19 Mayıs 2024 - 11 Zi'l-ka'de 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Tu/minûne bi(A)llâhi ve rasûlihi ve tucâhidûne fî sebîli(A)llâhi bi-emvâlikum ve enfusikum(c) żâlikum ḣayrun lekum in kuntum ta’lemûn(e)

İnanırsanız Allah'a ve Peygamberine ve savaşırsanız Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla; işte bu, bilseniz, size daha da hayırlıdır.

(İşte bu en kârlı ve hayırlı ticaret) Allah’a ve O’nun Resulüne (tam ve sağlam) iman etmeniz (şartı ile), mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda (mücadele verip) cihad etmeniz (insanlığın huzuruna ve milli savunmaya destek vermeniz)dir. Bu, sizin için daha hayırlı (ve verimli)dir; eğer (değerini) bilirseniz (böyle davranmanız ve çalışmanız gerekir).

Allah'a ve peygamberine inanır ve Allah yolunda malınız ve canınızla gayret gösterirsiniz. Bu sizin için en iyi olan harekettir, keşke bilseydiniz.

Allah'a ve Rasulüne iman edersiniz. Allah yolunda, İslâm uğrunda mallarınızı, servetlerinizi ve canlarınızı ortaya koyarak cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Allah'a ve Peygamber'ine iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Allah'a ve Resulü'ne iman edersiniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bu, sizin için daha hayırlıdır; eğer bilirseniz.

Allah'a ve Peygamberine iman edib mallarınızla, canlarınızla Allah yolunda mücahede edersiniz. Bu sizin için çok hayırlıdır; eğer bilirseniz.

Allah’a ve Resulüne inanır, mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda savaşırsınız. Eğer biliyorsanız, bu sizin için daha hayırlıdır.

Allah'a ve Peygamberine inanır, Allah yolunda malınız ve canınızla cihad ederseniz, bu sizin iyiliğinizedir; keşke bilseydiniz!

Hem Allaha, hem peygamberine inanarak Allah yolunda malımızla, canımızla savaşınız, eğer bilir iseniz bu sizinçin hayırlıdır

Allah'a ve Resulüne inanır ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla gayret gösterirseniz (elem dolu azaptan kurtulursunuz). Eğer bilirseniz bu sizin için (her şeyden çok) daha hayırlıdır.

Allâh’a ve rasûlüne îmân ve Allâh yoluna muhârebe idüb emvâlinizi ve nefsinizi fedâ idiniz. Eğer bilseniz bu sizin içün daha hayırlıdır.

Allah'a ve Peygamberine inanırsınız; Allah yolunda canlarınızla, mallarınızla cihat edersiniz; bilseniz, bu sizin için en iyi yoldur.

Allah’a ve peygamberine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Allah’a ve resulüne iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz. Bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

Allah'a ve Resûlüne inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.

ALLAH'a ve elçisine inanırsınız, ALLAH'ın yolunda canınız ve paranızla çaba gösterirsiniz. Bu sizin için en iyisidir, bir bilseniz.

Allah'a ve Resulüne inanırsınız, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. Eğer bilirseniz sizin için en iyisi budur.

Allah ve Resulüne iyman edip mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda mücahede eylersiniz, bu sizin için çok hayırlıdır, eğer bilir iseniz

Allah’a ve Resûlü’ne îmân (da sebat) edip, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz! Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Bu, Allah'a ve Resûl'üne iman etmeniz; Allah yolunda, mallarınızla ve canlarınızla cihad¹ etmenizdir. İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

1- Gayret göstermek, çaba harcamak, mücadele etmek.

Allaha ve peygamberine îman (da sebat) eder, mallarınızla, canlarınızla da Allah yolunda çarpışırsınız. Bu, sizin için, eğer bilirseniz, çok hayırlıdır.

Allah'a ve Resûlüne îmân edip, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihâd edersiniz! Eğer bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.

Allah’a ve O nun elçisine inanırsanız ve Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla savaşırsanız, eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

O da şudur: Allah’a, Onun elçisine inanın, Allah uğrunda mallarınızla, canlarınızla savaşın. İşte, bu, sizin için yey olandır, bunu bir bilseniz.

10, 11. Mü/minler! Size, kendinizi acıklı azaptan kurtaracak bir ticaret sağlık vereyim mi? O da şudur: Allah/a ve peygamberine iman ederseniz ve mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda duruşursunuz. Bilmiş olsanız bu hal sizin için her şeyden hayırlıdır.

Allah’a ve elçisine inanır, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihat edersiniz. Şayet bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

(O ticaret) Allah'a ve O'nun Resulüne iman etmeniz, mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihatta bulunmanızdır. Bildiğiniz takdirde bu sizin için daha hayırlıdır.

Şöyle ki: Allah’a ve Elçisine gönülden inanacak ve zâlimlere karşı Allah yolunda malınızla, canınızla cihâd edeceksiniz. Allah da size bunun karşılığında cenneti verecek. Eğer bilirseniz, Bu sizin için dünyanın vaadettiği bütün zevk ve eğlencelerden daha kazançlı, daha hayırlıdır.

Allah’a ve O’nun rasûlüne iman edersiniz. Canlarınızla ve mallarınızla Allah yolunda cihad edersiniz / çalışır-çabalarsınız.
Biliyorduysanız, böylesi sizin için en hayırlıdır.

Allah ve resulüne inanacaksınız, Allah için mallarınızla ve canlarınızla mücadele edeceksiniz. Bu öneri, sizin için çok hayırlı olacaktır. Artık takdir sizin.

Allah’a ve Resulüne güvenip teslim olur, mallarınızla canlarınızla Allah yolunda mücadele edersiniz. Bu sizin için çok kârlıdır. Keşke bilseniz.

Allah’a ve Elçisine inanıp güvenirsiniz; [*] mallarınız ve canlarınızla Allah yolunda [cihad] edersiniz (fedakârlık yaparsınız). Bilirseniz bu, sizin için hayırlı olandır.

Bu ayetin başındaki [tü’minûne] fiili, bir önceki hitap gereği “inanmak”tan ziyade “güvenmek” anlamındadır.

(İşte o,) Allah’a ve Onun Elçisi’ne îman ederek mallarınızla ve canlarınızla, Allah yolunda cihad¹ etmenizdir. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır.

1 Konu ile ilgili olarak Bk. (Hac: 78)

Allah’a ve Peygamberi’ne inanır ve Allah yolunda malınız ve canınızla gayret gösterirsiniz: bu sizin kendi iyiliğinizedir; keşke bilseydiniz.

Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine inanıp güvenmeniz, mallarınız ve canlarınızla Allah davası uğrunda cihat etmenizdir. Eğer bilirseniz bu sizin için mutlak hayırlıdır. 9/20...22, 49/15

Allah’a ve Elçi’sine güvenirsiniz, Allah dâvâsı uğrunda mallarınızla ve canlarınızla cihad edersiniz: böyle yapmanız sizin için daha hayırlıdır; tabi ki eğer bilgiyle (hareket) ederseniz.[⁵⁰⁸⁹]

[5089] Zımnen: Cihadı bilgi üzerine inşâ ederseniz. Bu pasaj tümüyle Kur’an’ın zafer ve fetih tasavvurunu inşâya yöneliktir.

Allah’a ve Resulüne (gönülden) inanır, mallarınızla ve canlarınızda Allah yolunda cihad edersiniz! (Bu ticaretten karlı çıkarsınız) Bilseniz bu sizin için ne kadar hayırlıdır.

Allah’a ve Elçisine iman edersiniz, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihâd edersiniz. İşte bilirseniz, sizin için hayırlı olan budur.

Allah'a ve O'nun peygamberine imân edersiniz. Ve Allah'ın yolunda mallarınız ile ve nefisleriniz ile mücâhedede bulunursunuz. İşte bu, sizin için çok hayırlıdır. Eğer bilir kimseler oldu iseniz.

10, 11. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

Allah'a ve Elçisine inanırsınız, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla cihadedersiniz. İşte bilirseniz, sizin için en iyisi budur.

O ticâret Allâh'a ve rasûlüne îmân itmek ve fîsebîlillâh mal ve canınızla cihâd iylemekdir. Eğer bilseniz bu, sizin içün hayırlıdır.

O ticaret, Allah’a ve elçisine tam güvenmeniz[*], Allah yolunda mallarınızı ve canlarınızı ortaya koyarak mücadele (cihad) etmenizdir. Bilseniz sizin için hayırlı olan budur.

[*] Ayet, hiye en tu'minû = هي ان تومنوا şeklinde takdir edilerek anlam verilmiştir.

Allah'a ve Peygamberine iman ederseniz, Allah yolunda mallarınızla, canlarınızla cihat ederseniz! İşte bu, eğer bilirseniz sizin için daha hayırlıdır.

Allah'a ve Resulüne iman eder, malınızla ve canınızla Allah yolunda cihad edersiniz. Bir bilseniz, bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır.

Allah'a ve O'nun resulüne inanır, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla didinirsiniz. İşte bu, sizin için en hayırlısıdır; eğer bilirseniz.

įmān getüresiz Tañrı’ya daħı yalavacına daħı ġaża eyleyesiz Tañrı yolında mallaruñuz ile daħı nefslerüñüz ile. şol yigrekdür size eger bilmeklü olasız.

Īmān getürüñüz Tañrıya ve resūline. Daḫı çalışuñuz Allāh yolındamāluñuz‐ıla ve nefsüñüz‐ile. Ol size yigrekdür eger bilürseñüz.

(O qazanc yolu budur: ) Allaha və Onun Peyğəmbərinə iman gətirəsiniz. Allah yolunda malınız və canınızla vuruşasınız (cihad edəsiniz). Bilsəniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir!

Ye should believe in Allah and His messenger, and should strive for the cause of Allah with your wealth and your lives. That is better for you, if ye did but know.

That ye believe in Allah and His Messenger, and that ye strive (your utmost) in the Cause of Allah, with your property and your persons: That will be best for you, if ye but knew!(5444)

5444 It would indeed be a great and wonderful bargain to give so little and get so much, if we only knew and understood the comparative value of thing... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.