14 Nisan 2021 - 2 Ramazan 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme ruddû ila(A)llâhi mevlâhumu-lhakk(i)(c) elâ lehu-lhukmu ve huve esra’u-lhâsibîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sonra (gerçek sahipleri ve) Hakk Mevlâ’ları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli (hızlı ve kararlı) olanıdır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sonra, her işi doğru olan kudret ve tasarruf sahibi Tanrılarının tapısına götürülürler. Bilin ki hüküm onundur ve o, hesap görenlerin en tez hesap görenidir.

Abdullah Parlıyan Meali

Sonra o ölmüş olanlar, gerçek sahipleri olan Allah'ın huzuruna götürülürler. Dikkat edin! Her türlü emir, buyruk ve kumanda O'na aittir. Ve O hesapları en çabuk görendir.

Ahmet Tekin Meali

Sonra da, hak dostları, emrinde oldukları âdil otorite, gerçek koruyucuları olan Allah'a, Allah'ın hükmüne, icraatına teslim edilirler.
Unutmayın hükümranlık, yargı ve icra sadece O'na aittir. O, hesap görenlerin en süratlisidir.
*

Ahmet Varol Meali

Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O'nundur ve O hesabı en hızlı görendir.

Ali Bulaç Meali

Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun; hüküm yalnızca O'nundur. Ve O, hesap görenlerin en süratli olanıdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Öldükten sonra insanlar, hak olan Mevlâ'ları Allah'a çevirilip teslim edilirler. Dikkat edin! Hüküm yalnız O'nundur ve O hesaba çekenlerin en çabuk olanıdır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sonra, gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. İşte hüküm yalnızca O’nundur. Ve O, hesap yapanların en serisidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur.[117]*

Besim Atalay Meali (1962)

Sonra onlar, hak mevlâ olan Allaha yollanırlar, biliniz ki hüküm onun, odur en çabuğu hesapçıların

Cemal Külünkoğlu Meali

Sonra o canları alınanlar, gerçek takipçileri olan Allah'ın huzuruna getirilirler. Doğrusu, nihai hüküm yalnız O'nundur. Ve O, hesabı en hızlı görendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

61,62. O, kulların üstünde yegane Hakim'dir, size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek Mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sonra hepsi, gerçek sahipleri Allah’a döndürülürler. İyi bilin ki hüküm yalnız O’nundur. O, hesap görenlerin en çabuğudur.

Diyanet Vakfı Meali

Sonra insanlar gerçek sahipleri olan Allah'a döndürülürler. Bilesiniz ki hüküm yalnız O'nundur ve O hesap görenlerin en çabuğudur.

Edip Yüksel Meali

Sonra gerçek Mevlaları olan ALLAH'a döndürülürler. Bilesiniz ki yargı O'nundur ve O, en hızlı hesap görendir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sonra da gerçek Mevlâlarına döndürülürler. Dikkatli olun, hüküm ancak O'nundur ve O, hesap görenlerin en süratlisidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Sonra o kabzolunanlar hak mevlâları Allaha redd-ü teslim edilirler, agâh olun, huküm onun, ve o hisab görenlerin en seri'ı

Erhan Aktaş Meali

Sonra onlar, gerçek mevlâları¹ olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesabı çabuk görendir. *

Hasan Basri Çantay Meali

Sonra (görürsünüz ki) bunlar, bütün işlerine hak ve adl ile mâlik olan Allaha, (Allahın hükmüne ve cezasına) döndürü (lüb götürü) lmüşlerdir. Gözünüzü açın ki bütün hüküm Onundur. O, hesâb görücülerin en sür'atlisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Sonra (hepsi,) hak Mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnız O'nundur ve O, hesab görenlerin en sür'atlisidir.

İlyas Yorulmaz Meali

Sonra gerçek sığınacakları yer olan Allaha döndürülürler. Hüküm yalnızca Allahın değil midir? Hesap görenlerin en çabuk olanı da, O dur.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sonra ölüler hak olan [⁴] mevlâlarına iade olunur. Haberiniz olsun ki o gün hüküm O/nundur. O, hesapçıların en çabuk hesap görenidir.*

Kadri Çelik Meali

Sonra gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülürler. Haberiniz olsun, hüküm sadece O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir.

Mahmut Kısa Meali

Böylece, gerçek sahipleri ve yüce Efendileri olan Allah’ın huzuruna getirilirler.
Öyleyse, şunu asla aklınızdan çıkarmayın; hüküm verme ve egemenlik yetkisi yalnızca O’na aittir ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır!

Mehmet Türk Meali

Sonra da onlar gerçek sahipleri olan Allah’a döndürülürler. Şunu iyi bilin ki hüküm (ve hâkimiyet) kesinlikle Onundur ve O, hesap görenlerin en çabuğudur.

Muhammed Esed Meali

O [ölmüş ola]nlar, bunun üzerine Allah'ın, gerçek Yüce Efendilerinin huzuruna getirilirler. 53 Doğrusu, nihai hüküm yalnız O'nundur: ve O, hesap görenlerin en hızlısıdır!

Mustafa Çavdar Meali

Sonra da gerçek mevlâları olan Allah’a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm yalnızca O’na aittir. O, hesap görenlerin en hızlısıdır. 2/286, 8/40, 10/30, 24/39, 40/17

Mustafa İslamoğlu Meali

Sonunda onlar gerçek sahipleri olan Allah’a teslim edilirler: İşte mutlak hüküm yalnızca O’nundur; ve O hesabı en seri görendir.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Sonra (halk) hak olan Mevlâlarına reddolunmuş olurlar. Agâh olunuz ki, hüküm, o mevlâ'ya aittir. Ve O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.

Suat Yıldırım Meali

Sonra onlar gerçek efendileri, mevlâları olan Allah'a götürülüp teslim edilirler. İyi bilin ki bütün hüküm yetkisi O'nundur ve O hesaba çekenlerin en süratlisidir. [56, 50; 10, 32] {KM, Mezmurlar 9, 9; 67, 5; Yeremya 11, 20}

Süleyman Ateş Meali

Sonra o(ca)nlar, gerçek Tanrıları olan Allah'a döndü(rülüp götü)rülürler. Doğrusu hüküm, yalnız O'nundur; O hesap görenlerin en çabuğudur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sonra onlar, gerçek dostları olan Allah'a döndürülürler. Bilin ki karar O'nun kararıdır. Hesabı en çabuk görecek olan da O'dur.

Şaban Piriş Meali

Sonra gerçek mevlâları olan Allah'a döndürülürler. Dikkat edin, hüküm O'na aittir. O, hesap görenlerin en hızlısıdır.

Ümit Şimşek Meali

Sonra onlar, gerçek mevlâları olan Allah'ın huzuruna çıkarılırlar. Şunu iyi bilin ki, hükmü ancak O verir. O, hesap görenlerin en sür'atlisidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Nihayet onlar gerçek Mevlâ'ları olan Allah'a götürülürler. Gözünüzü açın! Hüküm yalnız O'nundur. Ve hesap görenlerin en süratlisi de O'dur.

Eski Anadolu Türkçesi

andan girü döndürinileler Tañrı dapa işlerin başarıcı Tañrı’dur anuñdur hükm daħı ol ḥisāb eyleyicilerüñ tįzregidįr.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sonra insanlar Allahın – özlərinin həqiqi ixtiyar sahibinin hüzuruna qaytarılar. Bilin ki, hökm Onundur (Allahındır) və O, ən tez haqq-hesab çəkəndir!

M. Pickthall (English)

Then are they restored unto Allah, their Lord, the Just. Surely His is the judgment. And He is the most swift of reckoners.

Yusuf Ali (English)

Then are men returned unto Allah, their protector, the (only) reality: Is not His the command,(884) and He is the swiftest in taking account.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.