16 Eylül 2021 - 9 Safer 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Likulli nebe-in mustekarr(un)(c) vesevfe ta’lemûn(e)

Her haberin mukadder bir zamanı var, siz de öğrenir, bilirsiniz yakında.

(Kur’an’da ve Peygamber lisanıyla bildirilen) Her haberin gerçekleşeceği bir “müstekar” (karar kılınan bir zaman ve mekân) vardır. Yakında siz de gerçeği bilecek (ve anlayacaksınız).

Allah'tan gelen her haber, belli bir zaman içinde gerçekleşir ve siz zamanı gelince gerçekleri anlayacaksınız.”

Her ilâhî haberin, ilâhî cezanın kararlaştırılmış bir zamanı, gerçekleşeceği bir yeri vardır. Yakında siz de olacakları ve haber verdiğimiz şeylerin gerçekleştiğini öğreneceksiniz.

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında bileceksiniz.

Her bir haber için 'kararlaştırılmış bir zaman (müstakar)' vardır. Siz de bileceksiniz.

Kur'an'daki her haberin tahakkuk edeceği muayyen bir zamanı var. Artık yakında öğrenirsiniz.

Her haberin tahakkuk edeceği bir zaman ve mekân vardır. Siz ilerde anlayacaksınız.

Her haber, belli bir süreç içinde gerçekleşir. Siz, zaman içinde anlayacaksınız.

Her haberin bir yeri var, siz de bileceksiniz

(Kur'an'daki) her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz. *

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz onu yakında bileceksiniz.

Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz.

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında siz de gerçeği bileceksiniz.

Her bir haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. İleride bilecekler.

Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır, siz de onu yakında bileceksiniz.

Her haberin mukarrer bir zamanı var, artık ileride bilirsiniz

Her haberin¹ kararlaştırılmış bir zamanı vardır. Yakında bileceksiniz.*

«Her bir haberin kararlaşmış bir zamanı vardır. Siz de yakında öğrenirsiniz».

“Her haberin kararlaşacağı (vuku' bulacağı) bir zaman vardır. Ve ileride bileceksiniz!”

“Size bildirilen haberlerin mutlaka oluşacağı bir zaman vardır ve siz bunları kesinlikle öğreneceksiniz.”

Bütün bu bildirilerimin gerçekten bir günü vardır.sonra öğrenirsiniz.

Her Kur/an haberinin mukarrer bir vakti vardır, o size malûm olacaktır.

Her haberin (vaadin) gerçekleşeceği bir zaman vardır ki siz onu yakında bileceksiniz.

Her ilâhî vaadin gerçekleşeceği bir zaman vardır; yakında bunu bizzat görecek ve o zaman gerçeği anlayacaksınız.

Her haberin, kararlaştırıldığı gibi gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride bileceksiniz.

Her haberin gerçekleşeceği bir zamanı vardır. İleride (gerçeği) bileceksiniz.

(Size verilen) her haberin mutlaka bir gerçekleşme zamanı vardır. Siz bunu yakında anlayacaksınız.

[Allah'tan gelen] her haber belli bir süreç içinde gerçekleşir: ve siz zaman içinde [hakikati] anlayacaksınız”.

Her haberin gerçekleşeceği bir an vardır. İlerde anlayacaksınız. 15/3, 20/135, 29/66, 38/88, 67/17-29

Her haberin bir gerçekleşme süreci vardır; zaman gelecek, (bunu) siz de öğreneceksiniz.[1066]*

Her bir haberin bir mukarrer zamanı vardır. Ve yakında bilirsiniz.

66, 67. Bu, hakikatin ta kendisi olduğu halde, senin halkın onu yalan saydı. De ki: “Ben sizden sorumlu değilim. Her haberin kararlaştırılmış bir zamanı vardır; Siz de yakında öğrenirsiniz. ”

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman vardır. Yakında bilirsiniz.

“Her haberin[*] gerçekleşeceği bir yer ve zaman vardır; yakında siz de öğrenirsiniz.”*

Her haberin gerçekleşeceği bir an vardır. İlerde anlayacaksınız.

Her haberin bir vakti vardır; yakında onlar da öğrenecekler.

Her haberin gerçekleşeceği bir zaman/mekân vardır. Yakında bileceksiniz.

her ħaberüñ yiri var ya'nį vaķtında yirinde olasıdur daħı tįz bilesiz.

Her bir ḫaberüñ vaḳtı vardur, daḫı siz bilse‐ ñüz gerek ḫaṭā eylegeni.

Hər bir xəbərin (Qur’anda sizə xəbər verdiyim əzabın Allah tərəfindən təqdir olunmuş) müəyyən bir vaxtı vardır və siz (onu) biləcəksiniz.

For every announcement there is a term, and ye will come to know.

For every message is a limit of time, and soon shall ye know it."


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.