5 Aralık 2023 - 22 Cemaziye'l-Evvel 1445 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 86. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve-ismâ’île velyese’a veyûnuse velûtâ(an)(c) vekullen feddalnâ ‘alâ al’âlemîn(e)

İsmail'e, Elyesa'a, Yunus'a ve Lut'a da doğru yolu ihsan etmiştik, hepsini de alemlere üstün kılmıştık.

 İsmail’i, Elyesa’yı, Yunus’u ve Lut’u da (hidayete eriştirdik ve görevlendirdik). Onların hepsini âlemlere (ülkelerindeki ve yeryüzündeki kimselere) üstün kılıverdik.

Ve İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lût'a da; ve biz onlardan herbirini diğer insanlardan üstün kıldık.

İsmâil'e, Elyesa'a, Yûnus'a, ve Lût'a da hidâyet ihsan ettik. Hepsine lütufta bulunarak âlemlere, insanlara üstün kılmıştık.

Yine İsmail'i, el-Yesa'ı, Yunus'u ve Lut'u da. Hepsini alemlere üstün kıldık.

İsmail'i, Elyasa'yı, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eriştirdik). Onların hepsini alemlere üstün kıldık.

İsmail'e, Elyesa'a, Yûnus'a ve Lût'a dahi hidayetle peygamberlik ihsan ettik. Hepsini âlemler üzerine üstün kıldık.

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (doğru yola ilettik.) Hepsini de diğer insanlardan üstün kıldık.

İsmâil, Elyesa‘, Yûnus ve Lût'u da hidayete erdirdik. Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmail'i, Elyas'ı, Yunus'u, Lût'u dahi doğru yola götürdük, hepsini de âlemlere üstün kıldık

İsmail'e, Elyesa'ya, Yunus'a ve Lût'a da (nebilik verdik. Kendilerine farklı meziyetler lütfederek) hepsini âlemlere üstün kıldık.

Hz. İbrahim’in kardeşinin oğlu olması hasebiyle onun “soyundan” gelmemesine rağmen Hz. Lut’un isminin burada zikredilmesi, eski Arapça kullanımında am... Devamı..

İsmâ’îl’i, Elyese’a’yı, Yûnus’ı ve Lût’ı bütün nâsın efdali yapdık.

84,85,86. Ona İshak'ı, Yakub'u bağışladık, her birini doğru yola eriştirdik. Daha önce Nuh'u ve soyundan Davud'u, Süleyman'ı, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'yı ve Harun'u -ki işlerini iyi yapanlara böylece karşılık veririz-, Zekeriya'yı, Yahya'yı, İsa'yı ve İlyas'ı -ki hepsi iyilerdendir-, İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u -ki hepsini dünyalara üstün kıldık- doğru yola eriştirdik.

İsmail’i, Elyasa’ı, Yûnus’u ve Lût’u da doğru yola erdirmiştik. Her birini âlemlere üstün kılmıştık.

İsmâil, Elyesa‘, Yûnus ve Lût’u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.  

 Bu peygamberlerin üstünlük sebepleri 89. âyette açıklanmıştır. Bunlardan bazılarına peygamberlik görevi yanında hükümdarlık da verilmiş ve kendilerin... Devamı..

İsmail, El-Yasa', Yunus ve Lut'a da... Hepsini halklara üstün kıldık.

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmaili de, Elyesa'ı de, Yunüsü de, Lûtu da, her birini âlemînin üstüne geçirdik

İsmâil, Elyesâ‘, Yûnus ve Lût’a da (peygamberlik verdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmail'i, Elyesâ'yı, Yûnus'u ve Lût'u da. Hepsini âlemlere öncü kıldık.

İsmâîli, Elyasa'ı, Yunusu, Lutu da (hidâyete iletdik). Her birine âlemlerin üstünde yüksek meziyyetler verdik.

İsmâil'i, Elyesâ'ı, Yûnus'u ve Lût'u da (hidâyete erdirdik). Ve herbirini âlemlere(bütün mahlûkata) üstün kıldık.

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut, onlarda yaptıkları samimi kulluklarından dolayı tüm zamanların insanlarından, üstün tuttuğumuz kimselerdir.

İsmail’i, Elyesu’u, Yunus’u, Lut’u, hepsini herkesten üstün kıldık,

İsmail/e, İlyas/a, Yunus/a, Lût/a da hidayet verdik Hepsini sairlere tafdil eyledik.

İsmail, Elyesa, Yûnus ve Lût’u da; her birini âlemlere üstün kıldık.

İsmail'i, Elyesa'yı, Yunus'u, Lut'u da (hidayete erdirdik). Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmail, Elyesa, Yûnus ve Lût’u da... Her birini, yaşadıkları çağdaki bütün insanlardan üstün kılmıştık.

İsmail, el-Yesea’, Yûnus ve Lût, hepsini de Âlemler’e üstün kıldık.

İsmail, İlyas, Yûnus, ve Lût'ları da yönlendirmiştik. Onları da ayrıcalıklı kullardan eyledik.

İsmail, Elyesa’, Yunus ve Lût’u da hidayete erdirdik. Hepsini âlemlere üstün kıldık.

İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut’u da (doğru yola ulaştırmıştık). Hepsini âlemlere üstün kılmıştık.

İsmail, Elyesa, Yûnus ve Lût’un da hepsini âlemlere Biz, üstün kıldık.

ve İsmail’e, Elyesa’ya, Yunus’a ve Lût[a da]. ⁷⁰ Ve Biz onlardan her birini diğer insanlara üstün kıldık;

70 Hz. İbrahim’in kardeşinin oğlu olması nedeniyle onun “soyundan” gelmemesine rağmen Lût ismi burada iki sebepten dolayı zikredilmiştir: birincisi, i... Devamı..

İsmail, el-Yeseâ, Yunus ve Lut’u hepsini de bulundukları toplumlara üstün kıldık. 2/136, 3/139, 17/21, 27/16

İsmail’i, Elyesa’yı, Yûnus’u ve Lût’u da (seçtik). Ve Biz onlardan her birini cümle âleme üstün kıldık.

Ve İsmail, Elyesa, Yunus ve Lut'u da (hidayete erdirdik) hepsini alemlere (devirlerindeki diğer insanlara) tercih ettik.

Ve İsmail, ve Elyesa ve ve Yunus ve Lut. Ve Biz onlardan her birine diğer insanlara verdiğimizden daha fazlasını verdik.

Ve İsmail'i, Elyesa'yı ve Yûnus ile Lût'u da (hidâyete nâil ettik) ve hepsini âlemlerin üzerine tercih eyledik.

İsmâil'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u da nübüvvete erdirdik; her birini de yaşadıkları asrın insanlarından üstün kıldık.

İsma'il'e, el-Yesa'a, Yunus'a ve Lut'a da (yol gösterdik), hepsini alemlere üstün kıldık.

Ve İsmâ'îl, Elyese'a, Yûnus ve Lût'a da hidâyet ve nübüvvet ihsân ile cümlesini 'âlemler üzerine mümtâz ve üstün kıldık.

İsmail'i, Elyesa'ı, Yunus'u, Lut'u; bunlardan her birini çağdaşlarından üstün kıldık.

İsmail, el-Yeseâ, Yunus ve Lut'u hepsini de alemlere üstün kıldık.

İsmail, Elyesa', Yunus ve Lût'a da hidayet verdik. Onların hepsini diğer insanlara üstün kıldık.

İsmail, Elyesa', Yûnus ve Lût... Hepsini âlemlere üstün kıldık.

daħı ismā'įl’e daħı elyesa’adaħı yūnus’a daħı lūŧ’a daħı dülkelini artuķ eyledük 'ālemler üzere.

İsmā‘īl daḫı Elyesa‘ daḫı Yūnus daḫı Lūṭ daḫı barçası[nı] efḍal ḳılduḳ ‘ālem‐ler üstine.

Biz, həmçinin İsmaili, Əlyəsə’i, Yunisi və Lutu da (hidayətə qovuşdurduq) və onları aləmlərdən (özləri ilə bir dövrdə yaşayan bütün insanlardan) üstün tutduq.

And Ishmael and Elisha and Jonah and Lot. Each one of them did We prefer above (Our) creatures,

And Isma´il and Elisha,(906) and Jonas, and Lot: and to all We gave favour above the nations:

906 This is the last group, described as those "favoured above the nations." It consists of four men who had all great misfortunes to contend with, an... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.