14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Saff Suresi 1. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Sebbeha li(A)llâhi mâ fî-ssemâvâti vemâ fî-l-ard(i)(s) ve huve-l’azîzu-lhakîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerde olanlar da, yeryüzünde olanlar da (hepsi ve her şey) Allah'ı tesbih etmektedir. (Her şey yaratılış gayesine uygun olarak hareket, hizmet ve tabii ibadet halindedir.) O (Allah) Azîz’dir (asla yenilmeyen ve baş edilmeyen güç ve şeref sahibidir), Hakîm’dir (her şeye hükmetmektedir ve her işini hikmetle=üstün bilgelikle yürütmektedir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Tenzih eder Allah'ı, ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve odur üstün, hüküm ve hikmet sahibi.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ın sınırsız şanını yüceltir. Çünkü mağlup olmayan güç O'nundur ve yaptığı herşeyi yerli yerince yapandır O.*

Ahmet Tekin Meali

Göklerdeki varlıkların ve imkânların ve yerdeki varlıkların ve imkânların tamamı Allah'ın koyduğu düzen içinde görevlerini yaparak Allah'ı tesbih ve zikrediyorlar. O kudretlidir, hikmet sahibi ve hükümrandır.

Ahmet Varol Meali

Göklerde ne varsa, yerde ne varsa Allah'ı tesbih etmektedir. O, yücedir, hikmet sahibidir.

Ali Bulaç Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün ve güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerde ve yerde ne varsa, hepsi Allah'ı tesbîh etmekte... O, Azîz'dir, Hakîm'dir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Göklerdeki ve yerdeki her şey, Allah’ı tesbih ediyor. (O’nun kusursuzluğunu ilan ediyor.) O, üstün güç sahibidir, her şeyi yerli yerinde yapandır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerde ve yerde bulunanların tümü Allah'ı tesbih etmektedir/anmaktadır. O güçlüdür; hikmet sahibidir. [634]*

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerde, yerde bulunan her şey, Allaha tespih eder O emredir, O bilge

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder (O'nun verdiği vazifeyi icra ederek O'na karşı sorumluluğunu yerine getirir). O, mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerde olanlar da yerde olanlar da Allah'ı tesbih ederler. O, güçlüdür, Hakim'dir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ı tespih eder. O, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde olanlar ALLAH'ı yüceltir. O, Üstündür, Bilgedir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerdekilerin ve yerdekilerin hepsi Allah'ı tesbih eder. O, üstündür, hikmet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Tesbih etmekte Allah için Göklerdeki ve Yerdeki, o öyle azîz öyle hakîm

Erhan Aktaş Meali

Göklerde ve yerde olanlar, Allah'ı tesbih¹ ederler. O, Mutlak Üstün Olan'dır ve En Doğru Hüküm Veren'dir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa (hepsi) Allâhı tesbîh (ve tenzîh) etmekdedir. O, gaalib-i mutlakdır, yegâne hukûm ve hikmet saahibidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbîh etmektedir. O, Azîz (kudreti dâimâüstün gelen)dir, Hakîm (her işi hikmetli olan)dır.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ve yerde olanlar Allahı yücelterek tesbih ederler. O, en güçlü olan ve her şeyin hükmünü verendir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Göklerde ve yerde olan her şey Allah/ı tenzih eder. O, yegâne galiptir, hâkimdir.*

Kadri Çelik Meali

Göklerde ve yerde olanların tümü Allah'ı tesbih etmiştir. O üstün güç sahibidir, hikmet sahibidir.*

Mahmut Kısa Meali

Göklerde ve yerde bulunan bütün varlıklar, dâimâ Allah’ın sınırsız kudret ve azametini övgüyle anarak yüceltmektedir. Şu muhteşem kâinat nizamı içerisinde yer alan her şey, kendisini yaratan Allahû Teâlâ’nın her türlü kusur ve noksanlıktan uzak olduğunu haykırmakta, O’nun sonsuz ilim, kudret, merhamet, hikmet, iyilik, adâlet ve benzeri sıfatlarını gözler önüne sermektedir. Eğer çevrenizdeki varlıklara ibret nazarıyla bakacak olursanız, her zerresinin Allah’ı zikrettiğini duyacak, göreceksiniz. Gerçekten O, sonsuz kudret ve hikmet sahibidir. Asla yersiz ve gereksiz hüküm vermeyen ve hükmüne karşı konulamayan Yüce Yaratıcıdır.*

Mehmet Türk Meali

Göklerde ve yerde olan her şey, Allah’ı tesbih1 etmektedir. Zîrâ O çok güçlüdür, hüküm (ve hikmet) sahibidir.*

Muhammed Esed Meali

GÖKLERDE ve yerde ne varsa tümü Allah'ın sınırsız şanını yüceltir: çünkü yalnız O'dur kudret ve hikmet sahibi!

Mustafa Çavdar Meali

Göklerde ne varsa yerde ne varsa hepsi de Allah’ın koyduğu yasaya boyun eğdiler ve ona göre hareket ettiler. Zira O’dur mutlak kudret ve güç sahibi ve her hükmü doğru olan. 7/206, 16/49

Mustafa İslamoğlu Meali

GÖKLERDE olan her şey ve yerde olan her şey Allah adına hareket ettiler (de, bu kozmik düzen öyle oluştu):[5075] zira O’dur her işinde tek mükemmel olan, her hükmünde tam isabet kaydeden O’dur.[5076]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Göklerde ne varsa ve yerde ne varsa Allah için tesbihte bulunmuştur. Ve O azîzdir, hakîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih eder. O azîzdir, hakîmdir (üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir). *

Süleyman Ateş Meali

Göklerde ve yerde bulunanların hepsi Allah'ı tesbih etmiştir. O üstündür, hüküm ve hikmet sahibidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’a boyun eğer. Daima üstün ve bütün kararları doğru olan O’dur.

Şaban Piriş Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. O, güçlüdür, hakimdir.

Ümit Şimşek Meali

Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti herşeye üstündür ve hikmeti herşeyi kuşatır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tespih etmiştir. Azîz'dir O, Hakîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

tesbįḥ eyledi Tañrı’ya ol kim göklerdedür daħı ol kim yirdedür. daħı ol beñdeşsüzdür dürüst işlü dürüst sözlü.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərdə və yerdə nə varsa, (hamısı, bütün məxluqat) Allahı təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyər. O, yenilməz qüvvət sahibi, hikmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

All that is in the heavens and all that is in the earth glorifieth Allah, and He is the Mighty, the Wise.

Yusuf Ali (English)

Whatever is(5431) in the heavens and on earth, let it declare the Praises and Glory of Allah. for He is the Exalted in Might, the Wise.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.