11 Nisan 2021 - 28 Şaban 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû kûnû ensâra(A)llâhi kemâ kâle ‘îsâ-bnu meryeme lilhavâriyyîne men ensârî ila(A)llâh(i)(s) kâle-lhavâriyyûne nahnu ensâru(A)llâh(i)(s) fe-âmenet tâ-ifetun min benî isrâ-île ve keferat tâ-ife(tun)(s) fe-eyyednâ-lleżîne âmenû ‘alâ ‘aduvvihim fe-asbehû zâhirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler, Allah'ın (Dininin) yardımcıları olun (ve Hakk davanın gayretini çekin) . Şunun gibi ki; Meryem oğlu İsa Havarilere: "Allah'a (giden yolda ve Hakk davası uğrunda) benim yardımcılarım kimlerdir?" demişti de, Havariler de; "Allah'ın yardımcıları bizleriz" (diye yanıt vermişlerdi.) Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkâr etmişti. Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekleyince, onlar da üstün gelmişlerdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun, nitekim Meryem oğlu İsa da Havariyyun'a, Allah yolunda yardımcılarım kimdir demişti, Havariyyun, biziz Allah'ın yardımcıları demişlerdi; derken İsrailoğullarından bir bölük inanmıştı, bir bölük de kafir olmuştu; derken biz, inananları, düşmanlarına karşı kuvvetlendirmiştik de üst gelmişlerdi.

Abdullah Parlıyan Meali

Siz ey iman edenler! Meryem oğlu İsa'nın dediği gibi; siz de Allah'ın davasının hizmetçileri olun! Hani O havarilerine: “Kim Allah'ın davası uğrunda, benim yardımcılarım olacak?” diye sormuştu da, bunun üzerine havariler: “Allah yolunda yardımcıların biz olacağız” diye cevap vermişlerdi. Ve böylece İsrailoğullarından bir kısmı, İsa'nın peygamberliğine ve getirdiğine inandılar, diğerleri ise, gerçekleri inkâr ettiler. Ama biz gerçekten iman edenleri, düşmanlarına karşı koruyup, destekledik ve onlar da üstün geldiler.

Ahmet Tekin Meali

Ey iman edenler, Allah'ın dinine yardım edenler olun. Tıpkı Meryem oğlu Îsâ'nın, temiz giyimli, iyi niyetli, istikamet sahibi olanlara, Havarilere:
“Allah'a giden yolda, bana yardım edenler kimlerdir?” dediği zaman ve şartlardaki gibi. Temiz giyimli, iyi niyetli, istikamet sahibi olanlar, havariler de:
“Allah yolunun yardım edenleri biziz.” demişlerdi. İsrâiloğulları'ndan bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa havarilere: "Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimlerdir?" demiş, havariler de: "Allah'ın yardımcıları biziz" demişlerdi. Bunun üzerine İsrail oğullarından bir grup iman etmiş, bir grup da inkar etmişti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, böylece onlar üstün geldiler.

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları olun: Meryem oğlu İsa'nın havarilere: 'Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?' demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki: 'Allah'ın yardımcıları bizleriz.' Böylece İsrailoğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk inkâr etmişti. Sonunda Biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler! Allah'ın (dininin) yardımcıları olunuz; nitekim Meryem'in oğlu İsa, Havari'lere: “- Allah'ın zaferine kavuşmak için, benim yardımcılarım kim?” demişti. Havariler (İsâ'ya bağlı seçkinler) de şöyle cevab verdiler: “- Biziz Allah'ın yardımcıları...” Bunun üzerine İsraîl oğullarından bir topluluk (İsâ'ya) iman etti. Bir topluluk da kâfir oldu. Biz de, iman edenleri, düşmanlarına karşı kuvvetlendirdik de böylece (düşmanlarına) üstün geldiler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun! Nitekim Meryemoğlu İsa, Havarilere: “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” demiş idi. Havariler: “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” dediler. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir grup inandı, bir grup da inkâr etti. Biz de düşmanlarına karşı, o inananlara yardım ettik de onlar üstün geldiler.

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olunuz! Nitekim, Meryem oğlu İsa da havârilerine şöyle demişti: “Allah yolunda benim yardımcılarım kimlerdir?” Havâriler, “Allah'ın yardımcıları biziz” demişlerdi. Böylece, İsrâiloğulları'ndan bir grup inanmış, bir grup da inkâr etmişti. Biz, inananları düşmanlarına karşı destekledik de onlar galip geldiler.[637]*

Besim Atalay Meali (1962)

Ey inanmış olanlar! Allahın yardımcısı olunuz, Meryem oğlu İsa'nın on ikilere: «Kimlerdir Allaha yardım edenler?» dediği gibi; on ikiler dediler ki: «Biz Allaha yardımcıyız!»; Yakup oğullarından bir bölüğü inandı, bir bölüğü kâfir oldu, inanmış olanlara —düşmanlarına karşı— yardım eyledik, imdi yener oldular

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Allah'ın (dininin) yardımcıları (hizmetçileri) olun! Meryem oğlu İsa'nın havarilere: “Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim (olacak)?” diye sorduğunda, havariler; “Allah'ın (dininin) yardımcıları bizleriz” dedikleri gibi (siz de öyle deyin ve Allah'ın dininin yardımcıları olun!). Sonuçta İsrailoğullarından bir kısmı iman etmiş, bir kısmı da inkârda direnmişti. Nihayet Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı desteklemiştik de onlar düşmanlarına üstün gelmişlerdi. *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey inananlar! Allah'ın dininin yardımcıları olun. Nitekim, Meryem oğlu İsa, Havarilere: "Allah'a giden yolda yardımcılarım kimlerdir?" deyince, Havariler: "Allah'ın dininin yardımcıları biziz" demişlerdi. İsrailoğullarının bir takımı böylece inanmış, bir takımı da inkar etmişti; ama Biz, inananları düşmanlarına karşı destekledik de üstün geldiler.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler! Allah’ın yardımcıları olun.[544] Nasıl ki Meryem oğlu İsa da havarilere, “Allah’a giden yolda benim yardımcılarım kimdir?” demişti. Havariler de, “Biz Allah’ın yardımcılarıyız” demişlerdi. Bunun üzerine İsrailoğullarından bir kesim inanmış, bir kesim de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.[545]*

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa havârîlere: Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir? demişti. Havârîler de: Allah (yolunun) yardımcıları biziz, demişlerdi. İsrailoğullarından bir zümre inanmış, bir zümre de inkâr etmişti. Nihayet biz inananları, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece üstün geldiler.*

Edip Yüksel Meali

Ey inananlar, ALLAH'ı destekleyenler olun. Nasıl ki Meryem oğlu İsa, öğrencilerine, "ALLAH yolunda kim benim destekçilerim olur?" diye sormuştu. Öğrencileri, "Biz ALLAH'ın destekçileriyiz," demişlerdi. İsrail oğullarından bir grup inandı, bir grup da inkar etti. İnananları düşmanlarına karşı destekledik; onlar üstün geldiler.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsa da havarilere: "Allah'a (giden yolda) benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler: "Allah (yolun)un yardımcıları biziz." dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o bütün iyman edenler! Allah yardımcıları olunuz, netekim Meryemin oğlu Isâ: «kim benim yardımcılarım Allaha doğru?» dedi, Havâriyyun «biz Allah yardımcılarıyız» dediler. Bunun üzerine Beni İsraîlden bir taife iyman etti, bir taife de küfre gitti de biz iyman edenleri düşmanlarına karşı te'yid eyledik, o suretle onlar üstün olup yüze çıktılar

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun! Meryem Oğlu İsâ'nın havarilere: “Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?” dediği zaman, havarilerin: “Allah yolunun yardımcıları biziz.” dedikleri gibi. Sonuçta, İsrâîloğulları'nın bir kısmı inandı, bir kısmı da inanmadı. Biz de iman edenleri, düşmanlarına karşı destekledik. Böylece, onlar üstün geldiler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, Allahın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu İsâ (da) havaarîlerine «Allaha (müteveccih olarak) benim yardımcılarım kim (olacak)?» demiş, havaarîler de «Allahın yardımcı (kul) lan biziz» (diye) söylemişlerdi. İşte İsrâîl oğullarından bir zümre (ona) îman etmiş, bir zümre de küfürde kalmışdı. Nihayet biz, o îman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de bu suretle gaalib (olarak) çıkdılar.

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Allah'ın (dîninin) yardımcıları olun; nitekim Meryemoğlu Îsâ, havârîlere: “Allah'a, (O'nun dînine olan hizmette) benim yardımcılarım kimlerdir?” demişti. Havârîler dedi ki: “Allah'ın (dîninin) yardımcıları, biziz!” Böylece, İsrâiloğullarından bir tâife îmân etti, bir tâife de inkâr etti. Artık îmân edenlere düşmanlarına karşı kuvvet verdik de(onlar) galib gelen kimseler oldular.

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Meryemin oğlu İsa
ın havarilere dediği gibi “Allaha götürecek yolda bana kim yardımcı olur?” deyince havariler “Biz Allahın yardımcılarıyız” demişlerdi. Arkasından İsrail oğullarından bir taife iman etmiş, bir taife de inkâr etmişlerdi. Allah da, düşmanlarına karşı iman edenleri desteklemiş ve onlarda galip gelenlerden olmuşlardı.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Mü/minler! Allah/ın dinine yardımcı olunuz. Nasıl ki Meryem oğlu İsa, havariyyuna «— Allah/a dâvette bana yardımcılar kimdir?» demişti. Havariyyun: «—Biz Allah/ın dininin yardımcılarıyız» demişlerdi. İsrail oğullarından bir bölüğü imana geldi, bir bölüğü kâfir oldu. Biz iman edenlere düşmanlarına karşı kuvvet verdik, onlar da üstün oldular [³].*

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Meryem oğlu İsa'nın Havariler'e, “Allah'a (yönelirken) benim yardımcılarım kimlerdir?” demesi gibi, Allah'ın yardımcıları olun. Havariler ise, “Allah'ın yardımcıları bizleriz” demişlerdi de böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da küfretmişti. Sonunda biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de böylece onlar üstün gelenler oldular.

Mahmut Kısa Meali

Ey iman edenler! Allah’ın dinini egemen kılmak için bu dâvâyı omuzlayan Peygamber’in, İslâm âlimlerinin, önderlerinin yardımcıları olun; tıpkı Meryem oğlu İsa havarilere, “Allah’agiden bu yolda kim benim yardımcılarım olacak?” diye sorduğunda havarilerin kahramanca öne atılarak, “Biz, Allah’ın hizmetçileri olmayı seve seve kabul ediyoruz!” dedikleri gibi.
Böylece Hz. İsa hak dini tebliğ etmeye başladı. Fakat İsrail Oğulları’ndan bir kısmı ona inandı, bir kısmı da inkâr etti. Bunun üzerine, iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve sonunda hak yolda savaşanlar, inkârcılaraüstün geldiler!

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Meryem oğlu İsa’nın havarilere:1 “Allah’la beraber kim bana yardımcıdır?2 deyince, Havarilerin: “Allah’ın yardımcıları bizleriz.” dedikleri gibi, sizler de Allah’ın yardımcıları olun. (Sonunda) İsrâil oğullarından bir topluluk îman etti, bir topluluk da inkâr etti. Biz de düşmanlarına karşı, inananlara yardım ettik ve (sonuçta) onlar, galip geldiler.*

Muhammed Esed Meali

SİZ EY imana ermiş olanlar! Meryem oğlu İsa gibi, siz de Allah'ın [dâvâsının] hizmetçileri olun! Hani o, beyaz giysililere, 14 “Kim Allah[ın dâvâsı] uğrunda benim yardımcılarım olacak?” diye sormuştu. Bunun üzerine beyaz giysili [havarî]ler “Allah [yolunda] yardımcılar[ın] biz olacağız!” diye cevap vermişlerdi. Ve böylece İsrailoğulları'ndan bir kısmı [İsa'nın peygamberliğine] i-nanmaya başladı, diğerleri ise hakikati inkar ettiler. 15 Ama [şimdi] Biz, [gerçekten] imana kavuşmuş olanları 16 düşmanlarına karşı koruyup destekledik; ve onlar üstün gelenlerden oldular.

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler! Allah’ın davasının destekçileri olun! Tıpkı Meryem oğlu İsa’nın havarilerine; “Allah’ın davasında benim destekçilerim kimdir?” Dediğinde havarilerin; “Allah’ın davasının destekçileri biziz’’ diye karşılık vermeleri gibi. Sonuçta İsrailoğullarından bir kısmı iman etti, bir kısmı da inanmayarak kâfir oldu. Ama biz düşmanları karşısında iman edenleri destekledik. Böylelikle üstün gelenler bunlar oldu. 3/51...53, 47/7, 59/8

Mustafa İslamoğlu Meali

SİZ ey iman edenler! Allah’ın destekçileri olun! Tıpkı Meryem oğlu İsa’nın, havarilerine “Allah’a giden yolda kim bana var gücüyle destek olur?” deyince, havarilerin “Biziz Allah dâvâsının gönüllü destekçileri!” demeleri gibi… Nitekim İsrâiloğullarından bir gurup (ona) inandı,[5091] bir gurup da inkâr etti.[5092] Bunun üzerine Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı dirençli kıldık: Sonunda galip gelenler onlar oldu.[5093]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân etmiş olanlar! Allah'ın yardımcıları olun, nasıl ki, Meryem'in oğlu İsa Havarîlere dedi ki: «Allah'a doğru benim yardımcılarım kimlerdir?» Havarîler de dedi ki: «Biz Allah'a yardımcılarız.» Sonra İsrailoğullarından bir zümre imân etti, bir tâife ise kâfir oldu. Sonra imân etmiş olanları, düşmanları üzerine teyid ettik, artık galipler olarak sabahladılar.

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Siz Allah'ın tarafında olunuz (O'nun dinine yardım ediniz). Nasıl ki Meryem'in oğlu Îsâ vaktiyle, havarilere: “Allah'ın yolunda giderken kim bana yardımcı olmak ister? ” diye sorunca, havariler: “Biz Allah'ın tarafında oluruz! ” diye cevap vermişlerdi. Neticede İsrailoğullarından bir kısmı Îsâ'nın peygamberliğine iman etti, bir kısmı da inkâr etti. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik de onlar ötekilere üstün geldiler. {KM, Matta 4, 19-20}*

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, Allah'ın yardımcıları olun. Nitekim Meryem oğlu Îsa da havarilere: "Allah yolunda benim yardımcılarım kimdir?" demişti. Havariler: "Allah(yolun)un yardımcıların biziz" dediler. İsrail oğullarından bir zümre inandı, bir zümre inkar etti. Biz de inananları, düşmanlarına karşı destekledik, onlar üstün geldiler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inanıp güvenenler! Allah için yardım eden kişiler olun. Nitekim Meryem oğlu İsa Havarilere: “Allah’a giden yolda bana kimler yardım eder?” dediğinde Havariler: “Biz, Allah için yardım ederiz.” demişlerdi. Böylece İsrail oğullarının bir bölümü inanıp güvenmiş, bir bölümü de görmezlikten gelmişti. Biz de inanıp güvenenleri düşmanlarına karşı güçlendirdik; sonunda onlara üstün geldiler.

Şaban Piriş Meali

Ey iman edenler! Allah yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın Havarilere dediği gibi:-Allah yolunda yardımcılarım kimdir? Havariler dedi ki: -Biz, Allah yardımcılarıyız! İsrailoğulları'ndan da bir grup inanmış, bir grup da inkar etmişti. Biz da iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, Onlar da üstün geldiler.

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler, Allah'ın yardımcıları(1) olun. Nasıl ki İsa Havârilere “Allah yolunda bana yardım edecek kim var?” diye sormuş, Havâriler de “Allah'ın yardımcıları biziz” demişlerdi. Böylece İsrailoğullarından bir zümre iman etti, bir zümre ise kâfir oldu. Biz de iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik ve onlar üstün geldiler.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman sahipleri! Allah'ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: "Allah'a gidişte benim yardımcılarım kimdir?" demişti de, havariler: "Biz, Allah'ın yardımcılarıyız!" cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğullarından bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.

Eski Anadolu Türkçesi

iy anlar kim įmān getürdiler! oluñ arķa viriciler Tañrı’ya nitekim eyitti 'įsā! meryem oġlı ḥavārılara “kimdür arķa viricilerüm Tañrı’dın yaña?” eyitti ḥavārılar “biz Tañrı’nuñ arķa viricilerivüz.” pes įmān getürdi bir bölük benį isrāyil’den daħı kāfir oldı biz bölük. pes ķuvvetlendürdük anları kim įmān getürdiler düşmānları üzere pes oldılar ġālibler ya'nį ḥüccetler-ile.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey iman gətirənlər! Allahın (dininin və peyğəmbərinin) köməkçiləri olun! Necə ki, Məryəm oğlu İsa həvarilərə: “Allah yolunda mənim köməkçilərim kimdir?” – demiş, həvarilər də: “Allahın köməkçiləri bizik!” – deyə cavab vermişdilər. Nəhayət, İsrail oğullarından bir tayfa iman gətirdi, bir tayfa isə kafir oldu. Biz də iman gətirənləri düşmənlərinə qarşı qüvvətləndirdik və onlar qələbə çaldılar.

M. Pickthall (English)

O ye who believe! Be Allah's helpers, even as Jesus son of Mary said unto the disciples: Who are my helpers for Allah? They said: We are Allah's helpers. And a party of the Children of Israel believed, while a party disbelieved. Then We strengthened those who believed against their foe, and they became the uppermost.

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! Be ye helpers of Allah:(5446) As said Jesus the son of Mary,(5447) to the Disciples, "Who will be my helpers to (the work of) Allah." Said the disciples, "We are Allah.s helpers!" then a portion of the Children of Israel believed, and a portion disbelieved: But We gave power to those who believed, against their enemies, and they became the ones that prevailed.(5448)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.