8 Aralık 2023 - 25 Cemaziye'l-Evvel 1445 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
En’âm Suresi 61. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vehuve-lkâhiru fevka ‘ibâdih(i)(s) ve yursilu ‘aleykum hafezaten hattâ iżâ câe ehadekumu-lmevtu teveffet-hu rusulunâ vehum lâ yuferritûn(e)

Odur kullarından yüce tasarruf ve kudret sahibi ve size, amellerinizi hıfz ve kaydeden melekler göndermiştir. Nihayet birinizin ölümü geldi mi elçilerimiz, onu öldürürler ve onlar, artık ve eksik iş görmezler.

 O (Allah), kulları üzerinde Kahredici (ezici ve kesin hükmedici güce sahip) olandır. Size koruyucular (hareketlerinizi kaydeden özel hafaza melekleri) gönderip durmaktadır. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz (görevli meleklerimiz) onun ’hayatına son verip (canını almaktadır).’ Onlar (bu işte ne eksik, ne fazla) kusursuz olarak kendi görevlerini yapmaktadırlar.

O'dur, kulları üzerinde tek otorite sahibi olan. Ve üzerinize koruyucu melekler gönderen. Sizden birinize ölüm anı yaklaşınca, elçilerimiz onun canını alırlar ve bu melekler hiçbir kimseyi atlamaz, aynı vazifeyi her şahıs için yaparlar.

O, kulları üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Sizin üzerinizde koruyucu melekler, korumalar görevlendirir. Nihâyet herhangi birinize ölüm gelip çatınca da, elçilerimiz, görevli meleklerimiz onun ruhunu alarak ölümünü gerçekleştirirler. Onlar görevde kusur etmezler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 13/11; 82/10.

Kullarının üstünde mutlak güç ve hakimiyete sahip olan O'dur. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar görevlerini yerine getirmede asla kusur etmezler.

O, kulları üzerinde kahredici (kahhar) olandır. Size koruyucular gönderiyor. Sonunda sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, elçilerimiz onun 'hayatına son verirler.' Onlar (bu işte, ne eksik ne fazla) kusur etmezler.

Kulların üstünde galip O'dur ve üzerinize amellerinizi yazan Hafeze melekleri gönderir. Sonunda, sizden birinize ölüm geldiği vakit, gönderdiğimiz melekler (elçilerimiz) onun ruhunu alırlar ve onlar, (melekler) görevlerinde noksanlık etmezler.

O kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Ve üzerinize koruyucu (melekler) gönderir. Ta ölüm birinize geldiğinde elçilerimiz onun canını hiçbir şey eksik etmeden alırlar.

O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi, elçilerimiz onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

Kullarının üstünde egemen odur, o, sizlere koruyucu gönderir, birinize ölüm gelecek olsa, bizim elçilerimiz canını alır, onlar eksik etmezler

O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. O size koruyucu melekler gönderir. Nihayet sizden birinize ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz onun canını alır ve onlar vazifelerinde asla kusur etmezler.

Bkz. 82/ 10Ayette geçen “koruyucu melekler” ifadesi, insanı her türlü felaketten koruyan, tabiat kanunlarına karşı ayakta durmasını sağlayan melekleri... Devamı..

Kullarının sâhib-i mutlakıdır. Sizi muhâfaza itmek içün melekler gönderir, sizden birine ölüm geldiği vakit melekler rûhı kabz iylemekde gecikmez.

61,62. O, kulların üstünde yegane Hakim'dir, size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince elçilerimiz, bir eksiklik yapmaksızın onun canını alırlar, sonra gerçek Mevlalarına döndürürler. Haberiniz olsun, hüküm O'nundur. O, hesap görenlerin en süratlisidir.

O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir.[178] Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun canını alır ve onlar görevlerinde asla kusur etmezler.

Koruyucu melekler, insanların iyi ya da kötü tüm yaptıklarını tespit eden meleklerdir. Konu ile ilgili olarak bakınız: İnfitar sûresi, âyet, 10.... Devamı..

O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Nihayet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

O, kullarının üstünde yegâne kudret ve tasarruf sahibidir. Size koruyucular gönderir. Niha-yet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

O, kulları üzerinde egemendir ve üzerinize koruyucu melekler gönderir. Sizden birine ölüm geldiği zaman elçilerimiz onun canını hiç vakit geçirmeden alırlar.

İnsanların kişilik ve bilincini oluşturan programı ölüm anından kişinin beyninden alıp bir daha döndürülmemek üzere ana kitaba yükleyenler çoğul ifade... Devamı..

O, kulları üzerinde hükümranlığı sürdürür ve size koruyucular gönderir, sonunda sizden birinize ölüm geldiği vakit elçilerimiz, hiç eksiklik yapmadan, onun canını alırlar.

Kullarının fevkında kahir o, üzerinize harekâtınızı zabteden hafaza gönderir, hattâ birinize ölüm geldiği vakit onu gönderdiğimiz Melekler kabzederler ve onlar vazifelerinde kusûr etmezler

O, hâkimiyet (ve galebesi ile) kullarının üzerinde yegâne (kudret ve) tasarruf sahibidir. Size koruyucular (melekler) gönderir. Nihâyet birinize ölüm geldi mi elçilerimiz (görevli melekler) onun canını alırlar. Onlar vazifede kusur etmezler.

O'dur kulları üzerinde kâhir¹ olan. Üzerinize gözeticiler gönderir. Sonra da sizden birine ölüm vakti geldiği zaman, resullerimiz² hiç zaman geçirmeden onun canını alırlar.

1- Karşı konulmaz güce sahip olan; tek hâkim olan. 2- Ölüm melekleri.

O, kullarının üzerine (yegâne) kahr-u galebe (ve tasarruf) saahibidir. Size bekçi (melek) ler yolluyor. Nihayet her hangi birinize ölüm geldi mi (o) elçilerimiz, onlar artık ve eksik bir şey yapmaksızın, onun ruhunu alırlar.

Hem O, kullarının üstünde mutlak galibdir ve üzerinize (amellerinizi) muhâfaza edici (Kirâmen Kâtibîn denilen yazıcı) melekler gönderir. Nihâyet birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz (olan melekler) onun canını alırlar; ve onlar (vazîfelerini aslâ) ihmâl etmezler.

Kulları üzerinde mutlak bir otorite sahibi olan ve üzerinize koruyucular gönderen de O dur. Öyle ki, sizden birisinin ölüm zamanı geldiğinde, elçilerimiz onu öldürür ve asla bu görevi geçiştirip atlamazlar.

Allah’ın kulları üzerindeki erki sonsuzdur. O size gözleyiciler gönderir. İçinizden birine ölüm erişince de elçilerimiz hiç şaşmazlar, onun canını alırlar.

O, kullarının üstünde kahirdir; size bekçiler [²] gönderir, nihayet birinize ölüm gelse elçilerimiz [³] artık, eksik bir şey yapmaksızın onun canını alırlar.

[2] Amali tutan melâike-i kiram.[3] Müvekkel melekler.

O, kulları üzerinde yegâne egemen [El-Kâhir]²² olandır. Sizin üzerinize koruyucular gönderir. Artık sizden birine ölüm geldiğinde elçilerimiz, bir eksiklik/bir ifrat yapmaksızın onun canını alırlar.

22 El-Kâhir: Yarattıkları üzerinde yegâne egemen olan.

O, kulları üzerinde kesin egemendir. Size koruyucular gönderir. Artık birinize ölüm gelince, elçilerimiz onun canını alırlar ve onlar (görevlerinde) kusur etmezler.

O, kulları üzerindemutlak hükümranlık sahibidir. Üzerinize, tüm yaptıklarınızı kayda geçirenkoruyucu melekler gönderir. Nihâyet, içinizden birinin ölüm vakti gelince, elçilerimiz görevlerinde hiçbir kusur yapmaksızın onun canını alırlar.

Kullarının üstünde Kâhir / Baskın Güçlü de O’dur.
Üzerinize koruyucular da gönderir.
Sonunda Ölüm birinize geldiği zaman bizim elçilerimiz onu vefat ettirir.
Onlar da görev aksatmazlar (ifrat-tefrit yapmazlar).

O kulları üstünde en üstün üstür. Sizin üzerinize koruyucu melekler salar. Derken birinizin vadesi doldu mu, bizim temsilcilerimiz hiçbir aşırılık yapmadan onun canını alırlar.

O, insanların üzerinde güç ve kudret sahibidir. Yaratıcı olarak yarattığı varlıklarla ilgili istediğini yapma hakkına sahiptir. Kimse buna karışamaz, engelleyemez, müdahale edemez. Kötülüklerden korunmanız için koruyucular gönderir. Dünyadaki yaşam süreniz dolunca elçilerimiz canınızı alır. Elçilerimiz görevlerini yerine getirirken asla kusur işlemezler.

O, kullarının üzerinde her türlü etkinliğe sahiptir ve size koruyucular göndermektedir. [*] Sonunda birinize ölüm geldiğinde elçilerimiz (melekler) [*] onu vefat ettirirler. Onlar (görevlerinde) kusur etmezler. [*]

Bu ayet Ra‘d 13:11. ayetle birlikte okunmalıdır.,Ölüm melekleriyle ilgili benzer kullanımlar için bkz. Nisâ 4:97; En‘âm 6:93; A‘râf 7:37; Enfâl 8:50; ... Devamı..

Kulları üzerinde kesin otorite sahibi olan, Odur. Ve O size koruyucu (melekler)¹ gönderir. Sonunda sizden birinize ölüm vakti gelince; (ölüm) meleklerimiz,² (görevlerinde) hiç eksiklik yapmadan, onu vefat ettirirler.

1 Bu koruyucuların, melekler olduğuna dâir Bk. (Kaf: 17, 18, İnfitar: 10-12)2 Burada ifâde edilen elçiler, ölüm melekleridir. Bu meleğin; “Azraîl” old... Devamı..

Yalnız O’dur kulları üzerinde hüküm sahibi olan. Ve O, birinize ölüm yaklaştığında elçilerimiz onun canını alıncaya kadar sizi gözetlemek için semavî güçler gönderir: ⁵² ve bu güçler [hiç kimseyi] atlamazlar.

52 Lafzen, “sizin üzerinize muhafızlar gönderir”.

O’dur kulları üzerinde mutlak otorite olan. O size, sizi gözetecek yaptıklarınızı kaydeden (melekler) gönderir. Nihayet sizden birine ölüm geldiği zaman, elçilerimiz görevlerini eksiksiz yerine getirirler ve onu vefat ettirirler. 4/97, 6/93, 8/50, 16/28...32, 23/99, 32/11, 47/27

Çünkü kulları üzerinde mutlak otorite sahibi olan yalnızca O’dur.[¹⁰⁶³] İçinizden birine ölüm gelip de elçilerimiz onun canını alıncaya dek size koruyucular gönderir ve bunlar hiçbir şeyi gözden kaçırmazlar.

[1063] Krş: Âyet 18.

O, kullarının üstünde yegane kudret ve tasarruf sahibidir, size (herkesin hayır ve şerrini yazan) gözetici (melek) ler gönderir, sonunda birinize ölüm geldi mi, o elçilerimiz -eksik bir iş yapmaksızın- onun canını alırlar!

O, kullarının üstünde mutlak hâkimiyet sahibidir. Üzerinize de koruyucu melekler gönderir. Nihayet birinize ölüm geldiği vakit (görevli) elçilerimiz onun vefat ettirir ve onlar görevlerinde olması gerkenden başkasını işlemezler.

Ve o kullarının üzerinde kahirdir. Ve sizin üzerinize hafaza meleklerini gönderir. Nihâyet sizden birinize ölüm gelince onun ruhunu Bizim gönderdiğimiz melekler kabzederler, ve onlar vazifelerinde kusur etmezler.

O kullarının üstünde de tek hâkimdir. O üzerinize, hareketlerinizi kaydeden hafaza meleklerini gönderir. Nihayet sizden birine ölüm vakti geldiğinde elçilerimiz hiç geciktirmeksizin ve hiçbir işi aksatmaksızın onun ruhunu alırlar. [13, 11; 82, 10]

O, kulların üstünde tek hakimdir. Size koruyucu(melek)ler gönderir, nihayet birinize ölüm gelince elçilerimiz onun canını alırlar, onlar (bu hususta) hiç geri kalmazlar.

O, kulları üzerine kâhir (gâlib ve hâkim)dir ve sizin üzerinize a'mâlinizi kayd iden melekler gönderir. Birinizin eceli geldikde onı gönderdiğimiz melekler vefât itdirir, bunda taksîr ve te'hîr itmezler.

O, kulları üzerinde tam hâkimdir; size korumalar gönderir. Sizden birine ölüm gelince elçilerimiz[1] onu vefat ettirirler[2]. Onlar (ölüm melekleri olan o elçiler) hata yapmazlar.

[1] iltifat [2] Ölüm(mevt) ve vefat kelimelerin aynı cümle içinde kullanıldığı bu ayetten anlaşılacağı üzere ikisi aynı şey değildir. Ölüm, bedenin ca... Devamı..

Kulları üzerinde yegane hakim odur. Size gözetleyiciler (melekler) gönderir. Sonunda birinize ölüm geldiği zaman, elçilerimiz hiç bir kusur etmeden onun canını alırlar.

O, kullarının üzerinde mutlak kudret ve egemenlik sahibidir. Yaptıklarınızı kaydeden melekleri O size gönderir. Nihayet sizden birine ölüm eriştiğinde, elçilerimiz hiç kusur etmeksizin onun canını alırlar.

Kulları üzerinde egemenlik sahibi Kaahir'dir O. Üzerinize koruyucular gönderir. Nihayet ölüm birinize geldiğinde, elçilerimiz onu vefat ettirirler. Ne vaktinden önce iş yaparlar onlar ne de vaktinden sonra.

daħı oldur ķahr eyleyici ķulları üzere. daħı viribir sizüñ üzere śaklayıcılar tā ķaçan kim gebirüñüze ölüm canın ala anuñ yalavaçlarumuz daħı anlar taķśırlıķ eylemezler.

Daḫı ol Tañrı ḳahr idicidür ḳullarını. Daḫı gönderür sizüñ üstüñüze feriş‐tehler ‘amellerüñüzi yazmaġ‐ıçun, ol vaḳta degin ki gele birüñüze ölüm cānın ala anuñ bizüm feriştehlerümüz. Daḫı anlar hīç nesne tefrīṭ eylemezler.

(Allah) Öz bəndələri üzərində hakimi-mütləqdir. O sizə (yaxşı və pis əməllərinizi yazan, sizi Şeytandan qoruyan) gözətçi mələklər göndərir. Nəhayət, birinizin əcəli gəlib çatdıqda onun canını (göndərdiyimiz) mələklər alar. Onlar (öz vəzifələrində) heç bir əyər-əskikliyə yol verməzlər!

He is the Omnipotent over His slaves. He sendeth guardians over you until, when death cometh unto one of you, Our messengers receive him, and they neglect not.

He is the irresistible, (watching) from above over His worshippers, and He sets guardians(882) over you. At length, when death approaches one of you, Our angels(883) take his soul, and they never fail in their duty.

882 Guardians: most Commentators understand this to mean guardian angels. The idea of guardianship is expressed in a general term. Allah watches over... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.