25 Eylül 2023 - 10 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 93. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżiben ev kâle ûhiye ileyye velem yûha ileyhi şey-un vemen kâle seunzilu miśle mâ enzela(A)llâh(u)(k) velev terâ iżi-zzâlimûne fî ġamerâti-lmevti velmelâ-iketu bâsitû eydîhim eḣricû enfusekum(u)(s) elyevme tuczevne ‘ażâbe-lhûni bimâ kuntum tekûlûne ‘ala(A)llâhi ġayra-lhakki vekuntum ‘an âyâtihi testekbirûn(e)

Allah'a boş yere iftira edenden, yahut, kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde bana da vahyedildi diyenden ve Allah'ın indirdiği hükümlere benzer hükümleri ben de yakında indireceğim diye söylenenden daha zalim kimdir ki? Meleklerin, ellerini uzattıkları ve delillerine karşı ululuk satmak istediğinizden ve haksız olarak Allah hakkında söylediğiniz şeylerden dolayı horlukla cezalandırılacak, aşağılık bir azaba uğrayacaksınız, haydi, kurtarın bugün canlarınızı dedikleri zaman o zalimlerin, ölümün şiddetiyle nasıl kıvrandıklarını bir görmelisin.

 Allah’a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiçbir şey vahyolunmamışken ’Bana da vahiy geldi’ (şeklinde) iddialar eden ve ’Allah’ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim’ (kutsal bir kitap meydana getireceğim) diyenden (yani, bilgiçlik ve ermişlik taslayarak, Yahudi ve Hristiyanlarla işbirliğini mübah; Hakk nizam kurulsun diye cihadı ise günah gösterenden) daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün ’şiddetli sarsıntıları’ sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: "(Haydi) Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalayışımızdan) çıkarıp kurtarın (bakalım), bugün Allah’a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O’nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız" (dediklerinde) eğer bir görsen (nasıl kıvranacaklardır).

Allah hakkında yalan uyduran yahut kendisine hiç birşey indirilmediği halde, “Bu bana indirilmiştir” diyenden daha çarpık zihniyetli veya yaratılış gayesine aykırı hareket eden kim olabilir? Ve Allah'ın indirdiğinin benzerini ben de indirebilirim diyenden? Keşke görseydin onların halini. Bu yaratılış gayesine aykırı hareket edenler, kendilerini ölüm sancıları içinde bulduklarında ve melekler ellerini uzatarak; “Ruhlarınızı teslim edin! Allah'a karşı gerçek olmayan şeyleri söylemenizden ve büyüklenerek O'nun mesajını inatla küçümsemenizden dolayı, bugün alçaklık cezası ile cezalandırılacaksınız” diye seslendiklerinde.

Allah adına yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken:
"- Bana da vahyolundu" diyenden ve,
"- Ben Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini peşpeşe sıralayacağım" diyenden daha zâlim kim olabilir? O zâlimleri ölümün boğucu dalgaları içindeyken bir görsen. Me-lekler pençelerini uzatıp:
"- Kendinizi Allah'ın azâbından kurtarabilirseniz kurtarın. Allah adına, doğru olmayan şeyleri söylemenizden ve onun âyetlerine karşı büyüklenerek azgınlık edip zorbalığa başvurmanızdan dolayı, bu gün zillet cezası ile, kabir azabı ile cezalandırılacaksınız" derler.

Allah hakkında yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "bana vahiy geldi" diyenden ve "Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" diyenden daha zalim kim olabilir? Zalimlerin, can çekişmekte oldukları ve meleklerin de karşılarında ellerini açıp: "Canlarınızı çıkarın. Bugün, Allah hakkında doğru olmayanı konuşmanızdan ve ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı aşağılayıcı bir azapla cezalandırılacaksınız" dedikleri anda hallerini bir görsen!

93.İbnu Cerir`in İkrime`den rivayetine göre bu ayeti kerimenin: "Allah hakkında yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "bana vahiy ge... Devamı..

Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzenden veya kendisine hiç bir şey vahyolunmamışken “Bana da vahy geldi' diyen ve 'Allah'ın indirdiğinin bir benzerini de ben indireceğim' diyenden daha zalim kimdir? Sen bu zalimleri, ölümün 'şiddetli sarsıntıları' sırasında meleklerin ellerini uzatarak onlara: 'Canlarınızı (bu kıskıvrak yakalanıştan) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek (yüz çevirmeniz) dolayısıyla alçaltıcı bir azabla karşılık göreceksiniz' (dediklerinde) bir görsen...

Koştuğu yalanı, Allah'a isnad eden veya kendine bir şey vahy olunmamışken, bana vahy olunuyor, diyenden ve Allah'ın indirdiği âyetler gibi ben de indireceğim, demekte olan kimseden daha zalim kim olabilir? Ölüm sarhoşluğu ve şiddetleri içinde, meleklerin de ellerini uzatarak kendilerine (zalimlere): “- Haydi, canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı hak olmıyanı söylemiş olduğunuz ve Allah'ın âyetlerinden büyüklenerek uzaklaşmış bulunduğunuz içindir ki, bugün hakaret azabıyla cezalandırılacaksınız.” dediklerinde sen, o zalimleri bir görsen!

Allah’a yalan yere iftira eden veya kendisine hiçbir vahiy gelmediği halde “bana vahiy geldi” diyen ve “Allah’ın indirdiği gibi, ben de indireceğim” diyenden daha zalim kim olabilir? Keşke, zalimleri ölüm sekeratı içinde ve melekler ellerini onlara uzatmış iken görseydin: (Onlara:) “Ruhunuzu teslim edin. Allah aleyhine gerçek dışı bir şeyler söylediğiniz ve O’nun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün alçaltıcı azabı çekeceksiniz” derler.

Allah'a karşı yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahy edilmemişken, “Bana da vahyolundu” diyenden ve “Ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim” diyenden daha zâlim kim vardır? Bir görsen o zâlimleri, ölüm sıkıntısı içindeyken; melekler ellerini uzatmış: “Çıkarın canlarınızı!” diye. Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız.

Allaha iftiracı bir kimseden, ya da, bir şey kendisine gelmezken: «Bana vahiy geldi!» diyenlerden, «Allahın indirdiği şeyin benzerini indirecek!» demiş olandan daha zalim kim olur? Ölüm yükü altında zalimleri bir görsen, melekler ellerini açarak: «Kendinizi kurtarın, Allahın hakkında doğrudan başka sözler söylediğinizden, onun âyetlerine karşı da büyüklenmiş olduğunuzdan bugün horlayıcı bir azapla cezalanacaksınız» dedikleri zaman görseydin?

Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken “Bana da vahyolundu” diyenden ve “Ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim” iddiasında bulunandan daha zalim kim olabilir? (Ey Resul!) Kendilerini ölüm sancıları içinde bulduklarında ve melekler ellerini uzatarak: “Ruhlarınızı teslim edin! Allah'a gerçek olmayan şeyleri izafe ettiğiniz ve kibre kapılarak O'nun ayetlerine karşı büyüklük tasladığınız için bugün aşağılanma cezası ile cezalandırılacaksınız!” diye o zalimlere seslendiklerini bir görsen!

Bu âyet; Peygamberliklerini iddia ederek “Allah beni Peygamber gönderdi” diyen Müseylemet’ül-Kezzab, Nadr b. Hâris, Esved’ül-Ansi ve kendi kendine din... Devamı..

Kizb ve iftirâ îcâd iden ve kendisine hiç bir şey nâzil olmadığı halde "Bana vahiy nâzil oldı" veyâ Allâh’ın inzâl itdiği kitâbın mislini ben de inzâl iderim diyen âdemden daha zâlim kim olabilür? Eğer zâlimleri ölüm ’azâbları esnâsında görsen! melekler ellerini uzatırlar, şu sözleri söylerler: "Rûhlarınızı çıkarınız bugün Allâh hakkında söylediğiniz haksız sözlerden ve âyetlerine karşı gösterdiğiniz tekebbürden dolayı ’azâb-ı elîme dûçâr olacaksınız."

Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahyedilmemişken "Bana vahyolundu, Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim" diyenden daha zalim kim olabilir? Bu zalimleri can çekişirlerken melekler ellerini uzatmış, "Canlarınızı verin, bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden, O'nun ayetlerine büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı azabla cezalandırılacaksınız" derken bir görsen!

Allah’a karşı yalan uyduran veya kendine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolundu” diyen, ya da “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indireceğim” diye laf eden kimseden daha zalim kimdir? Zalimlerin şiddetli ölüm sancıları içinde çırpındığı; meleklerin, ellerini uzatmış, “Haydi canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı doğru olmayanı söylediğiniz, ve O’nun âyetlerinden kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için bugün aşağılayıcı azap ile cezalandırılacaksınız” diyecekleri zaman hâllerini bir görsen!

Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken “Bana da vahiy geldi” diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim” diyenlerden daha zalim kim vardır? O zalimler, ölümün boğucu dalgaları içinde, melekler de ellerini uzatmış, onlara “Haydi, canlarınızı kurtarın! Allah’a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamanızdan ötürü bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız!” derken onların halini bir görsen!

Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken «Bana da vahyolundu» diyenden ve «Ben de Allah'ın indirdiği âyetlerin benzerini indireceğim» diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler, ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler de pençelerini uzatmış, onlara: «Haydi canlarınızı kurtarın! Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız!» derken onların halini bir görsen!  

 Müseylemetü’l-kezzâb ve Esved-i Ansî gibi yalancı peygamberler, «Bize de vahiy geliyor» diyerek peygamberlik iddiasında bulundular. İşte bu âyet onla... Devamı..

ALLAH adına yalan uydurandan ve kendisine hiç bir şey vahyedilmediği halde, "Bana vahyediliyor," diyenden ve " ALLAH'ın indirdiği gibi ben de indireceğim," diyenden daha zalim kim olabilir! Can çekişmesi anında zalimleri bir görsen! Melekler, ellerini uzatmıştır: "Canınızı verin! ALLAH hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerini (vahyini ve mucizelerini) kibir ve gururla karşılamanızdan dolayı bugün utanç verici azapla cezalandırılacaksınız. "

Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hiçbir şey vahyolunmadığı halde: "bana vahyedildi" diyen ve: "Allah'ın indirdiği gibi bir kitap da ben indireceğim" diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin halini ölüm şiddeti içindeyken bir görsen! Melekler onlara ellerini uzatırlar ve:" Ruhunuzu teslim edin. Bugün, Allah'a karşı haksız şeyler söylediğinizden ve O'nun âyetlerine karşı böbürlenmenizden dolayı alçaltıcı bir azapla cezalandıralacaksınız" derler.

Uydurduğu yalanı Allaha isnad eden veya kendine birşey vahy edilmemişken bana vahy olunuyor diyen kimseden, bir de Allâhın indirdiği âyetler gibi ben de indireceğim demekte olan kimseden daha zâlim kim olabilir? Görsen o zâlimler ölüm dalgaları içinde boğulurken Melâike ellerini uzatmış çıkarın, diye: canlarınızı bu gün zillet azâbiyle cezâlanacaksınız, çünkü Allaha karşı hakk olmıyanı söylüyordunuz ve çünkü Allâhın âyetlerinde istikbar ediyordunuz

Allah adına yalan uydurandan yahut kendisine (Allah tarafından) hiçbir şey vahyedilmemişken, “Bana da vahyolundu” diyenden ve “Ben de Allah’ın vahyettiği âyetlerin benzerini söylerim” diyenden daha zâlim kim vardır? O zâlimler, ölümün şiddetli sancıları içinde iken, (canlarını almakla vazifeli olan) meleklerin, onlara ellerini uzatarak, “Haydi canlarınızı çıkarın! (Rûhunuzu teslim edin!) Yalan yanlış şeyleri Allah’a isnat etmenizden ve O’nun âyetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanızdan ötürü, bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız!” dediklerinde, onların (kâfirlerin) hâlini bir görsen.

Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine hiçbir şey vahyedilmemiş iken, “Bana da vahyolundu.” diyenden ya da “Ben de Allah'ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim.” diyenden daha haksız kim olabilir? Melekler, canlarını almak için ellerini uzatıp, “Canlarınızı verin; Allah'a karşı gerçek olmayanı söylemenizden ve onun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı bugün alçaltıcı azabı tadın.” dediklerinde, can çekişirlerken bu zalimleri bir görsen!

Allaha karşı yalan düzüb atandan, yahud kendisine hiç bir şey vahy edilmemişken «Bana da (kitab) vahy olundu» diyenden, bir de «Allahın indirdiği (âyetler) gibi ben de indireceğim» diye söyleyenden daha zaalim kimdir? Ölümün şiddetleri içinde, meleklerin de pençelerini uzatarak kendilerine «(Haydi bakalım), canlarınızı kurtarın! Allaha karşı haksız olanı söyleyegeldiğiniz, Allahın âyetlerinden kibirlenerek uzaklaşmış olduğunuz içindir ki bugün hakaaret azâbıyle cezalandırılacaksınız» (dedikleri zaman) sen o zaalimleri bir görmelisin!

Buna rağmen Allah'a karşı yalan uydurandan veya ken disine birşey vahyolunmadığı hâlde: “Bana vah yo lundu” diyenden ve: “Allah'ın indirdiği (âyetler) gibi ben de indireceğim” diyenden daha zâlim kim olabilir?
Bu yüzden o zâlimleri, ölümün şid det leri içinde (can çekişirler) iken bir görsen ki melekler(can alıcılar olarak) elleri ni uzatmışlar (onlara): “Çıkarın canlarınızı! Allah'a karşı hak olmayanı söylüyor olduğunuz dan ve âyetlerine karşı büyüklük taslamakta bulunduğunuzdan dolayı, bugün aşağılayıcı (bir) azâb ile cezâ lan dırıla cak sınız!” (derler).

“Allah adına yalan uydurandan, kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken “Bana da vahyolunuyor” diyen ve bende Allah’ın indirdiğinin aynısını indireceğim diyenden daha zalim kim vardır. Ölüm meleklerinin ellerini zalimlere “Canlarınızı çıkarın” diye uzattıklarında, ölümün korkusundan bu zalimlerin ne hale geldiklerini bir görseydin. Melekler “Bu gün, gerçek olmayan şeyleri Allah adına söylemenizden ve Allah’ın ayetlerine karşı kibirlenip reddetmenizden dolayı, alçaltıcı azapla cezalandırılacağınız gündür” derler.”

Bir kimse ki Allah’a karşı yalan uydurur, kendi gönlüne hiçbir nesne bildirilmemişken "benim de gönlüme bildirildi" der, ya da Allah’ın bildirdiği gibisini ben de bildireceğim" der, ondan daha kıyıcı kim olabilir? Sen o kıyıcıları can çekişirken bir görseydin. Melekler kollarını uzatıp derler: "haydi canınızı verin. Bugün alçaltıcı bir azapla cezalanacaksınız. Çünkü siz Allah’a karşı doğru olmıyan sözler söylediniz. Onun belgeleri karşısında büyüklük tasladınız."

Allah namına yalan uyduranlardan [⁴] veya kendisine hiçbir şey vahiy olunmamış iken «— Bana vahyolundu» diyenden, «— Allah/ in inzal ettiği gibi ben de inzal ederim» diyenden daha zalim kim olabilir Bu zalimleri ölümün şedaidi zamanında meleklerin, onlara ellerini açarak « — Canlarınızı çıkarın [⁵]. Bugün Allah/a nahak yere söylediğiniz, Allahı/n âyetlerini kibrinize yediremediğiniz için hakaret azabıyle ceza göreceksiniz» dedikleri zaman bir görsen [⁶].

[4] Yalancı peygamberler gibi.[5] Gövdelerinizden veya afat ve âlâmdan. Yahut maksat serzeniştir.[6] Ne feci bir hal görürdük.

Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahyedilmemişken, “Bana vahyolunuyor ve ben de Allah’ın indirdiği gibi indireceğim” diyenden daha zalim kim vardır? (Ey peygamber!) Hani zalimler, ölüm acısıyla kıvranırken/can çekişirken melekler ellerini uzatmış onlara, “Haydi canlarınızı çıkartınız/veriniz. Allah hakkında gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı bugün alçaltıcı [hûn] bir azapla cezalandırılacaksınız” dediklerinde onları bir görsen!

Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine bir şey vahyolunmamışken, “Bana vahyolundu, Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim” diyenden daha zalim kimdir? Bu zalimleri, can çekişirlerken melekler ellerini uzatmış, “Canlarınızı (bedenlerinizden) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız yere söylediklerinizden ve O'nun ayetlerine büyüklük taslamanızdan ötürü alçaltıcı azapla cezalandırılacaksınız” derken bir görsen!

Allah adına yalan sözler uyduran, ya da kendisine hiçbir vahiy indirilmediği hâlde “Bana da vahiy gönderiliyor!” iddiasında bulunan ve “Allah’ın indirdiğinin bir benzerini ben de indirebilirim! Ben de hayatı düzenleyecek kanunlar, kurallar koyabilir, Allah’ın yol göstericiliğine ihtiyaç duymaksızın, insanı mutluluğa ulaştıracak hayat sistemi oluşturabilirim.” diyenden daha zâlimkim vardır?
Keşke o zâlimleri, ölümün pençeleri arasında çırpınırlarken bir görseydin! O zaman melekler, yakalarına yapışarak diyecekler ki:Haydi, çıkarın bakalım canlarınızı! Allah adına gerçek dışı sözler söylediğiniz ve O’nun ayetlerine karşı kibirlenerek yüz çevirdiğiniz için, bugün küçük düşürücü bir azapla cezalandırılacaksınız!”

Allah’a yalan uydurmuş kimseden veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde, “bana vahyedildi” demiş kimseden ve “Allah’ın indirdiğinin benzerini indireceğim” demiş kimseden daha zâlim kimdir?
Zâlimler Ölüm dalgaları / dalgınlıkları içinde boğulurken bir görsen!
-“Canlarınızı çıkarın!” diye Melekler ellerini uzatmıştır.
Bugün, Allah’a karşı Gerçek dışı söylüyor olduğunuz, O’nun âyetlerinden dolayı büyükleniyor olduğunuz şeyler sebebiyle Hûn / Zillet azabıyla cezalandırılırsınız.

Uydurduğu yalanı Allâh’ın üzerine atandan daha insafsız biri olabilir mi? Ya da gelmediği halde " bana vahiy geldi " diyenden, Hatta: " Allah'ın söylediği şeylerin aynısını ben de söyleyebilirim " diyenden. Resulüm! Sen bu gibi çirkefleri, ölümle boğuşurken seyretmelisin. Melekler, ellerini uzatıp da: " hadi bakalım canlarınızı teslim edin, bugün Allah karşıtı demeçlerinize, ayetlerini küçümsemenize karşılık, aşağılanma cezasına çarptırıldınız " derken görmelisin.

Allah’a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken “Bana da vahyolundu!” diyenden ve “Ben de Allah’ın vahyettiği ayetlerin benzerini vahiy olarak alırım!” diyenden daha zalim kim vardır! O zalimler ölümün gerçeğiyle karşılaştıklarında şaşkınlıktan ne yapacaklarını şaşırırlar. Canlarını alacak melekler onlara; “Haydi yapabiliyorsanız canınızı kurtarın! Allah’a karşı yalan söylediniz. Allah’ın ayetlerine karşı kibirlilik tasladınız. Bu nedenle çetin bir cezayla cezalandırılacaksınız. Bütün kibriniz yok olup gidecek!” derken onların halini bir görsen!

Allah’a iftira edenden veya kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken “Bana da vahyolundu.” diyenden ve “Ben de Allah’ın indirdiği ayetlerin benzerini indireceğim!” diyenden daha zalim kim olabilir ki! [*] Ölümün (boğucu) dalgaları içinde, melekler [*] de ellerini uzatmış, onlara “Canlarınızı çıkarın!” derken o zalimlerin hâlini bir görsen! [*] Allah hakkında gerçek olmayanı söylemeniz ve O’nun ayetlerine karşı kibirlilik taslamış olmanız nedeniyle bugün alçaklık azabı ile cezalandırılacaksınız! [*]

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:94; En‘âm 6:21, 144, 157; A‘râf 7:37; Yûnus 10:17; Hûd 11:18; Kehf 18:15; ‘Ankebût 29:68; Zümer 39:32; Saff 61:7 Ölüm m... Devamı..

Yalanlarını Allah’a yakıştıran ve kendisine hiçbir şey indirilmediği halde: “Bana da vahiy indirildi.” veya “Allah’ın indirdiği gibi ben de vahiy indirebilirim.” diye iddiada bulunandan daha zalim kim olabilir? O zalimlerin, ölümün pençesine düşüp de melekler onlara ellerini uzatıp: “Haydi! Canlarınızı çıkarın bakalım! Bugün Allah hakkında aslı astarı olmayan şeyler söylemeniz ve Onun âyetlerine karşı büyüklük taslamanızdan dolayı alçaltıcı bir azapla cezâlandırılacaksınız.” derken onların halini bir görsen!¹

1 Bu âyet; Peygamberliklerini iddiâ ederek “Allah beni Peygamber gönderdi” diyen Secah, Müseylemet’ül-Kezzab, Nadr b. Hâris, Esved’ül-Ansi ve kendi ke... Devamı..

Allah hakkında yalan uyduran, ⁷⁶ yahut kendisine hiçbir şey indirilmediği halde “Bu bana indirilmiştir!” diyenden daha çarpık zihniyetli kim vardır? Yahut, “Allah’ın indirdiğinin benzerini ben de indirebilirim!” diyenden? ⁷⁷ Keşke görseydin [onların halini], bu zalimler kendilerini ölüm sancıları içinde bulduklarında ve melekler ellerini uzatarak, “Ruhlarınızı teslim edin! Allah’a doğru olmayan şeyler izafe ettiğiniz ve kibre kapılarak O’nun mesajlarını inatla küçümsediğiniz için bugün aşağılanma cezası ile cezalandırılacaksınız!” diye seslendiklerinde

76 Bu bağlamda “yalan”, 91. ayette sözü edilen ilahî vahiy gerçeğinin inkarına işaret etmektedir.77 Sözkonusu edilen vahyin aslında bir insan tarafınd... Devamı..

Kendi uydurduğu yalanı, Allah’a isnat edenden1 veya kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde “Bana da vahiy geliyor” diyenden veya “Allah’ın indirdiği Kuran gibi ben de indiririm” diyenden daha büyük iftiracı kim vardır?2 Bu zalimlerin, ölümün pençesinde acıyla kıvranırken meleklerin, canlarını almak için onlara ellerini uzatarak “Haydi elinizden geliyorsa kendinizi kurtarın bakalım, yalan yanlış şeyleri Allah’a isnat etmenizden ve O’nun ayetlerine karşı kibirli/umursamaz davranmanızdan dolayı bugün onursuzluk azabını tadın bakalım” dediklerinde onların durumunu bir görmeliydin.3, 16/21, 10/17, 11/18-19, 22/79, 3/78, 34/97, 7/37, 8/50, 16/28, 23/99

Allah hakkında yalan uyduran ya da kendisine hiçbir şey vahyedilmediği hâlde “Bana da vahyedildi” diyen ve “Allah’ın indirdiğine benzer şeyleri ben de indirebilirim” iddiasında bulunan kimseden daha zalim biri olabilir mi? Ölüm sancısıyla kıvranırken melekler ellerini uzatarak “Ruhlarınızı teslim edin! Allah’a doğru olmayan şeyler atfettiğiniz ve O’nun mesajlarına karşı kibrinizden dolayı bugün onur kırıcı bir cezaya çarptırılacaksınız!” dediklerinde, bir görmeliydin o zalimleri!

(Müseylemetü'l - kezzab gibi) Allah'a karşı yalan uydurarak, kendisine hiçbir şey vahyedilmemişken "Bana da vahyolundu" diyenden ve (Nadr. b. Haris gibi) "Allah’ın indirdiği ayetlerin benzerini ben de indireceğim" diyenden (Böylece Kur'an'ın benzerini yazmaya kalkışandan) daha zalim kim olabilir. (Ey Muhammed) O zalimler can çekişirken melekler de ellerini uzatıp onlara: "Haydi canlarınızı kurtarın bakalım; Allah'a karşı olmadık isnadlarda bulunduğunuzdan ve O'nun ayetlerine -büyüklük taslayarak- iman etmediğinizden ötürü bu gün, hakaret ve zillet azabı ile cezalandırılacaksınız" derken onların halini bir görsen!

Allah’a karşı yalan uydurandan, ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken "Bana vahyolundu" diyenden ve "Ben de Allâh’ın indirdiği gibi indireceğim!" diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler ölüm sancıları içinde, melekler ellerini uzatmış: "Haydi kendinizi (bu halden) çıkarın, Allah’a gerçek olmayanı söylemenizden ve O’nun âyetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü, bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız!" dendiğinde onları bir görsen!...

Ve daha zalim kim vardır o kimseden ki, yalan yere Allah Teâlâ'ya iftirada bulunmuş, veya kendisine bir şey vahyedilmediği halde, «Bana vahyolundu,» demiş ve «Ben de Allah'ın indirdiğinin mislini indireceğim,» diye iddiada bulunmuş olur. Görecek olsan o zaman ki, zalimler ölüm gamerâtı içinde kalacak, onlara melekler de ellerini uzatarak: «Çıkarınız canlarınızı! Bugün zillet azabıyla cezalanacaksınız, Allah Teâlâ'ya karşı hak olmayanı söyler olduğunuzdan ve onun âyetlerinden böbürlenerek kaçtığınızdan dolayı,» diyeceklerdir.

Allah adına yalan uydurandan, yahut kendisine hiçbir şey vahyedilmediği halde “Bana da vahyolundu. ” diyenden, bir de, “Allah'ın indirdiği âyetler gibi ben de indiririm. ” diye iddia edenden daha zalim kimse olabilir mi? Ölümün şiddetleri içinde kıvranırken, ölüm meleklerinin de yakalarına yapışıp kendilerine: “Haydi, derhal ruhlarınızı çıkarıp teslim edin! Bugün zillet azabıyla cezalanacaksınız; çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü kibirlenerek O'nun âyetlerinden yüzçeviriyordunuz! ” diye haykırdıkları sırada sen o zalimlerin halini bir görsen! [8, 31. 50; 47, 27; 66, 6] {KM, Hezekiel 13, 6-7}

Allah adına yalan şöyle olur: O’nun söylemediği söz O’na mal edilir, şeriki olmadığı halde ortak koşulur veya O’na eksik sıfatlar verilir.... Devamı..

Allah'a karşı yalan uydurandan, ya da kendisine bir şey vahyedilmemiş iken "Bana vahyolundu" diyenden ve "Ben de Allah'ın indirdiği gibi indireceğim!" diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler ölüm dalgaları içinde, melekler ellerini uzatmış: "Haydi canlarınızı çıkarın, Allah'a gerçek olmayanı söylemenizden ve O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslamanızdan ötürü, bugün alçaklık azabıyla cezalandırılacaksınız!" (derken) onların halini bir görsen!

Allâh Te'âlâ'ya yalan olarak iftirâ idenden yâhud kendine bir şey vahy olunmadığı halde bana vahy olundı diyenden, Allâh'ın indirdiği gibi ben indiririm söyleyenden daha zâlim kim vardır? [¹] Zâlimleri, cân çekişirken meleklerin onlara ellerini uzadub: "Haydi canınızı viriniz. Allâh Te'âlâ hakkında doğrı olmayan şeyleri söylediğinizin ve âyât ve mu'cizâtına karşı ululuk gösterdiğinizin cezâsı olarak bugün şiddetli 'azâbla cezâ göreceksiniz" didiklerinde görseydin.

[1] Bu âyet-i kerîme Abdullah bin Sa'd bin Ebî Serah hakkında nâzil olmuşdur. Mumâileyh kâtib-i vahy idi. "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَال... Devamı..

Bir yalanı Allah’a atfedenden veya kendisine bir şey vahyedilmemiş iken “Bana vahiy geldi” diyen yahut “Allah'ın indirdiği gibisini ben de indireceğim" sözünü söyleyen kişinin yaptığından daha büyük yanlışı kim yapabilir? Ölümün bütün etkileri ortaya çıktığında yanlışlar içindeki o kimseleri bir görsen. Melekler ellerini uzatıp şöyle derler: “Ruhlarınızı çıkarın. Bugün alçaltıcı bir azapla cezalandırılacaksınız. Bu ceza, Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylemiş olmanıza ve büyüklük taslayarak âyetlerinden uzaklaşmanıza karşılıktır."

Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendisine hiç bir şey vahyolunmadığı halde bana da vahyolundu diyenden ve Allah'ın indirdiği gibi ben de indireceğim diyenden daha zalim kim olabilir? O zalimler, ölüm sıkıntısı içinde iken, melekler ellerini uzatmış:-Canınızı verin. Bugün, Allah'a karşı doğru olmayanı söylemiş ve O'nun ayetlerinden büyüklük taslayarak uzaklaşmış olmanız dolayısıyla, zillet azabıyla cezalandırılacaksınız, derken onların halini bir görsen.

Allah adına yalan uyduran, kendisine birşey vahyedilmediği halde “Bana vahiy geldi” diyen, yahut “Ben de Allah'ın indirdiği şeyin benzerini indireceğim” diyen kimseden daha zalim kim var? Sen o zalimleri can çekişirken bir görsen! Melekler ellerini uzatmış, “Haydi, çıkarın canlarınızı,” derler. “Bugün horlayıcı bir azapla cezalandırılacağınız gündür. Çünkü Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyor ve Onun âyetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.”

Yalan düzüp Allah'a iftira eden veya kendine bir şey vahyedilmediği halde "Bana vahyedildi" diyen kişi ile, "Allah'ın ayet indirdiği gibi ben de indireceğim" diyen kimseden daha zalim kim vardır! Bir görsen o zalimleri ölüm dalgaları içindeyken. Melekler ellerini uzatmış, "Çıkarın canlarınızı!" diye! Bugün zillet azabıyla cezalandırılacaksınız; çünkü Allah'a karşı gerçek dışı şeyler söylüyordunuz ve çünkü O'nun ayetlerine karşı büyüklük taslıyordunuz.

daħı kimdür žālimıraķ andan kim yalan baġladı Tañrı’ya yalan yā eyitdi “vaḥy olındı benüm yaña ” daħı vaḥy olınmadı anun yaña nesene; daħı andan kim eyitti tįz indüreven ancılayın kim indürdi Tañrı.” daħı eger görür isen ol vaķt kim zālimler ölüm ķaldıķlarında daħı firişteler döşeyiciler ellerini “çıķaruñ nefslerüñüzi ya'nį canlaruñuzı bugün cezā virinilesiz ħorlıķ 'aźābını andan ötürü kim oldıñuz-idi eydürsiz Tañrı üzere ŧoġrudan ayruķ daħı olduñuz-ıdı āyetlerinden boyun virmezliķ eylersiz!”

Daḫı kim ẓālimraḳdur ol kimseden ki yalan söyleye Tañrı Ta‘ālā ḥażretine, yā eyide ki baña vaḥy oldı, hīç nesne özine vaḥy olmamışken, yā ol kim eyideben indürür‐men Tañrı Ta‘ālā indürgen gibi? Eger görseñ yā Muḥammedkāfirleri, ẓālimleri ölüm esrüklüginde, feriştehleri daḫı uzatmışlar ellerini,eydürler ki çıḳaruñuz cānlaruñuzı bu gün cezā görürsiz, ḥaḳīr idici ‘aẕābı ol nesne sebebi‐y‐ile ki söylerdi‐siz Tañrı Ta‘ālā ḥaḳḳına bāṭıl nesneler. DaḫıTañrı Ta‘ālā āyetlerine büyüklenürdi‐siz.

Allaha iftira yaxan, özünə heç bir vəhy olunmadığı halda: “Mənə də vəhy olunmuşdur, mən də Allahın nazil etdiyi (Qur’an) kimi bir kitab endirəcəyəm”, - deyən şəxsdən daha zalım kim ola bilər? Kaş sən zalımları ölüm əzabı içində çabalayan, mələklərin də (bu zaman) əllərini uzadıb: “Çıxarın canlarınızı! Siz bu gün Allaha qarşı nahaq sözlər danışdığınıza və Onun ayələrinə təkəbbür göstərdiyinizə görə alçaldıcı bir əzabla cəzalandırılacaqsınız!” – dediklərini görəydin!

Who is guilty of more wrong than he who forgeth a lie against Allah, or saith : I am inspired, when he is not inspired in aught; and who saith: I will reveal the like of that which Allah hath revealed? If thou couldst see, when the wrong doers reach the pangs of death and the angels stretch their hands out, saying: Deliver up your souls. This day ye are awarded doom of degradation for that ye spake concerning Allah other than the truth, and scorned, His portents.

Who can be more wicked than one who inventeth a lie against Allah, or saith, "I have received inspiration," when he hath received none, or (again) who saith, "I can reveal the like of what Allah hath revealed"? If thou couldst but see how the wicked (do fare) in the flood of confusion at death! - the angels stretch forth their hands, (saying),"Yield up your souls:(915) this day shall ye receive your reward,- a penalty of shame, for that ye used to tell lies against Allah, and scornfully to reject of His signs!"

915 Yield up your souls: or "get your souls to come out of your bodies." The wicked, we may suppose, are not anxious to part with the material existen... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.