16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 17. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İn tukridû(A)llâhe kardan hasenen yudâ’ifhu lekum ve yaġfir lekum(c) va(A)llâhu şekûrun halîm(un)

Eğer Allah'a güzel bir tarzda borç verirseniz o, verdiğinizi katkat arttırır size ve suçlarınızı örter ve Allah, iyilik edenlere fazlasıyla mükafat verir, azaplandırmada da aceleci değildir.

Eğer Allah’a güzel bir borç verecek olursanız (ihtiyaç fazlası birikiminizi ahiret hazırlığına ve İslam Nizamındaki faizsiz Devlet Bankasına yatırırsanız), onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr’dur (şükrü kabul edip çok ihsan eden), Halîm’dir (cezayı vermekte acele etmeyen, hatayı hoş görüp erteleyendir).

Eğer Allah'ın rızasını kazanmak için malınızı Allah yolunda harcarsanız, O verdiğinizi kat kat artırır ve suçlarınızı örter. Çünkü Allah iyilik edenlere fazlasıyla ödül verir. Kullarına azap etmede aceleci olmayıp sabır ve şefkatle muamele edendir.

Allah'a karz-ı hasen olarak borç verirseniz, mâlî mükellefiyetlerin dışında, Allah rızası için, Allah yolunda cihad edenlerin masraflarını karşılar, Allah'ın kullarına güzel ödünç verirseniz, size kat kat iade edilir. Allah sizi koruma kalkanına alır, bağışlar. Allah şükrün kıymetini bilir, bol bol verir. Kudretli, âdil, ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.

Eğer Allah'a güzel borç verirseniz onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir, hilim sahibidir.

Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah Şekûr'dur (şükrü kabul edip çok ihsan eden), Halim'dir (cezayı vermekte acele etmeyendir).

Eğer Allah'ın emrine uygun olarak ihlâs ile harcarsanız, Allah onu size, kat kat (mükâfatı ile) artırıb verir. Hem de günahlarınızı bağışlar. Allah Şekûr'dur= azıcık bir iyiliğe çok sevab verir, Halîm'dir= azabı vermekte acele etmez.

Eğer Allah için güzel bir şekilde bir borç verirseniz, Allah onu sizin için katlar ve sizi bağışlar. Çünkü Allah, çok iyi karşılık veren, şefkat ve hilm ile muamele edendir.

Eğer Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı affedecektir. Çünkü Allah, iyiliklerin karşılığını verir; çok yumuşak davranır/cezada acele etmez.

Eğer Allaha güzel bir ödünç verirseniz, O da size iki katını verir, sizi bağışlar, Allah çok verir, Allah halimdir

Eğer Allah'a güzel bir ödünç verecek olursanız (malınızı O'nun istediği istikamette harcar ve başkalarıyla paylaşırsanız), onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrü kabul edip çok ihsan eden fakat cezayı vermekte acele etmeyendir.

Bkz. 2/245, 57/11

Allâh’a semîhâne bir karzda bulunur iseniz size iki kat olarak i’âde ider ve günâhlarınızı ’afv iyler. Allâh şekûr ve halîmdir.

Eğer Allah'a güzel bir ödünç takdiminde bulunursanız, onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar; Allah, şükrün karşılığını verendir; Halim'dir.

Eğer siz Allah’a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size, kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah, şükrün karşılığını verendir, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir).

Allah’a güzel bir borç verirseniz O da bunu size fazlasıyla öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını bol bol verir, cezada ise acele etmez.

Eğer Allah'a (rızası uğruna) ödünç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah çok mükâfat verendir, ceza vermekte acele etmeyendir.

ALLAH'a güzel bir ödünç sunarsanız, O da onu sizin için katlar ve sizi bağışlar. ALLAH Değer verir, Şefkatlidir.

Eğer Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah çok mükafat verendir, halimdir.

Eğer Allaha bir karzı hasen arz ederseniz onu sizin için katlayıverir ve sizi de mağfiret buyurur, Allah şekûrdur halîmdir

Eğer Allah’a güzel bir borç (ödünç) verirseniz, Allah onu (n mükâfatını) sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah, kendi rızası için yapılan az bir taate, âhirette çok büyük mükâfatlar/dereceler verendir, kullarını cezalandırmada acele etmeyen/hatalarından dönmeleri için onlara mühlet verendir.

Allah’a güzel bir borç vermekten maksat, bir mü’minin, Allah rızasını kazanmak niyetiyle, İslâm dinini yüceltmek uğrunda yapılacak cihat için veya diğ... Devamı..

Eğer Allah'a güzel bir ödünç verirseniz¹, onu size kat kat fazlasıyla geri öder ve sizi bağışlar. Allah; Çok Şükreden'dir², Çok Hoş Görülü'dür.

1- Malınızı Allah yolunda harcarsanız, ihtiyaç sahiplerine karşılıksız yardım ederseniz. 2- Fazlasıyla karşılık verendir.

Eğer Allaha gönül hoşluğuyle ödünç verirseniz onu sizin için kat kat artırır. Hem sizi yarlığar da. Allah az (hayır) a çok mükâfat verendir. Ceza hususunda acele etmeyendir O.

Eğer Allah'a karz-ı hasen (güzel bir borç) ile borç verirseniz, onu size (kat kat)artırır ve size mağfiret eder. Çünki Allah, Şekûr (iyilik edene çok mükâfât veren)dir, Halîm(azabda hiç acele etmeyen)dir.

Eğer Allah’a (rızası uğruna, yoksul, muhtaç ve toplumun işsiz kesimine) güzel bir ödünç (karşılıksız bir şey) verirseniz (infak ederseniz), Allah onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah, çok iyi karşılık veren hilm ile muamele edendir (kullarına daima yumuşak davranan, inkâr, isyan ve günahlar yüzünden onların rızkını kesmeyendir).

Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, size karşılığını kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah kullarının şükürlerine karşılık veren ve kullarına lütuflar yağdırandır.

Herkim Allah için iyilik edecek olursa Allah da ona iki katını verir. Hem de sizi yarlıgar. Allah değer tanıyıcıdır, yumuşak davranıcıdır.

Allah/a gönül hoşluğuyle bir ödünç verirseniz [⁷] Allah onu kat kat artırır, hem sizi yarlıgar, Allah şekûrdur, halimdir [⁸].

[7] Malınızı Allah'ın emrettiği yere sarf ederseniz.[8] Yani kadri bilir, az amele çok mükâfat verir; azapta acele etmez.

Eğer siz Allah’a güzel bir ödünç verirseniz, O, size onu kat kat öder ve sizi bağışlar. Zira Allah, Şekûr’dur,⁷ Halîm’dir.

7 Eş-Şekûr: İyiliklerin mükâfatını fazlasıyla verendir. Şükredenlerin şükürlerini kabul edendir.

Eğer Allah'a güzel bir borç verecek olursanız, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Allah şükrü kabul eden ve cezayı vermekte acele etmeyendir.

Eğer mükâfâtını âhirette almak üzere, Allah’ın fakir ve muhtaç kullarına yardım ederek Allah’a güzel bir borç verirseniz, O da onu âhirette size kat kat fazlasıyla geri ödeyecek ve sizin günahlarınızı bağışlayacaktır. Çünkü Allah, iyiliklerin karşılığını cömertçe verendir, sonsuz hilm ve şefkat sahibidir.

Eğer Allah’a güzel bir ödünç verirseniz, onu sizin için kat kat artırır; sizi bağışlar. Allah halîm şekûrdur.

Eğer Allah için harcanmak üzere, malî yatırım yaparsanız Allah, buna misliyle mukabele edip sizi bağışlayacaktır. Allah teşekkür edene karşılık vermeye bayılır.

Eğer siz ihtiyaç sahiplerine yardım ederek; Allah’a güzel bir borç verirseniz Allah borcunu size fazlasıyla geri öder. Bilerek bilmeyerek yaptığınız hatalardan af dilerseniz sizi bağışlar. Allah’a yaptığınız şükrün karşılığını verir. Bu Allah’ın şükür yasasıdır. Yaptığınız iyiliklerin karşılığını verir. Bu Allah’ın iyilik yasasıdır. Unutmayın ki Rabbiniz anlayışlıdır. Her hatanızda sizi hemen cezalandırmaz. Size mühlet verir. Verilen mühlet içinde aklınızın başınıza gelmesini, etrafınızdaki olaylardan ders çıkarmanızı, ayetlerdeki uyarıları dikkate almanızı bekler. Bu bekleyiş Rabbinizin size olan sevgisi ve anlayışındandır. Keşke bilseniz.

Allah’a güzel bir borç [*] verirseniz, (Allah) onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar. Allah şükre çok karşılık verendir, hoşgörülüdür.

[Kard-ı hasen] kavramı “güzel borç” anlamında Yüce Allah’a verilen yani karşılığı sadece O’ndan beklenen yardım demektir. Benzer mesajlar: Bakara 2:24... Devamı..

Eğer Allah’a güzel bir borç¹ verirseniz, Allah, onu sizin için kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Çünkü Allah, şükrün karşılığını anında verendir. (Kullarına karşı da) çok yumuşak davranandır.

1 Karz-ı hasen: Malın en iyisini seçip, sadece Allah rızası için ihlâsla Allah’ın istediği yerlere vermektir. Bir Müslüman’ın malının en iyisiniseçip ... Devamı..

Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, O bunu fazlasıyla size geri ödeyecek ve günahlarınızı bağışlayacaktır: çünkü Allah, şükrün karşılığını her zaman verendir, halîmdir;

Eğer Allah’a güzel bir borçla borç verirseniz, O da onu kat kat fazlasıyla size geri verir ve sizi bağışlar. Zira Allah, şükredenleri karşılıksız bırakmayan ve hemen cezalandırmayandır. 5/12, 57/18

Eğer Allah’a güzel bir borç verirseniz, (Allah) kat kat artırarak size döndürecek ve sizi bağışlayacaktır:[⁵¹⁴⁵] Zira Allah tüm şükürleri hak eden tek otoritedir,[⁵¹⁴⁶] (nankörlüğü) cezalandırmada acele etmeyendir;[⁵¹⁴⁷]

[5145] Kişi güvendiğine borç verir. Güven imandan çok iman ahlâkıyla alâkalıdır. İman edip de güvenmemek, iman ahlâkından yoksun olmaktır. Zımnen: Ey ... Devamı..

Eğer Allah'a (gönül hoşluğuyla) ödünç verirseniz, (rızasını elde etmek için malınızı hayırlı işlerde harcarsanız) Allah onu sizin için kat kat artırır ve sizi bağışlar, Allah çok lütufta bulunan ve cezalandırmakta acele etmeyendir.

Eğer Allâh’a (Allah rızası için muhtaca) güzel borç verirseniz, Allâh onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allâh karşılık verendir, halimdir.

Eğer Allah için bir güzel ödünç verirseniz, onu sizin için kat kat arttırır ve sizin için mağfiret buyurur ve Allah şekûrdur ve halîmdir.

Eğer Allah'a ödünç verirseniz O sizin için, onun kârını kat kat artırarak verir, hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekûr'dur, halîmdir (küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükâfat verir, müsamahakârdır, cezalandırmada acele etmez).

Eğer Allah'a güzel borç verirseniz, Allah onu sizin için kat kat yapar ve sizi bağışlar. Allah karşılık verendir, halimdir (hoşgörülüdür).

Eğer Allâh Te'âla'ya karz-ı hasen sûretiyle ikrâz ider iseniz (Allâh zrızasıyçün infâk iyler iseniz) Allâh onı sizin içün kat kat ider ve sizi mağfiret iyler. Allâh şükre mukâbele ider ve kullarına hilm ile mu'âmele buyurur.

Allah’a güzel bir ödünç verirseniz O size, kat kat fazlasını verir ve durumunuzu düzeltir. Üzerine düşeni eksiksiz yapan ve yumuşak davranan Allah’tır.

Eğer Allah'a güzel bir ödünçte bulunursanız, onu size kat kat geri öder ve sizi bağışlar. Allah, şükre karşılık verir ve ceza vermekte acele etmez.

Allah'a güzel bir borç verirseniz,(2) O sizin için bunu kat kat arttırır ve sizi bağışlar. Çünkü O iyiliklerin karşılığını bol bol veren, kullarına sabırla ve yumuşaklıkla muamele edendir.

(2) 2:245’in açıklamasına bakınız.

Eğer Allah'a gönül hoşluğuyla bir şey borç verirseniz O, onu sizin için katlayarak artırır ve sizin hatalarınızı bağışlar. Allah Şekûr'dur, şükredenlere karşılık verir; Halîm'dir, yumuşak ve merhametli davranır.

eger ödünç viresiz Tañrı’ya ödünç görklü ḥaķ artura anı sizüñ içün daħı yarlıġaya sizi. daħı Tañrı şükre müzd viricidür güc götürici.

Eger ödünüç virseñüz Tañrı Ta‘ālāya yaḫşı ödünüç, ya‘nī ṣadaḳa; birine onvirür size ve günāhuñuz baġışlar. Daḫı Allāh şekūr, ḥalīmdür. Tiz ‘iḳāb ey‐lemez.

Əgər Allaha (Allah yolunda) gözəl (könül xoşluğu ilə) bir borc versəniz, (Allah) sizin üçün onun əvəzini qat-qat artırar və sizi bağışlayar. Allah qədirbiləndir, həlimdir!

If ye lend unto Allah a goodly loan, He will double it for you and will forgive you, for Allah is Responsive, Clement,

If ye loan to Allah,(5500) a beautiful loan, He will double it to your (credit), and He will grant you Forgiveness: for Allah is most Ready to appreciate (service),(5501) Most Forbearing,-

5500 Cf. 2:245 and n. 276. Our Charity or Love is called a loan to Allah, which not only increases our credit account manifold, but obtains for us the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.