1 Ağustos 2021 - 22 Zi'l-Hicce 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Cum’a Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike fadlu(A)llâhi yu/tîhi men yeşâ(u)(t) va(A)llâhu żû-lfadli-l’azîm(i)

İşte bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan) ıdır. Allah, büyük fazl (ihsan ve ikram) sahibidir.

Bu, Allah'ın lütufudur, ihsanıdır, dilediğine verir onu ve Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir.

İşte bu peygamberlik ve Kur'ân, Allah'ın bir lütfudur. O'nu dilediğine verir. Çünkü Allah, lütfunda sınırsızdır.

Böyle bir sorumlulukla görevlendirilmek Allah'ın bir lütfudur; bunu sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak iradesinin tecellisine tabi akıllı ve sorumluluğunun idrakinde olan kimselere verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği fazl (lütuf ve ihsan)ıdır. Allah, büyük fazl sahibidir.

İşte bu (peygamberlik), Allah'ın fazlıdır; onu dilediğine verir. Allah çok büyük ihsan sahibidir.

İşte Allah’ın fazl ve ihsanı budur. Allah onu istediğine verir. Şüphesiz Allah, büyük fazl (ve ihsan) sahibidir. (En büyük fazlı olan vahyi istediğine verir.)

Peygamberlik yetkisi, Allah'ın lütfudur. Onu kullarından dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu Allahın erdemidir, onu dilediği kimseye verir, Allah ulu erdem sahibidir

İşte bu (nebilik), Allah'ın bir lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfüdür. Allah, büyük lütuf sahibidir.

İşte bu, Allah’ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah, büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu, ALLAH'ın lütfudur; dileyene ve/veya dilediğine verir. ALLAH büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.

İşte o, Allahın fazlıdır, onu dilediğine verir ve Allah çok büyük fazl sahibidir

İşte bu, Allah'ın dilediği¹ kimselere verdiği lütfudur. Allah, büyük lütuf sahibidir.*

Bu, Allahın, kimi dilerse ona vereceği, bir fazl (-u inayet) dir. Allah, büyük fazl (-u kerem) saahibidir.

Bu (peygamberlik vazîfesi) Allah'ın ihsânıdır; onu dilediğine verir. Çünki Allah, pek büyük lütuf sâhibidir.

Bu (elçilik görevi) Allah’ın bir lütfudur. Onu dilediği kimseye verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu peygamberlik, Allah/ın bir inayetidir. Onu dilediğine verir. Allah büyük bir inayet sahibidir.

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği lütfüdür. Allah, büyük lütuf sahibidir.

İşte bu ilâhî rehberlik, Allah’ın insanlığa bir lütfudur ve onu, ilâhî nîmetlere nâil olmak isteyen ve bu yolda çaba gösterenlere bağışlar. Unutmayın; Allah, sonsuz lütuf sahibidir.
Bu lütfa nâil olabilmek için, Allah’ın Kitabını düşünerek, anlayarak okumalı ve hayatın her alanını onun direktifleri doğrultusunda düzenlemelisiniz. Aksi hâlde, sizden önce bu sınavda başarısız olan Yahudilerle aynı âkıbeti paylaşmanız kaçınılmazdır:

İşte bu, Allah’ın, dileyeceği kimselere vereceği lütfudur.
Allah Çok Büyük Lütuf sahibidir.

İşte bu, Allah’ın dilediğine (layık olana) verdiği lütfudur. Allah büyük lütuf sahibidir.

İşte bu, Allah’ın dilediğine verdiği lütfudur. Çünkü Allah çok büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın lütfudur: Allah, onu, [elde etmek] isteyen herkese bağışlar: 3 çünkü Allah lütfunda sınırsızdır.

İşte bu, Allah’ın hak edene vereceği bir lütfudur. Zira Allah büyük lütuf ve ikram sahibidir. 2/90, 42/13

İşte bu, Allah’ın hak edene/tercih ettiğine bahşettiği lütfudur:[5098] Zira Allah büyük lütuf sahibidir.*

İşte bu, Allah'ın fazlıdır ki, bunu dilediğine verir ve Allah pek büyük fazl sahibidir.

Bu, Allah'ın lütfu olup onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.

Bu, Allah'ın, dilediğine vereceği lutfudur. Allah, büyük lutuf sahibidir.

İşte bu (öğretim), Allah’ın lütfudur, onu doğru tercihte bulunana yapar. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu, Allah'ın dilediğine verdiği bir lütuftur. Allah büyük lütuf sahibidir.

Bu Allah'ın lütfudur ki dilediğine nasip eder. Gerçekten de Allah pek büyük lütuf sahibidir.

İşte bu, Allah'ın lütfudur ki, onu dilediğine verir. Allah, büyük lütfun sahibidir.

şol Tañrı fażlıdur virür anı aña kim diler daħı Tañrı fażl issidür ulu.

Ol Tañrı Ta‘ālānuñ keremidür. Anı virür kime dilese. Daḫı Tañrı Ta‘ālā ulukerem issidür.

Bu, Allahın istədiyinə əta etdiyi mərhəmətdir (kərəmdir). Allah çox böyük mərhəmət (kərəm) sahibidir!

That is the bounty of Allah; which he giveth unto whom he will. Allah is of infinite bounty.

Such is the Bounty of Allah, which He bestows on whom He will:(5456) and Allah is the Lord of the highest bounty.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.