11 Aralık 2023 - 28 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Teğâbun Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne(tun)(c) va(A)llâhu ‘indehu ecrun ‘azîm(un)

Mallarınız ve evlatlarınız, bir sınamadır size ancak ve Allah katındaysa pek büyük bir mükafat var.

 Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (ve en güzel karşılık) O’nun katındadır.

Mallarınız ve çoluk çocuklarınız sizin için bir imtihan aracıdırlar. Onların yüzünden günaha girmeyin. Allah katındaki sevap ve mükafat dünya malından daha üstündür.

Servetleriniz ve evlâtlarınız bir azgınlık, bir sıkıntı, bir ihtilâf sebebidir, ağır bir imtihan aracıdır. Büyük mükâfat ise Allah katındadır.

bk. Kur’an-ı Kerim, 3/14; 8/28.

Mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Allah katında ise büyük ecir vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir fitne (bir deneme)dir. Allah ise, büyük ecir (en güzel karşılık) O'nun katında olandır.

Her halde mallarınız ve çocuklarınız (sizin için) bir belâ ve imtihandır; (çünkü sizi birtakım günahlara sokabilirler). Allah ise, büyük sevab O'nun katındadır.

Mallarınız ve evlatlarınız, sizin için ancak imtihan aracıdırlar. Asıl büyük mükâfat, Allah’ın katındadır.

Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Asıl büyük ödül Allah katındadır.

Ancak, sizin mallarınız, çocuklarınız birer sınavdır, Allahın katında büyük sevap var!

Mallarınız ve çocuklarınız (dünyaya yönelme ve ahiretten uzaklaşma konusunda) sizin için birer imtihandır. Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Bkz. 3/14, 18/46İnsanın mal ve çocuklarla imtihanı en zor sınavlarından birisidir. Daha fazla kazanmak, daha güçlü olmak ve daha çoğuna hükmetmek için... Devamı..

Emvâliniz ve evlâdınız ba’zan sizin içün bâ’is-i fitne olmakda ise de (buna hüsn-ü sûretle mukâvemet idenlere) Allâh ’azîm mükâfât virecekdir.

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız bir imtihandır. Büyük ecir ise Allah katındadır.

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir imtihandır; büyük mükâfat ise Allah’ın katındadır.

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükâfat ise Allah'ın yanındadır.  

 Rivayet edildiğine göre, Mekke’den hicret arzusunda bulunan bazı müslümanların eş ve çocukları, kendilerinin perişan duruma düşeceklerini öne sürerek... Devamı..

Paralarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Büyük ödül ALLAH'ın yanındadır.

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır. Büyük mükafat ise Allah'ın yanındadır.

Her halde mallarınız ve evlâdlarınız bir fitnedir, Allah ise büyük ecir, onun yanındadır

(Gerçek şu ki) mallarınız ve çocuklarınız, (sizin için) ancak bir imtihândır. (Bu imtihânı başarı ile geçenler için verilecek olan) büyük mükâfat ise Allah nezdindedir.

Mallarınız ve çocuklarınız yalnızca bir fitnedir.¹ Büyük ödül, Allah'ın yanındadır.

1- Fitne; samimiyet sınavı, aldatma, aldatılma, baskı ve zulüm gibi anlamları bulunmaktadır. Ateşte yakmak anlamındaki fetn kökünden türemiştir. “Altı... Devamı..

Mallarınız da, evlâdlarınız da sizin için ancak bir imtihan (mevzuu) dur. Allah ise, büyük mükâfat Onun nezdindedir.

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır. Allah ise, büyük mükâfât ancak O'nun katındadır.

Mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihan vasıtasıdır. Allah’ın katındaki karşılıklar ise, daha büyüktür.

Çünkü mallarınız da çocuklarınız da bir sınamadır. En büyük karşılık is Onun katındadır.

Mallarınız, çoluk, çocuğunuz sizin için belâ ve mihnetten başka bir şey değildir [³]. Allah/ın yanında büyük bir mükâfat vardır [⁴].

[3] İbadetinize, âhirete mâni bir meşgaledir.[4] Onlardan dolayı günaha girmeyin ki bu mükâfatı elden kaçırmayın.

Mallarınız ve çocuklarınız ancak bir imtihandır [fitne]. Allah katında ise çok büyük bir mükâfat vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız sizin için ancak bir denemedir. Allah ise, büyük ecir O'nun katında olandır.

Şunu iyi bilin ki, mallarınız ve çocuklarınız, uğrunda bütün değerlerinizi fedâ etmeniz gereken en üst değerler değildir; onlarancak, imanınızdaki kararlılığı ölçmek üzere size emânet edilmiş birer imtihân aracından ibarettir ve Allah katında, dünyanın şu basit ve gelip geçici nîmetlerinden çok daha büyük bir ödül vardır.

Doğrusu mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir deneme / sınavdır.
Allah katında çok büyük bir ödül vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız bir sınavdır. Önemli olan, Allah katındaki büyük ödüldür.

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır! Mallarınızla çocuklarınızla ilişkilerinizi Allah’ın yasalarına göre kurarsanız, Allah katında büyük bir mükâfat vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız sadece bir imtihandır. Büyük ödül ise yalnızca Allah’ın katındadır. [*]

Benzer mesaj: Enfâl 8:28.

Mallarınız ve çocuklarınız, sizin için ancak birer imtihan konusudur.¹ Allah’a gelince, en büyük mükâfat ve cezâ, Onun katındadır.

1 Fitne: Altın ve gümüş gibi herhangi bir madeni iyisini kötüsünden ayırt etmek için ateşe sokmak demektir. Bu kelime mecâzen, sıkıntıya sokmak, sınam... Devamı..

Sizin malınız mülkünüz ve çocuklarınız, sadece bir sınama ve bir ayartma aracıdır, ¹³ halbuki Allah katında muhteşem bir ödül vardır.

13 Bir açıklama için bu pasajın hemen hemen aynısı olan 8:28 ile ilgili not 28’e bkz.

– Unutmayın ki malınız mülkünüz ve çoluk çocuğunuz sizin için gerçekten bir imtihan vesilesidir. Asıl büyük mükâfat ise Allah katındadır. 18/46, 63/9

Mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan aracından ibârettir.[⁵¹⁴²] Asıl büyük ödül, Allah katındadır.

[5142] el-Fetnu, madenin cevherini cürufundan ayırmak için ergitilme işlemi ve bu işlemin yapıldığı pota (Bkz: 5:41). Sizi Allah bu potada eritiyor ki... Devamı..

Gerçek şu ki, mallarınız ve evlatlarınız sizin için bir imtihandır. (Sizi kendilerine tutkun edip, bir takım hayırlardan ve itaatlerden alıkoyan bir sınamadır, bunu hakkıyle başarırsanız) Allah katında elbette büyük bir mükâfat vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır; Allah katında ise büyük bir mükâfat vardır.

Muhakkak ki, mallarınız ve evlatlarınız bir imtihan vesilesidir, Allah ise O'nun nezdinde pek büyük bir mükâfaat vardır.

Mallarınız, evlatlarınız, sizin için sadece bir imtihandır. Asıl büyük mükâfat ve mutluluk ise Allah nezdindedir. [8, 28; 3, 14]

Mallarınız ve evladlarınız bir fitne(sınav)dir, (Allah, onlarla sizi imtihan etmektedir). Allah ise, işte büyük ödül O'nun yanındadır.

Kim Allah sevgisini mal ve evlâd sevgisinden üstün tutarsa o, Allah'ın yanındaki mükâfâta erişir.

Tahkîk emvâliniz ve evlâdınız sizin içün fitnedir. Allâh 'indinde büyük ecir vardır.

Mallarınız ve çocuklarınız sadece sizi imtihan etmek içindir. Büyük ödül Allah katındadır.

Mallarınız ve evladınız sizin için bir imtihandır. Katında büyük ödül olan Allah'tır.

Mallarınız da, evlâtlarınız da birer imtihandır. Allah katında ise pek büyük bir ödül vardır.

Şu da bir gerçek ki, mallarınız ve çocuklarınız bir imtihan aracıdır. Allah'a gelince, O'nun katında büyük bir ödül vardır.

degül mallaruñuz daħı oġul ķızlaruñuz illā fitne. daħı Tañrı anuñ ķatındadur müzd ulu.

Sizüñ māllaruñuz ve oġul ḳızlaruñuz fitnedür size. Daḫı Allāh ḳatında ulumüzd vardur.

Həqiqətən, mal-dövlətiniz və oğul-uşağınız (sizin üçün) ancaq bir imtahandır. Ən böyük mükafat (Cənnət) isə Allah dərgahındadır!

Your wealth and your children are only a temptation, whereas Allah! with Him is an immense reward.

Your riches and your children may be but a trial:(5496) but in the Presence of Allah, is the highest, Reward.

5496 Children may be a trial in many senses: (1) their different ways of looking at things may cause you to reflect, and to turn to the highest things... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.