadınların iddetleri, çocuklarını doğurdukları vakit biter. Kim Allah'ı sayıp O' na karşı gelmekten korunursa, Allah onun işinde bir kolaylık verir.

(Yaşlılıklarından ötürü) Adetten kesilen kadınlarınızın (bekleme süresinden) şüphe ederseniz, (bilin ki) onların bekleme süresi üç aydır. Henüz adet görmeyenler de böyledir. Gebe olanların bekleme süresi, yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'tan korkarsa (Allah) ona işinde bir kolaylık yaratır.

Zevcelerinizden hayızdan kesilmiş olanlarla aslâ hayız görmeyenlerin 'iddeti müddetinde iştibah ider iseniz (biliniz ki) onların iddeti üç aydır. Hâmil kadınların iddeti ise vaz-'ı hamle kadardır. Allâh Te'âlâ'dan ittikâ iden kimseye Cenâb-ı Hak umûrunda kolaylık kılar.

Karılarınızdan adetten kesilmiş olanlar hakkında şüpheye düşerseniz iddetleri üç aydır; adet görmeyenler[*] de öyledir. Hamile olanların bekleme süreleri yapacakları doğumla biter. Kim Allah’tan çekinerek kendini korursa Allah onun işini kolaylaştırır.

[*] Her hangi bir sebepten dolayı adeti geciken ve boşama gününden itibaren üç ay süreyle adet görmeyenler.

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlar eğer tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Henüz âdet görmemiş olanlar da böyledir. Hamile kadınların bekleme süresi, yüklerini bırakıncaya kadardır. Kim Allah'tan korkarsa, ona işinde bir kolaylık sağlar.

Hayızdan kesilmiş hanımlarınızın iddetinde şüpheye düşerseniz, onların da, henüz hayız görmemiş olanların da iddeti üç aydır. Hamile olanların iddeti de çocuklarını doğurunca sona erer. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde kolaylık verir.

Âdetten kesilen kadınlarınızın iddet bekleme sürelerinde kuşkuya düşerseniz, onların iddetleri üç aydır. Hiç âdet görmemiş kadınların süreleri de böyledir. Gebe olan kadınların süreleri ise yüklerini bırakmalarına kadardır. Kim Allah'tan sakınırsa, O ona işinde bir kolaylık nasip eder.

daħı anlar kim nevmįd oldılar ḥayżdan 'avratlaruñuzdan eger gümānlenesiz 'iddeti anlaruñ üç aylardur daħı anlar kim ḥayż görmedi ya'nį 'iddetlerine. daħı yükler isleri zamānı anlaruñ ya'nį iddetlerinüñ ķomaķlarıdur yüklerini. daħı her kim ķorķa Tañrı’dan ķıla anuñ-içün işinden geñezlik.

Ol ‘avratlar ki ümīẕ kesdiler ḥayżdan, sizüñ ‘avratlaruñuzdan, eger şekeyleseñüz anlaruñ ‘iddeti üç aydur ve ol ‘avratlar ki ḥayż görmezler her‐giz. Yüklü ‘avratlaruñ daḫı ‘iddeti doġurıncadur. Kim ki Tañrıdan ḳorḳsaaña her işini geñez ḳılur.

(Yaşa dolmaqla) heyzdən kəsilmiş qadınlarınız (onların gözləmə müddəti) barədə şübhə etsəniz, (bilin ki) onların və həmçinin (yaşları müsaid olmadığı üçün) hələ heyz görməmiş olanların (heyz görməmiş gənc övrətlərinizin) gözləmə müddəti üç aydır (bu müddət başa çatdıqdan sonra başqası ilə evlənə bilərlər). Hamilə qadınların gözləmə müddəti isə onlar bari-həmlini yerə qoyduqda başa çatır. Kim Allahdan qorxsa, Allah onun işini (dünya və axirətdə) asan edər.

And for such of your women as despair of menstruation, if ye doubt, their period (of waiting) shall be three months along with those who have it not. And for those with child, their period shall be till they bring forth their burden. And whosoever keepeth his duty to Allah, He maketh his course easy for him.

Such of your women as have passed the age of monthly courses, for them the prescribed period, if ye have any doubts, is three months, and for those who have no courses (it is the same):(5513) for those who carry (life within their wombs), their period is until they deliver their burdens: and for those who fear Allah, He will make their path easy.(5514)

5513 Cf. 2:228. For normal women, the 'iddah is the three monthly courses after separation: if there are no courses or if the courses are in doubt, it... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.