14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-iż kâle ‘îsâ-bnu meryeme yâ benî isrâ-île innî rasûlu(A)llâhi ileykum musaddikan limâ beyne yedeyye mine-ttevrâti ve mubeşşiran birasûlin ye/tî min ba’dî-smuhu ahmed(u)(s) felemmâ câehum bilbeyyinâti kâlû hâżâ sihrun mubîn(un)

Ve an o zaman ki hani Meryem oğlu İsa, ey İsrailoğulları demişti, şüphe yok ki ben, size, elimdeki Tevrat'ı gerçekleyen ve benden sonra gelecek ve adı Ahmed olacak bir peygamberi müjdeleyen Allah elçisiyim; fakat o, onlara, apaçık delillerle gelince bu dediler, apaçık bir büyü.

Ahmed, Hz. Muhammed (s.a.a)'in bir adıdır. "Benim adlarım vardır. Ben Ahmed'im, Muhammed' im Mâhi'yim, Tanrı benimle küfrü mahveder. Hâşir'im, Tanrı h... Devamı..

Hani o vakit Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları, kesinlikle ben, Allah’ın size (gönderdiği) bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat’ı tasdik edici ve benden sonra ismi ‘Ahmed’ olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim" demişti. Fakat buna rağmen O, onlara kesin belgelerle gelince: "Bu, açıkça bir büyüdür" demişlerdi.

Ve vaktiyle Meryem oğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ki ben, size gönderilen Allah'ın peygamberiyim. Tevrattan geriye kalmış, hakikat adına ne varsa, hepsini doğrulamak ve benden sonra gelecek olan, Ahmed adındaki bir peygamberi müjdelemekteyim.” Ama ne vakit ki, O müjdelenen peygamber, onlara açık belgelerle gelince; “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

Hani Meryem'in oğlu Îsâ:
“Ey İsrâiloğulları, ben size gönderilen Allah'ın Rasulüyüm. Önümdeki kitapta yazılı ve şifahi bilgileri, sünneti içeren Tevrat'a ait olanları tasdik ediyor ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki peygamberi (Muhammedi) müjdeliyorum.” demişti. Fakat o, Muhammed kendilerine açık seçik deliller, mûcizelerle gelince getirdiği Kur'ân'a:
“Bu, apaçık büyüleyerek aklı etki altına alan bir söz.” dediler.

Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! Ben Allah'ın size, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek adı da Ahmed olan bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti. Ancak o kendilerine apaçık delillerle gelince: "Bu apaçık büyüdür" dediler.

Hani Meryem oğlu İsa da: 'Ey İsrailoğulları, gerçekten ben, sizin için Allah'tan gönderilmiş bir elçiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra ismi 'Ahmed' olan bir elçinin de müjdeleyicisiyim' demişti. Fakat o, onlara apaçık belgelerle gelince: 'Bu, açıkça bir büyüdür' dediler.

Bir vakit Meryem'in oğlu İsa, şöyle demişti: “- Ey İsrailoğulları! Ben, size (gönderilen) Allah'ın peygamberiyim. Önümde (benden önceki) Tevrat'ın tasdikçisi ve benden sonra gelecek bir peygamberin müjdecisi olarak geldim ki, o peygamberin ismi “Ahmed= Muhammed”dir. Sonra İsa, onlara mucizelerle gelince: “- Bu, apaçık bir sihirdir.” dediler.

Ve hatırlayın ki Meryemoğlu İsa şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, size gönderilen Allah’ın elçisiyim. Elimdeki Tevratı doğrulayıcı olarak ve benden sonra ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdelemek üzere geldim. Fakat o Peygamber, onlara mucizeler ile gelince: “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.

Meryem oğlu İsâ da, “Ey İsrâiloğulları! Ben, Allah'ın size gönderilmiş peygamberiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim.” Fakat İsa'nın müjdelediği peygamber onlara apaçık kanıtlar getirince, “Bu, apaçık bir büyüdür” dediler.[636]

[636] Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’i müjdelemesi ve İslam hakkında bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIX, 246-252.

Hani Meryem oğlu İsa: «Ey Yakup oğulları! Benden önce inmiş olan Tevratı, gerçeklemek, adı Ahmet olup, benden sonra gelecek olan bir peygamberi müjdelemek üzere, Allahın sizlere gönderdiği peygamberiyim!» demiş idi ya; birtakım belgelerle onlara geldiğinde: «Bu açık bir büyüdür!» demiş idiler

Bir zamanlar Meryem oğlu İsa: “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah'ın size, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, övülmüş bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara akli ve nakli deliller getirince: “Bu, apaçık bir sihirdir” demişlerdi.

Yuhanna İncili’nde (16/7) Hz. İsa’dan sonra geleceği belirtilen ve “Faraklit” olarak geçen “daha çok övülmüş” anlamındaki “Ahmed” kelimesi, Türkçe’ye ... Devamı..

Meryem’in oğlı ’Îsâ (kavmine) didi ki: "Ya Benî İsrâîl ben, benden evvel size gönderilmiş olan Tevrat’ı te’yîd ve benden sonra Ahmed isminde bir rasûl geleceğini ihbâr itmek üzere size Allâh tarafından gönderilmiş bir peygamberim" didi. Mu’cizeler irâe iylediği vakit "Bu âşikâr bir sihirdir" didiler.

Meryem oğlu İsa: "Ey İsrailoğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş olan Tevrat'ı doğrulayan, benden sonra gelecek ve adı Ahmet olacak bir peygamberi müjdeleyen, Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim" demişti. Ama o elçi, kendilerine belgelerle geldiği zaman: "Bu, apaçık bir sihirdir" demişlerdi.

Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben, Allah’ın size, benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici (olarak gönderdiği) peygamberiyim” demişti. Fakat (İsa) onlara apaçık mucizeleri getirince, “Bu, apaçık bir sihirdir” dediler.[543]

Bu âyet şu şekilde de tercüme edilebilir: “Fakat İsa’nın müjdelediği peygamber onlara apaçık âyetleri getirince, “Bu apaçık bir sihirdir, dediler.”... Devamı..

Meryem oğlu Îsâ da şöyle demişti: “Ey İsrâiloğulları! Bilin ki benden önceki Tevrat’ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed isimli elçiyi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş elçiyim.” Ama o (Ahmed) kendilerine apaçık kanıtlarla gelince, “Bu (kanıtlar) besbelli bir büyü!” ¬dediler.

Hatırla ki, Meryem oğlu İsa: Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi de müjdeleyici olarak geldim, demişti. Fakat o, kendilerine açık deliller getirince: Bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Hani İsa, halkına: "Ey İsrail oğulları, ben, size gönderilmiş ALLAH'ın bir elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı onaylayıcı ve benden sonra gelecek ve ismi daha çok övülen bir elçiyi müjdeliyorum." Sonra kendilerine apaçık delilleri gösterdiğinde, "Bu apaçık bir büyüdür," dediler.

Ayetteki "Ahmed" kelimesi, Arapça'da "daha çok övülen" anlamında bir betimlemedir. Bunu özel bir isim olarak yansıtan geleneksel yorumlar, tarih ve re... Devamı..

Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrailoğulları! ben size Allah'ın elçisiyim. benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak (geldim)." demişti. Fakat onlara apaçık delillerle gelince "Bu, apaçık bir büyüdür." dediler.

Bir vakıt da Meryemin oğlu Isâ şöyle dedi: Ey İsraîl oğulları! Ben size Allahın Resulüyüm, önümdeki Tevratın musaddıkı ve benden sonra gelecek bir Resulün müjdecisi olarak geldim ki onun ismi Ahmeddir, sonra o onlarla beyyinelerle gelince «bu ap açık bir sihir» dediler

Hani, Meryem oğlu Îsâ, “Ey İsrâiloğulları! Şüphesiz ki ben, size gönderilen Allah’ın resûlüyüm. Benden önce gelen Tevrât’ı (n aslını) tasdik eden ve benden sonra gelecek olan ‘Ahmed’ adındaki bir peygamberi müjdeleyici olarak gönderildim” demişti. Ne zaman ki, o, (Îsâ) onlara (peygamberliğini ispat eden) apaçık deliller (mu‘cizeler) gösterince, “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

Hani Meryem oğlu Îsâ: “Ey İsrailoğulları! Ben, elinizdeki Tevrat'ı doğrulayan ve benden sonra gelecek olan, adı ahmed¹ olan bir resûlü müjdeleyen Allah'ın Resûl'üyüm.” demişti. Fakat onlara beyyineler² getirince, onlar: “Bu, apaçık bir büyüdür.” dediler.

1- Ahmed, özel isim olmayıp; “övgüye daha layık olan” anlamında sıfattır. Bu nedenle, nebimizin bir isminin de Ahmed olduğu iddiası yanlış bir iddiadı... Devamı..

Meryem oğlu Îsâ da bir zaman (şöyle) demişdi: «Ey İsrâîl oğulları, ben size Allahın peygamberiyim. Benden evvelki Tevrâtı tasdıyk edici, benden sonra gelecek bir peygamberi de — ki adı Ahmed dir — müjdeleyici olarak (geldim)». Fakat o, kendilerine açık açık bürhanlar getirince «Bu, apâşikâr bir büyüdür» dediler.

Hani Meryemoğlu Îsâ: “Ey İsrâiloğulları! Muhakkak ki ben, benden önce(gönderilmiş) olan Tevrât'ı tasdîk edici ve benden sonra gelecek ismi Ahmed olan bir peygamberi müjdeleyici olmak üzere size Allah'ın (gönderdiği) bir peygamberiyim!” demişti.(1) Fakat (Îsâ) onlara mu'cizelerle gelince: “Bu, apaçık bir sihirdir!” dediler.

(1)“İncîl-i Yuhanna, On altıncı Bâb ve yedinci âyeti şudur: ‘Amma ben, size hakkı söylüyorum. Benim gittiğim, size fâidelidir. Zîrâ ben gitmeyince, te... Devamı..

Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da: "Ey İsrâiloğulları! Doğrusu ben, benden önce gelmiş Tevrat’ı tasdik edip doğrulayan, benden sonra gelecek ve ismi Ahmed (daha çok medh edilen anlamında) olacak bir elçiyi müjdeleyen Allah’ın size gönderilmiş bir elçiyim" demişti. (İşte ne zaman) müjdelenen elçi onlara (insanlara) delillerle (mucizevi bir kitap olan Kur’an ile) gelince "Bu açık bir sihirdir."dediler. *

(*) Yuhanna incilinde müjdelenen elçiyle ilgili şöyle ayetler de var. 1. Hz. İsa dedi; “Eğer beni seviyorsanız, emirlerimi tutun. Ben de Rab’den diley... Devamı..

Meryem’in oğlu İsa “Ey İsrail oğulları! Ben, Allah’ın size gönderdiği elçi olarak, benden önceki Tevrat’ın doğruluğunu tasdik eden ve benden sonra müjdeci olarak gelecek, ismi Ahmet olan bir elçiyi müjdeleyen Allah’ın elçisiyim” demişti. O elçi (Muhammed) getirdiği açıklayıcı ayetlerine (İsrailoğullarını) çağırdığında, “Bu bir açıkça aldatmaca (sihir)” dediler.

Meryemoğlu İsa bir gün demişti: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah’ın gönderdiği elçiyim. Daha önce gelen Tevrat ile benden sonra gelecek olan Ahmet adlı elçiyi müjdeleyici olarak geldim." Ancak İsa onlara açıklayıcı belgeler de getirince onlar: "Bu, apaçık bir büyüdür" demişlerdi.

Hani Meryem oğlu İsa «— İsrail oğulları! Ben evvel nâzil olan Tevrat/ı tasdik, benden sonra «— Ahmed» isminde gelecek peygamberi de tebşir etmek üzere Allah/ın size gönderilmiş peygamberiyim» demişti. İsa [¹] onlara açık mûcize getirince; onlar: «— Bu, belli bir büyücülüktür» dedilerdi.

[1] Veya Ahmed.

Hani, Meryem oğlu İsa, “Ey İsrailoğulları! Muhakkak ki ben; benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed¹ adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderilen bir elçiyim. Fakat (İsa’nın müjdelediği elçi) apaçık delillerle gelince ona “Bu apaçık bir sihirdir” dediler.

1 İncil, Hz. İsa’nın dili olan Arami dilinde nazil oldu. İlk İnciller Arami dilinden Grekçeye yapılan tercümelerdir. Dilden dile yapılan tercümelerde ... Devamı..

Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da, “Ey İsrail oğulları! Ben size gönderilmiş Allah'ın elçisiyim. Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyici olarak geldim” demişti. Ama o elçi, kendilerine belgelerle geldiği zaman, “Bu, apaçık bir sihirdir” demişlerdi.

Hani Meryem oğlu İsa halkına seslenerek, “Ey İsrail Oğulları!” demişti, “Hiç kuşkusuz ben, benden önceki Tevrat’ın tahrif edilmemiş olan bölümlerini onaylamak ve benden sonra gelecek ve kıyâmete kadar övülüp yüceltilecek olan Ahmed adındaki bir Peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir Elçiyim!” (7. Araf: 157)
Fakat İsa’nın müjdelediği Son Peygamber onlara apaçık delillerle gelince, İsa’ya ve Mûsâ’ya inandıklarını iddia edenler, “Bu Kur’an, düpedüz bir aldatmaca, apaçık bir büyüdür!” dediler. Öyleyse:

Hani, Meryem oğlu İsa: -“Ey İsrail’in oğulları! Ben, benden sonra gelecek bir rasûlü, "Adı Ahmed’dir" diye müjdeleyici ve Tevrat’tan ellerinizdekileri tasdik edici olmak üzere size Allah’ın rasûlüyüm” dedi.
Onlara Beyyineler / Açık Belgeler getirdiğinde:
-“Bu açıkça bir sihir!” dediler.

Bir gün Meryemoğlu İsa: " İsrailoğulları dedi! Ben bir Tanrı elçisiyim. Elimdeki Tevrat’ı doğrulayıcı olarak beni Tanrı görevlendirdi. Ayrıca ben, benden sonra gelecek Ahmed adında bir elçiyi de müjdelemeye geldim. " İsa'nın kendilerine getirdiği mucizelere: " sihir " deyip çıktılar…

Hani Meryem oğlu İsa, "Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ben Allah’ın size benden önce gelen Tevrat’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmed adında bir Resulü müjdeleyicim!” demişti. İsa onlara apaçık deliller getirince "Bu apaçık sihirdir!" dediler.

Hani Meryem oğlu İsa “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz ki ben size önümdeki Tevrat’ı(n aslını) doğrulayıcı, adı Ahmet olup benden sonra gelecek elçiyi de müjdeleyici olarak Allah’ın (gönderdiği) elçiyim.” demişti. Ne zaman ki o, kendilerine apaçık deliller getirince “Bu(nlar) apaçık bir büyüdür!” demişlerdi.

Hani Meryem oğlu İsa da: “Ey İsrâil Oğulları! Gerçekten ben, hem benden önce gelen Tevrât’ı doğrultucu¹ hem de benden sonra gelecek olan Ahmed² adındaki Peygamberi müjdeleyici olarak, Allah’ın size gönderdiği bir Peygamberim.” demişti. Fakat o (Peygamber,) onlara açık delil (olan Kur’an’ı) getirince: “Bu, apaçık bir büyüdür.” dediler.

1 (مُّصَدِّقٌ) “Doğrultucu” ifâdesini “onaylayan” anlamında anlamamak gerekir. Zîrâ Hz. İsa döneminde tevrat denilen kitabın, gerçek Tevrât olmadığı g... Devamı..

Ve vaktiyle Meryem oğlu İsa: “Ey İsrailoğulları! Şüphesiz, ben, Tevrat’tan geriye kalmış ⁵ hakikat adına ne varsa hepsini doğrulamak ve benden sonra gelecek olan Ahmed adındaki bir elçiyi müjdelemek ⁶ için size gönderilmiş olan Allah’ın elçisiyim” dedi[ğinde de aynı şey geçerliydi.] Ama, [gelişini İsa’nın önceden haber verdiği] elçi hakikatin bütün kanıtlarıyla onlara ⁷ geldiğinde: “Bu [doğruluğunu iddia ettiğin mesaj], göz boyayan bir büyü[den başka bir şey değil]!” ⁸ demişlerdi.

5 Lafzen, “ellerimin arasında bulunan” -sure 3, not 3’de izah edilen ifade.6 Bu öngörü, Yuhanna İncili’nde Hz. İsa’dan sonra geleceği belirtilen Parák... Devamı..

Bir zamanlar Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: Ey İsrailoğulları, elbet benden önceki Tevrat’ta olan hakikatleri tasdik eden ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki elçiyi müjdeleyen Allah’ın size gönderdiği elçisiyim. Fakat İsa onlara apaçık belgelerle gelince: – Bu, apaçık bir sihirdir, demişlerdi. 5/116-117, 7/157

Yine bir zamanlar Meryem oğlu İsa’nın; “Ey İsrâiloğulları! Elbet ben, Tevrat’tan bana kadar gelen tüm hakikatleri doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet adındaki[⁵⁰⁸³] bir elçiyi müjdelemek için size gönderilen Allah elçisiyim” dediğini hatırlatıyor.[⁵⁰⁸⁴] O onlara hakikatin apaçık belgeleriyle geldiğinde, “Bu ayan açık bir sihirdir!” dediler.[⁵⁰⁸⁵]

[5083] Veya ism ile müsemma kastedilerek “övgüye daha lâyık olan”; ya da ismuhûya zikruhû anlamı vererek “övgüye mazhar olarak anılan”; ya da, muzari ... Devamı..

Meryem oğlu İsa da; "Ey İsrailoğulları, ben gerçekten size gönderilen Allah'ın elçisiyim. Benden önceki Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek, Ahmed adındaki Peygamberi de müjdelemek üzere geldim" demişti. Fakat O; (İsa a.s.'ın müjdelemiş olduğu son Peygamber Muhammed s.a.s.) kendilerine apaçık delillerle (Kur’an ve mucizelerle) gelince, "Bu ancak sihirdir" dediler. (O müjdelenen Resul değil, sihirle bizi aldatmak istiyor diye küfre, haksızlığa saptılar.)

Meryem oğlu Îsâ da: "Ey İsrâiloğulları, ben size Allâh’ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrât’ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim" demişti. Fakat (Îsâ’nın müjdelediği elçi) onlara apaçık deliller getirince: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler.

Bir vakit ki Meryem'in oğlu İsa dedi ki: «Ey İsrailoğulları! Şüphe yok ki ben, benden önce olan Tevrat'ı tasdik edici ve benden sonra Ahmed isminde gelecek bir peygamber ile müjdeleyici olarak sizlere Allah'ın ResûIüyüm». Vaktâ ki onlara açık mûcizeler ile geldi. Dediler ki: «Bu apaçık bir sihirdir.»

Vakti geldi, Meryem'in oğlu Îsâ da: “Ey İsrail oğulları! dedi, “Ben size Allah'ın Resûlüyüm. Benden önceki Tevrat'ı tasdik etmek, benden sonra gelip ismi “Ahmed” olacak bir resulü müjdelemek üzere gönderildim. Ne zaman ki o peygamber, açık açık delillerle kendilerine geldi: ”Bu, kesin bir büyüden ibarettir! ” dediler. {KM, Yuhanna 14, 16; 16, 13; Matta 4, 15-16; İşaya 42, 1-4}

Hz. Peygamber (a.s.) bir hadisinde: “Benim adım yerde Muhammed, göklerde ise Ahmed’dir!” buyurur. Bu iki isim de çok övülen mânasında olup mânaları bi... Devamı..

Meryem oğlu Îsa da: "Ey İsrail oğulları, ben size Allah'ın elçisiyim, benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek, Ahmed adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim" demişti. Fakat (Îsa'nın müjdelediği elçi) onlara apaçık deliller getirince: "Bu, apaçık bir büyüdür" dediler.

Vaktâ ki 'Îsâ ibni Meryem: "Ey Benî İsrâîl! Ban size benden evvel olan Tevrât'ı tasdîk ider ve benden sonra gelecek bir rasûl ile -ki ismi Ahmed'dir- müjdeci olarak gelmiş Allâh'ın rasûliyim." didi ve onlara mu'cizât ile geldi. Onlar: "Bu, âşikâr sihirdir" didiler.

Meryem oğlu İsa da şöyle demişti: “Ey İsrailoğulları! Ben, Allah’ın elçisiyim; size, önümde bulunan Tevrat’tan olanıı onaylamak ve benden sonra gelecek ve ayırıcı özelliği[1] Ahmed[2] olan elçiyi müjdelemek için geldim.” İsa onlara açık belgelerle gelince: “Bu, açık bir büyüdür” demişlerdi.

[1] Ayet metninde geçen isim kelimesi varlıkları birbirinden ayırmaya yarayan kelime anlamında olduğu ve Nebîmiz adı Muhammed olduğu için kelimeye bu ... Devamı..

Hani Meryem'in oğlu İsa:-Ey İsrailoğulları, Ben Tevrat'ı tasdik eden, benden sonra gelecek Ahmet adındaki Peygamberi müjdeleyen Allah'ın size gönderdiği elçiyim, demişti. Onlara, belgelerle gelince:-Bu, apaçık bir büyüdür, demişlerdi.

İsa da “Ey İsrailoğulları,” demişti. “Ben de size, daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmed adındaki peygamberi müjdelemek üzere Allah tarafından gönderilmiş peygamberim.” Fakat kendilerine apaçık deliller getirdiğinde, “Bu düpedüz büyü” dediler.

Meryem oğlu İsa'nın da şöyle dediğini hatırla: "Ey İsrailoğulları! Ben size Allah'ın elçisiyim. Benden önce Tevrat'ı doğrulayıcı ve benden sonra gelecek Ahmet adında bir elçiyi müjdeleyici olarak gönderildim." Fakat İsa'nın müjdelediği elçi onlara apaçık deliller getirdiğinde: "Bu, katıksız bir büyüdür!" dediler.

daħı ol vaķt kim eyitti 'įsā! meryem oġlı “iy benį isrāyil! bayıķ ben Tañrı yalavacıvan sizdin yaña girçek dutıcı-y-iken anı kim ileyümdedür tevrįt daħı muştılayıcı iken bir yalavacı kim gele benden śoñra adı anuñ aḥmed'dür.” pes ol vaķt kim geldi anlara ḥüccetler ile eyittiler “uşbu cādūlıķdur bellü.”

Daḫı ẕikr eyle ol vaḳtı ki Meryem oġlı ‘Īsā eyitdi Benī İsrā’īle: Ben sizeTañrı Ta‘ālā resūli‐men, girçekleyici‐men ileyümce gelen Tevrāta. Daḫıbeşāret idici‐men bir peyġamberi ki benden ṣoñra gelecekdür. AdıAḫmeddür. Pes ol vaḳt ki geldi özlerine ḥüccetler‐ile. Eyitdiler: Bu ulucāẕūluḳdur, didiler.

Onu da xatırla ki, bir vaxt Məryəm oğlu İsa belə demişdi: “Ey İsrail oğulları! Həqiqətən, mən özümdən əvvəl nazil olmuş Tövratı təsdiq edən və məndən sonra gələcək Əhməd adlı bir peyğəmbərlə (sizə) müjdə verən Allahın elçisiyəm!” Sonra (İsa, yaxud Muhəmməd əleyhissəlam) onlara açıq-aşkar mö’cüzələr gətirdikdə onlar: “Bu, açıq-aydın sehrdir!” – dedilər.

And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! Lo! I am the messenger of Allah unto you, confirming that which was (revealed) before me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger who cometh after me, whose name is the Praised One. Yet when be hath come unto them with clear proofs, they say: This is mere magic.

And remember, Jesus, the son of Mary, said: "O Children of Israel! I am the messenger of Allah (sent) to you,(5436) confirming(5437) the Law (which came) before me, and giving Glad Tidings of a Messenger to come after me, whose name shall be Ahmad."(5438) But when he came to them with Clear Signs,(5439) they said, "this is evident sorcery!"

5436 The mission of Jesus was to his own people, the Jews. Cf. Matt. 10:5-6. See also Matt. 15:24: "I am not sent but to the lost sheep of Israel ;" a... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.