12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû hel edullukum ‘alâ ticâratin tuncîkum min ‘ażâbin elîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ey iman edenler, sizi acı bir azaptan kurtaracak (dünyada zilletten izzete kavuşturacak, ahirette ise cehennemden cennete ulaştıracak) bir ticareti haber vereyim mi? (Allah katında en itibarlı bir girişime delil olup rehberlik edeyim mi?)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey inananlar, size bir alışveriş haber vereyim mi ki elemli azaptan kurtarsın sizi.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey iman edenler! Sizi hem bu dünyada, hem de öteki dünyada şiddetli bir azaptan koruyup kurtaracak bir alışveriş göstereyim mi size?

Ahmet Tekin Meali

Ey iman edenler, can yakıp inleten müthiş azaptan sizi kurtaracak, devamlı bir alışveriş ve kazanç kapısını size göstereyim mi?

Ahmet Varol Meali

Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size bildireyim mi?*

Ali Bulaç Meali

Ey iman edenler, sizi acı bir azabdan kurtaracak bir ticareti haber vereyim mi?

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey iman edenler; Size öyle bir kazanç göstereyim mi ki, sizleri acıklı bir azabdan kurtarıversin?

Bahaeddin Sağlam Meali

“Ey iman edenler! Sizi elem verici bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Bayraktar Bayraklı Meali

Ey iman edenler! Sizi acıklı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Besim Atalay Meali (1962)

Ey inanmış olanlar ! Ağır bir azaptan sizi kurtaracak olan bir ticarete sizi kılavuzlayayım mı?

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey inananlar! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak kârlı bir alışveriş göstereyim mi size?

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey inananlar! Sizi can yakıcı bir azabdan kurtaracak, kazançlı bir yolu size göstereyim mi?

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey iman edenler! Sizi elem dolu bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

Diyanet Vakfı Meali

Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

Edip Yüksel Meali

Ey inananlar, sizi acı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ey İman edenler! Sizi acı bir azabdan kurtaracak ticareti size göstereyim mi?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey o bütün iyman edenler! Size öyle bir ticaret göstereyim mi ki sizleri elîm bir azâbdan kurtarır

Erhan Aktaş Meali

Ey iman edenler! Size, can yakıcı bir azaptan kurtaracak, kazançlı bir ticaretin yolunu göstereyim mi?

Hasan Basri Çantay Meali

Ey îman edenler, — elem verici bir azâbdan sizi kurtaracak — bir ticâret (yolunu) göstereyim mi size?

Hayrat Neşriyat Meali

Ey îmân edenler! Sizi (pek) elemli bir azabdan kurtaracak bir ticâreti, size göstereyim mi?

İlyas Yorulmaz Meali

Ey İman edenler! Acıklı bir azaptan sizi kurtaracak bir alış verişi, size göstereyim mi?

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

10, 11. Mü/minler! Size, kendinizi acıklı azaptan kurtaracak bir ticaret sağlık vereyim mi? O da şudur: Allah/a ve peygamberine iman ederseniz ve mallarınız ve canlarınız ile Allah yolunda duruşursunuz. Bilmiş olsanız bu hal sizin için her şeyden hayırlıdır.

Kadri Çelik Meali

Ey iman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticareti size haber vereyim mi?

Mahmut Kısa Meali

O hâlde, ey iman edenler; hepinizi dünya ve âhirette can yakıcı azaptan kurtaracak hayırlı bir ticâret yolunu göstereyim mi size?

Mehmet Türk Meali

Ey îman edenler! Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu, göstereyim mi?

Muhammed Esed Meali

SİZ EY imana ermiş olanlar! [Hem bu dünyada hem de öteki dünyada] şiddetli bir azaptan sizi koruyacak bir alışveriş göstereyim mi size? 11

Mustafa Çavdar Meali

Ey iman edenler! Size, acıklı bir azaptan kurtulmanızı sağlayacak kârlı bir ticaret yolu göstereyim mi? 9/111, 30/39

Mustafa İslamoğlu Meali

SİZ ey iman edenler! Sizi elem vericibir azaptan kurtaracak bir alışverişe yönlendireyim mi?

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ey imân etmiş olanlar! Size bir ticaret üzerine rehberlik edeyim ki, sizi pek acılı bir azaptan kurtarır.

Suat Yıldırım Meali

10, 11. Ey iman edenler! Sizi gayet acı bir azaptan kurtaracak, üstelik size çok kârlı bir ticaret sağlayacak bir iş bildireyim mi? Allah'a ve Elçisine inanır, Allah yolunda mallarınızla ve canlarınızla mücahede edersiniz. Eğer bilirseniz bunu yapmak sizin için çok hayırlıdır.

Süleyman Ateş Meali

Ey inananlar, size, sizi acı azabdan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi?

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey inanıp güvenenler! Acıklı azaptan kurtaracak bir ticareti size göstereyim mi?

Şaban Piriş Meali

-Ey iman edenler!Sizi acı bir azaptan kurtaracak bir ticaret göstereyim mi size?

Ümit Şimşek Meali

Ey iman edenler! Acı bir azaptan kurtaracak bir ticaretin yolunu size göstereyim mi?

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ey iman sahipleri! Dikkatlerinizi, sizi korkunç bir azaptan kurtaracak bir ticarete çekeyim mi:

Eski Anadolu Türkçesi

ey anlar kim įmān getürdiler! ķulavuzlayayın mı sizi bezirgenlik üzere kim ķurtara sizi 'aźābdan aġrıdıcı?

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey iman gətirənlər! Sizə elə bir ticarət (qazanc yolu) göstərimmi ki, o sizi şiddətli əzabdan xilas etsin?

M. Pickthall (English)

O ye who believe! Shall I show you a commerce that will save you from a painful doom?

Yusuf Ali (English)

O ye who believe! Shall I lead you to a bargain(5443) that will save you from a grievous Penalty?-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.